Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Składniki otoczenia instytucjonalno-prawnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Składniki otoczenia instytucjonalno-prawnego"— Zapis prezentacji:

1 Składniki otoczenia instytucjonalno-prawnego
1 Składniki otoczenia instytucjonalno-prawnego

2 Do podstawowych elementów otoczenia zalicza się:
2 Do podstawowych elementów otoczenia zalicza się: MIKROOTOCZENIE I MAKROOTOCZENIE Na mikrootoczenie przedsiębiorstwa składają się siły działające w bliskim jego otoczeniu, które wpływają na zdolność obsługiwania klientów, a więc także na jego sytuację. Mikrootoczenie przedsiębiorstwa tworzą: konkurencja, dostawcy/pośrednicy, nabywcy, społeczności.

3

4  otoczenie naturalne (przyrodnicze),  otoczenie ekonomiczne,
4 Makrootoczenie stanowi zbiór czynników zewnętrznych w stosunku do przedsiębiorstwa i składa się z sił o szerszym zasięgu, wywierających wpływ na jego sytuację, oraz na całe mikrootoczenie. Do podstawowych elementów otoczenia w grupie „sił” (otoczenia dalszego), które powinny być poddawane ciągłej analizie w przedsiębiorstwach, zalicza się:  otoczenie naturalne (przyrodnicze),  otoczenie ekonomiczne,  otoczenie społeczno-demograficzne-kulturowe,  otoczenie technologiczne (techniczne),  otoczenie instytucjonalno-prawne (politycznoprawne),

5 Elementy makrootoczenia tworzą dla
5 Elementy makrootoczenia tworzą dla przedsiębiorstwa zbiór zmiennych od niego niezależnych. Istniejące warunki przyrodnicze, demograficzne, ekonomiczne czy prawne muszą być przez nie przyjęte, a jego sprawność można mierzyć szybkością i trafnością działań przystosowawczych (adaptacyjnych).

6 6 Czynniki polityczno - prawne - stałość przepisów prawnych oraz obszar i jednoznaczność obowiązujących uregulowań, a także stopień ingerencji władzy w gospodarkę lub pełen liberalizm w tym zakresie; stosunki międzynarodowe, silna kontrola przez agencje rządowe oraz wzrastająca liczba i znaczenie grup interesu. ustrój państwowy; instytucje rządowe; partie polityczne (w tym: ich nastawienie wobec kapitału obcego); udział państwa (sektora publicznego) w gospodarce;

7 7 Zbiór aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą oraz rozporządzenia wykonawcze do nich : ochrona konkurencji, ochrona konsumenta, praw autorskich, ochrona przedsiębiorstwa, regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej; polityka handlowa (istnienie barier taryfowych i pozataryfowych);

8 regulacja cen, kontrola promocji i reklamy przepisy walutowe; procedury biurokratyczne towarzyszące wszelkim czynnościom urzędowym, skorumpowanie urzędników państwowych oraz przekupstwo w środo­wiskach biznesowych, lobbing miejscowych środowisk gospodarczo-politycznych, obecność i znaczenie w danym kraju agend organizacji międzynarodowych 

9 Przykład… Zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej, postępująca integracja, liberalizacja migracji międzynarodowych, ułatwienia paszportowe, celne i dewizowe, niestabilna sytuacja polityczna w wielu regionach świata, radykalizacja żądań i wzrost znaczenia ruchów etnicznych, religijnych, terroryzm międzynarodowy

10 CZYNNIKI OTOCZENIA PRAWNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM
przeciwdziałania tendencjom monopolistycznym i nieuczciwej konkurencji, tworzenia warunków konfrontacji własnej gospodarki z rynkiem międzynarodowym/światowym,

11 podwyższania barier wejścia dla określonych rodzajów działalności,
okresowe limitowanie cen, zapewnienie bezpieczeństwa sprzedawanych produktów, ochrona interesów słabszych uczestników rynku, ochrona środowiska naturalnego.

12 Podsumowując… Czynniki polityczno-prawne otoczenia organizacji to głównie przepisy administracyjno-prawne oraz polityka rządu. Szczególną rolę w zarządzaniu kadrami odgrywają przepisy prawa pracy, ustawy o związkach zawodowych, samorządzie, zatrudnieniu, również regulacje prawne w zakresie polityki społecznej i polityki kształcenia oraz czasu pracy czy też ochrony środowiska pracy.

13 1313 W XXI w. są to czynniki nadrzędne dla wejścia na rynki i tworzenia podstawowych warunków działalności gospodarczej/marketingu na obcych rynkach.

14 1414 Literatura: „Otoczenie przedsiębiorstwa” Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, dr Izabela Michalska-Dudek Minirepetytorium Marketing Globalny (3M1), Ewa Radomska rep23&nr=23&p= , z dnia Przedsiębiorstwo turystyczne, red. A. Rapacz, Difin, Warszawa Listwan T., Zarządzanie kadrami, C.H.Beck, Warszawa 2004, str

15 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ;) Anna Kowalska 41464 Edyta Lenart 41403
1515 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ;) Anna Kowalska 41464 Edyta Lenart 41403 Katarzyna Grzegorzak 40373 Grzegorz Maliczowski 41371 Mariusz Hypiak 41554


Pobierz ppt "Składniki otoczenia instytucjonalno-prawnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google