Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiele HAŁASU o nic? Czyli słów kilka o tym, dlaczego Henryk Hałas

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiele HAŁASU o nic? Czyli słów kilka o tym, dlaczego Henryk Hałas"— Zapis prezentacji:

1 Wiele HAŁASU o nic? Czyli słów kilka o tym, dlaczego Henryk Hałas
mógłby być patronem Gimnazjum nr 1 w Barcinie

2 Henryk Hałas ur r. w Piechcinie. Pochodził z „wapniarskiej" rodziny.

3 W 1937r Henryk Hałas zaczął pracować jako uczeń w laboratorium
W 1937r Henryk Hałas zaczął pracować jako uczeń w laboratorium. W czasie okupacji był pracownikiem fizycznym.

4 W latach był Kierownikiem Personalnym, a od 1948r Dyrektorem w Kujawskich Zakładach Przemysłu Wapienniczego w Bielawach.

5 Aktywny i wybitny działacz partyjny od 1946r
Aktywny i wybitny działacz partyjny od 1946r. Członek Komitetu Wojewódzkiego PZPR, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budownictwa. Delegat na Zjazd PZPR.

6 Po wojnie zdobył świadectwo dojrzałości
Po wojnie zdobył świadectwo dojrzałości. Pracując kontynuował naukę, którą zakończył uzyskaniem dyplomu inżyniera ceramika.

7 Kierując przedsiębiorstwem w różnych formach organizacyjnych przez 32 lata, stał się głównym architektem rozwoju przedsiębiorstwa.

8 Był zwolennikiem szeroko rozumianego postępu technicznego i kompleksowego zagospodarowania złóż kamienia. W 1956r zadecydowano o modernizacji poprzez wprowadzenie pełnej mechanizacji przy urabianiu skały.

9 W 1959r został oddany do eksploatacji zmodernizowany kamieniołom w Wapiennie.

10 Następnie powstała Kopalnia Bielawy oraz Cementownia "Kujawy"

11 Inżynier Hałas całe życie dążył do takiego układu, aby "Wydobycie Brutto = Netto"

12 2 Października 1969r utworzono Kombinat Cementowo - Wapienniczy "Kujawy" w Bielawach.

13 Henryk Hałas wykorzystując funkcje pełnione w PZPR, przyczynił się do rozbudowy lokalnych dróg, jak również do rozwoju miasta i gminy Barcin.

14 Henryk Hałas był wielokrotnie odznaczany za osiągnięcia zawodowe i społeczne. Został odznaczony m.in. Orderem Sztandaru I i II klasy, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem X- Lecia.

15 Posiadał również tytuł Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia.

16 Zginął tragicznie 31 stycznia 1980 roku
Zginął tragicznie 31 stycznia 1980 roku. Został pochowany na cmentarzu w Pakości.

17 W ocenie innych ludzi Henryk Hałas postrzegany był jako...

18 W ocenie innych ludzi Henryk Hałas postrzegany był jako...
„Uczciwy, życzliwy człowiek. Dzięki Niemu wybudowano osiedle "Kujawy" w Barcinie. Można było liczyć na jego pomocną dłoń.”

19 Synowa P. Henryka Hałasa, gdy zadałem jej pytanie: Jakim był człowiekiem?
Odpowiedziała : "Różnie ludzie o nim mówili, ale historia pokaże jakim był człowiekiem"!

20 Dziękuję za uwagę. Opracował: Mikołaj Hałas


Pobierz ppt "Wiele HAŁASU o nic? Czyli słów kilka o tym, dlaczego Henryk Hałas"

Podobne prezentacje


Reklamy Google