Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biomasa źródłem energii – jak to się robi? prezentacja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych www.biomasa.org/edukacja Prezentacja przygotowana w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biomasa źródłem energii – jak to się robi? prezentacja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych www.biomasa.org/edukacja Prezentacja przygotowana w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Biomasa źródłem energii – jak to się robi? prezentacja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych www.biomasa.org/edukacja Prezentacja przygotowana w ramach projektu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska współfinansowanego przez NFOŚiGW.

2 Produkcja energii pierwotnej w Polsce www.biomasa.org/edukacja

3 Spalanie węgla przyczyną zanieczyszczeń węgiel jest głównym źródłem energii pierwotnej w Polsce, przemysł energetyczny oparty na węglu jest największym źródłem emisji dwutlenku węgla w Polsce, wykorzystanie węgla w gospodarstwach domowych powoduje problem niskiej emisji na obszarach miejskich www.biomasa.org/edukacja Courtesy of DOE/NREL

4 Wykorzystanie węgla na świecie również na świecie węgiel jest dominującym i zarazem najtańszym paliwem używanym do produkcji energii elektrycznej – w skali światowej zapewnia blisko 40% jej produkcji, również na świecie węgiel jest dominującym i zarazem najtańszym paliwem używanym do produkcji energii elektrycznej – w skali światowej zapewnia blisko 40% jej produkcji, węgiel to najczęściej wykorzystywane, najobfitsze źródło energii pierwotnej (zawartej w organicznych paliwach kopalnych), węgiel to najczęściej wykorzystywane, najobfitsze źródło energii pierwotnej (zawartej w organicznych paliwach kopalnych), jego udokumentowane rezerwy pozwolą produkować energię jeszcze przez około 200 lat, a rzeczywiste zasoby w skorupie ziemskiej są o wiele większe jego udokumentowane rezerwy pozwolą produkować energię jeszcze przez około 200 lat, a rzeczywiste zasoby w skorupie ziemskiej są o wiele większe www.biomasa.org/edukacja

5 Zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego ocenia się, że przy obecnym poziomie zużycia ropy naftowej i gazu ziemnego zasoby tych paliw wystarczą jeszcze na około 50-80 lat, ocenia się, że przy obecnym poziomie zużycia ropy naftowej i gazu ziemnego zasoby tych paliw wystarczą jeszcze na około 50-80 lat, według innych szacunków rezerwy ropy i gazu wyczerpią się dopiero za 40-200 lat według innych szacunków rezerwy ropy i gazu wyczerpią się dopiero za 40-200 lat www.biomasa.org/edukacja Courtesy of DOE/NREL

6 Alternatywa dla paliw kopalnych W związku z wyczerpywaniem się rezerw paliw konwencjonalnych pojawiają się następujące pytania: Czy nie należy popierać wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE)? Czy nie należy popierać wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE)? Jakie znaczenie ma wśród OZE wykorzystywana od najdawniejszych czasów biomasa, która dzięki nowoczesnym technologiom może być bardzo wydajnym źródłem energii? Jakie znaczenie ma wśród OZE wykorzystywana od najdawniejszych czasów biomasa, która dzięki nowoczesnym technologiom może być bardzo wydajnym źródłem energii? W jaki sposób możemy pozyskiwać biomasę? W jaki sposób możemy pozyskiwać biomasę? Na czym polega produkcja energii z biomasy? Na czym polega produkcja energii z biomasy? www.biomasa.org/edukacja

7 Przyszłość energetyki Realna perspektywa wyczerpania się tradycyjnych źródeł energii zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań. Niezbędna wydaje się radykalna zmiana sposobu produkcji energii. Narodowa strategia rozwoju energetyki odnawialnej 2001 przewiduje 7,5% udział OZE w bilansie energii pierwotnej w roku 2010 i 14% w roku 2020. www.biomasa.org/edukacja Courtesy of DOE/NREL

8 Produkcja energii elektrycznej z OZE w Polsce w roku 2000 Najwięcej elektryczności z OZE produkowano w: Pomorskiem Pomorskiem Kujawsko-pomorskiem Kujawsko-pomorskiem Śląskiem Śląskiem Najmniej elektryczności z OZE produkowano w: Wielkopolskiem Wielkopolskiem Opolskiem Opolskiem Łódzkiem Łódzkiem Elektryczności z OZE nie produkowano wcale w: Lubelskiem, Podlaskiem i Świętokrzyskiem. www.biomasa.org/edukacja

9 Co to są OZE? Odnawialne źródła energii to takie źródła energii, których zasoby: są nieustannie uzupełniane w naturalnych procesach lub przy odpowiednim gospodarowaniu nigdy się nie wyczerpią, bądź są tak ogromne, że ich wyczerpanie jest na obecnym etapie rozwoju ludzkości niemożliwe. www.biomasa.org/edukacja Courtesy of DOE/NREL

10 Odnawialne źródła energii energia Słońca energia Słońca energia wiatru energia wiatru energia geotermalna energia geotermalna energia wody energia wody biomasa biomasa www.biomasa.org/edukacja Zajmiemy się teraz energią uzyskiwaną z biomasy. Courtesy of DOE/NREL

11 Zasoby biomasy w Polsce dużym potencjałem biopaliw stałych dysponują zwłaszcza województwa północne i zachodnie, gdzie w gospodarstwach rolnych - głównie na terenach byłych PGR-ów – występują spore nadwyżki słomy, dużym potencjałem biopaliw stałych dysponują zwłaszcza województwa północne i zachodnie, gdzie w gospodarstwach rolnych - głównie na terenach byłych PGR-ów – występują spore nadwyżki słomy, również północne, lecz także północno-zachodnie i północno-wschodnie rejony kraju mają największe możliwości wykorzystania biogazu z odpadów zwierzęcych również północne, lecz także północno-zachodnie i północno-wschodnie rejony kraju mają największe możliwości wykorzystania biogazu z odpadów zwierzęcych PJ – petradżul = 10 15 dżula www.biomasa.org/edukacja Potencjał techniczny biomasy w naszym kraju wynosi 684,6 PJ rocznie, z czego najwięcej – 407,5 PJ – przypada na biopaliwa stałe. Courtesy of DOE/NREL

12 Rodzaje biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne 1. drewno i odpady z przerobu drewna: drewno kawałkowe, powstające z przycinania na wymiar drewna konstrukcyjnego lub półwyrobów, np. fryzów; drewno kawałkowe, powstające z przycinania na wymiar drewna konstrukcyjnego lub półwyrobów, np. fryzów; trociny, stanowiące ok. 10% drewna przerabianego w tartakach; trociny, stanowiące ok. 10% drewna przerabianego w tartakach; zrębki, wykorzystywane również do produkcji płyt wiórowych; zrębki, wykorzystywane również do produkcji płyt wiórowych; kora, która stanowi 10-15% masy drewna kora, która stanowi 10-15% masy drewna www.biomasa.org/edukacja

13 Rodzaje biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne 2. rośliny pochodzące z upraw energetycznych: rośliny drzewiaste szybkorosnące, np. wierzby, topole, eukaliptusy rośliny drzewiaste szybkorosnące, np. wierzby, topole, eukaliptusy wieloletnie byliny dwuliścienne, np. topinambur, rdesty, ślazowiec pensylwański wieloletnie byliny dwuliścienne, np. topinambur, rdesty, ślazowiec pensylwański trawy wieloletnie, np. trzcina pospolita, miskanty trawy wieloletnie, np. trzcina pospolita, miskanty www.biomasa.org/edukacja Courtesy of DOE/NREL

14 Rodzaje biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne 3. produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa: słoma, siano, buraki cukrowe, trzcina cukrowa, ziemniaki, rzepak, pozostałości z przerobu owoców 4. frakcje organiczne odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych 5. niektóre odpady przemysłowe, np. z przemysłu papierniczego www.biomasa.org/edukacja Courtesy of DOE/NREL

15 Właściwości biopaliw stałych Biopaliwo Wilgotność w % Wartość energetyczna w MJ/kg zrębki20-606-16 drewno kawałkowe 20-3011-22 słoma10-2014,3-15,2 pelety7-1216,5-17,5 kora55-6518,5-20 www.biomasa.org/edukacja Im mniejsza wilgotność biopaliwa stałego, tym większa jego wartość energetyczna (opałowa).

16 Właściwości drewna jako paliwa Wilgotność i gęstość w największym stopniu decydują o wartości energetycznej drewna. Mniejszą rolę odgrywa rodzaj drewna i sposób, w jaki zostało przygotowane. Rodzaj drewna Wilgotność świeżego drewna w % Gęstość w kg/m 3 Wartość energetyczna w MJ/kg brzoza32,550020,1 świerk37,536019,2 sosna3542018,6 dąb32,255017,8 wierzba4038016,0 www.biomasa.org/edukacja

17 Brykiet Wytwarza się go sprasowując pod wysokim ciśnieniem i bez dodatku substancji klejących rozdrobnione odpady drzewne, takie jak trociny, wióry czy zrębki. Technologię produkcji brykietu drzewnego wykorzystywano już przed II wojną światową, jednak jej rozwój na skalę przemysłową nastąpił dopiero w latach 80. XX wieku. www.biomasa.org/edukacja Brykiet można produkować ze wszystkich rodzajów biomasy roślinnej, najpopularniejszy jest jednak brykiet z odpadów drzewnych i ze słomy.

18 Rodzaje brykietu O kształcie brykietu decyduje rodzaj prasy brykietującej, zastosowanej do jego produkcji. Wyróżniamy następujące rodzaje brykietu: brykiet w kształcie długiego na kilka-kilkanaście cm walca o średnicy 50 lub 53 mm i nieregularnej podstawie, produkowany w brykieciarkach mechanicznych, brykiet w kształcie długiego na kilka-kilkanaście cm walca o średnicy 50 lub 53 mm i nieregularnej podstawie, produkowany w brykieciarkach mechanicznych, brykiet w kształcie długiego na kilka-kilkanaście cm walca o średnicy 30-80 mm i regularnej bryle, wytwarzany w brykieciarkach hydraulicznych, brykiet w kształcie długiego na kilka-kilkanaście cm walca o średnicy 30-80 mm i regularnej bryle, wytwarzany w brykieciarkach hydraulicznych, brykiet kominkowy w kształcie ośmiokątnego walca z otworem w środku, brykiet kominkowy w kształcie ośmiokątnego walca z otworem w środku, brykiet w kształcie kostki – najczęściej stosowany w kominkach brykiet w kształcie kostki – najczęściej stosowany w kominkach www.biomasa.org/edukacja

19 Produkcja brykietu Produkcja brykietu przebiega w następujących fazach: przygotowanie surowca, przygotowanie surowca, suszenie, suszenie, rozdrobnienie i przygotowanie jednorodnej frakcji odpadu, rozdrobnienie i przygotowanie jednorodnej frakcji odpadu, brykietowanie bez dodatku substancji klejących, brykietowanie bez dodatku substancji klejących, kondycjonowanie, czyli stabilizacja termiczna i wytrzymałościowa kruchego produktu, kondycjonowanie, czyli stabilizacja termiczna i wytrzymałościowa kruchego produktu, pakowanie i składowanie. pakowanie i składowanie. www.biomasa.org/edukacja

20 Ograniczenia produkcji brykietu Do produkcji brykietu potrzebne są odpowiednie ilości surowca, pozyskiwanego w stosunkowo niewielkiej odległości od zakładu produkcyjnego. Ponieważ dystans między zakładem produkcyjnym a miejscem pozyskiwania surowca nie powinien przekraczać 100 km, produkcja brykietu najczęściej ogranicza się do rejonów silnej koncentracji przemysłu drzewnego i meblarskiego, a także do terenów sąsiadujących z dużymi kompleksami leśnymi. www.biomasa.org/edukacja

21 Zastosowania brykietu spalanie w kotłach małej mocy z zasypem ręcznym lub z automatycznym podawaniem paliwa - zarówno indywidualnych jak i zasilających sieci grzewcze, spalanie w kotłach małej mocy z zasypem ręcznym lub z automatycznym podawaniem paliwa - zarówno indywidualnych jak i zasilających sieci grzewcze, spalanie w kotłowniach kontenerowych średniej mocy z automatycznym systemem podawania paliwa i komputerowo sterowanym procesem spalania paliwa, spalanie w kotłowniach kontenerowych średniej mocy z automatycznym systemem podawania paliwa i komputerowo sterowanym procesem spalania paliwa, spalanie w kotłach zgazowujących drewno, spalanie w kotłach zgazowujących drewno, współspalanie z węglem, współspalanie z węglem, spalanie w kominkach spalanie w kominkach www.biomasa.org/edukacja

22 Zalety brykietu wysoka wartość opałowa – wyższa niż w przypadku drewna i podobna jak w przypadku gorszej jakości węgla kamiennego, wysoka wartość opałowa – wyższa niż w przypadku drewna i podobna jak w przypadku gorszej jakości węgla kamiennego, duża gęstość ułatwiająca przechowywanie i dystrybucję, duża gęstość ułatwiająca przechowywanie i dystrybucję, mała wilgotność umożliwiająca długotrwałe magazynowanie w suchych pomieszczeniach, mała wilgotność umożliwiająca długotrwałe magazynowanie w suchych pomieszczeniach, niska zawartość popiołu, który można wykorzystywać jako nawóz, niska zawartość popiołu, który można wykorzystywać jako nawóz, niska emisja szkodliwych substancji podczas spalania, niska emisja szkodliwych substancji podczas spalania, szerokie spektrum zastosowań szerokie spektrum zastosowań www.biomasa.org/edukacja

23 Pelety Pelety, czyli granulat to cylindryczne w kształcie granulki, produkowane z odpadów drzewnych pochodzących z lasów, tartaków i zakładów przeróbki drewna. Mające kilka cm długości i 6-25 mm średnicy pelety są najczęściej produkowane z trocin i wiórów. Technicznie możliwe jest także wytwarzanie granulatu z kory, zrębków, roślin energetycznych i słomy. www.biomasa.org/edukacja

24 Produkcja pelet Produkcja przebiega w trzech etapach: suszenia biomasy, suszenia biomasy, mielenia biomasy i mielenia biomasy i prasowania - czyli wytłaczania pelet w prasie rotacyjnej, pod dużym ciśnieniem i bez dodatku substancji klejącej. prasowania - czyli wytłaczania pelet w prasie rotacyjnej, pod dużym ciśnieniem i bez dodatku substancji klejącej. www.biomasa.org/edukacja Do prasowania pelet używa się bardzo dużych sił. Dzięki temu w niewielkich rozmiarów granulacie zawarte zostają duże ilości surowca. Produkcja pelet jest droższa i bardziej skomplikowana od produkcji brykietu.

25 Zastosowania pelet Służące do ogrzewania budynków użytkowych i gospodarstw domowych pelety są wykorzystywane zarówno w instalacjach indywidualnych, jak i w systemach ciepłowniczych. Do spalania pelet wykorzystuje się w pełni zautomatyzowane kotły c.o., pelety można jednak spalać również w kotłach starego typu, wyposażanych w specjalnie przystosowane palniki. Cena granulatu jest znacznie niższa od ceny oleju opałowego. www.biomasa.org/edukacja

26 Zalety pelet wysoka wartość opałowa - 2,1 kg pelet zastępuje 1litr oleju opałowego, zaś wartość energetyczna dobrej jakości granulatu stanowi ponad 70% wartości energetycznej najlepszych gatunków węgla, wysoka wartość opałowa - 2,1 kg pelet zastępuje 1litr oleju opałowego, zaś wartość energetyczna dobrej jakości granulatu stanowi ponad 70% wartości energetycznej najlepszych gatunków węgla, łatwość i niskie koszty magazynowania i transportu, łatwość i niskie koszty magazynowania i transportu, odporność na samozapłon, zawilgocenia i gnicie, odporność na samozapłon, zawilgocenia i gnicie, niska zawartość popiołu, który można poza tym wykorzystywać jako nawóz ogrodniczy, niska zawartość popiołu, który można poza tym wykorzystywać jako nawóz ogrodniczy, zerowy bilans emisji dwutlenku węgla i niska emisja dwutlenku siarki podczas spalania, zerowy bilans emisji dwutlenku węgla i niska emisja dwutlenku siarki podczas spalania, spalanie w automatycznych, bezobsługowych kotłach spalanie w automatycznych, bezobsługowych kotłach. www.biomasa.org/edukacja

27 Uprawy energetyczne Bogate w związki ligninowe i celulozowe rośliny energetyczne powinny charakteryzować się: dużym przyrostem rocznym, dużym przyrostem rocznym, wysoką wartością opałową, wysoką wartością opałową, znaczną odpornością na szkodniki i choroby oraz znaczną odpornością na szkodniki i choroby oraz stosunkowo niewielkimi wymaganiami glebowymi. stosunkowo niewielkimi wymaganiami glebowymi. www.biomasa.org/edukacja Plantacja roślin energetycznych może być użytkowana średnio przez 15-20 lat. Courtesy of DOE/NREL

28 Rośliny energetyczne uprawiane w Polsce wierzba wiciowa, wierzba wiciowa, ślazowiec pensylwański (malwa pensylwańska), ślazowiec pensylwański (malwa pensylwańska), słonecznik bulwiasty (topinambur), słonecznik bulwiasty (topinambur), róża wielokwiatowa, róża wielokwiatowa, rdest sachaliński, rdest sachaliński, trawy wieloletnie, np. miskanty trawy wieloletnie, np. miskanty www.biomasa.org/edukacja Uprawy energetyczne budzą duże zainteresowanie, dlatego najprawdopodobniej lista roślin energetycznych uprawianych w naszym kraju poszerzy się wkrótce o nowe odmiany i nowe gatunki. Obecnie jednymi z najpopularniejszych roślin energetycznych są szybkorosnące odmiany wierzby. Courtesy of DOE/NREL

29 Zastosowania roślin energetycznych 1. cele energetyczne produkcja energii elektrycznej i cieplnej produkcja energii elektrycznej i cieplnej produkcja paliw ciekłych i gazowych produkcja paliw ciekłych i gazowych 2. cele pozaenergetyczne wykorzystanie w przemyśle spożywczym, celulozowo-papierniczym, farmaceutycznym i chemicznym wykorzystanie w przemyśle spożywczym, celulozowo-papierniczym, farmaceutycznym i chemicznym wykorzystanie w budownictwie, hodowli zwierząt, ogrodnictwie i zielarstwie wykorzystanie w budownictwie, hodowli zwierząt, ogrodnictwie i zielarstwie www.biomasa.org/edukacja Courtesy of DOE/NREL

30 Wykorzystanie roślin energetycznych do produkcji energii Energię pozyskuje się w procesach: spalania - roślin lub wytworzonego z nich brykietu czy pelet, spalania - roślin lub wytworzonego z nich brykietu czy pelet, gazyfikacji, gazyfikacji, pirolizy - czyli obróbki cieplnej bez dostępu tlenu, pirolizy - czyli obróbki cieplnej bez dostępu tlenu, fermentacji, fermentacji, hydrolizy, hydrolizy, estryfikacji. estryfikacji. www.biomasa.org/edukacja Courtesy of DOE/NREL © Marek Cios

31 Zalety upraw energetycznych Uprawy energetyczne umożliwiają: zagospodarowanie nieużytków rolnych, zagospodarowanie nieużytków rolnych, rekultywację terenów poprzemysłowych, rekultywację terenów poprzemysłowych, utylizację osadów ściekowych, wykorzystywanych jako nawóz, utylizację osadów ściekowych, wykorzystywanych jako nawóz, tworzenie ochronnych pasów zieleni przy autostradach i wokół fabryk. tworzenie ochronnych pasów zieleni przy autostradach i wokół fabryk. Na terenach ubogich w drewno rośliny energetyczne mogą stanowić zaplecze dla lokalnej energetyki. Inną zaletą tych roślin jest szerokie spektrum zastosowań pozaenergetycznych. www.biomasa.org/edukacja

32 Biogaz Biogaz, czyli gaz wysypiskowy to mieszanina gazów, powstająca w wyniku fermentacji metanowej. Biogaz składa się głównie z: metanu (40-70%) metanu (40-70%) i dwutlenku węgla (40-50%) i dwutlenku węgla (40-50%) oraz z niewielkich ilości (ok.1%) innych gazów, np. siarkowodoru, amoniaku, azotu, tlenku węgla, tlenu, wodoru i tioli. oraz z niewielkich ilości (ok.1%) innych gazów, np. siarkowodoru, amoniaku, azotu, tlenku węgla, tlenu, wodoru i tioli. www.biomasa.org/edukacja Do celów energetycznych można wykorzystywać biogaz, w którym metan stanowi ponad 40%.

33 Powstawanie biogazu Fermentacja metanowa to następujący przy ograniczonym dostępie tlenu proces rozkładu wielkocząsteczkowych substancji organicznych (głównie węglowodanów, białka, tłuszczów i ich pochodnych) do alkoholi lub niższych kwasów organicznych, a także metanu, dwutlenku węgla i wody. W zależności od temperatury, w której następuje wyróżniamy dwa rodzaje fermentacji metanowej: mezofilną, przebiegającą w temp. około 32-35 st. C i mezofilną, przebiegającą w temp. około 32-35 st. C i termofilną, zachodzącą w temp. 55-57 st. C. termofilną, zachodzącą w temp. 55-57 st. C. www.biomasa.org/edukacja

34 Zastosowania biogazu Z biogazu produkuje się: energię elektryczną w silnikach iskrowych i w turbinach, energię elektryczną w silnikach iskrowych i w turbinach, energię cieplną w specjalnie przystosowanych kotłach, energię cieplną w specjalnie przystosowanych kotłach, energię elektryczną i energię cieplną w układach skojarzonych. energię elektryczną i energię cieplną w układach skojarzonych. Poza tym biogaz jest: dostarczany do sieci gazowej, dostarczany do sieci gazowej, wykorzystywany jako paliwo napędowe, wykorzystywany jako paliwo napędowe, wykorzystywany w procesach technologicznych. wykorzystywany w procesach technologicznych. www.biomasa.org/edukacja

35 Zalety i ograniczenia wykorzystania biogazu Zalety: ograniczanie emisji metanu, który jest gazem cieplarnianym, ograniczanie emisji metanu, który jest gazem cieplarnianym, zapobieganie zanieczyszczeniu gleby i wody, zapobieganie zanieczyszczeniu gleby i wody, uzyskiwanie wydajnego nawozu naturalnego, uzyskiwanie wydajnego nawozu naturalnego, obniżanie kosztu składowania odpadów, obniżanie kosztu składowania odpadów, zmniejszenie odoru wysypiska, zmniejszenie odoru wysypiska, poprawa stanu środowiska wokół wysypiska. poprawa stanu środowiska wokół wysypiska.Ograniczenia: pozyskiwanie biogazu z osadów ściekowych jest opłacalne tylko w większych oczyszczalniach ścieków, które przyjmują średnio ponad 8000-10 000 m 3 ścieków na dobę. pozyskiwanie biogazu z osadów ściekowych jest opłacalne tylko w większych oczyszczalniach ścieków, które przyjmują średnio ponad 8000-10 000 m 3 ścieków na dobę. www.biomasa.org/edukacja

36 Technologie wykorzystania biomasy Spalanie to zachodzący w obecności nadmiaru powietrza proces konwersji termochemicznej, którego produktami końcowymi są dwutlenek węgla i woda. W procesie spalania, któremu można poddawać biomasę we wszystkich stanach skupienia, produkuje się zarówno energię cieplną, jak i energię elektryczną. Spalanie jest najprostszym i zarazem najbardziej rozpowszechnionym sposobem pozyskiwania energii z biomasy. 90% energii, produkowanej na świecie z biomasy otrzymywane jest właśnie w procesie spalania. www.biomasa.org/edukacja

37 Technologie wykorzystania biomasy Gazyfikacja to proces polegający na częściowym spaleniu biomasy w temperaturze około 1200-1400 st. C, w warunkach ograniczonego dostępu powietrza bądź tlenu. Produktem gazyfikacji jest gaz, wykorzystywany do produkcji energii cieplnej, a także w: kuchenkach gazowych, kuchenkach gazowych, turbinach, służących do produkcji prądu, turbinach, służących do produkcji prądu, maszynach, wykonujących pracę mechaniczną. maszynach, wykonujących pracę mechaniczną. www.biomasa.org/edukacja

38 Technologie wykorzystania biomasy Piroliza to prowadzony w temperaturze ponad 600 st. C i bez dostępu powietrza proces rozszczepiania cząsteczek związków chemicznych o dużej masie cząsteczkowej na cząsteczki mniejsze. Produktem pirolizy jest ciekłe biopaliwo zwane bioolejem lub olejem pirolitycznym. Piroliza stanowi wstęp do procesów spalania i gazyfikacji, w porównaniu z nimi jest jednak technologią, która znajduje się dopiero we wczesnym stadium rozwoju. www.biomasa.org/edukacja Courtesy of DOE/NREL

39 Technologie wykorzystania biomasy Kogeneracja, zwana także produkcją energii w skojarzeniu to proces równoległego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Energia elektryczna stanowi 20-25% energii, wytwarzanej w układach skojarzonych, a energia cieplna – 75-80%. www.biomasa.org/edukacja Courtesy of DOE/NREL

40 Należy rozwijać produkcję energii z biomasy, gdyż:...zaletą wykorzystania biomasy jest zerowy bilans emisji dwutlenku węgla,...zaletą wykorzystania biomasy jest zerowy bilans emisji dwutlenku węgla,....wykorzystanie biomasy powoduje mniejsze emisje dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla, niż spalanie paliw konwencjonalnych,....wykorzystanie biomasy powoduje mniejsze emisje dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla, niż spalanie paliw konwencjonalnych,...wykorzystując biomasę zagospodarowujemy nieużytki rolne i utylizujemy odpady,...wykorzystując biomasę zagospodarowujemy nieużytki rolne i utylizujemy odpady,...wykorzystanie biomasy to tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza na wsi...wykorzystanie biomasy to tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza na wsi Co jeszcze dopisalibyście do tej listy? www.biomasa.org/edukacja


Pobierz ppt "Biomasa źródłem energii – jak to się robi? prezentacja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych www.biomasa.org/edukacja Prezentacja przygotowana w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google