Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIOMASA a Łęczyńska Energetyka. PRAWDY OCZYWISTE WARUNKIEM ISTNIENIA KAŻDEJ CYWILIZACJI JEST ENERGIA PRAWA UE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WYKORZYSTYWANIE NIEODNAWIALNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIOMASA a Łęczyńska Energetyka. PRAWDY OCZYWISTE WARUNKIEM ISTNIENIA KAŻDEJ CYWILIZACJI JEST ENERGIA PRAWA UE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WYKORZYSTYWANIE NIEODNAWIALNYCH."— Zapis prezentacji:

1 BIOMASA a Łęczyńska Energetyka

2

3 PRAWDY OCZYWISTE WARUNKIEM ISTNIENIA KAŻDEJ CYWILIZACJI JEST ENERGIA PRAWA UE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WYKORZYSTYWANIE NIEODNAWIALNYCH SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH WYWIERA NIEKORZYSTNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO Energetyka Łęczyńska wprowadza biopaliwa

4 Truciciele Lubelszczyzny

5 Wielkość emisji pyłów i gazów na terenie lubelszczyzny

6 Energetyka Łęczyńska stale eksperymentuje W zakładzie prowadzi się badania nie tylko nad wierzbą, ale również nad przystosowaniem kotłów do współspalania węgla i biomasy.

7 Łęczyńska Energetyka liczy ekologicznie Zmniejsza emisję zanieczyszczeń Dostosowuje się do przepisów UE Modernizuje kotły Prowadzi badania nad uprawą wierzby

8 Spalanie Wzrost Zbiór Obróbka C; CO; CO 2 ; H 2 O Paliwa odnawialne Paliwa nieodnawialne

9 Ile tej biomasy? biomasa świat 10,8% biomasa UE ok. 4%; Polska ok. 4.3% (96% udział w OZE) Udział mediów energetycznych w światowej produkcji energii pierwotnej, w tym poszczególnych rodzajów źródeł odnawialnych, w roku 2002 na świecie ( źródło: IEA 2004 )

10 Korzyści gospodarczo- społeczne Stosunkowo szybki przyrost masy Pozwala zagospodarować nieużytki Więcej miejsc pracy Dlaczego biomasa? Korzyści ekologiczne Mniejsze zużycie węgla Mniejsza emisja zanieczyszczeń do atmosfery W procesie asymilacji wychwytuje znaczną ilość dwutlenku węgla Łatwość uprawy

11 Dlaczego akurat wierzba? Perspektywa wyczerpania zasobów nieodnawialnych źródeł energii Perspektywa wyczerpania zasobów nieodnawialnych źródeł energii Wierzba energetyczna daje ekologiczny i odnawialny surowiec na energię cieplną Wierzba energetyczna daje ekologiczny i odnawialny surowiec na energię cieplną Podczas spalania drewna wierzbowego prawie nie wydzielają się związki siarki i azotu Podczas spalania drewna wierzbowego prawie nie wydzielają się związki siarki i azotu Niska zawartość popiołu (ok. 1%) Niska zawartość popiołu (ok. 1%) Najefektywniejsza z roślin używanych do oczyszczania gleb z metali ciężkich i związków toksycznych Najefektywniejsza z roślin używanych do oczyszczania gleb z metali ciężkich i związków toksycznych

12 PRODUCENT BIOMASY POŚREDNIKODBIORCA Łęczyńska Energetyka zamierza wyeliminować pośredników w celu zmniejszenia kosztów produkcji bioenergii i zwiększenia opłacalności PROFESJONALNY ORGANIZATOR DOSTAW BIOMASY ODBIORCA

13 Wymagania klimatyczno - glebowe Wilgotne gleby III, IV i V klasy Wilgotne gleby III, IV i V klasy Ziemia jest wilgotna od marca do października Ziemia jest wilgotna od marca do października Nie jest zabagniona Nie jest zabagniona pH gleby od 5,5 do 7,5 pH gleby od 5,5 do 7,5 Plony wierzby są mniejsze na ziemiach piaszczystych oraz gdy jest susza.

14 Przygotowanie gruntu do nasadzeń Glebę do sadzenia przygotować jesienią Korzystnie jest rozsiać nawozy fosforowo-potasowe Należy wykonać talerzowanie i bronowanie Bardzo ważne jest odchwaszczenie

15 Sadzenie Materiałem nasadzeniowym są sztorby Materiałem nasadzeniowym są sztorby Sadzi się 1-3 cm powyżej gleby mechanicznie lub ręcznie Odległość w rzędach wynosi 75 cm, a odległość między sadzonkami 33 cm Ważnym elementem są drogi dojazdowe

16 Pielęgnacja Niedopuszczenie do zachwaszczenia Niedopuszczenie do zachwaszczenia Walka ze szkodnikami Walka ze szkodnikami Zapobieganie zagrzybieniu pola Zapobieganie zagrzybieniu pola Ochrona przed zwierzętami Ochrona przed zwierzętami

17 Nawożenie Pierwszy rok uprawy Pierwszy rok traktowany jest jako faza wstępna. Należy zadbać o właściwy rozwój systemu korzeniowego i rozkrzewienie się roślin. Należy pobrać próbki glebowe celem określenia zawartości makro i mikroelementów w glebie i uzupełnić braki składników pokarmowych. W tym okresie należy bardzo ostrożnie dawkować nawozy. Nawożenie mineralne NPK zastosować w proporcji 30:10:30 kg/ha. Po pierwszym roku uprawy pędy powinny być wycięte w okresie zimowym, co będzie stymulowało rozkrzewienie roślin w drugim i następnych latach wegetacji.

18 Trzeci i dalsze lata Nawozy NPK zastosować w ilości odpowiednio: 80:30:80 kg/ha. Po odpadnięciu liści i uformowaniu się warstwy ściółki, zapotrzebowanie na nawożenie mineralne jest nieco niższe, ponieważ część składników pokarmowych rośliny przyswajają z rozkładającej się biomasy liści. Drugi rok uprawy W drugim roku rośliny należy nawozić intensywnie NPK odpowiednio 80:30:80 kg/ha. W tym czasie składniki pokarmowe pobierane z gleby są wykorzystywane przez rośliny do tworzenia dużej liczby pędów, liści i korzeni.

19 Prognozy Elektrociepłownia będzie zużywała ok. 500 tys. ton paliwa w ciągu roku, z czego : Elektrociepłownia będzie zużywała ok. 500 tys. ton paliwa w ciągu roku, z czego : 450 tys. ton stanowić ma muł węglowy jako materiał odpadowy kopalni 450 tys. ton stanowić ma muł węglowy jako materiał odpadowy kopalni 10 - 15 tys. ton – odpady z oczyszczalni ścieków 10 - 15 tys. ton – odpady z oczyszczalni ścieków 15-20 tys. ton wierzby i innych roślin energetycznych 15-20 tys. ton wierzby i innych roślin energetycznych

20 Porównanie kosztów

21 Modernizacja kotła w celu przystosowania do współpalenia węgla i wierzby energetycznej Typ kotła: WRp-46 010 CERTYFIKATCERTYFIKATCERTYFIKATCERTYFIKAT

22 Kocioł WRp-46 010 przed modernizacją:

23 Palenisko kotła zostało przystosowane do współspalania węgla i biomasy Palenisko kotła zostało przystosowane do współspalania węgla i biomasy Kocioł WRp-46 010 po modernizacji

24 Plany modernizacyjne ciepłowni Modernizacja polega na przebudowie kotła z paleniska narzutnikowego na palenisko warstwowe. Rozwiązanie zapewnia spełnienie norm ochrony powietrza w zakresie emisji pyłów, tlenku węgla i tlenków azotu. Modernizacja polega na przebudowie kotła z paleniska narzutnikowego na palenisko warstwowe. Rozwiązanie zapewnia spełnienie norm ochrony powietrza w zakresie emisji pyłów, tlenku węgla i tlenków azotu.

25 Palenisko kotła przystosowane do współspalania węgla i biomasy zostało wyprodukowane przez ZRUC Stąporków. Gwarantowane parametry eksploatacyjne: 1. Moc cieplna : 32 MW 2. Sprawność energetyczna : 84,2% Obecnie trwają zaawansowane prace przygotowania inwestycji, której zakończenie planowane jest na połowę 2008 roku. Szacowane na około 200 mln zł nakłady, powinny się zwrócić po około 10 latach.

26 Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie co posiadacie. Dziękujemy za uwagę. Stanisław Jachowicz

27 Literatura Materiały udostępnione przez Łęczyńską Energetykę Materiały udostępnione przez Łęczyńską Energetykę Strony internetowe: http://www.ekokom.pl/ Strony internetowe: http://www.ekokom.pl/ http://www.ekokom.pl/ http://www.zasad.friko.pl/ http://www.zasad.friko.pl/http://www.zasad.friko.pl/ http://www.biomasa.org/edukacja http://www.biomasa.org/edukacjahttp://www.biomasa.org/edukacja Dziękujemy zarządowi Łęczyńskiej Energetyki za umożliwienie wizyty na terenie przedsiębiorstwa oraz za udostępnienie niezbędnych materiałów.

28 Prezentację przygotowali: Kamil Banachewicz Piotr Baran Małgorzata Czuchryta Paweł Gąsiorowski Andrzej Grzesiuk Jakub Grzywacz Tomasz Płaza Konrad Siczek Uczniowie klasy IIA I LO im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej Pod kierunkiem nauczyciela chemii mgr. Alicji Wołosińskiej


Pobierz ppt "BIOMASA a Łęczyńska Energetyka. PRAWDY OCZYWISTE WARUNKIEM ISTNIENIA KAŻDEJ CYWILIZACJI JEST ENERGIA PRAWA UE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WYKORZYSTYWANIE NIEODNAWIALNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google