Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dystrybucja oferty przedsiębiorstwa turystycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dystrybucja oferty przedsiębiorstwa turystycznego"— Zapis prezentacji:

1 Dystrybucja oferty przedsiębiorstwa turystycznego
Mirosław Drewnicki Bernard Bystrek Michał Ostrowski

2 Wzrost znaczenia usług i ich rynkowy charakter oraz gwałtowny rozwój turystyki, to jedne z ważniejszych cech polskiego rynku. Zaistnienie procesów integracyjnych w polityce i gospodarce, liberalizacja w przekraczaniu granic - znoszenie barier wizowych, celnych i walutowych zwiększa skłonność do podróżowania. Następuje rozwój kontaktów międzynarodowych, spowodowanych inwestowaniem za granicą, powstawaniem ponadnarodowych przedsiębiorstw. Wzrasta stopa życiowa społeczeństwa, co zwiększa częstotliwość podróży wypoczynkowych, krajoznawczych, biznesowych i innych.

3 Głównym celem dystrybucji jest dostarczanie nabywcom produktów o właściwej jakości w odpowiednim czasie i miejscu, w najbardziej dogodnych formach i warunkach dokonywania zakupów i po możliwie najtańszych kosztach.

4 Do transakcji kupna i sprzedaży towarów służą kanały dystrybucyjne, które decydują o warunkach dostępności produktu turystycznego dla konsumenta. Typowymi funkcjami kanałów dystrybucji w turystyce są: sprzedaż, serwis, kredytowanie klientów oraz realizowanie ich specjalnych zamówień.

5 Kanałem dystrybucji jest droga, dzięki której produkt przechodzi od wytwórcy do odbiorcy. Specyfika procesu produkcji w turystyce powoduje, że w dystrybucji usług turystycznych wykorzystuje się różnorodne drogi w celu powiązania przedsiębiorstwa turystycznego z rynkiem. Kanał dystrybucji oznacza kombinacje wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie oferowania produktów i usług konsumentom. Budowanie kanałów dystrybucji rozpoczyna się od określenia celów dystrybucji, pozostających w ścisłym związku z wybranym rynkiem docelowym i planowanym udziale w tym rynku. Wymaganie jakie mają spełniać kanały dystrybucji: - Produkt firmy powinien być dostępny maksymalnej ilości konsumentów rynku docelowego, - Kanał powinien umożliwiać fizyczne przemieszczenie odpowiedniej ilości produktu w czasie i przestrzeni w sposób zgodny z oczekiwaniami rynku docelowego, - Uczestnicy kanału dystrybucji muszą być zdolni do realizacji założonych działań dystrybucyjnych, - Zaplanowane cele dystrybucji powinny być osiągnięte przy najniższym możliwym koszcie.

6 W sferze dystrybucji mamy do czynienia z następującymi zjawiskami: - Nierzetelnością wielu dystrybutorów, którzy rezerwują miejsca noclegowe ze znacznym wyprzedzeniem , nie realizują potem nawet 50% planowanej wielkości sprzedaży, - Rosnącą rangą bezpośrednich, osobistych kontaktów z szefami biur podróży, - Wzrostem roli targów i giełd jako forum wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy, - Rozróżnianiem i modyfikowaniem kanałów dystrybucji w zależności do docelowego segmentu rynku, - Wykorzystywanie prasy turystycznej jako istotnego nośnika informacyjnego o ofercie, - Negocjowanie z dystrybutorami warunków intensywniejszej niż dotychczas współpracy w okresie posezonowym.

7 - Ustalania sposobu dotarcia do finalnego odbiorcy
Decyzje mające na celu stworzenie lub przekształcenie kanału dystrybucji dotyczą: - Ustalania sposobu dotarcia do finalnego odbiorcy - Określenia długości i szerokość kanału - Doboru uczestników kanału dystrybucji - Bieżące kierowanie kanałem dystrybucji

8 Sprzedaż usług turystycznych System dystrybucji budowany na podstawie jednego lub kilku kanałów przez przedsiębiorstwo turystyczne powinien umożliwić przepływ różnorodnych strumieni związanych z oferowaniem produktu na rynku a więc strumieni rzeczowych, finansowych i informacyjnych. Sprzedażą usług turystycznych określa się wszelkie działania marketingowe podejmowane przez przedsiębiorstwo turystyczne, prowadzące do zaspokojenia potrzeb klientów związanych z podrożą, będących poza miejscem swojego zamieszkania.

9 W działaniach dystrybucyjnych trzeba zwrócić uwagę na pewne czynniki mające ogromny wpływ na sprzedawany produkt. Niewątpliwie takim czynnikiem jest właściwa lokalizacja. Wybór odpowiedniej dla hotelu lub biura podróży lokalizacji wiąże się z decyzją, odpowiednim usytuowaniem siedziby sprzedawcy, w której będą świadczone usługi turystyczne. Drugim czynnikiem jest dobór odpowiedniej formy dotarcia do turysty czyli wybór drogi za pomocą której informacje dotrą do klienta.

10 Zmianie niekorzystnych zjawisk w sferze dystrybucji w turystyce powinny służyć następujące działania: - zintegrowanie dystrybucji z pozostałymi instrumentami marketingowymi - zwiększanie stopnia integracji w kanałach dystrybucji, - intensywniejsze wejście na docelowe rynki zagraniczne, - szersze wykorzystanie kanałów do przepływów materiałów informacyjnych i promocyjnych, - tworzenie zintegrowanego systemu rezerwacji turystycznej w regionie, - stałe monitorowanie skuteczności kanałów.

11 Coraz większą rolę w dystrybucji produktu turystycznego na świecie odgrywają nowoczesne technologie informatyczne, a przede wszystkim komputerowe systemy rezerwacji. Na naszym rynku obecnie funkcjonują trzy systemy rezerwacji: Gest – system rezerwacji biletów lotniczych, Start – Amadeus – system rezerwacji biletów na różnorodne środki transportu i usług turystycznych, Kurs 90 – lokalny system rezerwacji biletów PKP.

12 Dziękujemy 


Pobierz ppt "Dystrybucja oferty przedsiębiorstwa turystycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google