Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie Katarzyna Apanowicz Aneta Pleśniak 3UTZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie Katarzyna Apanowicz Aneta Pleśniak 3UTZ."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie Katarzyna Apanowicz Aneta Pleśniak 3UTZ

2 to wszystkie zjawiska, które mają wpływ na przedsiębiorstwo podczas gdy ono nie może ich bezpośrednio zmieniać. Obejmuje wszystkie czynniki wpływające lub mogące wpływać na każdą organizację działającą na rynku tj. na jej wielkość, strukturę, metody działania oraz na osiągane przez nią wyniki Tworzy ono warunki sprzyjające funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i składa się z elementów.

3 naturalne, demograficzne, ekonomiczne, prawne, polityczne międzynarodowe, społeczne, technologiczne.

4

5 to zjawiska połączone głównie z kondycją gospodarki, które działają jako ułatwienie bądź utrudnienie dla przedsiębiorstwa. Stan gospodarki ma bezpośredni wpływ na kondycję przedsiębiorstwa, większy popyt jest bowiem na produkty i usługi w krajach zamożnych gdzie społeczeństwo może pozwolić sobie na większe wydatki.

6 stopa inflacji kursy wymiany walut stopa wzrostu PKB stopa kredytowa stopa bezrobocia stopa podatkowa (ulgi, strefy zwolnione) dochody ludności infrastruktura (drogi, hotele, transport) koszty energii (dostęp do tańszych źrodeł) dostęp do kwalifikowanej siły roboczej elastyczność cen

7 to zjawiska związane z porządkiem prawnym w kraju oraz z zakresem działań politycznych. Przepisy prawne są fundamentem działalności gospodarczej i określają jej funkcjonowanie. Wszelkie przepisy prawne są stanowione przez polityków i są jednolite dla całego kraju co oznacza, że wszystkie przedsiębiorstwa muszą się im bezwzględnie podporządkować.

8 przepisy celne przepisy ekologiczne przepisy antymonopolowe przepisy antydampingowe etyka reklamy przepisy w zakresie prawa pracy monopol chroniony przez państwo przepisy podatkowe przepisy ochrony patentów, licencji; przepisy kontroli organów państwowych

9 to wszelkie zjawiska związane z działaniem ludzkim, stylem życia i zachowaniami. Działanie przedsiębiorstw mocno uwarunkowane jest od potrzeb ludzkich oraz sposobu ich zaspokajania. Każda firma w pewien sposób jest uzależniona ludzi którzy działają w jej pobliżu, jednak nie zawsze są jej klientami, a więc musi znać ich wymagania.

10 wykształcenie, mentalność, tradycje, religia, normy moralne, cechy narodowe, poziom urbanizacji, uświadomienie społeczeństwa, cykl życia gospodarstwa domowego, wzrost liczby pracujących kobiet, skracanie czasu pracy,

11 - pogoda, - klimat, - kataklizmy, - ekologia, - efekt cieplarniany. - zasoby surowców naturalnych, - flora, fauna, - stopień zanieczyszczenia środowiska - warunki geograficzne,

12 Dotyczy populacji czyli: zmiany liczby mieszkańców, przyrostu naturalnego, wieku poszczególnych grup społecznych, (płeć, małżeństwa, ilość dzieci), migracji, zmiany wartości życia (hedonizm, liberalizm, ultraindywidualizm, relatywizm) ethosu pracy rozpadu rodziny

13 to nowoczesne rozwiązania i zmiany w technikach oraz technologiach wytwarzania. Zastosowanie maszyn zamiast ludzi w wielu przypadkach działa na korzyść i pozwala zaoszczędzić czas i dodatkowe fundusze, które można przeznaczyć chociażby na marketing przedsiębiorstwa.

14 tempo zmian technologicznych; starzenie się i umieranie branż; wyłanianie się nowych branż faza rozwoju branży; liderzy w technologii;

15 to pojęcie, które pojawiło się wraz z wejściem globalizacji na świecie. Określa ono relacje między krajami i można powiedzieć, że ma wpływ na wszystkie przedsiębiorstwa. Otoczenie międzynarodowe zawiera w sobie współpracę krajów jeżeli chodzi o import czy eksport towarów, uzyskanie kredytów inwestycyjnych czy lokowanie obcego kapitału w inwestycje. Dlatego właśnie wszelkie zjawiska na skalę międzynarodową mają ogromny wpływ na funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa.

16 http://www.biznesplany.biz http://strategia-marketingowa-wawel.eprace.edu.pl http://dc199.4shared.com/doc/VwkHI7rS/preview.html http://www.michalska-dudek.pl/ Drążek Z.; Niemczynowicz B.; Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw


Pobierz ppt "Opracowanie Katarzyna Apanowicz Aneta Pleśniak 3UTZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google