Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof.dr hab. Michał Jasiulewicz Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia I-go stopnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof.dr hab. Michał Jasiulewicz Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia I-go stopnia."— Zapis prezentacji:

1 prof.dr hab. Michał Jasiulewicz Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia I-go stopnia

2 SPECJALNOŚĆ: Gospodarka miejska i regionalna SPECJALNOŚĆ: Gospodarka energią odnawialną SPECJALNOŚĆ: Gospodarka turystyczna SPECJALNOŚĆ: Inwestycje i gospodarka nieruchomościami MODUŁ EKONOMICZNY MODUŁ GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ MODUŁ JĘZYKOWY MODUŁ METOD ILOŚCIOWYCH MODUŁ OGÓLNY MODUŁ PLANISTYCZNO-TECHNICZNY MODUŁ PRAWNO-ORGANIZACYJNY MODUŁ PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH MODUŁ PUBLICZNO-SAMORZĄDOWY MODUŁ SEMINARYJNY MODUŁ SPECJALIZACYJNY Praktyka zawodowa

3 MODUŁ PLANISTYCZNO-TECHNICZNY 40Historia urbanistyki 41Rysunek techniczny i planistyczny 42 Komputerowe wspomaganie projektowania urbanistycznego 43Projektowanie urbanistyczne 44Planowanie przestrzenne 45Planowanie infrastruktury technicznej MODUŁ GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ 22Podstawy gospodarki przestrzennej 23 Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej 24 Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią 25Geograficzne systemy informacji 26Gospodarka nieruchomościami 27 Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne 28Metody badań społecznych 29Podstawy turystyki

4 SPECJALNOŚĆ: Gospodarka miejska i regionalna 1Rewitalizacja miast 2Rozwój obszarów wiejskich 3Atrakcyjność inwestycyjna regionów 4Gospodarka komunalna 5Finanse JST 6Regionalne i lokalne rynki pracy 7Zarządzanie projektami 8Podstawy polityki ekologicznej 9Public Relations JST

5 SPECJALNOŚĆ: Gospodarka energią odnawialną 1Ekonomika odnawialnych źródeł energii 2Bioenergetyka 3Polityka energii odnawialnej 4Metody oceny potencjału odnawialnych źródeł energii 5Technologie produkcji energii ze źródeł odnawialnych 6Prawo w zakresie energii odnawialnej 7Podstawy polityki ekologicznej 8Rynek biopaliw 9Marketing produktów energetycznych

6 SPECJALNOŚĆ: Gospodarka turystyczna 1Planowanie turystyczne 2Finansowanie inwestycji turystycznych 3Ekonomiczne czynniki ksztłtujace przestrzeń turystyczną 4Zarzadzanie turystyką 5Regiony turystyczne Polski i świata 6Turystyka wiejska oraz na obszarach chronionych 7Turystyka w jednostkach samorządu terytorialnego 8Turystyka miejska i kulturowa 9Marketing miejscowości turystycznych

7 SPECJALNOŚĆ: Inwestycje i gospodarka nieruchomościami 1Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 2Regulacje prawne na rynku nieruchomości 3Żródła finansowania inwestycji 4Rynek kapitałowy i ubezpieczenia 5Metody oceny projektów inwestycyjnych 6Podstawy wyceny nieruchomości 7Rynki nieruchomości w Polsce i UE 8Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami 9Proces inwestycyjno-budowlany

8 ArcGIS 10.1 for Desktop to efektywne narzędzie do zarządzania i integrowania danych, prowadzenia zaawansowanych analiz, modelowania oraz automatyzacji działań, a także prezentacji wyników w postaci wysokiej jakości map. Studenci w ramach przedmiotu Geograficzne system informacji, poznają najnowsze oprogramowanie ARCGIS w wersji 10.1 do tworzenia i edycji map cyfrowych.


Pobierz ppt "Prof.dr hab. Michał Jasiulewicz Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia I-go stopnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google