Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIOGAZ energia przyszłości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIOGAZ energia przyszłości"— Zapis prezentacji:

1 BIOGAZ energia przyszłości
Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego ul. Farna 5; Opalenica

2 BIOMASA BIOMASA - to najstarsze i najszerzej wykorzystywane odnawialne źródło energii.Biomasa to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Biomasą nazywamy resztki z produkcji rolnej, pozostałości z lasów, odpady przemysłowe i komunalne.

3 PODZIAŁ BIOMASY Biomasa występuje w różnych stanach skupienia:  stały - np. drewno i odpady z przerobu drewna, niektóre odpady komunalne i przemysłowe,produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa; Brykiety drzewne

4 PODZIAŁ BIOMASY  gazowy - biogaz-pozyskiwany w procesie fermentacji metanowej oraz holzgas czyli gaz drzewny powstający w procesie pirolizy; Samochód napędzany biogazem

5 PODZIAŁ BIOMASY  ciekły – np.bioolej, biodisel czy bioalkohole produkowane z różnych surowców przy użyciu rozmaitych technologii; Urządzenia do wytwarzania biopaliw

6 BIOGAZ Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste. W procesie fermentacji część organicznych substancji jest zamieniana w biogaz.

7 Dlaczego właśnie biogaz?
Zalety stosowania biogazu  produkowanie „zielonej energii”  ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie metanu  obniżenie kosztów składowania odpadów  zapobieganie zanieczyszczeniom gleb oraz wód gruntowych, zbiorników powierzchniowych  uzyskiwanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu naturalnego  eliminacja odoru  zmniejszenie importu i zużycia ropy naftowej i innych paliw konwencjonalnych

8 AQUANET AQUANET jest największym w Wielkopolsce producentem wody oraz potentatem w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków. Firma bezustannie modernizuje, powiększa i unowocześnia istniejące oczyszczalnie, ponadto może pochwalić się postępem badań nad nowymi technologiami uzdatniania wody, które prowadzone są przez specjalnie do tego powołany zespół specjalistów. 25 maja 2005 roku nastąpiło przekształcenie formy prawnej firmy w spółkę akcyjną.

9 CENTRALNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
CENTRALNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW (COŚ) dla miasta Poznania znajduje się w miejscowości Koziegłowy - Czerwonak. Należy ona do firmy Aquanet. Jest to jeden z największych (prawie 64 ha powierzchni) i najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Budowę oczyszczalni rozpoczęto w 1972 r., a pierwsze ścieki aglomeracji poznańskiej popłynęły już w grudniu 1985r. Ponieważ troska o środowisko naturalne była dla Aquanetu bardzo ważna w 1996 roku rozpoczęto modernizację oczyszczalni i budowę części biologicznej, która zakończyła się 5 lat później.

10 WJAZD DO CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOZIEGŁOWY-CZERWONAK

11 Obszar Centralnej Oczyszczalni Ścieków

12 Część biologiczna

13 Etapy produkcji biogazu
 grawitacyjne zagęszczanie osadu wstępnego w zagęszczaczach  mechaniczne zagęszczenie osadu nadmiernego z części biologicznej  zmieszanie osadów  podanie do Wydzielonych Komór Fermentacyjnych o pojemności 4900 m3 każda  przeprowadzenie fermentacji beztlenowej w temperaturze 35 ºC  mieszanie osadu za pomocą mieszadła Halberga  rozkład związków organicznych  powstanie biogazu  odsiarczenie biogazu w odsiarczalni gazu  gromadzenie gazu w zbiorniku gazu  sprężenie w tłoczni gazu

14 STATYSTYKA Dane ilościowe w wytwarzaniu biogazu w Centralnej Oczyszczalni Ścieków (m³/dobę):  ilość ścieków dopływających do COŚ: m³/dobę;  ilość produkowanego osadu: 250 m³/dobę;  ilość biogazu: m³/dobę;

15 KOTŁOWNIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W OPARCIU O BIOGAZ

16 ZBIORNIK GAZU I WYDZIELONE KOMORY FERMENTACYJNE
Zdjęcie uzyskane dzięki uprzejmości pracowników COŚ

17 SKŁAD CHEMICZNY BIOGAZU
Skład chemiczny i procentowy biogazu:  powietrze 0,26 %;  metan (CH4) 56,77%;  dwutlenek węgla (CO2) 41,38%;  woda (H2O) 1,38%;  siarkowodór (H2S) 0,20%

18 SCHEMAT BLOKOWY GOSPODARKI OSADOWEJ

19 SCHEMAT BLOKOWY GOSPODARKI GAZOWEJ

20 UCZESTNICY Opiekunem z ramienia COŚ była p. Barbara Florczyk -specjalista ds. technologicznych Aquanet SA, a opiekunami grupy p. Maria Wolska i p. Maria Fechner.

21 PROJEKCJA FILMU O SPÓŁCE AQUANET

22 GALERIA ZDJĘĆ Z WYCIECZKI
Uczniowie przy elektronicznej makiecie oczyszczalni z panią Barbarą Florczyk

23 GALERIA ZDJĘĆ Z WYCIECZKI
Koryta pomiarowe i komory rozdziału

24 GALERIA ZDJĘĆ Z WYCIECZKI
Osadnik wstępny

25 GALERIA ZDJĘĆ Z WYCIECZKI
Bioreaktor Osadnik wtórny

26 GALERIA ZDJĘĆ Z WYCIECZKI
Osadnik wtórny Hermetyzowane zagęszczacze osadu

27 GALERIA ZDJĘĆ Z WYCIECZKI
Powrót z udanej wycieczki

28 Prezentację przygotowały: Joanna Demel Roksana Deniszczuk
pod opieką Marii Wolskiej i Marii Fechner


Pobierz ppt "BIOGAZ energia przyszłości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google