Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
im. Mikołaja Kopernika Czy moje sześcioletnie dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki szkolnej?

2 Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
im. Mikołaja Kopernika Rozpoczęcie nauki szkolnej jest ważnym momentem w życiu każdego dziecka. Do tej pory sześciolatek idący do szkoły musiał spełniać wymagania właściwe dla rozwoju siedmiolatka. Obecnie program nauczania w klasie pierwszej jest dostosowany do poziomu dziecka sześcioletniego.

3 Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie GOTOWOŚĆ (DOJRZAŁOŚĆ) SZKOLNA
im. Mikołaja Kopernika GOTOWOŚĆ (DOJRZAŁOŚĆ) SZKOLNA –oznacza osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym.

4 Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
im. Mikołaja Kopernika Obszary oceny gotowości szkolnej: rozwój fizyczny i ruchowy rozwój umysłowy (poznawczy) rozwój emocjonalny rozwój społeczny samodzielność umiejętności szkolne (przygotowanie do nauki pisania i czytania)

5 Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
im. Mikołaja Kopernika Rozwój fizyczny i ruchowy: Prawidłowo funkcjonują narządy zmysłów, głównie wzrok i słuch Jest sprawne ruchowo: biega, skacze, jeździ na rowerze Chętnie bawi się klockami, odtwarza konstrukcje według wzoru Potrafi w sposób celowy posługiwać się przedmiotami i narzędziami, np. wycina nożyczkami, zapina guziki, rysuje

6 Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie Rozwój fizyczny i ruchowy:
im. Mikołaja Kopernika Rozwój fizyczny i ruchowy: Uzyskało podstawową orientację w schemacie własnego ciała, potrafi różnicować prawą i lewą stronę Najczęściej wykonuje czynności jedną, tą samą ręką (uformowała się dominacja czynnościowa ręki)

7 Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
im. Mikołaja Kopernika

8 Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie Rozwój umysłowy (poznawczy):
im. Mikołaja Kopernika Rozwój umysłowy (poznawczy): Dziecko okazuje zainteresowanie nauką Jest ciekawe świata Potrafi przez dłuższą chwilę skupić uwagę Rozumie polecenia i wykonuje je Wypowiada się w sposób zrozumiały dla rozmówcy Jest wytrwałe w pracy Podejmuje pracę lub zgłasza, że ma trudności

9 Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie Rozwój umysłowy (poznawczy):
im. Mikołaja Kopernika Rozwój umysłowy (poznawczy): Rozróżnia kolory Zapamiętuje krótkie wierszyki, czy piosenki Rozumie pojęcia: pierwszy, ostatni, większy, mniejszy oraz relacje czasowo – przestrzenne: nad, pod, przed, za

10 Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
im. Mikołaja Kopernika

11 Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
im. Mikołaja Kopernika Rozwój emocjonalny: Pojawiają się próby kontroli własnych emocji (reakcje adekwatne do bodźca) Dziecko potrafi zostać samo (bez mamy, taty) Uczy się przeżywać porażki – nie płacze, kiedy mu coś nie wyjdzie Dziecko uczy się rozpoznawać uczucia innych Stopniowo opanowuje społeczne reguły wyrażania emocji

12 Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
im. Mikołaja Kopernika Mali wolontariusze

13 Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
im. Mikołaja Kopernika Rozwój społeczny: Nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami i z osobami dorosłymi Współdziała z rówieśnikami w grupie, potrafi wyczekać na swoją kolej, dzieli się zabawkami Dostosowuje swoje zachowanie do obowiązujących reguł np. podporządkowuje się regułom zabawy, pełni role Rozumie znaczenie podstawowych norm i łatwych przepisów, dostosowuje się do nakazów i zakazów Słucha poleceń osoby dorosłej, w tym nauczyciela

14 Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
im. Mikołaja Kopernika Zuchy

15 Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
im. Mikołaja Kopernika Samodzielność: Dziecko wykonuje czynności samoobsługowe Potrafi samodzielnie wykonać zadania odpowiednio do swoich możliwości – nie prosi stale dorosłych o pomoc w drobnych sprawach Dziecko umie zadbać o swoje rzeczy Potrafi zgłaszać swoje potrzeby

16 Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
im. Mikołaja Kopernika Umiejętności szkolne (przygotowanie do nauki pisania, czytania i matematyki): Dziecko potrafi: • porównać obrazki różniące się kilkoma szczegółami • układać układanki według wzoru, puzzle • odwzorować w liniach szlaczki i elementy litero-podobne odwzorować proste figury geometryczne i znaki graficzne odróżniać kierunki lewo – prawo • rozumieć pojęcia związane z przestrzenią - np. nad, pod, za, obok

17 Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
im. Mikołaja Kopernika

18 Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie im. Mikołaja Kopernika
Jak wspierać dziecko w osiąganiu gotowości szkolnej? Wspierać naturalną w tym wieku u dziecka ciekawość do poznawania nowych wiadomości oraz uczenia się nowych umiejętności Wzmacniać dojrzałość emocjonalno – społeczną dziecka Kształtować umiejętność słuchania osoby dorosłej, rozumienia i zapamiętywania poleceń (także skierowanych do całej grupy) i wykonywania ich pomimo trudności Wzmacniać kompetencje poznawcze oraz kształtować gotowość do nauki czytania, pisania i matematyki

19 INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO DZIECKA, REALNA OCENA JEGO POTENCJAŁU
Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie im. Mikołaja Kopernika NAJWAŻNIEJSZE JEST – INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO DZIECKA, REALNA OCENA JEGO POTENCJAŁU I EWENTUALNYCH PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH ORAZ DOSTOSOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEGO DO MOŻLIWOŚCI I POTRZEB DZIECI (A NIE ODWROTNIE!!!)


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google