Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŻYWIOŁY Ogień Powietrze Ziemia Woda. OGIEŃ Ogień – informacje ogólne Ogień – suma obserwowanych zjawisk towarzyszących na ogół procesowi spalania czyli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŻYWIOŁY Ogień Powietrze Ziemia Woda. OGIEŃ Ogień – informacje ogólne Ogień – suma obserwowanych zjawisk towarzyszących na ogół procesowi spalania czyli."— Zapis prezentacji:

1 ŻYWIOŁY Ogień Powietrze Ziemia Woda

2 OGIEŃ

3 Ogień – informacje ogólne Ogień – suma obserwowanych zjawisk towarzyszących na ogół procesowi spalania czyli szybkiego utleniania. W całej historii cywilizacji ogień odegrał niezwykle ważną rolę jako źródło światła i ciepła. Dzięki obecności ognia zmieniło się nie tylko życie w każdym domu, ale powstały też zawody, które istnieją tylko dzięki ogniowi: Ceramika - tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny. Wyrób szkła - wytwarzanie szkła poprzez przetapianie w ogniu krzemionki Metalurgia – stop metali z rud kopalnych Ogień przybiera różne barwy w zależności od temperatury Czerwony: od 525 °C do 1000 °C Pomarańczowy: od 1100 °C do 1200 °C Biały (niebieskawy): od 1300 °C do 1500 °C

4 Fazy rozwoju pożaru Faza I charakteryzuje się rozszerzaniem ognia od źródła zapalenia, w tej fazie następuje gwałtowny wzrost temperatury. Pożar jest w tej fazie kontrolowany przez ilość paliwa. Faza II pożar osiąga pełny rozwój przez objęcie płomieniem całego pomieszczenia, lub przez wniknięcie w głąb materiału palnego. Podczas przejścia pożaru do tej fazy może nastąpić rozgorzenie lub wsteczny ciąg płomienia. Następuje gwałtowny wzrost temperatury do ok. 800-1200°C w górnej strefie gazów pożarowych. Pożar jest kontrolowany przez wentylację. Faza III następuje dopalanie się resztek materiału palnego, w fazie tej temperatura stopniowo zaczyna spadać Faza IV jest to faza, w której następuje stygnięcie pogorzeliska, a temperatura osiąga wartość sprzed zapaleniem.

5 Ogień bywa bardzo niebezpieczny. Nie umiejętne korzystanie sprawia, że w ciągu chwili dom staje się popiołem, a stary, długoletni las czarnym, płaskim terenem. Wulkan– miejsce na powierzchni Ziemi, z którego wydobywa się lawa, gazy wulkaniczne (solfatary, mofety, fumarole) i materiał piroklastyczny. Wielkie erupcje wulkaniczne Toba – 73.000 ± 4.000 lat temu Santorini (Thira) – ok. 1450 r. p.n.e. Wezuwiusz – 24 sierpnia 79 r. Huaynaputina (Peru) – 19 lutego 1600 r. Orizaba (Meksyk) - 26 grudnia 1687 r. Tambora – 11 kwietnia 1815 r. Krakatau – 27 sierpnia 1883 r. Montagne Pelée - 8 maja 1902 r. Mount St. Helens – 18 maja 1980 r. Pinatubo – czerwiec 1991 r.

6 BUDOWA WULKANU

7 ŻYWIOŁY Ogień Powietrze Ziemia Woda

8 POWIETRZE

9 Powietrze – informacje ogólne Powietrze - jednorodna mieszanina gazów stanowiąca atmosferę ziemską. Powietrze jest bezbarwne, bezwonne, bez smaku, słabo rozpuszczalne w wodzie. Skroplone powietrze jest bladoniebieskie. Temperatura topnienia powietrza wynosi około - 213°C, a temperatura wrzenia około -191°C. Zawartość głównych składników powietrza nie zmienia się, zwane są one składnikami stałymi. Są nimi : azot - 78,08% tlen - 20,95% argon - 0,934% neon - 18,18 ppm hel - 5,24 ppm

10 Powietrze bywa także zagrożeniem wiedzą o tym najlepiej mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, gdzie w ciągu roku zaobserwowano największą ilość tornad. Tornado – gwałtownie wirująca kolumna powietrza, będąca jednocześnie w kontakcie z powierzchnią ziemi i podstawą wypiętrzonego cumulusa (rodzaj chmury). Tornada osiągają różne wielkości, jednak zwykle przyjmują postać widzialnego leja, węższym końcem dotykającego ziemi. Jego dolna część jest często otoczona chmurą odłamków i pyłu.

11 Skala zniszczeń oraz mocy tornad: EF0 – wiatr o prędkości od 105 do 137 km/h (uszkodzenia dachów domów) EF1 – wiatr o prędkości od 138 do 178 km/h (zerwane dachy) EF2 – wiatr o prędkości od 179 do 218 km/h (zerwane dachy z solidnych konstrukcji, duże drzewa wyrywane z korzeniami, podnoszone lekkie samochody) EF3 – wiatr o prędkości od 219 do 266 km/h (niszczone całe piętra solidnych domów, uszkodzenia dużych budynków,, podnoszone cięższe samochody) EF4 – wiatr o prędkości od 267 do 322 km/h (solidne domy zrównane z ziemią, samochody wyrzucane w powietrze) EF5 – wiatr o prędkości powyżej 322 km/h (domy o silnym szkielecie zrównane z ziemią do fundamentów, samochody stają się pociskami przelatującymi do 100 metrów, wieżowce ze zdeformowaną konstrukcją)

12

13 ŻYWIOŁY Ogień Powietrze Ziemia Woda

14 ZIEMIA - GLEBA

15 Ziemia – informacje ogólne Ziemię ze względu na wiele znaczeń ludzie nazywają obecnie glebą. Gleba to warstwa litosfery, powstała ze skały macierzystej pod wpływem głównie organizmów żywych, klimatu i wody. Gleba składa się z trzech faz: stałej ciekłej gazowej Składniki gleby mineralne: Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, P organiczne: próchnica Budowa gleby: -lużna -gliniasta - właściwa-gruzełkowata

16 Wielkim zagrożeniem związany bezpośrednio z glebą są lawiny. Rodzaje lawin lawina kamienna Lawina gruzowa lawina wulkaniczna lawina błotna lawina lodowa lawina śnieżna lawina pyłowa

17 Czynniki warunkujące powstawanie lawin rzeźba terenu i nachylenie stoku – stoki o nachyl. 25–50°; stoki gładkie, porośnięte trawą, strome żleby, rynny, depresje, kotły oraz gładkie zbocza; opady – jednorazowy opad śniegu powyżej 20 cm; opady deszczu w ciągu całego roku; odwilż; wiatr – lokalne warunki śniegu, nawis śnieżny – duże zagrożenie lawinowe; mróz – od –5 do –10 °C – czynnik korzystny, zmniejszający zagrożenie; długotrwałe mrozy od –10 do –30 °C powodują lawiny (Duże dobowe wahania temperatur również sprzyjają powstawaniu lawin, co związane jest z cieplnym współczynnikiem rozszerzalności skał.

18 ŻYWIOŁY Ogień Powietrze Ziemia Woda

19 WODA

20 Woda – informacje ogólne Woda, - H 2 O, występuje w stanie ciekłym jako woda, w stanie gazowym jako para wodna, i w stałym stanie skupienia jako lód. Woda jest na Ziemi bardzo rozpowszechniona. Występuje głównie w oceanach, które pokrywają 70,8% jej powierzchni, ale także w rzekach, jeziorach i w lodowcach. Część wody znajduje się pod powierzchnią ziemi (rzeki podziemne, wody gruntowe) lub w atmosferze (chmury, para wodna). Najważniejszym zastosowaniem jest woda pitna, w gospodarstwach domowych jest używana woda do cel ó w sanitarno- bytowych, w rolnictwie zaś do nawadniania p ó l. Znaczne ilości wody zużywają zakłady przemysłowe. Woda przemysłowa może służyć jako substancja będąca przekaźnikiem ciepła, magazynująca ciepło lub je odbierająca (substancja chłodząca).

21 Powodzie w Polsce ze względu na proces powstawania, wezbrania można podzielić na typy: opadowe – których przyczyną są silne opady naturalne czyli o dużym natężeniu lub rozlewne na dużym obszarze zlewnym. roztopowe – których przyczyną jest gwałtowne topnienie śniegu zimowe – których przyczyną jest nasilenie niektórych zjawisk lodowych sztormowe – których przyczyną są silne wiatry, sztormy występujące na zalewach i wybrzeżach Największym zagrożeniem związanym z wodą są powodzie oraz susze. W niektórych państwach brakuje wody, w innych jest jej zbyt mało. Wielkość powodzi określa się w 3-stopniowej skali: małe - o zasięgu lokalnym, średnie - o zasięgu regionalnym, nie mają wpływu na funkcjonowanie państwa, duże - o zasięgu krajowym, mają charakter klęski żywiołowej, zakłócają normalne funkcjonowanie państwa lub jego dużej części, istnieje wtedy konieczność pomocy międzynarodowej.

22 Wyróżnia się suszę atmosferyczną, glebową i fizjologiczną. susza atmosferyczna ma miejsce, gdy przez 20 dni nie występują opady deszczu susza glebowa oznacza niedobór wody w glebie, powodujący straty w rolnictwie susza fizjologiczna w środowisku jest woda, ale nie może być pobrana Susze atmosferyczna i glebowa zanikają stosunkowo szybko.

23 Zapraszam do udziału w quizie, który sprawdzi wiadomości zdobyte dziś przez ciebie WEŹ UDZIAŁ W QUIZIE OPUŚĆ PREZENTACJE

24 Pytanie 1 Ile procent Argonu znajduje się w powietrzu ? A) 21 % B) 0.93 % C) 78 %

25 Brawo ! Dobra odpowiedź !

26 Źle ! Zła odpowiedź !

27 Pytanie 2 Jaką prędkość osiąga tornado o sile EF4 ? A) powyżej 322 km/h B) od 105 do 137 km/h C) od 267 do 322 km/h

28 Brawo ! Dobra odpowiedź !

29 Źle ! Zła odpowiedź !

30 Pytanie 3 Gdzie wykorzystujemy ogień ? A) Ceramika, Metalurgia, Wyrób szkła B) Metalurgia, Księgowość, Informatyka C)Informatyka, Ceramika, Garncarstwo

31 Brawo ! Dobra odpowiedź !

32 Źle ! Zła odpowiedź !

33 Pytanie 4 Kiedy miała miejsce największa erupcja wulkanu Wezuwiusz ? A) czerwiec 1991 r B) 24 sierpnia 79 r C) 27 sierpnia 1883 r.

34 Brawo ! Dobra odpowiedź !

35 Źle ! Zła odpowiedź !

36 Pytanie 5 Co to jest gleba ? A) powierzchnia Marsa B) ciekła forma drewna C) warstwa litosfery

37 Brawo ! Dobra odpowiedź !

38 Źle ! Zła odpowiedź !

39 Pytanie 6 Jakie lawiny możemy spotkać w przyrodzie ? A) lawina błotna B) lawina ptasich jaj C) lawina kóz

40 Brawo ! Dobra odpowiedź !

41 Źle ! Zła odpowiedź !

42 Pytanie 7 Jaki jest wzór chemiczny wody ? A) CO 2 B) H 2 O C) H 2 SO 4

43 Brawo ! Dobra odpowiedź !

44 Źle ! Zła odpowiedź !

45 Pytanie 8 Powódź o zasięgu lokalnym określa się mianem : A) dużej B) średniej C) małej

46 Brawo ! Dobra odpowiedź !

47 Źle ! Zła odpowiedź !

48 Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji Pracę przygotowała : Katarzyna Widzisz Uczennica klasy IIb w roku szkolnym 2009/2010

49 Ziemia – informacje ogólne Ziemię ze względu na wiele znaczeń ludzie nazywają obecnie glebą. Gleba to warstwa litosfery, powstała ze skały macierzystej pod wpływem głównie organizmów żywych, klimatu i wody. Gleba składa się z trzech faz: stałej ciekłej gazowej Składniki gleby mineralne: Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, P organiczne: próchnica Budowa gleby: -lużna -gliniasta - właściwa-gruzełkowata

50 Ogień bywa bardzo niebezpieczny. Nie umiejętne korzystanie sprawia, że w ciągu chwili dom staje się popiołem, a stary, długoletni las czarnym, płaskim terenem. Wulkan– miejsce na powierzchni Ziemi, z którego wydobywa się lawa, gazy wulkaniczne (solfatary, mofety, fumarole) i materiał piroklastyczny. Wielkie erupcje wulkaniczne Toba – 73.000 ± 4.000 lat temu Santorini (Thira) – ok. 1450 r. p.n.e. Wezuwiusz – 24 sierpnia 79 r. Huaynaputina (Peru) – 19 lutego 1600 r. Orizaba (Meksyk) - 26 grudnia 1687 r. Tambora – 11 kwietnia 1815 r. Krakatau – 27 sierpnia 1883 r. Montagne Pelée - 8 maja 1902 r. Mount St. Helens – 18 maja 1980 r. Pinatubo – czerwiec 1991 r.

51 Skala zniszczeń oraz mocy tornad: EF0 – wiatr o prędkości od 105 do 137 km/h (uszkodzenia dachów domów) EF1 – wiatr o prędkości od 138 do 178 km/h (zerwane dachy) EF2 – wiatr o prędkości od 179 do 218 km/h (zerwane dachy z solidnych konstrukcji, duże drzewa wyrywane z korzeniami, podnoszone lekkie samochody) EF3 – wiatr o prędkości od 219 do 266 km/h (niszczone całe piętra solidnych domów, uszkodzenia dużych budynków,, podnoszone cięższe samochody) EF4 – wiatr o prędkości od 267 do 322 km/h (solidne domy zrównane z ziemią, samochody wyrzucane w powietrze) EF5 – wiatr o prędkości powyżej 322 km/h (domy o silnym szkielecie zrównane z ziemią do fundamentów, samochody stają się pociskami przelatującymi do 100 metrów, wieżowce ze zdeformowaną konstrukcją)

52 Powietrze – informacje ogólne Powietrze - jednorodna mieszanina gazów stanowiąca atmosferę ziemską. Powietrze jest bezbarwne, bezwonne, bez smaku, słabo rozpuszczalne w wodzie. Skroplone powietrze jest bladoniebieskie. Temperatura topnienia powietrza wynosi około - 213°C, a temperatura wrzenia około -191°C. Zawartość głównych składników powietrza nie zmienia się, zwane są one składnikami stałymi. Są nimi : azot - 78,08% tlen - 20,95% argon - 0,934% neon - 18,18 ppm hel - 5,24 ppm

53 Woda – informacje ogólne Woda, - H 2 O, występuje w stanie ciekłym jako woda, w stanie gazowym jako para wodna, i w stałym stanie skupienia jako lód. Woda jest na Ziemi bardzo rozpowszechniona. Występuje głównie w oceanach, które pokrywają 70,8% jej powierzchni, ale także w rzekach, jeziorach i w lodowcach. Część wody znajduje się pod powierzchnią ziemi (rzeki podziemne, wody gruntowe) lub w atmosferze (chmury, para wodna). Najważniejszym zastosowaniem jest woda pitna, w gospodarstwach domowych jest używana woda do cel ó w sanitarno- bytowych, w rolnictwie zaś do nawadniania p ó l. Znaczne ilości wody zużywają zakłady przemysłowe. Woda przemysłowa może służyć jako substancja będąca przekaźnikiem ciepła, magazynująca ciepło lub je odbierająca (substancja chłodząca).

54 Ogień – informacje ogólne Ogień – suma obserwowanych zjawisk towarzyszących na ogół procesowi spalania czyli szybkiego utleniania. W całej historii cywilizacji ogień odegrał niezwykle ważną rolę jako źródło światła i ciepła. Dzięki obecności ognia zmieniło się nie tylko życie w każdym domu, ale powstały też zawody, które istnieją tylko dzięki ogniowi: Ceramika - tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny. Wyrób szkła - wytwarzanie szkła poprzez przetapianie w ogniu krzemionki Metalurgia – stop metali z rud kopalnych Ogień przybiera różne barwy w zależności od temperatury Czerwony: od 525 °C do 1000 °C Pomarańczowy: od 1100 °C do 1200 °C Biały (niebieskawy): od 1300 °C do 1500 °C

55 Wielkim zagrożeniem związany bezpośrednio z glebą są lawiny. Rodzaje lawin lawina kamienna Lawina gruzowa lawina wulkaniczna lawina błotna lawina lodowa lawina śnieżna lawina pyłowa

56 Powodzie w Polsce ze względu na proces powstawania, wezbrania można podzielić na typy: opadowe – których przyczyną są silne opady naturalne czyli o dużym natężeniu lub rozlewne na dużym obszarze zlewnym. roztopowe – których przyczyną jest gwałtowne topnienie śniegu zimowe – których przyczyną jest nasilenie niektórych zjawisk lodowych sztormowe – których przyczyną są silne wiatry, sztormy występujące na zalewach i wybrzeżach Największym zagrożeniem związanym z wodą są powodzie oraz susze. W niektórych państwach brakuje wody, w innych jest jej zbyt mało. Wielkość powodzi określa się w 3-stopniowej skali: małe - o zasięgu lokalnym, średnie - o zasięgu regionalnym, nie mają wpływu na funkcjonowanie państwa, duże - o zasięgu krajowym, mają charakter klęski żywiołowej, zakłócają normalne funkcjonowanie państwa lub jego dużej części, istnieje wtedy konieczność pomocy międzynarodowej.


Pobierz ppt "ŻYWIOŁY Ogień Powietrze Ziemia Woda. OGIEŃ Ogień – informacje ogólne Ogień – suma obserwowanych zjawisk towarzyszących na ogół procesowi spalania czyli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google