Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWE ZAGADNIENIA"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA
Marketing w oświacie PODSTAWOWE ZAGADNIENIA dr Sławomir Gawroński WSIiZ w Rzeszowie

2 Podstawowe pojęcia marketingu
Definicja marketingu Potrzeba, pragnienie, popyt Produkt Wartość, cena Marketing mix Promotion mix

3 Marketing Proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu konkretne osoby i grupy osób otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę produktów, posiadających wartość. Philip Kotler Proces planowania i wdrażania koncepcji obejmującej wycenę, promocję i dystrybucję idei, dóbr i usług w celu stworzenia transakcji wymiany, które zaspokoją cele indywidualne oraz organizacyjne. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu

4 Definicje praktyczne Zbiór działań polegających na dokładnym poznaniu potrzeb wybranej grupy odbiorców i możliwie doskonałym dostosowaniu oferty firmy do oczekiwań tej grupy. Wybrana grupa stanowi rynek docelowy. Suma działań polegających na opracowaniu koncepcji produktu, zasad ustalania cen, form sprzedaży i form promocji. Dostarczanie właściwych towarów i usług właściwym ludziom, we właściwych miejscach, o właściwym czasie, po właściwej cenie i przy użyciu właściwych środków komunikacji i promocji.

5 Potrzeba, pragnienie, popyt
Potrzeba to stan odczuwania braku zaspokojenia. Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu zaspokojenia potrzeb. Popyt to pragnienie posiadania określonych produktów, poparte możliwością i gotowością ich kupienia. Marketing rozpoznaje potrzeby, które warunkują jego istnienie. Marketing wpływa, obok innych czynników, na kształtowanie pragnień. Marketing określa popyt – wpływa na jego wielkość i kształt.

6 Produkt Produkt to wszystko co można zaoferować w celu zaspokojenia potrzeby lub pragnienia. Produktem mogą być: Towary Usługi Idee Osoby Miejsca Organizacje Wartością produktu jest możliwość skorzystania z usług, które produkt ze sobą niesie.

7 Wartość i cena Wartość produktu określa jego zdolność do zaspokojenia potrzeby. Cena to określona przez producenta i wyrażona w pieniądzu szacowana, uniwersalna i uśredniona dla całej populacji wartość produktu.

8 Etapy działań marketingowych
Analiza Potrzeb konsumenta SWOT Konkurencji Planowanie Segmentacja rynku Plan marketingowy Plan promocji Wdrażanie Kontrola

9 Proces decyzyjny konsumenta
Rozpoznanie potrzeby Poszukiwanie informacji Ocena alternatyw Zamiar zakupu Postawy innych Nieoczekiwane czynniki sytuacyjne Decyzja zakupu Zachowanie po zakupie

10 Marketing mix Grupa czynników (bodźców) określanych przez organizację, wpływających na decyzje konsumentów (4P): Product (produkt) Price (cena) Place (dystrybucja) Promotion (promocja)

11 Marketing mix Produkt (usługa):
Asortyment – zróżnicowanie, możliwości wyboru Jakość – poziom nauczania Marka szkoły Kadra Atmosfera Wyposażenie Wyróżnienia, nagrody, certyfikaty

12 Marketing mix Cena Dystrybucja
W szkolnictwie publicznym nie odgrywa większej roli, jednak wpływ na nią mają: Transport, zakwaterowanie, koszty dodatkowe Dystrybucja Lokalizacja szkoły Wyposażenie Distance learning

13 Promotion mix Reklama Public relations Promocja sprzedaży
Płatna, bezosobowa forma prezentacji i promocji idei, dobra lub usługi, realizowana z wykorzystaniem mediów masowych i innych nośników informacji. Public relations Promocja sprzedaży Krótkotrwałe działanie stosujące bodźce ekonomiczne w celu pobudzenia sprzedaży. Sprzedaż bezpośrednia Osobista i bezpośrednia prezentacja oferty przez personel sprzedaży.

14 Public relations w oświacie
Media relations i publicity Corporate identity Internal relations Word of mouth Udział w targach i wystawach Internet

15 Promocja sprzedaży w oświacie
Zajęcia dodatkowe Wyposażenie dydaktyczne Certyfikaty, kursy, szkolenia Programy autorskie Indywidualizacja kształcenia

16 Sprzedaż bezpośrednia w oświacie
Akcje rekrutacyjne Udział w targach i wystawach Zaangażowanie personelu


Pobierz ppt "PODSTAWOWE ZAGADNIENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google