Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie AUTORZY: Teresa Śmigiel 39297, Małgorzata Płachta 47851 Hanna Kostyuk 38022, Małgorzata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie AUTORZY: Teresa Śmigiel 39297, Małgorzata Płachta 47851 Hanna Kostyuk 38022, Małgorzata."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie AUTORZY: Teresa Śmigiel 39297, Małgorzata Płachta 47851 Hanna Kostyuk 38022, Małgorzata Szoja 47862 PRZEDMIOT: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym

2 Mikrootoczenie - to ogół podmiotów, które poprzez powiązania transakcyjne i oddziaływania konkurencyjne wpływają bezpośrednio lub pośrednio na stan i działalność gospodarczą przedsiębiorstwa. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego.

3 GŁÓWNE ELEMENTY MIKROOTOCZENIA: społeczności lokalne konkurencja dostawcy pośrednicy instytucje finansowe instytucje badawcze i agencje reklamowe nabywcy Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - GŁÓWNE ELEMENTY. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - GŁÓWNE ELEMENTY.

4 Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - SPOŁECZNOŚCI I INSTYTUCJE LOKALNE. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - SPOŁECZNOŚCI I INSTYTUCJE LOKALNE. Należą do nich między innymi SPOŁECZNOŚCI I INSTYTUCJE LOKALNE.

5 Każda firma ma własną lokalną publicz­ność", np. okolicznych mieszkańców czy organizacje gminne. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - SPOŁECZNOŚCI I INSTYTUCJE LOKALNE. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - SPOŁECZNOŚCI I INSTYTUCJE LOKALNE.

6 Konkurencja w szerszym rozumieniu - konkurent to przedsiębiorstwo, które rywalizuje z innymi przedsiębiorstwami o zasoby. w rozumieniu węższym - konkurenci to przedsiębiorstwa obsługujące tych samych klientów i zaspokajające te same potrzeby oraz oferujące te same lub zbliżone usługi i produkty. W otoczeniu rynkowym konkurenci stanowią główne źródło zagrożenia, które nie pozwala spocząć na laurach. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - KONKURENCJA. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - KONKURENCJA.

7 Konkurentów firmy można podzielić na: Bezpośrednich - są to przedsiębiorstwa, które obsługują tę samą grupę nabywców, stosując identyczną lub zbliżoną strategię marketingową. (np. Coca Cola – Pepsi Cola) Sprzedawców substytutów - też są konkurentami, gdyż zaspokajają te same potrzeby, choć za pomocą innych produktów. Dlatego konkurencję dla firm świadczących usługi z zakresu pasażerskiego transportu drogowego stanowią nie tylko inne przedsiębiorstwa świadczące podobnego typu usługi, ale i linie kolejowe, lotnicze itp. Potencjalnych – to przedsiębiorstwa, które w danym momencie nie stanowią konkurencyjnego zagrożenia, ale mogą stać się jego źródłem w określonych okolicznościach. Siła konkurencji w mikrootoczeniu: - konkurenci w sektorze, - siła przetargowa dostawców, - siła przetargowa nabywców, - nowe wejścia (potencjał wchodzący), - zastępcze wyroby i usługi (substytuty). Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - KONKURENCJA. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - KONKURENCJA.

8 Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - KONKURENCJA. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - KONKURENCJA.

9 Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - DOSTAWCY WYROBÓW I USŁUG. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - DOSTAWCY WYROBÓW I USŁUG.

10 Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - DOSTAWCY WYROBÓW I USŁUG. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - DOSTAWCY WYROBÓW I USŁUG.

11 Przedsiębiorstwo, którego celem działalności jest doprowadzenie do zawarcia transakcji kupna/sprzedaży. Firma, która pośredniczy w zawieraniu transakcji na rynku turystycznym między wytwórcami produktów i usług, a ich nabywcami. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - POŚREDNIK HANDLOWY. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - POŚREDNIK HANDLOWY.

12 Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - POŚREDNIK HANDLOWY. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - POŚREDNIK HANDLOWY.

13 Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - POŚREDNIK HANDLOWY. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - POŚREDNIK HANDLOWY.

14 Rozróżniamy sześć typów rynków nabywców: 1.Rynki konsumenckie - składają się z osób i gospodarstw domowych nabywających dobra i usługi do własnej konsumpcji. 2.Rynki przedsiębiorstw - zakupują dobra i usługi do dalszego przetworzenia lub do wykorzystania w procesie produkcji. 3.Rynki pośredników sprzedaży - kupują dobra i usługi w celu odsprzedania ich z zyskiem. 4.Rynki instytucjonalne - są to szkoły, szpitale, domy opieki, więzienia i inne instytucje zapewniające dobra i usługi dla osób będących pod ich opieką. 5.Rynki rządowe - są tworzone przez agencje rządowe zakupujące dobra i usługi, aby wytwarzać usługi publiczne lub dokonywać transferu dóbr i usług do tych, którzy ich potrzebują. 6.Rynki międzynarodowe - składają się z nabywców w innych państwach: konsumentów, producentów, pośredników i rządów. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - NABYWCY. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - NABYWCY.

15 Podmioty te: * zasilają firmę w środki finansowe, * przechowują lub lokują na rynkach finansowych nadwyżki środków pieniężnych, * udzielają doradztwa: finansowego, podatkowego, inwestycyjnego, * ubezpieczają firmy od różnego rodzaju ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - INSTYTUCJE FINANSOWE. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - INSTYTUCJE FINANSOWE.

16 Duże firmy posiadające znaczne zasoby oraz własne działy badań i promocji korzystają z usług instytucji zajmujących się badaniem rynku oraz agencji reklamy. Instytucje te dostarczają wiarygodne informacje ilościowe i jakościowe, dzięki którym przedsiębiorstwo może dopasować ofertę turystyczną do oczekiwań klientów. Małe przedsiębiorstwa – częściowe finansowanie usług świadczonych przez wyspecjalizowane instytucje badawcze z funduszy przeznaczonych na pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw. Instytucje badawcze na polskim rynku: Instytut Turystyki w Warszawie, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Główny Urząd Statystyczny. Agencje reklamowe Agencje reklamowe - pośredniczą między przedsiębiorstwem a nabywcami, mają istotny wpływ na wizerunek firmy, pozycję marki firmy oraz reakcję na marketingową ofertę. Klientami agencji reklamowych są duże przedsiębiorstwa z uwagi na bardzo wysokie koszty kampanii reklamowych. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - INSTYTUCJE BADAWCZE I AGENCJE REKLAMOWE. Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego - INSTYTUCJE BADAWCZE I AGENCJE REKLAMOWE.

17 BIBLIOGRAFIA: Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym Janusz Sarnowski, Edward Kirejczyk Warszawa Alma Mer Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2007 Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej Andrzej Rapacz, Wrocław Akademia Ekonomiczna 2001

18 Mikrootoczenie Przedsiębiorstwa Turystycznego. KONIEC Dziękujemy za uwagę ;-)


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie AUTORZY: Teresa Śmigiel 39297, Małgorzata Płachta 47851 Hanna Kostyuk 38022, Małgorzata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google