Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biomasa – co to takiego? prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych www.biomasa.org/edukacja Prezentacja przygotowana w ramach projektu Fundacji Partnerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biomasa – co to takiego? prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych www.biomasa.org/edukacja Prezentacja przygotowana w ramach projektu Fundacji Partnerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Biomasa – co to takiego? prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych Prezentacja przygotowana w ramach projektu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska współfinansowanego przez NFOŚiGW.

2 Odnawialne źródła energii - w skrócie OZE - to źródła energii, których zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co oznacza że są praktycznie niewyczerpalne. Zaliczamy do nich: energię Słońca energię Słońca energię wiatru energię wiatru energię wody energię wody energię geotermalną energię geotermalną biomasę biomasę Courtesy of DOE/NREL

3 Udział OZE w produkcji energii całkowitej w Polsce biomasa – 92% (bez zaliczania do OZE dużych elektrowni wodnych – 98%) biomasa – 92% (bez zaliczania do OZE dużych elektrowni wodnych – 98%) energia wody – 7,3% energia wody – 7,3% energia geotermalna – 0,5% energia geotermalna – 0,5% energia wiatru – 0,2% energia wiatru – 0,2% energia Słońca – 0,03% energia Słońca – 0,03% W 2002 roku udział OZE w całkowitym zużyciu energii pierwotnej wynosił 2,75%. Courtesy of DOE/NREL

4 Co to jest biomasa? Biomasą jest w zasadzie każda materia organiczna. Do celów energetycznych wykorzystywana jest przede wszystkim biomasa pochodzenia roślinnego, powstała w procesie fotosyntezy. Biomasa to organiczne frakcje produktów, odpadów i pozostałości z rolnictwa (substancje roślinne i zwierzęce), leśnictwa oraz pokrewnych przemysłów, jak również odpady przemysłowe. Courtesy of DOE/NREL

5 Rodzaje biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne drewno i odpady z przerobu drewna: drewno i odpady z przerobu drewna: DREWNO KAWAŁKOWE TROCINYZRĘBKI

6 Rodzaje biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne c.d. rośliny pochodzące z upraw energetycznych: rośliny pochodzące z upraw energetycznych: - rośliny drzewiaste szybkorosnące, np. wierzby, topole, eukaliptusy; - wieloletnie byliny dwuliścienne, np. topinambur, ślazowiec pensylwański, rdesty; - trawy wieloletnie, np. trzcina pospolita, miskanty. Courtesy of DOE/NREL

7 Rodzaje biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne c.d. produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa: produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa: słoma, siano, buraki cukrowe, ziemniaki, trzcina cukrowa, rzepak, pozostałości z przerobu owoców frakcje organiczne odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych frakcje organiczne odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych niektóre odpady przemysłowe, niektóre odpady przemysłowe, np. z przemysłu papierniczego Courtesy of DOE/NREL

8 Zastosowania biomasy w różnych stanach skupienia BIOPALIWA STAŁE produkcja energii elektrycznej produkcja energii elektrycznej produkcja energii cieplnej produkcja energii cieplnej BIOPALIWAPŁYNNE paliwo napędowe w transporcie paliwo napędowe w transporcie ogniwa paliwowe ogniwa paliwowe BIOGAZ produkcja energii elektrycznej produkcja energii elektrycznej produkcja energii cieplnej produkcja energii cieplnej gaz dostarczany do sieci gazowej gaz dostarczany do sieci gazowej

9 Właściwości biopaliw stałych Biopaliwo Wilgotność w % Wartość energetyczna w MJ/kg zrębki drewno kawałkowe słoma ,3-15,2 pelety7-1216,5-17,5 Im mniejsza wilgotność biopaliwa stałego, tym większa jego wartość energetyczna (opałowa).

10 Brykiet Brykiet można produkować z różnych rodzajów biomasy roślinnej, najpopularniejszy jest jednak brykiet z odpadów drzewnych oraz ze słomy. Wytwarza się go sprasowując pod wysokim ciśnieniem i bez dodatku substancji klejących rozdrobnione odpady drzewne takie jak trociny, wióry czy zrębki. Brykiet drzewny ma zazwyczaj postać walca lub kostki.

11 Rodzaje brykietu brykiet w kształcie długiego na kilka- kilkanaście cm walca o średnicy 50 lub 53 mm i nieregularnej podstawie – produkowany w brykieciarkach mechanicznych, brykiet w kształcie długiego na kilka- kilkanaście cm walca o średnicy 50 lub 53 mm i nieregularnej podstawie – produkowany w brykieciarkach mechanicznych, brykiet w kształcie długiego na kilka- kilkanaście cm walca o średnicy mm i regularnej bryle – produkowany w brykieciarkach hydraulicznych, brykiet w kształcie długiego na kilka- kilkanaście cm walca o średnicy mm i regularnej bryle – produkowany w brykieciarkach hydraulicznych, brykiet kominkowy w kształcie ośmiokątnego walca z otworem w środku, brykiet kominkowy w kształcie ośmiokątnego walca z otworem w środku, brykiet w kształcie kostki - najczęściej stosowany w kominkach brykiet w kształcie kostki - najczęściej stosowany w kominkach

12 Produkcja brykietu Produkcja brykietu przebiega w następujących fazach: przygotowanie surowca, przygotowanie surowca, suszenie, suszenie, rozdrobnienie i przygotowanie jednorodnej frakcji odpadu, rozdrobnienie i przygotowanie jednorodnej frakcji odpadu, brykietowanie bez dodatku substancji klejących, brykietowanie bez dodatku substancji klejących, kondycjonowanie, czyli stabilizacja termiczna i wytrzymałościowa kruchego produktu, kondycjonowanie, czyli stabilizacja termiczna i wytrzymałościowa kruchego produktu, pakowanie i składowanie. pakowanie i składowanie.

13 Zastosowania brykietu spalanie w kotłach małej mocy z zasypem ręcznym lub z automatycznym podawaniem paliwa - zarówno indywidualnych jak i zasilających sieci grzewcze, spalanie w kotłach małej mocy z zasypem ręcznym lub z automatycznym podawaniem paliwa - zarówno indywidualnych jak i zasilających sieci grzewcze, spalanie w kotłowniach kontenerowych średniej mocy z automatycznym systemem podawania paliwa i komputerowo sterowanym procesem spalania paliwa, spalanie w kotłowniach kontenerowych średniej mocy z automatycznym systemem podawania paliwa i komputerowo sterowanym procesem spalania paliwa, spalanie w kotłach zgazowujących drewno, spalanie w kotłach zgazowujących drewno, współspalanie z węglem, współspalanie z węglem, spalanie w kominkach spalanie w kominkach

14 Zalety brykietu wysoka wartość opałowa – wyższa niż w przypadku drewna i podobna jak w przypadku gorszej jakości węgla kamiennego, wysoka wartość opałowa – wyższa niż w przypadku drewna i podobna jak w przypadku gorszej jakości węgla kamiennego, duża gęstość ułatwiająca przechowywanie i dystrybucję, duża gęstość ułatwiająca przechowywanie i dystrybucję, mała wilgotność umożliwiająca długotrwałe magazynowanie w suchych pomieszczeniach, mała wilgotność umożliwiająca długotrwałe magazynowanie w suchych pomieszczeniach, niska zawartość popiołu, który można wykorzystywać jako nawóz, niska zawartość popiołu, który można wykorzystywać jako nawóz, niska emisja szkodliwych substancji podczas spalania, niska emisja szkodliwych substancji podczas spalania, szerokie spektrum zastosowań szerokie spektrum zastosowań

15 Pelety Pelety to cylindryczne w kształcie produkowane z odpadów drzewnych, najczęściej z trocin i wiórów. Mają kilka cm długości i średnicy. Pelety to cylindryczne w kształcie granulki, produkowane z odpadów drzewnych, najczęściej z trocin i wiórów. Mają kilka cm długości i 6-25 mm średnicy. Technicznie możliwa jest także produkcja pelet z kory, zrębków, roślin energetycznych i słomy.

16 Produkcja pelet Produkcja przebiega w trzech etapach: suszenia biomasy, suszenia biomasy, mielenia biomasy i mielenia biomasy i prasowania - czyli wytłaczania pelet w prasie rotacyjnej, pod dużym ciśnieniem i bez dodatku substancji klejącej. prasowania - czyli wytłaczania pelet w prasie rotacyjnej, pod dużym ciśnieniem i bez dodatku substancji klejącej. Do prasowania pelet używa się bardzo dużych sił. Dzięki temu w niewielkich rozmiarów granulacie zawarte zostają duże ilości surowca.

17 Zastosowania pelet Spalane w automatycznych kotłach pelety są wykorzystywane w instalacjach indywidualnych i w systemach ciepłowniczych, do ogrzewania budynków użytkowych i gospodarstw domowych. Pelety są jednym z najtańszych paliw. Ich cena jest znacznie niższa od ceny oleju opałowego.

18 Zalety pelet wysoka wartość opałowa - wartość energetyczna dobrej jakości granulatu stanowi ponad 70% wartości energetycznej najlepszych gatunków węgla, wysoka wartość opałowa - wartość energetyczna dobrej jakości granulatu stanowi ponad 70% wartości energetycznej najlepszych gatunków węgla, łatwość i niskie koszty magazynowania i transportu, łatwość i niskie koszty magazynowania i transportu, odporność na samozapłon, zawilgocenia i gnicie, odporność na samozapłon, zawilgocenia i gnicie, niska zawartość popiołu, który można poza tym wykorzystywać jako nawóz ogrodniczy, niska zawartość popiołu, który można poza tym wykorzystywać jako nawóz ogrodniczy, niska emisja szkodliwych substancji podczas spalania, niska emisja szkodliwych substancji podczas spalania, spalanie w automatycznych, bezobsługowych kotłach spalanie w automatycznych, bezobsługowych kotłach.

19 Uprawy energetyczne Bogate w związki ligninowe i celulozowe rośliny energetyczne powinny charakteryzować się: dużym przyrostem rocznym, dużym przyrostem rocznym, wysoką wartością opałową, wysoką wartością opałową, znaczną odpornością na szkodniki i choroby oraz znaczną odpornością na szkodniki i choroby oraz stosunkowo niewielkimi wymaganiami glebowymi. stosunkowo niewielkimi wymaganiami glebowymi. Plantacja roślin energetycznych może być użytkowana średnio przez lat. Courtesy of DOE/NREL

20 Rośliny energetyczne rośliny uprawne roczne: zboża, konopie, kukurydza, rzepak, słonecznik; rośliny uprawne roczne: zboża, konopie, kukurydza, rzepak, słonecznik; rośliny drzewiaste szybkorosnące: wierzba, topola, eukaliptus; rośliny drzewiaste szybkorosnące: wierzba, topola, eukaliptus; szybkorosnące, rokrocznie plonujące trawy wieloletnie, np. miskanty; szybkorosnące, rokrocznie plonujące trawy wieloletnie, np. miskanty; wieloletnie byliny wieloletnie byliny Zaletą niedrzewiastych roślin energetycznych jest możliwość łatwego zlikwidowania plantacji, gdy chcemy inaczej użytkować grunt rolny. Courtesy of DOE/NREL

21 Rośliny energetyczne uprawiane w Polsce wierzba wiciowa, wierzba wiciowa, ślazowiec pensylwański (malwa pensylwańska), ślazowiec pensylwański (malwa pensylwańska), słonecznik bulwiasty (topinambur), słonecznik bulwiasty (topinambur), róża wielokwiatowa, róża wielokwiatowa, rdest sachaliński, rdest sachaliński, trawy wieloletnie, np. miskanty, spartina preriowa, palczatka Gerarda trawy wieloletnie, np. miskanty, spartina preriowa, palczatka Gerarda Courtesy of DOE/NREL

22 Zastosowania roślin energetycznych Z roślin energetycznych produkuje się: energię elektryczną, energię elektryczną, energię cieplną, energię cieplną, paliwa ciekłe, paliwa ciekłe, paliwa gazowe. paliwa gazowe. Courtesy of DOE/NREL

23 Zastosowania roślin energetycznych Energię tę pozyskuje się w procesach: spalania - roślin lub wytworzonego z nich brykietu czy pelet, spalania - roślin lub wytworzonego z nich brykietu czy pelet, gazyfikacji, gazyfikacji, pirolizy - czyli obróbki cieplnej bez dostępu tlenu, pirolizy - czyli obróbki cieplnej bez dostępu tlenu, fermentacji, fermentacji, hydrolizy, hydrolizy, estryfikacji. estryfikacji. Courtesy of DOE/NREL © Marek Cios

24 Inne zastosowania roślin energetycznych poza wykorzystaniem na cele energetyczne rośliny energetyczne mają także szereg innych zastosowań; poza wykorzystaniem na cele energetyczne rośliny energetyczne mają także szereg innych zastosowań; są wykorzystywane w przemyśle spożywczym, celulozowo-papierniczym, farmaceutycznym i chemicznym, a także w budownictwie, ogrodnictwie i zielarstwie; są wykorzystywane w przemyśle spożywczym, celulozowo-papierniczym, farmaceutycznym i chemicznym, a także w budownictwie, ogrodnictwie i zielarstwie; służą też jako pasze dla zwierząt i jako rośliny dekoracyjne służą też jako pasze dla zwierząt i jako rośliny dekoracyjne

25 Wierzba wiciowa szybkorosnące odmiany wierzby to jedne z najczęściej uprawianych roślin energetycznych, szybkorosnące odmiany wierzby to jedne z najczęściej uprawianych roślin energetycznych, plantacje zakłada się wiosną, sadząc na wilgotnej glebie zrzezy, czyli fragmenty pędów długości cm, plantacje zakłada się wiosną, sadząc na wilgotnej glebie zrzezy, czyli fragmenty pędów długości cm, drewno pozyskuje się w cyklach jednorocznych, dwuletnich i trzyletnich, drewno pozyskuje się w cyklach jednorocznych, dwuletnich i trzyletnich, z jednego hektara uprawy można pozyskać około ton suchej masy rocznie z jednego hektara uprawy można pozyskać około ton suchej masy rocznie Courtesy of DOE/NREL

26 Zalety upraw energetycznych Uprawy energetyczne umożliwiają: zagospodarowanie nieużytków rolnych; zagospodarowanie nieużytków rolnych; rekultywację terenów poprzemysłowych, rekultywację terenów poprzemysłowych, utylizację osadów ściekowych, wykorzystywanych jako nawóz, utylizację osadów ściekowych, wykorzystywanych jako nawóz, tworzenie pasów ochronnych zieleni przy autostradach i wokół fabryk. tworzenie pasów ochronnych zieleni przy autostradach i wokół fabryk. Inną zaletą roślin energetycznych jest szerokie spektrum zastosowań pozaenergetycznych.

27 Biogaz Biogaz, czyli gaz wysypiskowy to mieszanina gazów, powstająca w wyniku fermentacji metanowej. Biogaz składa się głównie z: metanu (40-70%) metanu (40-70%) i dwutlenku węgla (40-50%) i dwutlenku węgla (40-50%) oraz z niewielkich ilości (ok.1%) innych gazów, np. siarkowodoru, amoniaku czy azotu. oraz z niewielkich ilości (ok.1%) innych gazów, np. siarkowodoru, amoniaku czy azotu. Do celów energetycznych można wykorzystywać biogaz, w którym metan stanowi ponad 40%.

28 Powstawanie biogazu Fermentacja metanowa to następujący przy ograniczonym dostępie tlenu proces rozkładu wielkocząsteczkowych substancji organicznych do alkoholi lub niższych kwasów organicznych, a także metanu, dwutlenku węgla i wody. Do celów energetycznych wykorzystuje się biogaz, powstający w wyniku fermentacji: odpadów organicznych na składowiskach odpadów, odpadów organicznych na składowiskach odpadów, odpadów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych, odpadów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych, osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków. osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków.

29 Zastosowania biogazu Z biogazu produkuje się: energię elektryczną w silnikach iskrowych i w turbinach, energię elektryczną w silnikach iskrowych i w turbinach, energię cieplną w specjalnie przystosowanych kotłach, energię cieplną w specjalnie przystosowanych kotłach, energię elektryczną i energię cieplną w układach skojarzonych. energię elektryczną i energię cieplną w układach skojarzonych. Poza tym biogaz jest: dostarczany do sieci gazowej, dostarczany do sieci gazowej, wykorzystywany jako paliwo napędowe, wykorzystywany jako paliwo napędowe, wykorzystywany w procesach technologicznych. wykorzystywany w procesach technologicznych.

30 Zalety wykorzystania biogazu ograniczanie emisji metanu, który jest gazem cieplarnianym; ograniczanie emisji metanu, który jest gazem cieplarnianym; zapobieganie zanieczyszczeniu gleby i wody; zapobieganie zanieczyszczeniu gleby i wody; uzyskiwanie wydajnego nawozu naturalnego; uzyskiwanie wydajnego nawozu naturalnego; obniżanie kosztów składowania odpadów; obniżanie kosztów składowania odpadów; zmniejszenie odoru wysypiska; zmniejszenie odoru wysypiska; poprawa stanu środowiska w pobliżu wysypiska poprawa stanu środowiska w pobliżu wysypiska

31 Zalety wykorzystania biomasy zerowy bilans emisji dwutlenku węgla – ilość CO 2 emitowana podczas spalania jest równoważona ilością CO 2 pochłanianego przez rośliny w procesie fotosyntezy, zerowy bilans emisji dwutlenku węgla – ilość CO 2 emitowana podczas spalania jest równoważona ilością CO 2 pochłanianego przez rośliny w procesie fotosyntezy, mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych emisja innych zanieczyszczeń; mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych emisja innych zanieczyszczeń; wykorzystanie lokalnych źródeł energii; wykorzystanie lokalnych źródeł energii; tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza na terenach wiejskich; tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza na terenach wiejskich; zagospodarowanie nieużytków; zagospodarowanie nieużytków; utylizacja odpadów utylizacja odpadów


Pobierz ppt "Biomasa – co to takiego? prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych www.biomasa.org/edukacja Prezentacja przygotowana w ramach projektu Fundacji Partnerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google