Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalność: „Zarządzanie w Administracji Publicznej”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalność: „Zarządzanie w Administracji Publicznej”"— Zapis prezentacji:

1 Specjalność: „Zarządzanie w Administracji Publicznej”
studia wieczorowe i zaoczne I stopnia kierunek: „Zarządzanie”

2 Dlaczego ta specjalność?
Administracja publiczna jest kluczowa z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Koncepcja Nowego Zarządzania Publicznego wyznacza współczesne kierunki rozwoju administracji: odchodzi się od biurokratycznego modelu funkcjonowania coraz większy nacisk kładzie się na profesjonalizację. Celem specjalności jest kształcenie wszechstronnej kadry dla administracji publicznej wszystkich szczebli!

3 Charakterystyka specjalności
Zagadnienia z zakresu: zarządzania w administracji publicznej, w tym w sektorze użyteczności publicznej, zasad rozwoju układów terytorialnych, kształtowania jakości przestrzeni miejskiej i jej związków z rozwojem gospodarczym i zaspokojeniem potrzeb społecznych, analiz ekonomicznych i podejmowania decyzji,

4 Charakterystyka specjalności
Zagadnienia z zakresu (cd.): partnerskiej współpracy z podmiotami lokalnej polityki i życia społeczno-gospodarczego. przestrzennych aspektów gospodarowania i ochrony środowiska, zarządzania finansami lokalnymi, strategicznego zarządzania rozwojem gospodarczym, zarządzania majątkiem komunalnym.

5 Uprawnienia zawodowe Absolwent po ukończeniu specjalności może zajmować stanowiska administracyjne w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.

6 Struktura specjalności
Moduł specjalizacyjny E (obowiązkowy) „Podstawy funkcjonowania administracji publicznej” Finanse publiczne Samorząd terytorialny Polityka społeczna Rachunek społeczno-ekonomiczny Podmioty użyteczności publicznej Organizacje pozarządowe Kadry w administracji publicznej

7 Struktura specjalności
Moduł specjalizacyjny F1 (fakultatywny) „Zarządzanie miastem” Logistyka miejska Infrastruktura miejska Gospodarka gruntami Socjologia miasta Marketing terytorialny Ekonomika miasta Gospodarka mieszkaniowa Infrastruktura społeczna

8 Struktura specjalności
Moduł specjalizacyjny F2 (fakultatywny) „Zarządzanie w sektorze użyteczności publicznej” Organizacja i zarządzanie oświatą Zarządzanie ochroną zdrowia Fundusze strukturalne Zarządzanie jakością w jednostkach administracji publicznej E-gmina Zarządzanie środowiskowe Zarządzanie w obszarze: kultura, sport, rekreacja System pomocy społecznej

9 Opiekun specjalności dr Maciej Turała
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem tel.: (042)


Pobierz ppt "Specjalność: „Zarządzanie w Administracji Publicznej”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google