Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA ŚWIETLICY W ZASPOKAJANIU POTRZEB DZIECI SZEŚCIOLETNICH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA ŚWIETLICY W ZASPOKAJANIU POTRZEB DZIECI SZEŚCIOLETNICH"— Zapis prezentacji:

1 ROLA ŚWIETLICY W ZASPOKAJANIU POTRZEB DZIECI SZEŚCIOLETNICH
IWONA LANYCIA

2 PIRAMIDA POTRZEB wg A. MASLOWA
POTRZEBY SAMOREALIZACJI POTRZEBY SZACUNKU I UZNANIA POTRZEBY MIŁOŚCI I PRZYNALEŻNOŚCI POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA POTRZEBY FIZJOLOGICZNE

3 NIEZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB POWODUJE UJAWNIANIE SIĘ :
NIEPOŻĄDANYCH EMOCJI, ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH, PROBLEMÓW Z KSZTAŁTOWANIEM SIĘ OSOBOWOŚCI

4 O DZIECKO MUSZĄ DBAĆ DOROŚLI.
CZŁOWIEK DOROSŁY Z MNIEJSZYM LUB WIĘKSZYM POWODZENIEM STARA SIĘ ZASPOKOIĆ WŁASNE POTRZEBY. O DZIECKO MUSZĄ DBAĆ DOROŚLI.

5 DZIECKO 6-LETNIE I JEGO POTRZEBY
ŚRODOWISKO DOMOWE RODZICE DZIADKOWIE RODZEŃSTWO DZIECKO 6-LETNIE I JEGO POTRZEBY NAUCZYCIELE RÓWIEŚNICY WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKO SZKOLNE

6 CZY DZIECKO SZEŚCIOLETNIE RÓŻNI SIĘ ZNACZĄCO OD SIEDMIOLATKA I CZY ZASADNE JEST MÓWIENIE O SPECYFICZNYCH POTRZEBACH ROZWOJOWYCH TEGO OKRESU ?

7 KAŻDY ROK W ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA MA DO SPEŁNIENIA INNE ZADANIE
WIEK 6. LAT JEST NAZYWANY PRZEZ PSYCHOLOGÓW „ROKIEM PRZEŁOMOWYM”, „ROKIEM KRYZYSU” LUB „OKRESEM NAPIĘĆ” PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POBYTU W SZKOLE MOGĄ DECYDOWAĆ O DALSZEJ KARIERZE SZKOLNEJ DZIECKA

8 JAKI JEST SZEŚCIOLATEK ?

9 ROZWÓJ FIZYCZNY I MOTORYCZNY
HAŁAŚLIWY ŻYWIOŁOWY PEŁEN ENERGII LUBI ZABAWY RUCHOWE ALE MOŻE SIĘ SZYBKO MĘCZYĆ SPRAWNY FIZYCZNIE ALE MA JESZCZE PROBLEMY Z KOORDYNACJĄ RUCHOWĄ

10 ROZWÓJ SPOŁECZNY I EMOCJONALNY
PODLEGA GWAŁTOWNYM EMOCJOM OD ENTUZJAZMU DO ZŁOŚCI ALE POTRAFI JUŻ KONTROLOWAĆ UCZUCIA CHCE BYĆ NAJLEPSZY, NAJSZYBSZY, NAJSILNIEJSZY, NAJ … , NAJ … JEST BARDZO CZUŁY NA KRYTYKĘ MA PROBLEM Z PRZYZNANIEM SIĘ DO WINY

11 ROZWÓJ SPOŁECZNY I EMOCJONALNY
PRZYJAŹNI SIĘ GŁÓWNIE Z OSOBAMI TEJ SAMEJ PŁCI MA TRUDNOŚCI W ZAUWAŻANIU POTRZEB INNYCH LUDZI ODCZUWA LICZNE, INTENSYWNE LĘKI BOI SIĘ SAMOTNOŚCI, CIEMNOŚCI, DUCHÓW, ŻYWIOŁÓW, POTWORÓW, OPUSZCZENIA, ZGUBIENIA SIĘ

12 ROZWÓJ INTELEKTUALNY UŻYWA OKOŁO 4 TYSIĘCY SŁÓW
ROZRÓŻNIA PRAWĄ I LEWĄ STRONĘ SPOSTRZEGA W SPOSÓB SYNKRETYCZNY I MAŁO WYBIÓRCZY JEGO MYŚLENIE MA CHARAKTER KONKRETNO – OBRAZOWY

13 ROZWÓJ INTELEKTUALNY POTRAFI SKUPIĆ UWAGĘ NA OKOŁO 15-20 MINUT
NIE MA PODZIELNOŚCI UWAGI JEGO NATURALNĄ FORMĄ AKTYWNOŚCI POZOSTAJE ZABAWA NIE ZAWSZE POTRAFI PRZEWIDZIEĆ KONSEKWENCJE SWOICH ZACHOWAŃ

14 JAK ZORGANIZOWAĆ PRACĘ ŚWIETLICY, ABY W JAK NAJWIĘKSZYM STOPNIU ZASPOKAJAĆ POTRZEBY SZEŚCIOLATKÓW?

15 ARANŻACJA PRZESTRZENI
ODPOWIEDNI DO WZROSTU DZIECI SZEŚCIOLETNICH ROZMIAR STOLIKÓW, KRZESEŁEK, REGAŁÓW itp. BEZPIECZNE I STABILNE MEBLE KĄCIKI TEMATYCZNE SŁUŻĄCE DO ZABAW SWOBODNYCH I KIEROWANYCH WYDZIELONE MIEJSCA Z MIĘKKIMI MATERACYKAMI DO ZAJĘĆ RUCHOWYCH

16 ARANŻACJA PRZESTRZENI
MIEJSCE DO WYPOCZYNKU WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W ODPO- WIEDNIE ZABAWKI I POMOCE DYDAKT- YCZNE ŚWIETLICA POŁOŻONA BLISKO WYDZIELO- NEJ DLA MALUCHÓW TOALETY

17 ORGANIZACJA PRACY STAŁA OBSADA WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY ZAJMUJĄCYCH SIĘ GRUPĄ SZEŚCIOLATKÓW POWTARZAJĄCA SIĘ, PRZEWIDYWALNA DLA DZIECKA STRUKTURA ZAJĘĆ W ŚWIETLICY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ DOSTOSOWANY DO TRWAŁOŚCI UWAGI DZIECKA CZYLI OK MINUT

18 ORGANIZACJA PRACY ORGANIZOWANIE RÓŻNORODNYCH FORM AKTYWNOŚCI
ZABAW RUCHOWYCH ZABAW I ĆWICZEŃ NA POWIETRZU ZABAW SWOBODNYCH - UMOŻLIWIAJĄCYCH SPONTANICZNE UCZENIE SIĘ Z WCHODZE- NIEM W ROLE, FANTAZJOWANIEM STYMULOWANIE ROZWOJU POPRZEZ ZAJĘCIA KIEROWANE, WDRAŻAJĄCE DO UCZENIA SIĘ REAKTYWNEGO

19 ORGANIZACJA PRACY ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH KONKURSÓW POZWALAJĄCYCH NA ZASPOKAJANIE POTRZEBY RYWALIZACJI ROZPOZNAWANIE PRZEZ WYCHOWAWCÓW „MOCNYCH STRON DZIECKA” STWARZANIE SYTUACJI POZWALAJĄCYCH NA PRZEŻYCIE SUKCESU WSZYSTKIM DZIECIOM (ZASPOKOJENIE POTRZEBY UZNANIA, KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA KOMPETENCJI)

20 ORGANIZACJA PRACY STOSOWANIE W PRACY METODY DRAMY I ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM BAJKI ( POZYTYWNY WPŁYW NA REDUKCJĘ LĘKU)

21 „GDY SPOTYKAM DZIECKO, BUDZI ONO WE MNIE DWA UCZUCIA : CZUŁOŚĆ DO TEGO, KIM ONO JEST, ORAZ SZACUNEK DO TEGO, KIM MOŻE ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI” L. PASTEUR

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ROLA ŚWIETLICY W ZASPOKAJANIU POTRZEB DZIECI SZEŚCIOLETNICH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google