Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM NR 21 we Wrocławiu szkołabezpieczna i przyjazna dla uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM NR 21 we Wrocławiu szkołabezpieczna i przyjazna dla uczniów."— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM NR 21 we Wrocławiu szkołabezpieczna i przyjazna dla uczniów

2 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:

3 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek Pomagamy w adaptacji nowym uczniom TYDZIEŃ INTEGRACYJNY Dzień 1 – rozpoczęcie roku szkolnego Dzień 2 - spotkanie z wychowawcą klasy, sprawy organizacyjne, przekazanie informacji o zaplanowanych działaniach tygodnia integracyjnego Dzień 3 – Uczniowie - zajęcia z wychowawcą, zwiedzanie szkoły, tworzenie kodeksów klasowych, warsztaty integracyjno- adaptacyjne, Rodzice - spotkanie z wicedyrektorem, pedagogiem, psychologiem, wychowawcą Dzień 4 - zajęcia integracyjne, wybory samorządów klasowych, zajęcia w bibliotece szkolnej – włączenie uczniów klas I w poczet czytelników Dzień 5 - rajd integracyjny – zajęcia w terenie, sportowe konkurencje międzyklasowe, wręczenie zdobytych w tym dniu dyplomów i pucharów

4 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:

5 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek Kontakt z rodzicami E-dziennik (system kontroli frekwencji i postępów w nauce) Konsultacje indywidualne nauczycieli

6 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:

7 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek Wspieramy uczniów prowadzimy program Jestem, realizowany w formie zajęć psychoedukacyjnych (osobno dla chłopców i dziewcząt), który ma za zadanie podnieść samoocenę oraz wzmocnić kompetencje w zakresie komunikacji. rozpoznajemy trudności dydaktyczne na początku klasy pierwszej i ukierunkowujemy pomoc w zależności od problemu, realizujemy zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, uruchamiamy pomoc koleżeńską wśród uczniów tzw. pogotowie naukowe

8 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:

9 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek Baza szkoły

10 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:

11 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek Promujemy zdrowie

12 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:

13 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek Projekty i programy edukacyjne Program Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań Uczniów, Wrocławska Koncepcja Edukacyjna Od przedszkola do gimnazjum Szkolny Program Orientacji Zawodowej, Liga klas, Szkolna Liga Naukowa, Projekt Matematyka kluczem do sukcesu, Program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej Program Techniki sprawnego uczenia się, Profilaktyka wad postawy – kampania Trzymaj się prosto, Projekt Obóz naukowy, Projekt Przywróćmy pamięć Drugie życie elektrośmieci, Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci

14 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:

15 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek Rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania Przegląd Talentów Koła przedmiotoweIndywidualne programy nauki Szkolny Nobel

16 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach i turniejach, Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:

17 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek Konkursy i turnieje

18 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach, turniejach, rozwijamy kompetencje społeczne uczniów, Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:

19 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek Rozwijamy kompetencje społeczne uczniów Parlament UczniowskiInicjatywy obywatelskie Dzień SamorządnościWolontariat

20 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach, turniejach, rozwijamy kompetencje społeczne uczniów, uczymy poszanowania tradycji, Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:

21 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek Uczymy poszanowania tradycji JASEŁKA DZIEŃ WIOSNY ANDRZEJKI BAL ABSOLWENTA PASOWANIE WALENTYNKI

22 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach, turniejach, rozwijamy kompetencje społeczne uczniów, uczymy poszanowania tradycji, organizujemy i uczestniczymy w zawodach i turniejach sportowych uczniów, Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:

23 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek Rywalizacja sportowa

24 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach, turniejach, rozwijamy kompetencje społeczne uczniów, uczymy poszanowania tradycji, organizujemy i uczestniczymy w zawodach i turniejach sportowych uczniów, wyjeżdżamy na wycieczki, urządzamy dyskoteki, Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:

25 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek Wycieczki, dyskoteki

26 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach, turniejach, rozwijamy kompetencje społeczne uczniów, uczymy poszanowania tradycji, organizujemy i uczestniczymy w zawodach i turniejach sportowych uczniów, wyjeżdżamy na wycieczki, urządzamy dyskoteki, organizujemy wymianę uczniów ze szkołami z Europy, Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:

27 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek Wymiana uczniów

28 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach, turniejach, rozwijamy kompetencje społeczne uczniów, uczymy poszanowania tradycji, organizujemy i uczestniczymy w zawodach i turniejach sportowych uczniów, wyjeżdżamy na wycieczki, urządzamy dyskoteki, organizujemy wymianę uczniów ze szkołami z Europy, promujemy alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:

29 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek Alternatywne formy spędzania czasu wolnego

30 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach, turniejach, rozwijamy kompetencje społeczne uczniów, uczymy poszanowania tradycji, organizujemy i uczestniczymy w zawodach i turniejach sportowych uczniów, wyjeżdżamy na wycieczki, urządzamy dyskoteki, organizujemy wymianę uczniów ze szkołami z Europy, promujemy alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, proponujemy atrakcyjną ofertę biblioteki szkolnej, Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:

31 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek Biblioteka szkolna Szkolne Centrum Informacji, Mediateka, ogólnoszkolna pracownia dydaktyczna, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, nauczyciele bibliotekarze wspierający proces dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczy

32 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ: pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach, turniejach, rozwijamy kompetencje społeczne uczniów, uczymy poszanowania tradycji, organizujemy i uczestniczymy w zawodach i turniejach sportowych uczniów, wyjeżdżamy na wycieczki, urządzamy dyskoteki, organizujemy wymianę uczniów ze szkołami z Europy, promujemy alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, proponujemy atrakcyjną ofertę biblioteki szkolnej, zapewniamy opiekę medyczną i zaplecze socjalne dla uczniów,

33 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek Opieka medyczna i zaplecze socjalne

34 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, diagnozujemy środowisko szkolne pod względem potrzeb oddziaływań profilaktycznych, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach, turniejach, rozwijamy kompetencje społeczne uczniów, uczymy poszanowania tradycji, organizujemy i uczestniczymy w zawodach i turniejach sportowych uczniów, wyjeżdżamy na wycieczki, urządzamy dyskoteki, organizujemy wymianę uczniów ze szkołami z Europy, promujemy alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, proponujemy atrakcyjną ofertę biblioteki szkolnej, zapewniamy opiekę medyczną i zaplecze socjalne dla uczniów, mamy w szkole monitoring, zatrudniamy ochronę. Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:

35 GIMNAZJUM NR 21 WE WROCŁAWIU autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek Monitoring i ochrona

36 GIMNAZJUM NR 21 we Wrocławiu szkołabezpieczna i przyjazna dla uczniów


Pobierz ppt "GIMNAZJUM NR 21 we Wrocławiu szkołabezpieczna i przyjazna dla uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google