Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogień Powietrze Ziemia Woda

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogień Powietrze Ziemia Woda"— Zapis prezentacji:

1 Ogień Powietrze Ziemia Woda
ŻYWIOŁY Ogień Powietrze Ziemia Woda

2 OGIEŃ

3 Ogień – informacje ogólne
Ogień – suma obserwowanych zjawisk towarzyszących na ogół procesowi spalania czyli szybkiego utleniania. W całej historii cywilizacji ogień odegrał niezwykle ważną rolę jako źródło światła i ciepła. Dzięki obecności ognia zmieniło się nie tylko życie w każdym domu, ale powstały też zawody, które istnieją tylko dzięki ogniowi: Ceramika - tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny. Wyrób szkła - wytwarzanie szkła poprzez przetapianie w ogniu krzemionki Metalurgia – stop metali z rud kopalnych Ogień przybiera różne barwy w zależności od temperatury Czerwony: od 525 °C do 1000 °C Pomarańczowy: od 1100 °C do 1200 °C Biały (niebieskawy): od 1300 °C do 1500 °C

4 Fazy rozwoju pożaru Faza I charakteryzuje się rozszerzaniem ognia od źródła zapalenia, w tej fazie następuje gwałtowny wzrost temperatury. Pożar jest w tej fazie kontrolowany przez ilość paliwa. Faza II pożar osiąga pełny rozwój przez objęcie płomieniem całego pomieszczenia, lub przez wniknięcie w głąb materiału palnego. Podczas przejścia pożaru do tej fazy może nastąpić rozgorzenie lub wsteczny ciąg płomienia. Następuje gwałtowny wzrost temperatury do ok °C w górnej strefie gazów pożarowych. Pożar jest kontrolowany przez wentylację. Faza III następuje dopalanie się resztek materiału palnego, w fazie tej temperatura stopniowo zaczyna spadać Faza IV jest to faza, w której następuje stygnięcie pogorzeliska, a temperatura osiąga wartość sprzed zapaleniem.

5 Ogień bywa bardzo niebezpieczny
Ogień bywa bardzo niebezpieczny. Nie umiejętne korzystanie sprawia, że w ciągu chwili dom staje się popiołem, a stary, długoletni las czarnym, płaskim terenem. Wielkie erupcje wulkaniczne Toba – ± lat temu Santorini (Thira) – ok r. p.n.e. Wezuwiusz – 24 sierpnia 79 r. Huaynaputina (Peru) – 19 lutego 1600 r. Orizaba (Meksyk) - 26 grudnia 1687 r. Tambora – 11 kwietnia 1815 r. Krakatau – 27 sierpnia 1883 r. Montagne Pelée - 8 maja 1902 r. Mount St. Helens – 18 maja 1980 r. Pinatubo – czerwiec 1991 r. Wulkan– miejsce na powierzchni Ziemi, z którego wydobywa się lawa, gazy wulkaniczne (solfatary, mofety, fumarole) i materiał piroklastyczny.

6 BUDOWA WULKANU

7 Ogień Powietrze Ziemia Woda
ŻYWIOŁY Ogień Powietrze Ziemia Woda

8 POWIETRZE

9 Powietrze – informacje ogólne
Powietrze - jednorodna mieszanina gazów stanowiąca atmosferę ziemską. Powietrze jest bezbarwne, bezwonne, bez smaku, słabo rozpuszczalne w wodzie. Skroplone powietrze jest bladoniebieskie. Temperatura topnienia powietrza wynosi około -213°C, a temperatura wrzenia około -191°C. Zawartość głównych składników powietrza nie zmienia się, zwane są one składnikami stałymi. Są nimi : azot - 78,08% tlen - 20,95% argon - 0,934% neon - 18,18 ppm hel - 5,24 ppm

10 Powietrze bywa także zagrożeniem wiedzą o tym najlepiej mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, gdzie w ciągu roku zaobserwowano największą ilość tornad. Tornado – gwałtownie wirująca kolumna powietrza, będąca jednocześnie w kontakcie z powierzchnią ziemi i podstawą wypiętrzonego cumulusa (rodzaj chmury). Tornada osiągają różne wielkości, jednak zwykle przyjmują postać widzialnego leja, węższym końcem dotykającego ziemi. Jego dolna część jest często otoczona chmurą odłamków i pyłu.

11 Skala zniszczeń oraz mocy tornad:
EF0 – wiatr o prędkości od 105 do 137 km/h (uszkodzenia dachów domów) EF1 – wiatr o prędkości od 138 do 178 km/h (zerwane dachy) EF2 – wiatr o prędkości od 179 do 218 km/h (zerwane dachy z solidnych konstrukcji, duże drzewa wyrywane z korzeniami, podnoszone lekkie samochody) EF3 – wiatr o prędkości od 219 do 266 km/h (niszczone całe piętra solidnych domów, uszkodzenia dużych budynków,, podnoszone cięższe samochody) EF4 – wiatr o prędkości od 267 do 322 km/h (solidne domy zrównane z ziemią, samochody wyrzucane w powietrze) EF5 – wiatr o prędkości powyżej 322 km/h (domy o silnym szkielecie zrównane z ziemią do fundamentów, samochody stają się pociskami przelatującymi do 100 metrów, wieżowce ze zdeformowaną konstrukcją)

12

13 Ogień Powietrze Ziemia Woda
ŻYWIOŁY Ogień Powietrze Ziemia Woda

14 ZIEMIA GLEBA

15 Ziemia – informacje ogólne
Ziemię ze względu na wiele znaczeń ludzie nazywają obecnie glebą. Gleba to warstwa litosfery, powstała ze skały macierzystej pod wpływem głównie organizmów żywych, klimatu i wody. Gleba składa się z trzech faz: stałej ciekłej gazowej Składniki gleby mineralne: Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, P organiczne: próchnica Budowa gleby: -lużna -gliniasta - właściwa-gruzełkowata

16 Wielkim zagrożeniem związany bezpośrednio z glebą są lawiny.
Rodzaje lawin lawina kamienna Lawina gruzowa lawina wulkaniczna lawina błotna lawina lodowa lawina śnieżna lawina pyłowa

17 Czynniki warunkujące powstawanie lawin
rzeźba terenu i nachylenie stoku – stoki o nachyl. 25–50°; stoki gładkie, porośnięte trawą, strome żleby, rynny, depresje, kotły oraz gładkie zbocza; opady – jednorazowy opad śniegu powyżej 20 cm; opady deszczu w ciągu całego roku; odwilż; wiatr – lokalne warunki śniegu, nawis śnieżny – duże zagrożenie lawinowe; mróz – od –5 do –10 °C – czynnik korzystny, zmniejszający zagrożenie; długotrwałe mrozy od –10 do –30 °C powodują lawiny (Duże dobowe wahania temperatur również sprzyjają powstawaniu lawin, co związane jest z cieplnym współczynnikiem rozszerzalności skał.     

18 Ogień Powietrze Ziemia Woda
ŻYWIOŁY Ogień Powietrze Ziemia Woda

19 WODA

20 Woda – informacje ogólne
Woda, - H2O, występuje w stanie ciekłym jako woda, w stanie gazowym jako para wodna, i w stałym stanie skupienia jako lód. Najważniejszym zastosowaniem jest woda pitna, w gospodarstwach domowych jest używana woda do celów sanitarno-bytowych, w rolnictwie zaś do nawadniania pól. Znaczne ilości wody zużywają zakłady przemysłowe. Woda przemysłowa może służyć jako substancja będąca przekaźnikiem ciepła, magazynująca ciepło lub je odbierająca (substancja chłodząca). Woda jest na Ziemi bardzo rozpowszechniona. Występuje głównie w oceanach, które pokrywają 70,8% jej powierzchni, ale także w rzekach, jeziorach i w lodowcach. Część wody znajduje się pod powierzchnią ziemi (rzeki podziemne, wody gruntowe) lub w atmosferze (chmury, para wodna).

21 Wielkość powodzi określa się w 3-stopniowej skali:
małe - o zasięgu lokalnym, średnie - o zasięgu regionalnym, nie mają wpływu na funkcjonowanie państwa, duże - o zasięgu krajowym, mają charakter klęski żywiołowej, zakłócają normalne funkcjonowanie państwa lub jego dużej części, istnieje wtedy konieczność pomocy międzynarodowej. Największym zagrożeniem związanym z wodą są powodzie oraz susze. W niektórych państwach brakuje wody, w innych jest jej zbyt mało. Powodzie w Polsce ze względu na proces powstawania, wezbrania można podzielić na typy: opadowe – których przyczyną są silne opady naturalne czyli o dużym natężeniu lub rozlewne na dużym obszarze zlewnym. roztopowe – których przyczyną jest gwałtowne topnienie śniegu zimowe – których przyczyną jest nasilenie niektórych zjawisk lodowych sztormowe – których przyczyną są silne wiatry, sztormy występujące na zalewach i wybrzeżach

22 Wyróżnia się suszę atmosferyczną, glebową i fizjologiczną.
susza atmosferyczna ma miejsce, gdy przez 20 dni nie występują opady deszczu susza glebowa oznacza niedobór wody w glebie, powodujący straty w rolnictwie susza fizjologiczna w środowisku jest woda, ale nie może być pobrana Susze atmosferyczna i glebowa zanikają stosunkowo szybko.

23 Zapraszam do udziału w quizie, który sprawdzi wiadomości zdobyte dziś przez ciebie
WEŹ UDZIAŁ W QUIZIE OPUŚĆ PREZENTACJE

24 Pytanie 1 Ile procent Argonu znajduje się w powietrzu ? A) 21 %
B) % C) 78 %

25 Brawo ! Dobra odpowiedź !

26 Źle ! Zła odpowiedź !

27 Pytanie 2 Jaką prędkość osiąga tornado o sile EF4 ?
A) powyżej 322 km/h B) od 105 do 137 km/h C) od 267 do 322 km/h

28 Brawo ! Dobra odpowiedź !

29 Źle ! Zła odpowiedź !

30 Pytanie 3 Gdzie wykorzystujemy ogień ?
A) Ceramika, Metalurgia, Wyrób szkła B) Metalurgia, Księgowość, Informatyka C)Informatyka, Ceramika, Garncarstwo

31 Brawo ! Dobra odpowiedź !

32 Źle ! Zła odpowiedź !

33 Pytanie 4 Kiedy miała miejsce największa erupcja wulkanu Wezuwiusz ?
A) czerwiec 1991 r B) 24 sierpnia 79 r C) 27 sierpnia 1883 r.

34 Brawo ! Dobra odpowiedź !

35 Źle ! Zła odpowiedź !

36 Pytanie 5 Co to jest gleba ? A) powierzchnia Marsa
B) ciekła forma drewna C) warstwa litosfery

37 Brawo ! Dobra odpowiedź !

38 Źle ! Zła odpowiedź !

39 Pytanie 6 Jakie lawiny możemy spotkać w przyrodzie ? A) lawina błotna
B) lawina ptasich jaj C) lawina kóz

40 Brawo ! Dobra odpowiedź !

41 Źle ! Zła odpowiedź !

42 Pytanie 7 Jaki jest wzór chemiczny wody ? A) CO2 B) H2O C) H2SO4

43 Brawo ! Dobra odpowiedź !

44 Źle ! Zła odpowiedź !

45 Pytanie 8 Powódź o zasięgu lokalnym określa się mianem : A) dużej
B) średniej C) małej

46 Brawo ! Dobra odpowiedź !

47 Źle ! Zła odpowiedź !

48 Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji
Pracę przygotowała : Katarzyna Widzisz Uczennica klasy IIb w roku szkolnym 2009/2010

49 Ziemia – informacje ogólne
Ziemię ze względu na wiele znaczeń ludzie nazywają obecnie glebą. Gleba to warstwa litosfery, powstała ze skały macierzystej pod wpływem głównie organizmów żywych, klimatu i wody. Gleba składa się z trzech faz: stałej ciekłej gazowej Składniki gleby mineralne: Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, P organiczne: próchnica Budowa gleby: -lużna -gliniasta - właściwa-gruzełkowata

50 Ogień bywa bardzo niebezpieczny
Ogień bywa bardzo niebezpieczny. Nie umiejętne korzystanie sprawia, że w ciągu chwili dom staje się popiołem, a stary, długoletni las czarnym, płaskim terenem. Wielkie erupcje wulkaniczne Toba – ± lat temu Santorini (Thira) – ok r. p.n.e. Wezuwiusz – 24 sierpnia 79 r. Huaynaputina (Peru) – 19 lutego 1600 r. Orizaba (Meksyk) - 26 grudnia 1687 r. Tambora – 11 kwietnia 1815 r. Krakatau – 27 sierpnia 1883 r. Montagne Pelée - 8 maja 1902 r. Mount St. Helens – 18 maja 1980 r. Pinatubo – czerwiec 1991 r. Wulkan– miejsce na powierzchni Ziemi, z którego wydobywa się lawa, gazy wulkaniczne (solfatary, mofety, fumarole) i materiał piroklastyczny.

51 Skala zniszczeń oraz mocy tornad:
EF0 – wiatr o prędkości od 105 do 137 km/h (uszkodzenia dachów domów) EF1 – wiatr o prędkości od 138 do 178 km/h (zerwane dachy) EF2 – wiatr o prędkości od 179 do 218 km/h (zerwane dachy z solidnych konstrukcji, duże drzewa wyrywane z korzeniami, podnoszone lekkie samochody) EF3 – wiatr o prędkości od 219 do 266 km/h (niszczone całe piętra solidnych domów, uszkodzenia dużych budynków,, podnoszone cięższe samochody) EF4 – wiatr o prędkości od 267 do 322 km/h (solidne domy zrównane z ziemią, samochody wyrzucane w powietrze) EF5 – wiatr o prędkości powyżej 322 km/h (domy o silnym szkielecie zrównane z ziemią do fundamentów, samochody stają się pociskami przelatującymi do 100 metrów, wieżowce ze zdeformowaną konstrukcją)

52 Powietrze – informacje ogólne
Powietrze - jednorodna mieszanina gazów stanowiąca atmosferę ziemską. Powietrze jest bezbarwne, bezwonne, bez smaku, słabo rozpuszczalne w wodzie. Skroplone powietrze jest bladoniebieskie. Temperatura topnienia powietrza wynosi około -213°C, a temperatura wrzenia około -191°C. Zawartość głównych składników powietrza nie zmienia się, zwane są one składnikami stałymi. Są nimi : azot - 78,08% tlen - 20,95% argon - 0,934% neon - 18,18 ppm hel - 5,24 ppm

53 Woda – informacje ogólne
Woda, - H2O, występuje w stanie ciekłym jako woda, w stanie gazowym jako para wodna, i w stałym stanie skupienia jako lód. Najważniejszym zastosowaniem jest woda pitna, w gospodarstwach domowych jest używana woda do celów sanitarno-bytowych, w rolnictwie zaś do nawadniania pól. Znaczne ilości wody zużywają zakłady przemysłowe. Woda przemysłowa może służyć jako substancja będąca przekaźnikiem ciepła, magazynująca ciepło lub je odbierająca (substancja chłodząca). Woda jest na Ziemi bardzo rozpowszechniona. Występuje głównie w oceanach, które pokrywają 70,8% jej powierzchni, ale także w rzekach, jeziorach i w lodowcach. Część wody znajduje się pod powierzchnią ziemi (rzeki podziemne, wody gruntowe) lub w atmosferze (chmury, para wodna).

54 Ogień – informacje ogólne
Ogień – suma obserwowanych zjawisk towarzyszących na ogół procesowi spalania czyli szybkiego utleniania. W całej historii cywilizacji ogień odegrał niezwykle ważną rolę jako źródło światła i ciepła. Dzięki obecności ognia zmieniło się nie tylko życie w każdym domu, ale powstały też zawody, które istnieją tylko dzięki ogniowi: Ceramika - tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny. Wyrób szkła - wytwarzanie szkła poprzez przetapianie w ogniu krzemionki Metalurgia – stop metali z rud kopalnych Ogień przybiera różne barwy w zależności od temperatury Czerwony: od 525 °C do 1000 °C Pomarańczowy: od 1100 °C do 1200 °C Biały (niebieskawy): od 1300 °C do 1500 °C

55 Wielkim zagrożeniem związany bezpośrednio z glebą są lawiny.
Rodzaje lawin lawina kamienna Lawina gruzowa lawina wulkaniczna lawina błotna lawina lodowa lawina śnieżna lawina pyłowa

56 Wielkość powodzi określa się w 3-stopniowej skali:
małe - o zasięgu lokalnym, średnie - o zasięgu regionalnym, nie mają wpływu na funkcjonowanie państwa, duże - o zasięgu krajowym, mają charakter klęski żywiołowej, zakłócają normalne funkcjonowanie państwa lub jego dużej części, istnieje wtedy konieczność pomocy międzynarodowej. Największym zagrożeniem związanym z wodą są powodzie oraz susze. W niektórych państwach brakuje wody, w innych jest jej zbyt mało. Powodzie w Polsce ze względu na proces powstawania, wezbrania można podzielić na typy: opadowe – których przyczyną są silne opady naturalne czyli o dużym natężeniu lub rozlewne na dużym obszarze zlewnym. roztopowe – których przyczyną jest gwałtowne topnienie śniegu zimowe – których przyczyną jest nasilenie niektórych zjawisk lodowych sztormowe – których przyczyną są silne wiatry, sztormy występujące na zalewach i wybrzeżach


Pobierz ppt "Ogień Powietrze Ziemia Woda"

Podobne prezentacje


Reklamy Google