Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Składniki otoczenia instytucjonalno-prawnego. D O PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW OTOCZENIA ZALICZA SIĘ : MIKROOTOCZENIE I MAKROOTOCZENIE Na mikrootoczenie przedsiębiorstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Składniki otoczenia instytucjonalno-prawnego. D O PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW OTOCZENIA ZALICZA SIĘ : MIKROOTOCZENIE I MAKROOTOCZENIE Na mikrootoczenie przedsiębiorstwa."— Zapis prezentacji:

1 Składniki otoczenia instytucjonalno-prawnego

2 D O PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW OTOCZENIA ZALICZA SIĘ : MIKROOTOCZENIE I MAKROOTOCZENIE Na mikrootoczenie przedsiębiorstwa składają się siły działające w bliskim jego otoczeniu, które wpływają na zdolność obsługiwania klientów, a więc także na jego sytuację. Mikrootoczenie przedsiębiorstwa tworzą: konkurencja, dostawcy/pośrednicy, nabywcy, społeczności.

3

4 Makrootoczenie stanowi zbiór czynników zewnętrznych w stosunku do przedsiębiorstwa i składa się z sił o szerszym zasięgu, wywierających wpływ na jego sytuację, oraz na całe mikrootoczenie. Do podstawowych elementów otoczenia w grupie sił (otoczenia dalszego), które powinny być poddawane ciągłej analizie w przedsiębiorstwach, zalicza się: otoczenie naturalne (przyrodnicze), otoczenie naturalne (przyrodnicze), otoczenie ekonomiczne, otoczenie ekonomiczne, otoczenie społeczno-demograficzne-kulturowe, otoczenie społeczno-demograficzne-kulturowe, otoczenie technologiczne (techniczne), otoczenie technologiczne (techniczne), otoczenie instytucjonalno-prawne (politycznoprawne), otoczenie instytucjonalno-prawne (politycznoprawne),

5 Elementy makrootoczenia tworzą dla przedsiębiorstwa zbiór zmiennych od niego przedsiębiorstwa zbiór zmiennych od niego niezależnych. Istniejące warunki przyrodnicze, niezależnych. Istniejące warunki przyrodnicze, demograficzne, ekonomiczne czy prawne demograficzne, ekonomiczne czy prawne muszą być przez nie przyjęte, a jego sprawność można mierzyć szybkością i trafnością działań można mierzyć szybkością i trafnością działań przystosowawczych (adaptacyjnych). przystosowawczych (adaptacyjnych).

6 Czynniki polityczno - prawne - stałość przepisów prawnych oraz obszar i jednoznaczność obowiązujących uregulowań, a także stopień ingerencji władzy w gospodarkę lub pełen liberalizm w tym zakresie; stosunki międzynarodowe, silna kontrola przez agencje rządowe oraz wzrastająca liczba i znaczenie grup interesu. ustrój państwowy; instytucje rządowe; partie polityczne (w tym: ich nastawienie wobec kapitału obcego); udział państwa (sektora publicznego) w gospodarce ;

7 Zbiór aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą oraz rozporządzenia wykonawcze do nich : ochrona konkurencji, ochrona konsumenta, praw autorskich, ochrona przedsiębiorstwa, regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej; polityka handlowa (istnienie barier taryfowych i pozataryfowych);

8 regulacja cen, kontrola promocji i reklamy przepisy walutowe; procedury biurokratyczne towarzyszące wszelkim czynnościom urzędowym, skorumpowanie urzędników państwowych oraz przekupstwo w środo­wiskach biznesowych, lobbing miejscowych środowisk gospodarczo-politycznych, obecność i znaczenie w danym kraju agend organizacji międzynarodowych

9 P RZYKŁAD … Zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej, postępująca integracja, liberalizacja migracji międzynarodowych, ułatwienia paszportowe, celne i dewizowe, niestabilna sytuacja polityczna w wielu regionach świata, radykalizacja żądań i wzrost znaczenia ruchów etnicznych, religijnych, terroryzm międzynarodowy

10 CZYNNIKI OTOCZENIA PRAWNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM przeciwdziałania tendencjom monopolistycznym i nieuczciwej konkurencji, tworzenia warunków konfrontacji własnej gospodarki z rynkiem międzynarodowym/światowym,

11 podwyższania barier wejścia dla określonych rodzajów działalności, okresowe limitowanie cen, zapewnienie bezpieczeństwa sprzedawanych produktów, ochrona interesów słabszych uczestników rynku, ochrona środowiska naturalnego.

12 P ODSUMOWUJĄC … Czynniki polityczno-prawne otoczenia organizacji to głównie przepisy administracyjno-prawne oraz polityka rządu. Szczególną rolę w zarządzaniu kadrami odgrywają przepisy prawa pracy, ustawy o związkach zawodowych, samorządzie, zatrudnieniu, również regulacje prawne w zakresie polityki społecznej i polityki kształcenia oraz czasu pracy czy też ochrony środowiska pracy.

13 W XXI w. są to czynniki nadrzędne dla wejścia na rynki i tworzenia podstawowych warunków działalności gospodarczej/marketingu na obcych rynkach.

14 L ITERATURA : Otoczenie przedsiębiorstwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, dr Izabela Michalska-Dudek Minirepetytorium Marketing Globalny (3M1), Ewa Radomska http://www.wszpou.edu.pl/biuletyn/index_test.php?strona=biul_ rep23&nr=23&phttp://www.wszpou.edu.pl/biuletyn/index_test.php?strona=biul_ rep23&nr=23&p=, z dnia 08.12.2012 Przedsiębiorstwo turystyczne, red. A. Rapacz, Difin, Warszawa 2007 Listwan T., Zarządzanie kadrami, C.H.Beck, Warszawa 2004, str. 18-26

15 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ;) Anna Kowalska 41464 Edyta Lenart 41403 Katarzyna Grzegorzak 40373 Grzegorz Maliczowski 41371 Mariusz Hypiak 41554


Pobierz ppt "Składniki otoczenia instytucjonalno-prawnego. D O PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW OTOCZENIA ZALICZA SIĘ : MIKROOTOCZENIE I MAKROOTOCZENIE Na mikrootoczenie przedsiębiorstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google