Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 WE WROCŁAWIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 WE WROCŁAWIU"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 WE WROCŁAWIU
GIMNAZJUM NR 31 TECHNIKUM NR 16 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIX LICEUM PROFILOWANE NR III

2 OBSZAR WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ
Gimnazjum 31 Lo XIX Lp III TeCHNIKUM nr 16

3 ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY W SZKOLE GRUPA PREWENCYJNEGO-WSPARCIA
DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA WZROST ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ (UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI). ZAHAMOWANIE PRZEMOCY. WZROST ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ, ŻE PRZEMOC ISTNIEJE: DOROSŁYCH WOBEC DZIECKA DZIECKA WOBEC DOROSŁYCH DZIECKA WOBEC DZIECKA DOROSŁYCH WOBEC DOROSŁYCH SZKOŁA BEZ PRZEMOCY ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY W SZKOLE BRAK ZGODY, POBŁAŻANIA I WYROZUMIAŁOŚCI, PRZYZWOLENIA. WSKAZANIE NA JEDNĄ Z DRÓG RADZENIA SOBIE Z PRZEMOCĄ GRUPA PREWENCYJNEGO-WSPARCIA WPROWADZENIE WŁAŚCIWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH JAKO ALTERNATYWY DLA ZACHOWAŃ DEWIACYJNYCH, POGŁĘBIENIE WIEDZY NAUCZYCIELI RODZICÓW W ZAKRESIE PATOLOGII I ODPOWIEDZIALNOŚCI Program Wrocławski GPWS ZAPOBIEGANIE NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY - PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZEJAWÓW NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO PROGRAM KRAJOWY

4 OCHRONA UCZNIÓW PRZED PRZEMOCĄ
RODZAJE REAKCJI NA PRZEMOC INTERWENCJA KOREKCJA ZAPOBIEGANIE

5 OCHRONA UCZNIA PRZED PRZEMOCĄ
ZAPOBIEGANIE ZAPEWNIENIE DZIECKU SUKCESU SZKOLNEGO POZYTYWNE RELACJE Z RODZICAMI ( PODTRZYMYWANIE WIĘZI R-U. TO ZADANIE WYCHOWAWCÓW SZKOŁY, BUDOWANIE KONTAKTÓW RODZICÓW ZE SZKOŁĄ I WŁĄCZANIE ICH DO SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ. SZKOŁA WYRÓWNUJĄCA BRAKI EDUKACYJNE KLIMAT MORALNY . SZKOŁY (KONTRAKTY, EDUKACJA MORALNA, WARTOŚCI, GRUPY WSPARCIA DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI. UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE ATRAKCYJNOŚĆ FIZYCZNA DOBRA SYTUACJA EKONOMICZNA DOBRE WSPARCIE SPOŁECZNE KULTURA PRZECIWSTAWIAJĄCA SIĘ PRZEMOCY INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA

6 OCHRONA UCZNIA PRZED PRZEMOCĄ
KOREKCJA PRZECIWDZIAŁANIE WYPADANIA Z SYSTEMU EDUKACJI ( METODY AKTYWIZUJĄCE, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE, KONSULTACJE INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE) SZKOŁA ZARZĄDZAJĄCA WIEDZĄ – UCZĄCA UCZYĆ SIĘ SZKOŁA WYRÓWNUJĄCA BRAKI EDUKACYJNE PROGRAM WYCHOWAWCZY- PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE POMOC KOLEŻEŃSKA

7 OCHRONA UCZNIA PRZED PRZEMOCĄ
INTERWENCJA SOCJALNA (STYPENDIA) ORGANY ŚCIGANIA LECZENIE

8 Koncepcja „przyjaznej i bezpiecznej szkoły” oparta na integracji treści i działań wychowawczych.
1.Budowanie więzi międzyuczniowskich: Wspólne uroczystości Przestrzeganie zasad obrzędowości szkolnej (sztandary, stroje, pasowanie na gimnazjalistę i rajd integracyjny dla uczniów klas pierwszych, uroczystości szkolne) Wspólne opracowywanie regulaminów i zasad współżycia w szkole; Utrzymywanie kontaktów z absolwentami;

9 2.Zagospodarowanie czasu wolnego:
Turystyka szkolna SKKT, narty , rowery, wycieczki piesze; Sport – zawody sportowe w różnych dyscyplinach; UKS Talent – łucznictwo, ciężary; Koła zainteresowań – taniec szkocki, tango argentyńskie, wiedza o sztuce, języki obce, koła przedmiotowe;

10 3.Działania młodzieży w ramach Wolontariatu:
Adopcja serca Opieka nad Domem Samotnej Matki i Domem Dziecka Współpraca z ośrodkiem dzieci niewidomych Opieka nad zwierzętami w schronisku

11 4.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień:
Powszechny udział młodzieży w konkursach i olimpiadach przedmiotowych Powszechny udział młodzieży w konkursach artystycznych

12 5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
(Szkoła Podstawowa nr 28, Przedszkole, Parafia, Rada Osiedla, Referat Policji, Administracja Osiedla)

13 Nasze doświadczenia i inicjatywy w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Stałe diagnozowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole i zespołach klasowych Dokonywanie analizy sytuacji wychowawczej szkoły z wykorzystaniem narzędzi badawczych Posiedzenia zespołów wychowawczych oraz komisji wychowawczych Organizowanie warsztatów integracyjno – adaptacyjnych Przeprowadzanie treningów asertywności Umożliwienie dzieciom wypowiedzi na temat bezpieczeństwa i ich funkcjonowania w szkole w wykorzystaniem skrzynki zaufania

14 Umożliwienie uczniom kontaktu z pedagogami szkolnymi za pomocą e- maili
Prelekcje Straży Miejskiej i Policji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich Zajęcia warsztatowe z profilaktyki uzależnień w Stowarzyszeniu Jestem Zajęcia edukacyjne dla młodzieży Stres pod kontrolą Stały kontakt pedagogów z poradniami i Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii Realizowanie działań zapisanych w Szkolnym Programie Profilaktyki, Programie Wychowawczym Szkoły oraz Programie Promocji Zdrowia


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 WE WROCŁAWIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google