Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

a Łęczyńska Energetyka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "a Łęczyńska Energetyka"— Zapis prezentacji:

1 a Łęczyńska Energetyka
BIOMASA a Łęczyńska Energetyka

2

3 PRAWDY OCZYWISTE Energetyka Łęczyńska wprowadza biopaliwa
WARUNKIEM ISTNIENIA KAŻDEJ CYWILIZACJI JEST ENERGIA PRAWA UE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WYKORZYSTYWANIE NIEODNAWIALNYCH SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH WYWIERA NIEKORZYSTNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO Energetyka Łęczyńska wprowadza biopaliwa

4 Truciciele Lubelszczyzny

5 Wielkość emisji pyłów i gazów na terenie lubelszczyzny

6 Energetyka Łęczyńska stale eksperymentuje
W zakładzie prowadzi się badania nie tylko nad wierzbą, ale również nad przystosowaniem kotłów do współspalania węgla i biomasy.

7 Łęczyńska Energetyka liczy ekologicznie
Zmniejsza emisję zanieczyszczeń Dostosowuje się do przepisów UE Modernizuje kotły Prowadzi badania nad uprawą wierzby

8 Paliwa odnawialne Paliwa nieodnawialne C; CO; CO2; H2O Spalanie Wzrost
Zbiór Obróbka Paliwa nieodnawialne C; CO; CO2; H2O

9 Ile tej biomasy? biomasa UE ok. 4%; Polska ok. 4.3% (96% udział w OZE)
biomasa świat 10,8% Udział mediów energetycznych w światowej produkcji energii pierwotnej, w tym poszczególnych rodzajów źródeł odnawialnych, w roku 2002 na świecie (źródło: IEA 2004)

10 Dlaczego biomasa?

11 Dlaczego akurat wierzba?
Perspektywa wyczerpania zasobów nieodnawialnych źródeł energii Wierzba energetyczna daje ekologiczny i odnawialny surowiec na energię cieplną Podczas spalania drewna wierzbowego prawie nie wydzielają się związki siarki i azotu Niska zawartość popiołu (ok. 1%) Najefektywniejsza z roślin używanych do oczyszczania gleb z metali ciężkich i związków toksycznych

12 PROFESJONALNY ORGANIZATOR DOSTAW BIOMASY
PRODUCENT BIOMASY POŚREDNIK ODBIORCA Łęczyńska Energetyka zamierza wyeliminować pośredników w celu zmniejszenia kosztów produkcji bioenergii i zwiększenia opłacalności PROFESJONALNY ORGANIZATOR DOSTAW BIOMASY ODBIORCA

13 Wymagania klimatyczno -glebowe
Wilgotne gleby III, IV i V klasy Ziemia jest wilgotna od marca do października Nie jest zabagniona pH gleby od 5,5 do 7,5 Plony wierzby są mniejsze na ziemiach piaszczystych oraz gdy jest susza.

14 Przygotowanie gruntu do nasadzeń
Glebę do sadzenia przygotować jesienią Korzystnie jest rozsiać nawozy fosforowo-potasowe Należy wykonać talerzowanie i bronowanie Bardzo ważne jest odchwaszczenie

15 Sadzenie Materiałem nasadzeniowym są sztorby
Sadzi się 1-3 cm powyżej gleby mechanicznie lub ręcznie Odległość w rzędach wynosi 75 cm, a odległość między sadzonkami 33 cm Ważnym elementem są drogi dojazdowe

16 Pielęgnacja Niedopuszczenie do zachwaszczenia Walka ze szkodnikami
Zapobieganie zagrzybieniu pola Ochrona przed zwierzętami

17 Nawożenie Pierwszy rok uprawy
Pierwszy rok traktowany jest jako faza wstępna. Należy zadbać o właściwy rozwój systemu korzeniowego i rozkrzewienie się roślin. Należy pobrać próbki glebowe celem określenia zawartości makro i mikroelementów w glebie i uzupełnić braki składników pokarmowych. W tym okresie należy bardzo ostrożnie dawkować nawozy . Nawożenie mineralne NPK zastosować w proporcji 30:10:30 kg/ha. Po pierwszym roku uprawy pędy powinny być wycięte w okresie zimowym, co będzie stymulowało rozkrzewienie roślin w drugim i następnych latach wegetacji.

18 Drugi rok uprawy Trzeci i dalsze lata
W drugim roku rośliny należy nawozić intensywnie NPK odpowiednio 80:30:80 kg/ha. W tym czasie składniki pokarmowe pobierane z gleby są wykorzystywane przez rośliny do tworzenia dużej liczby pędów, liści i korzeni. Trzeci i dalsze lata Nawozy NPK zastosować w ilości odpowiednio: 80:30:80 kg/ha. Po odpadnięciu liści i uformowaniu się warstwy ściółki, zapotrzebowanie na nawożenie mineralne jest nieco niższe, ponieważ część składników pokarmowych rośliny przyswajają z rozkładającej się biomasy liści.

19 Prognozy Elektrociepłownia będzie zużywała ok. 500 tys. ton paliwa w ciągu roku, z czego : 450 tys. ton stanowić ma muł węglowy jako materiał odpadowy kopalni tys. ton – odpady z oczyszczalni ścieków 15-20 tys. ton wierzby i innych roślin energetycznych

20 Porównanie kosztów

21 CERTYFIKAT Modernizacja kotła w celu przystosowania do współpalenia węgla i wierzby energetycznej Typ kotła: WRp

22 Kocioł WRp-46 010 przed modernizacją:

23 Palenisko kotła zostało przystosowane do współspalania węgla i biomasy
Kocioł WRp po modernizacji Palenisko kotła zostało przystosowane do współspalania węgla i biomasy

24 Plany modernizacyjne ciepłowni
Modernizacja polega na przebudowie kotła z paleniska narzutnikowego na palenisko warstwowe. Rozwiązanie zapewnia spełnienie norm ochrony powietrza w zakresie emisji pyłów, tlenku węgla i tlenków azotu.

25 Obecnie trwają zaawansowane prace przygotowania inwestycji, której zakończenie planowane jest na połowę 2008 roku. Szacowane na około 200 mln zł nakłady, powinny się zwrócić po około 10 latach. Palenisko kotła przystosowane do współspalania węgla i biomasy zostało wyprodukowane przez ZRUC Stąporków. Gwarantowane parametry eksploatacyjne: 1. Moc cieplna : 32 MW Sprawność energetyczna : 84,2%

26 „Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie co posiadacie.”
Stanisław Jachowicz Dziękujemy za uwagę.

27 Literatura Materiały udostępnione przez Łęczyńską Energetykę
Strony internetowe: Dziękujemy zarządowi Łęczyńskiej Energetyki za umożliwienie wizyty na terenie przedsiębiorstwa oraz za udostępnienie niezbędnych materiałów.

28 Prezentację przygotowali:
Uczniowie klasy IIA I LO im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej Pod kierunkiem nauczyciela chemii mgr. Alicji Wołosińskiej Kamil Banachewicz Piotr Baran Małgorzata Czuchryta Paweł Gąsiorowski Andrzej Grzesiuk Jakub Grzywacz Tomasz Płaza Konrad Siczek


Pobierz ppt "a Łęczyńska Energetyka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google