Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczne partnerstwo na rzecz zdrowia środowiskowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczne partnerstwo na rzecz zdrowia środowiskowego"— Zapis prezentacji:

1 Społeczne partnerstwo na rzecz zdrowia środowiskowego
Janusz Krupanek Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

2 Czym jest partnerstwo społeczne
Partnerstwo społeczne jest podstawą zarządzania środowiskiem i zdrowiem z uwagi na złożoność problematyki, wymagającej analizy różnych aspektów oraz spojrzenia z różnych perspektyw. Skutki zdrowotne są wypadkową różnorodnych czynników środowiskowych i ich wzajemnych powiązań. Na zdrowie każdego człowieka wpływają poczynania zarówno jego samego, jego otoczenia, działania władz, funkcjonowanie nauki i instytucji użyteczności publicznej, decyzje lokalnej administracji, postępowanie i przedsięwzięcia przedsiębiorców.

3 Partnerstwo w zarządzaniu środowiskiem a zdrowiem
Podejmowanie decyzji środowiskowych Procedury i procesy zarządzania środowiskiem i zdrowiem System ocen oddziaływania na środowisko Lokalne plany, programy Strategie i programy centralne, problemowe i sektorowe Polityka sektorowa i tematyczna Obieg informacji o środowisku i zdrowiu

4 Partnerzy Społeczeństwo Organizacje gospodarcze
Organizacje pozarządowe Administracja publiczna i jej agendy Nauka

5 Społeczeństwo Troska o zdrowie własne i swoich bliskich
Niepokój i motywacje, wymagania uczciwości i rzetelności między innymi względem poczynań administracji i podmiotów gospodarczych Rozwój poznawczy i wzbogacanie świadomości środowiskowych zagrożeń zdrowia, Świadomość potrzeb, zrozumienia uwarunkowań najbliższego otoczenia Kształtowanie własnych zachowań

6 Organizacje gospodarcze
Ład korporacyjny, zasady dobrej praktyki Innowacyjność podnosząca jakość ekologiczną technologii i produktów Odpowiednie dostosowanie swoich działań do lokalnych warunków Rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa Pozytywne możliwości swojego rozwoju i sukcesu ekonomicznego Wspomaganie działań lokalnych i integracja w lokalnym środowisku

7 Organizacje społeczne i branżowe
Integracja przestrzeni realizacji społecznych inicjatyw Wzmacnianie procesów społecznego uczestnictwa w zarządzaniu środowiskowym Tworzenie warunków komunikacji między różnymi interesariuszami Rozwijanie dyskursu społecznego

8 Administracja publiczna
Infrastruktura, prawo i możliwości finansowe realizacji działań na rzecz środowiska i zdrowia. Efektywny ogląd lokalnych problemów środowiskowych i zdrowotnych oraz wzajemnych zależności i powiązań występujących między środowiskiem a zdrowiem. Planowanie w skali lokalnej działania zmierzające do poprawy jakości środowiska i stanu zdrowia mieszkańców.

9 Administracja publiczna
Warunki systemowe dla podnoszenia jakości zdrowia środowiskowego we wszystkich aspektach, branżach i sferach działania Instrumenty polityki Edukacja ogólnospołeczna Informacja o środowisku i zdrowiu Klimat partnerskiej współpracy między wszystkimi interesariuszami.

10 Nauka Rozwój wiedzy wzbogacającej nasze poznanie i rozumienie wzajemnych zależności między środowiskiem a zdrowiem Podstawy oceny i zarządzania ryzykiem zdrowotnym Integracja merytoryczna działań na rzecz środowiska i zdrowia

11 Sposoby współpracy dialog i wymiana informacji
wzajemne porozumienia oraz wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia wzajemne wpływanie na działania partnerów rozumienie swoich potrzeb i problemów otoczenia wspólna identyfikacja celów oraz partnerski dobór rozwiązań zgodnie z potrzebami rozwoju wspólne tworzenie planów działania, aktywne uczestnictwo przy przygotowywaniu planów rozwoju sieci współpracy i wymiany doświadczeń między obywatelami, jednostkami samorządowymi, organizacjami i instytucjami

12 Warunki współpracy kultura działania: otwartość, życzliwość, komunikatywność, zaufanie rozwiązania instytucjonalne i prawne: klarowne zasady i procedury postępowania systemowe wspomaganie: warunki do tworzenia wiedzy, dostępność do informacji, odpowiednie doradztwo, możliwości finansowania działań

13 Warunki prawne Konstytucyjna samorządność podmiotów gospodarczych, jednostek administracyjnych oraz prawa obywateli Ustawa Prawo Ochrony Środowiska Ustawa o dostępie do informacji publicznej

14 Działania Unii Europejskiej
Karta Ålaborska z 1994 roku Lizboński Plan Działań z 1996 roku Strategia Zdrowia Środowiskowego Unii Europejskiej Sieci współpracy miast i miejscowości - sieć Eurocity

15 Wymiar międzynarodowy
Światowa Organizacja Zdrowia (Deklaracja Ateńska z 1998 roku) Sieć współpracy Zdrowe Miasta

16 Efekty partnerstwa społecznego
Rozwój klimatu współpracy Podnoszenie świadomości Rozwój wiedzy Wzrost motywacji do działań Filozofia wysokiego bezpieczeństwa Integracja działań

17 Przyszłość Istnieją solidne podstawy do rozwoju partnerskich stosunków między wszystkimi podmiotami kształtującymi świadomie jakość życia społeczeństw. Dalszy ich rozwój pozwoli na pełne uwolnienie potencjału tkwiącego we współpracy wszystkich podmiotów żywotnie zainteresowanych problematyką środowiska i zdrowia.

18 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Społeczne partnerstwo na rzecz zdrowia środowiskowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google