Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ELEMENTY OTOCZENIA SPOŁECZNO- DEMOGRAFICZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ELEMENTY OTOCZENIA SPOŁECZNO- DEMOGRAFICZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 ELEMENTY OTOCZENIA SPOŁECZNO- DEMOGRAFICZNEGO
BARANIECKA ANETA DUBAJ MIROSŁAW ROKOSZ- GOŁĄB ANNA

2 Otoczenie społeczno-demograficzne a przedsiębiorstwa turystyczne
Zarówno otoczenie demograficzne jak i społeczne ma bezpośredni wpływ na turystkę Jest centralnym elementem określenia docelowej grupy konsumentów Pozwala określić nadchodzące trendy i tendencje Jest odczuwalne na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo nie ma wpływu na zachodzące w nim zmiany

3 Czynniki Demograficzne: Eksplozja demograficzna
Jest to zjawisko przyśpieszonego wzrostu liczby ludności, które obserwuje się od początku XX wieku. W krajach o wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej zjawiska te przebiegają odmiennie niż w pozostałej części, co ma bezpośredni wpływ na liczbę ludności w tych krajach. Na podstawie tej odmienności powstała TEORIA PRZEJŚCIA DEMOGRAFICZNEGO.

4 TEORIA PRZEJŚCIA DEMOGRAFICZNEGO
Opisuje i wyjaśnia przemiany reprodukcji ludności w kierunku od reprodukcji tradycyjnej do nowoczesnej. TRADYCYJNA- wysoka, niestabilna umieralność krótki czas życia wysoka dzietność NOWOCZESNA- niska umieralność długi czas życia niska dzietność

5 MODERNIZACJA SPOŁECZEŃSTWA
Przejawia się jako „integralny proces transformacji” w czterech sferach : techniczno- ekonomicznej społeczno- kulturalnej politycznej osobowościowej Transformacja ta miała zakończyć się stabilizacją społeczeństw wysokorozwiniętych.

6 DRUGIE PRZEJŚCIE DEMOGRAFICZNE
Następny etap przemian demograficznych (obserwowanych również w Polsce od lat dziewięćdziesiątych) charakteryzujący się: - brakiem stabilizacji współczynnika dzietności ogólnej, gwarantującej przynajmniej prostą zastępowalność pokoleń spadkiem płodności wzrostem liczby krajów o ujemnym przyroście ludności

7 MIGRACJA Zjawisko stałe i coraz silniej występujące w skali światowej. W strukturze ludności najaktywniejsza turystycznie pozostaje ludność zamieszkująca duże ośrodki miejskie. Współczesna turystyka znajduje w większych miastach korzystne warunki dalszego rozwoju.

8 W Polsce zmniejszenie się dynamiki demograficznej wynika głównie ze spadku płodności oraz liczby i natężenia zawierania małżeństw. Obserwacja otoczenia społeczno-demograficznego pozwala wskazać procesy istotne z punktu widzenia turystyki, do których należą: Silny wzrost liczby ludności w świecie Dynamiczny przyrost ludności miejskiej Wzrost aktywności zawodowej kobiet Wzrost poziomu wykształcenia ludności Starzenie się społeczeństwa Moda w turystyce

9 PROGNOZY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO NA 2020 ROK
Po okresie znacznego spadku liczby urodzeń, współczynnik dzietności całkowitej zacznie się stopniowo zwiększać, jednak w ciągu następnych 25 lat nie oczekuje się powrotu do poziomu prostej zastępowalności pokoleń Nastąpi wzrost długości życia aż do osiągnięcia w 2020r. Przez mężczyzn 72 lat, kobiety- 78,5 lat. Wzrost liczby ludności wyniesie ponad 2 mln Zmieni się istotnie struktura ludności Pogłębi się proces starzenia społeczeństwa polskiego

10 Negatywne skutki przemian demograficzno-społecznych z punktu widzenia turystyki
Postępujący proces starzenia się społeczeństwa Zmniejszanie się ruchliwości przestrzennej ludności Spadająca liczba dzieci w strukturze ludności Zmniejszanie się liczby ludności w wieku produkcyjnym


Pobierz ppt "ELEMENTY OTOCZENIA SPOŁECZNO- DEMOGRAFICZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google