Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT WYDZIAŁ TEOLOGICZNY Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012 Samoocena wydziałowa 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT WYDZIAŁ TEOLOGICZNY Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012 Samoocena wydziałowa 1."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT WYDZIAŁ TEOLOGICZNY Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012 Samoocena wydziałowa 1

2 Aktualne * kierunki realizowane na wydziale Grudzień 2012 2 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 N** studentów stacjonarnych (jednolite; III st.) Jednolite studia mgr I stopieńII stopieńIII stopień 3 Wydział Teologiczny 473466--7 * realizowane w roku akademickim 2012/2013. ** dane dotyczące frekwencji pochodzą z Działu Nauczania - październik 2012

3 Kierunki realizowane na Wydziale Teologicznym w roku akademickim 2012/2013. 3 Grudzień 2012 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Lp.STOPIEŃKIERUNEKPROFIL 1. jednolite studia mgrteologiaogólnoakademicki 2. III stopieńteologia(studia doktoranckie)

4 Spis treści raportu Grudzień 2012 4 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 ZAGADNIENIESLAJDY I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 5-17 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia 6-8 2. Zgodność kierunkowych efektów kształcenia (EK) z obszarowymi EK (na podst. rozporządzenia ministra o KRK) dla danego poziomu i profilu studiów oraz prawidłowość języka opisu EK 9 3. Zgodność efektów kształcenia w module 10-11 4. Prawidłowość oceny nakładu pracy studenta oraz dostępność opisów programu i modułów 12 5. Dostępność opisów programu kształcenia i modułów 13 6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 14-15 7. Dobór metod kształcenia i oceniania do założonych i opisanych efektów kształcenia 16-17 II. FORMY OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE CAŁEJ JEDNOSTKI 18-19 1. Czy na Radzie Wydziału przedstawiane są coroczne sprawozdania z prac WZOJK 19 2. Czy w jednostce prowadzone są ankiety wśród studentów, słuchaczy studiów podyplomowych 19 3. Czy w jednostce prowadzony jest monitoring losów absolwentów? 19

5 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012 I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 5

6 I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia 1.1. Czy koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni i strategii jednostki? Grudzień 2012 6 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012

7 I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia 1.2. Kto bierze/brał udział w tworzeniu programu kształcenia dla tego kierunku? Grudzień 2012 7 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 nauczyciele akademiccystudencipracodawcy/przedsiębiorcypraktycy z danej dziedziny inne osoby StopieńKierunekProfil kształceniatak/nieile osóbtak/nieile osóbtak/nie jednolite studia mgr teologiaogólnoakademickitak8 5nie III stopieńteologia(studia doktoranckie)tak2 1nie

8 I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia Grudzień 2012 8 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 1.3. Jakie są zasady rekrutacji na ten poziom studiów? Wydział Teologiczny I; II i III stopień: http://150.254.193.77/thfac/w/wtuam.php?id=rekruthttp://150.254.193.77/thfac/w/wtuam.php?id=rekrut

9 2. Zgodność kierunkowych efektów kształcenia (EK) z obszarowymi EK (na podst. rozporządzenia ministra o KRK) dla danego poziomu i profilu studiów oraz prawidłowość języka opisu EK Grudzień 2012 9 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012

10 3. Zgodność efektów kształcenia w module Grudzień 2012 10 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012

11 3. Zgodność efektów kształcenia w module Grudzień 2012 11 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Brak danych

12 4. Prawidłowość oceny nakładu pracy studenta oraz dostępność opisów programu i modułów Grudzień 2012 12 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012

13 5. Dostępność opisów programu kształcenia i modułów Grudzień 2012 13 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012

14 6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 6.1. Proszę opisać system sprawdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbycia praktyk/stażu Grudzień 2012 14 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012

15 6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 6.2. Proszę opisać system sprawdzania końcowych efektów kształcenia (proces dyplomowania) Grudzień 2012 15 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012

16 7. Czy metody kształcenia i metody oceniania są właściwie dobrane do założonych i opisanych efektów kształcenia w module? Grudzień 2012 16 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 KIERUNEK/SPECJALNOŚĆ Liczba modułów Liczba ek Czy metody kształcenia są dobrane odpowiednio do założonych i opisanych efektów uczenia się dla określonego przedmiotu? Czy metody oceny są dobrane odpowiednio do założonych i opisanych efektów uczenia się dla określonego przedmiotu? tak*nie%taknie% Wydział Teologiczny teologia531 0 100 310 100 * Metody kształcenia dla jednego modułu (5 EK) nie zostały ocenione

17 7. Czy metody kształcenia i metody oceniania są właściwie dobrane do założonych i opisanych efektów kształcenia w module? – przykłady Grudzień 2012 17 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 KIERUNEKEFEKT KSZTAŁCENIAMETODA KSZTAŁCENIACzy metoda jest właściwa? (tak/nie) METODA SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTU KSZTAŁCENIA Czy metoda jest właściwa? (tak/nie) Wydział Teologiczny teologia umiejętność przedstawienia głównych kierunków rozwoju pneumatologii wykładtakobserwacja i dyskuja podczas zajęć; pisemna praca końcowa tak poznanie głównego twierdzenia humanizmu personalistyczno-teistycznego i umiejętność właściwego odniesienia się do twierdzeń różnych humanizmów naturalistyczno-teistycznych wykładytakegzamin ustnytak przygotowanie do towarzyszenia duchowego osobom zaangażowanym w swój rozwój duchowy wykłady takobserwacja i dyskusja podczas zajęć; pisemene kolokwium - analiza problemu tak wskazuje kierunki rozwoju europejskiej filozofii nowożytnej i współczesnej wykłady i ćwiczeniatakaktywny udział w ćwiczeniach; egzamin ustny tak rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy zespołowej nad tekstem teologicznym ćwiczeniatakpraca w grupach i dyskusja podczas ćwiczeń tak

18 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012 II. FORMY OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE CAŁEJ JEDNOSTKI 18

19 II. FORMY OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE CAŁEJ JEDNOSTKI Grudzień 2012 19 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 1.Czy na Radzie Wydziału przedstawiane są coroczne sprawozdania z prac WZOJK? 2. Czy w jednostce prowadzone są ankiety wśród studentów, słuchaczy studiów podyplomowych ? 3. Czy w jednostce prowadzony jest monitoring losów absolwentów? Wydział zbiera najpierw od absolwentów oświadczenia, w których wyrażają zgodę na udział w programie monitoringu ich przyszłych losów zawodowych. To pozwala na monitoring ich dalszych losów, co dokonuje się najczęściej przez Kurie biskupie, w których istnieją wydziały katechetyczne oraz placówki oświatowe, gdzie większość absolwentów bywa zatrudnionych. tak


Pobierz ppt "RAPORT WYDZIAŁ TEOLOGICZNY Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012 Samoocena wydziałowa 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google