Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 2 im. KEN w Lublinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 2 im. KEN w Lublinie"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 2 im. KEN w Lublinie
Nowa szata Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie Urząd Miasta Lublin

2 Wywiad z Panią Dyrektor Gimnazjum nr 2 mgr Anną Sobowiec
Wywiad przeprowadzony przez uczniów Gimnazjum nr 2

3 Powstanie Gimnazjum nr 2 im.KEN w Lublinie
w nowej szacie Szkoła Podstawowa nr 37 W 1999 roku na bazie Szkoły Podstawowej nr 37 powstało Gimnazjum nr 2, które funkcjonuje już od ponad 10 lat.

4 Gruntowny remont szkoły
Skończył się w 2009 roku. Objął wnętrze szkoły: sale gimnastyczne, łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz elewację. Remont zaczął się w 2008 r. Koszty pokrył Europejski Fundusz Społeczny.

5 Wyremontowano sale gimnastyczne i stworzono siłownię
Siłownia Duża sala gimnastyczna Mała sala gimnastyczna

6 Udział władz samorządowych w rozwoju szkoły
Pani Dyrektor Gim. nr 2: „Bez władz samorządowych szkoła nie mogłaby się rozwijać. Dzięki naszej współpracy z samorządem możemy realizować wiele programów”. Dotychczasowe zasługi samorządu : finansowanie utrzymania bazy całej szkoły; finansowanie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników; pomoc materialna dla uczniów wybitnie uzdolnionych , np. stypendia socjalne; finansowanie gminnych programów przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii; środki finansowe na doszkalanie i kształcenie kadry pedagogicznej.

7 ,,Świadomie w dorosłość”
Realizacja projektu ,,Świadomie w dorosłość” współfinansowanego ze środków EFS i budżetu państwa jest możliwa tylko przy współudziale władz samorządowych. Celem ogólnym programu jest: podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia; rozwijanie kompetencji społecznych; redukcja zagrożeń. Cele szczegółowe: Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły ; Organizowanie dodatkowych form kształcenia pozalekcyjnego; Zwiększenie wiedzy uczniów na temat potrzeb rynku pracy; Wsparcie samodzielnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia; Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery; Przezwyciężania trudności związanych z okresem dojrzewania; Wzmocnienie motywacji do samodzielnego działania.

8 Jesteśmy nowocześni ! Dzięki dotacjom z samorządu i EFS szkoła uzyskała: Dwie nowe sale informatyczne Sale z rzutnikami multimedialnymi Internetowe Centrum Informacji Multimedialnych

9 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Piotr Maciąg Hubert Fus Adrian Jurewicz Gimnazjum nr 2 w Lublinie Marzena Mierzwińska telefon/ Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 2 im. KEN w Lublinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google