Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 WE WROCŁAWIU GIMNAZJUM NR 31 LICEUM PROFILOWANE NR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIX TECHNIKUM NR 16.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 WE WROCŁAWIU GIMNAZJUM NR 31 LICEUM PROFILOWANE NR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIX TECHNIKUM NR 16."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 WE WROCŁAWIU GIMNAZJUM NR 31 LICEUM PROFILOWANE NR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIX TECHNIKUM NR 16

2

3 SZKOŁA BEZ PRZEMOCY ZAHAMOWANIE PRZEMOCY. WZROST ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ, ŻE PRZEMOC ISTNIEJE: DOROSŁYCH WOBEC DZIECKA DZIECKA WOBEC DOROSŁYCH DZIECKA WOBEC DZIECKA DOROSŁYCH WOBEC DOROSŁYCH DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA WZROST ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ (UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI). ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY W SZKOLE BRAK ZGODY, POBŁAŻANIA I WYROZUMIAŁOŚCI, PRZYZWOLENIA. WSKAZANIE NA JEDNĄ Z DRÓG RADZENIA SOBIE Z PRZEMOCĄ GRUPA PREWENCYJNEGO-WSPARCIA WPROWADZENIE WŁAŚCIWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH JAKO ALTERNATYWY DLA ZACHOWAŃ DEWIACYJNYCH, POGŁĘBIENIE WIEDZY NAUCZYCIELI RODZICÓW W ZAKRESIE PATOLOGII I ODPOWIEDZIALNOŚCI Program Wrocławski GPWS PROGRAM KRAJOWY ZAPOBIEGANIE NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY - PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZEJAWÓW NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO

4 OCHRONA UCZNIÓW PRZED PRZEMOCĄ RODZAJE REAKCJI NA PRZEMOC ZAPOBIEGANIE KOREKCJA INTERWENCJA

5 OCHRONA UCZNIA PRZED PRZEMOCĄ ZAPOBIEGANIE ZAPEWNIENIE DZIECKU SUKCESU SZKOLNEGO POZYTYWNE RELACJE Z RODZICAMI ( PODTRZYMYWANIE WIĘZI R-U. TO ZADANIE WYCHOWAWCÓW SZKOŁY, BUDOWANIE KONTAKTÓW RODZICÓW ZE SZKOŁĄ I WŁĄCZANIE ICH DO SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ. SZKOŁA WYRÓWNUJĄCA BRAKI EDUKACYJNE KLIMAT MORALNY. SZKOŁY (KONTRAKTY, EDUKACJA MORALNA, WARTOŚCI, GRUPY WSPARCIA DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI. UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE ATRAKCYJNOŚĆ FIZYCZNA DOBRA SYTUACJA EKONOMICZNA DOBRE WSPARCIE SPOŁECZNE KULTURA PRZECIWSTAWIAJĄCA SIĘ PRZEMOCY INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA

6 OCHRONA UCZNIA PRZED PRZEMOCĄ KOREKCJA PRZECIWDZIAŁANI E WYPADANIA Z SYSTEMU EDUKACJI ( METODY AKTYWIZUJĄCE, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE, KONSULTACJE INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE) SZKOŁA ZARZĄDZAJĄCA WIEDZĄ – UCZĄCA UCZYĆ SIĘ SZKOŁA WYRÓWNUJĄCA BRAKI EDUKACYJNE PROGRAM WYCHOWAWCZY- PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE POMOC KOLEŻEŃSKA

7 OCHRONA UCZNIA PRZED PRZEMOCĄ INTERWENCJA SOCJALNA (STYPENDIA) ORGANY ŚCIGANIA LECZENIE

8 Koncepcja przyjaznej i bezpiecznej szkoły oparta na integracji treści i działań wychowawczych. 1.Budowanie więzi międzyuczniowskich: Wspólne uroczystości Przestrzeganie zasad obrzędowości szkolnej (sztandary, stroje, pasowanie na gimnazjalistę i rajd integracyjny dla uczniów klas pierwszych, uroczystości szkolne) Wspólne opracowywanie regulaminów i zasad współżycia w szkole; Utrzymywanie kontaktów z absolwentami;

9 2.Zagospodarowanie czasu wolnego: Turystyka szkolna SKKT, narty, rowery, wycieczki piesze; Sport – zawody sportowe w różnych dyscyplinach; UKS Talent – łucznictwo, ciężary; Koła zainteresowań – taniec szkocki, tango argentyńskie, wiedza o sztuce, języki obce, koła przedmiotowe;

10 3.Działania młodzieży w ramach Wolontariatu: Adopcja serca Opieka nad Domem Samotnej Matki i Domem Dziecka Współpraca z ośrodkiem dzieci niewidomych Opieka nad zwierzętami w schronisku

11 4.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień: Powszechny udział młodzieży w konkursach i olimpiadach przedmiotowych Powszechny udział młodzieży w konkursach artystycznych

12 5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym (Szkoła Podstawowa nr 28, Przedszkole, Parafia, Rada Osiedla, Referat Policji, Administracja Osiedla)

13 Nasze doświadczenia i inicjatywy w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Stałe diagnozowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole i zespołach klasowych Dokonywanie analizy sytuacji wychowawczej szkoły z wykorzystaniem narzędzi badawczych Posiedzenia zespołów wychowawczych oraz komisji wychowawczych Organizowanie warsztatów integracyjno – adaptacyjnych Przeprowadzanie treningów asertywności Umożliwienie dzieciom wypowiedzi na temat bezpieczeństwa i ich funkcjonowania w szkole w wykorzystaniem skrzynki zaufania

14 Umożliwienie uczniom kontaktu z pedagogami szkolnymi za pomocą e- maili Prelekcje Straży Miejskiej i Policji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich Zajęcia warsztatowe z profilaktyki uzależnień w Stowarzyszeniu Jestem Zajęcia edukacyjne dla młodzieży Stres pod kontrolą Stały kontakt pedagogów z poradniami i Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii Realizowanie działań zapisanych w Szkolnym Programie Profilaktyki, Programie Wychowawczym Szkoły oraz Programie Promocji Zdrowia


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 WE WROCŁAWIU GIMNAZJUM NR 31 LICEUM PROFILOWANE NR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIX TECHNIKUM NR 16."

Podobne prezentacje


Reklamy Google