Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIOGAZ energia przyszłości Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego ul. Farna 5; 64-330 Opalenica.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIOGAZ energia przyszłości Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego ul. Farna 5; 64-330 Opalenica."— Zapis prezentacji:

1 BIOGAZ energia przyszłości Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego ul. Farna 5; 64-330 Opalenica

2 BIOMASA BIOMASA - to najstarsze i najszerzej wykorzystywane odnawialne źródło energii.Biomasa to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Biomasą nazywamy resztki z produkcji rolnej, pozostałości z lasów, odpady przemysłowe i komunalne.

3 PODZIAŁ BIOMASY Biomasa występuje w różnych stanach skupienia: stały - np. drewno i odpady z przerobu drewna, niektóre odpady komunalne i przemysłowe,produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa; Brykiety drzewne

4 gazowy - biogaz-pozyskiwany w procesie fermentacji metanowej oraz holzgas czyli gaz drzewny powstający w procesie pirolizy; PODZIAŁ BIOMASY Samochód napędzany biogazem

5 PODZIAŁ BIOMASY ciekły – np.bioolej, biodisel czy bioalkohole produkowane z różnych surowców przy użyciu rozmaitych technologii; Urządzenia do wytwarzania biopaliw

6 BIOGAZ Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste. W procesie fermentacji część organicznych substancji jest zamieniana w biogaz.

7 Zalety stosowania biogazu produkowanie zielonej energii ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie metanu obniżenie kosztów składowania odpadów zapobieganie zanieczyszczeniom gleb oraz wód gruntowych, zbiorników powierzchniowych uzyskiwanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu naturalnego eliminacja odoru zmniejszenie importu i zużycia ropy naftowej i innych paliw konwencjonalnych Dlaczego właśnie biogaz?

8 AQUANET AQUANET jest największym w Wielkopolsce producentem wody oraz potentatem w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków. Firma bezustannie modernizuje, powiększa i unowocześnia istniejące oczyszczalnie, ponadto może pochwalić się postępem badań nad nowymi technologiami uzdatniania wody, które prowadzone są przez specjalnie do tego powołany zespół specjalistów. 25 maja 2005 roku nastąpiło przekształcenie formy prawnej firmy w spółkę akcyjną.

9 CENTRALNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CENTRALNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW (COŚ) dla miasta Poznania znajduje się w miejscowości Koziegłowy - Czerwonak. Należy ona do firmy Aquanet. Jest to jeden z największych (prawie 64 ha powierzchni) i najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Budowę oczyszczalni rozpoczęto w 1972 r., a pierwsze ścieki aglomeracji poznańskiej popłynęły już w grudniu 1985r. Ponieważ troska o środowisko naturalne była dla Aquanetu bardzo ważna w 1996 roku rozpoczęto modernizację oczyszczalni i budowę części biologicznej, która zakończyła się 5 lat później.

10 WJAZD DO CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOZIEGŁOWY-CZERWONAK

11 Obszar Centralnej Oczyszczalni Ścieków

12 Część biologiczna

13 grawitacyjne zagęszczanie osadu wstępnego w zagęszczaczach mechaniczne zagęszczenie osadu nadmiernego z części biologicznej zmieszanie osadów podanie do Wydzielonych Komór Fermentacyjnych o pojemności 4900 m 3 każda przeprowadzenie fermentacji beztlenowej w temperaturze 35 ºC mieszanie osadu za pomocą mieszadła Halberga rozkład związków organicznych powstanie biogazu odsiarczenie biogazu w odsiarczalni gazu gromadzenie gazu w zbiorniku gazu sprężenie w tłoczni gazu Etapy produkcji biogazu

14 Dane ilościowe w wytwarzaniu biogazu w Centralnej Oczyszczalni Ścieków (m³/dobę): ilość ścieków dopływających do COŚ: 120 000 m³/dobę; ilość produkowanego osadu: 250 m³/dobę; ilość biogazu: 12 100 m³/dobę; STATYSTYKA

15 KOTŁOWNIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W OPARCIU O BIOGAZ

16 Zdjęcie uzyskane dzięki uprzejmości pracowników COŚ ZBIORNIK GAZU I WYDZIELONE KOMORY FERMENTACYJNE

17 Skład chemiczny i procentowy biogazu: powietrze 0,26 %; metan (CH 4 ) 56,77%; dwutlenek węgla (CO 2 ) 41,38%; woda (H 2 O) 1,38%; siarkowodór (H 2 S) 0,20% SKŁAD CHEMICZNY BIOGAZU

18 SCHEMAT BLOKOWY GOSPODARKI OSADOWEJ

19 SCHEMAT BLOKOWY GOSPODARKI GAZOWEJ

20 UCZESTNICY Opiekunem z ramienia COŚ była p. Barbara Florczyk - specjalista ds. technologicznych Aquanet SA, a opiekunami grupy p. Maria Wolska i p. Maria Fechner.

21 PROJEKCJA FILMU O SPÓŁCE AQUANET

22 GALERIA ZDJĘĆ Z WYCIECZKI Uczniowie przy elektronicznej makiecie oczyszczalni z panią Barbarą Florczyk

23 GALERIA ZDJĘĆ Z WYCIECZKI Koryta pomiarowe i komory rozdziału

24 GALERIA ZDJĘĆ Z WYCIECZKI Osadnik wstępny

25 GALERIA ZDJĘĆ Z WYCIECZKI Bioreaktor Osadnik wtórny

26 GALERIA ZDJĘĆ Z WYCIECZKI Hermetyzowane zagęszczacze osadu Osadnik wtórny

27 GALERIA ZDJĘĆ Z WYCIECZKI Powrót z udanej wycieczki

28 Prezentację przygotowały: Joanna Demel Roksana Deniszczuk pod opieką Marii Wolskiej i Marii Fechner


Pobierz ppt "BIOGAZ energia przyszłości Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego ul. Farna 5; 64-330 Opalenica."

Podobne prezentacje


Reklamy Google