Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BARANIECKA ANETA DUBAJ MIROSŁAW ROKOSZ- GOŁĄB ANNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BARANIECKA ANETA DUBAJ MIROSŁAW ROKOSZ- GOŁĄB ANNA."— Zapis prezentacji:

1 BARANIECKA ANETA DUBAJ MIROSŁAW ROKOSZ- GOŁĄB ANNA

2 Zarówno otoczenie demograficzne jak i społeczne ma bezpośredni wpływ na turystkę Jest centralnym elementem określenia docelowej grupy konsumentów Pozwala określić nadchodzące trendy i tendencje Jest odczuwalne na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo nie ma wpływu na zachodzące w nim zmiany

3 Jest to zjawisko przyśpieszonego wzrostu liczby ludności, które obserwuje się od początku XX wieku. W krajach o wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej zjawiska te przebiegają odmiennie niż w pozostałej części, co ma bezpośredni wpływ na liczbę ludności w tych krajach. Na podstawie tej odmienności powstała TEORIA PRZEJŚCIA DEMOGRAFICZNEGO.

4 Opisuje i wyjaśnia przemiany reprodukcji ludności w kierunku od reprodukcji tradycyjnej do nowoczesnej. TRADYCYJNA- - wysoka, niestabilna umieralność - krótki czas życia - wysoka dzietność NOWOCZESNA- - niska umieralność - długi czas życia - niska dzietność

5 Przejawia się jako integralny proces transformacji w czterech sferach : techniczno- ekonomicznej społeczno- kulturalnej politycznej osobowościowej Transformacja ta miała zakończyć się stabilizacją społeczeństw wysokorozwiniętych.

6 Następny etap przemian demograficznych (obserwowanych również w Polsce od lat dziewięćdziesiątych) charakteryzujący się: - brakiem stabilizacji współczynnika dzietności ogólnej, gwarantującej przynajmniej prostą zastępowalność pokoleń - spadkiem płodności - wzrostem liczby krajów o ujemnym przyroście ludności

7 Zjawisko stałe i coraz silniej występujące w skali światowej. W strukturze ludności najaktywniejsza turystycznie pozostaje ludność zamieszkująca duże ośrodki miejskie. Współczesna turystyka znajduje w większych miastach korzystne warunki dalszego rozwoju.

8 W Polsce zmniejszenie się dynamiki demograficznej wynika głównie ze spadku płodności oraz liczby i natężenia zawierania małżeństw. Obserwacja otoczenia społeczno-demograficznego pozwala wskazać procesy istotne z punktu widzenia turystyki, do których należą: - Silny wzrost liczby ludności w świecie - Dynamiczny przyrost ludności miejskiej - Wzrost aktywności zawodowej kobiet - Wzrost poziomu wykształcenia ludności - Starzenie się społeczeństwa - Moda w turystyce

9 Po okresie znacznego spadku liczby urodzeń, współczynnik dzietności całkowitej zacznie się stopniowo zwiększać, jednak w ciągu następnych 25 lat nie oczekuje się powrotu do poziomu prostej zastępowalności pokoleń Nastąpi wzrost długości życia aż do osiągnięcia w 2020r. Przez mężczyzn 72 lat, kobiety- 78,5 lat. Wzrost liczby ludności wyniesie ponad 2 mln Zmieni się istotnie struktura ludności Pogłębi się proces starzenia społeczeństwa polskiego

10 Postępujący proces starzenia się społeczeństwa Zmniejszanie się ruchliwości przestrzennej ludności Spadająca liczba dzieci w strukturze ludności Zmniejszanie się liczby ludności w wieku produkcyjnym


Pobierz ppt "BARANIECKA ANETA DUBAJ MIROSŁAW ROKOSZ- GOŁĄB ANNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google