Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie ID grupy: 97/24_MF_G1 Kompetencja: MATEMATYCZNO- FIZYCZNA Temat projektowy: MATEMATKA W TESTACH IQ Semestr/rok szkolny: semestr III/ rok szkolny 2010/2011

3 …Inteligencja jest tą przyprawą, która z najpospolitszych rzeczy robi cuda…

4 Co to jest inteligencja i w jaki sposób wyznaczany jest iloraz inteligencji? Co warto wiedzieć… Wiedza matematyczna w testach IQ Przykładowe IQ znanych, sławnych… Wynik testu Weroniki… Zadania wspomagające proces logicznego myślenia Ciekawostki

5 Inteligencja (z łacińskiego intelligentia – pojętność), w psychologii – zespół zdolności umysłowych umożliwiających jednostce korzystanie z nabytej wiedzy przy rozwiązywaniu nowych problemów i racjonalnym zachowaniu w różnych sytuacjach życiowych

6 INTELIGENCJA PRAKTYCZNA- umiejętność rozwiązywania konkretnych zagadnień INTELIGENCJA ABSTRAKCYJNA- zdolność operowania symbolami i pojęciami INTELIGENCJA SPOŁECZNA- umiejętność zachowania się w grupie.

7 ILORAZ INTELIGENCJI- wartość liczbowa testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji. Wartość ta nie jest absolutną miarą inteligencji, lecz ma – jak każda jednostka miary używana do pomiaru – charakter relatywny.

8 Inteligencja nie jest jednolitym czynnikiem. Składa się na nią wiele różnorodnych umiejętności specjalistycznych zwanych czynnikami: Zdolności werbalne czyli umiejętność pisemnego i ustnego wypowiadania się Zdolności matematyczne czyli umiejętności operowania na materiale liczbowym Logiczne myślenie czyli umiejętność dostrzegania związków relacji między przedmiotami, zjawiskami lub pojęciami

9 Pamięć Spostrzegawczość umiejętność szybkiego dostrzegania podobieństwa lub różnic Zdolności przestrzenne …rzadko zdarzają się osoby, które uzyskują wyjątkowo wysokie wyniki we wszystkich możliwych skalach i czynnikach… …takich genialnych ludzi jest bardzo mało… …większość z nas jest po prostu dobra na przykład w zdolnościach werbalnych, ale już bardzo słaba jeśli chodzi o zdolności matematyczne…. …znajomość swoich słabych i mocnych punktów w tej kwestii pozwoli nam na lepszy wybór odpowiedniej dla nas kariery zawodowej...

10 Ciąg arytmetyczny Wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego o danym pierwszym wyrazie a 1 i różnicy r: : Wzór na sumę początkowych n wyrazów ciągu arytmetycznego Między sąsiednimi wyrazami ciągu arytmetycznego zachodzi związek:

11 Ciąg geometryczny Wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego o danym pierwszym wyrazie a 1 i ilorazie q: Między sąsiednimi wyrazami ciągu geometrycznego zachodzi związek:

12 Każdą liczbę naturalną większą od 1 można jednoznacznie przedstawić w postaci iloczynu liczb pierwszych w szczególności, liczbę pierwszą można przedstawić jako iloczyn zawierający jeden czynnik. Jednoznaczność rozkładu oznacza, że jeśli liczba n jest przedstawiona jako iloczyn pewnych liczb pierwszych na dwa sposoby, to oba iloczyny zawierają te same czynniki i w tej samej ilości, a różnią się jedynie ich kolejnością. Na przykład: Zwykle czynniki pierwsze danej liczby grupuje się od najmniejszych do największych, czyli:

13 Czy mógłbyś rządzić Ameryką??? Czy mógłbyś zostać Miliarderem???

14 Czy zrobiłabyś karierę w Hollywood??? Czy może zostaniesz gwiazdą???

15 Jak na razie nie może rządzić Ameryką …ale jej wynik wskazuje, że Ona znajduje się powyżej średniej krajowej pod względem ilorazu inteligencji …

16 … Wartości między 121 i 130 są uważane za wysoko ponad przeciętne. Osoby z tymi wartościami z łatwością ukończą wyższą uczelnię i mogą osiągnąć doskonałe wyniki w dziedzinach twórczych i menedżerskich. Ta grupa stanowi około 6 % populacji. Wartość IQ od 121 do 130 ZA STRONĄ http://www.iq-tester.pl/artykuly-o-iq/poziomy-wartosci-iq.html

17 ZDJĘCIA WYKONALI : Diana, Przemek, Aśka

18 1…2…3…4… Foto: Joanna …5 …+1 robi zdjęcie +5 w klasie to razem 11 w grupie AS ARYTMETYKA

19 JAKĄ LICZBĘ NALEŻY ZASTAPIĆ ZNAKIEM ZAPYTANIA? ?? ? ? 13 1514 20 10 5 5 5 27 9 3 a)42,5,30,1 b)40,10,60,2 c)50,30, 20, 10 d)42,10,20,1

20 TRUDNOŚĆ ZADANIA: ŁATWE W TRÓJKĄCIE NR 1 NALEŻY DODAĆ WSZYSTKIE LICZBY. W TRÓJKĄCIE NR 2 NALEŻY ODJĄĆ WSZYSTKIE LICZBY. W TRÓJKĄCIE NR 3 NALEŻY POMNOŻYĆ WSZYSTKIE LICZBY. W TRÓJKĄCIE NR 4 NALEŻY PODZIELIĆ WSZYSTKIE LICZBY. ZADANIE WYKONAŁA : Ewelina 42,5,30,1

21 Wybierz prawidłową odpowiedź A B

22 TRUDNOŚĆ ZADANIA: łatwe ZADANIE WYKONAŁ: Mateusz A 35 B 4 Dodajemy koło i kwadrat, odejmujemy trójkąt

23 DOKOŃCZ CIĄG LICZB: 1,2,4,7,28,…,198,205, …, 1649, 1648. a) 32,212,1658 b) 84,1435,14841 c) 33,1640,16490 d) 32,1435,16480

24 TRUDNOŚĆ ZADANIA: TRUDNE Trudność zadania polega na tym, aby do pierwszej liczby dodać 1, drugą pomnożyć razy 2, trzecią dodać 3, i 4 pomnożyć razy 4, i tak do końca.. ZADANIE WYKONAŁA: Krysia 33,1640,16490

25 WYBIERZ PRAWIDŁOWĄ LICZBĘ ZAMIAST ZNAKU ZAPYTANIA a)2 b)3 c)4 d)5 e)7 131019 8 911 3 8 ?

26 TRUDNOŚĆ ZADANIA: ŚREDNIE KRATKA NR 1 – KRATKA NR 2 – KRATKA NR 3 ZADANIE WYKONAŁA: Weronika 3

27 SUDOKU ZDJĘCIE: Ewelina

28 TRUDNOŚĆ ZADANIA: ŚREDNIE Wypełnij siatkę 9x9 i upewnij sie, że w każdej płaszczyźnie znajdują sie liczby od 1-9. Użyj podpowiedzi wybierając kwadrat z którym masz problem ZDJĘCIE: Ewelina

29 a)-2,13 b) 3,10 c)-4, 14 d)3,7 Wybierz prawidłowa kombinację szeregu liczb.

30 TRUDNOŚĆ ZADANIA: ŚREDNIE GÓRA: -ODEJMUJEMY DÓŁ: - DODAJEMY -4, 14 Wykonał: Stasiu

31 Wybierz brakujący element

32 TRUDNOŚĆ ZADANIA: łatwe Jeśli znasz definicję ciągów –zadania proste… Możesz też pomyśleć o potęgowaniu… 128 Wykonał: Klaudia

33 Logiczne sprawdza czy ma dziś matmę Foto: Diana Co ona robi na tym drzewie ….i dlaczego? L O G I K A

34 Wybierz brakujący element A BA B

35 TRUDNOŚĆ ZADANIA: łatwe Należy dokładnie przyjrzeć się figurom i ich przemianą, środkiem, kolorem A B ZADANIE WYKONAŁA: Joanna F A

36 Wybierz brakujący element

37 TRUDNOŚĆ ZADANIA: łatwe Zadanie okaże się proste jeśli zauważysz…??? spójrz w lustro lub zauważ matematyczną symetrię ZADANIE WYKONAŁA: Sylwia B

38 Pomyśl i odpowiedz poprawnie

39

40 Teścik dla tych którzy chcą ćwiczyć swój iloraz inteligencji ZAPRASZAMY GRUPA 97/24 ZADANIE WYKONAŁA Diana

41

42

43

44 Inteligentni ludzie mają więcej miedzi i cynku we włosach. Wbrew powszechnej opinii, uczniowie z najlepszymi ocenami wcale nie wypadają w testach inteligencji lepiej niż pozostałe dzieci. Za to wysoki iloraz inteligencji pozwala na szybsze zrozumienie nauczanych treści. Szkoccy naukowcy dowiedli, że osoby o ponadprzeciętnym ilorazie inteligencji żyją dłużej. Badania wykazały, że kobiety osiągają o 3% lepsze wyniki w testach na inteligencję.

45 http://portalwiedzy.onet.pl/ http://www.google.pl/ www.iq-tester.pl http://www.oktestuj.pl Zespołowe turnieje matematyczne M. Trąd

46 W prezentacji udział wzięli:Weronika,Ewelina, Sylwia, Klaudia, Krysia, Ewelina, Diana, Joasia, Mateusz, Sławek i Stasiu 97/24_MF_G1 czyli AS

47 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google