Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE „MATEMATKA W TESTACH IQ” Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE „MATEMATKA W TESTACH IQ” Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE „MATEMATKA W TESTACH IQ” Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie ID grupy: 97/24_MF_G1 Kompetencja: MATEMATYCZNO- FIZYCZNA Temat projektowy: „MATEMATKA W TESTACH IQ” Semestr/rok szkolny: semestr III/ rok szkolny 2010/2011

3 …Inteligencja jest tą przyprawą, która z najpospolitszych rzeczy robi cuda…

4 W prezentacji… Co to jest inteligencja i w jaki sposób wyznaczany jest iloraz inteligencji? Co warto wiedzieć… Wiedza matematyczna w testach IQ Przykładowe IQ znanych, sławnych… Wynik testu Weroniki… Zadania wspomagające proces logicznego myślenia    Ciekawostki

5 CO TO JEST INTELIGENCJA???
Inteligencja (z łacińskiego intelligentia – pojętność), w psychologii – zespół zdolności umysłowych umożliwiających jednostce korzystanie z nabytej wiedzy przy rozwiązywaniu nowych problemów i racjonalnym zachowaniu w różnych sytuacjach życiowych

6 TRZY PODSTAWOWE FORMY INTELIGENCJI
INTELIGENCJA PRAKTYCZNA- umiejętność rozwiązywania konkretnych zagadnień INTELIGENCJA ABSTRAKCYJNA- zdolność operowania symbolami i pojęciami INTELIGENCJA SPOŁECZNA- umiejętność zachowania się w grupie.

7 WARTO WIEDZIEĆ!!! ILORAZ INTELIGENCJI- wartość liczbowa testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji. Wartość ta nie jest absolutną miarą inteligencji, lecz ma – jak każda jednostka miary używana do pomiaru – charakter relatywny.

8 WARTO WIEDZIEĆ!!! Inteligencja nie jest jednolitym czynnikiem. Składa się na nią wiele różnorodnych umiejętności specjalistycznych zwanych czynnikami: Zdolności werbalne czyli umiejętność pisemnego i ustnego wypowiadania się Zdolności matematyczne czyli umiejętności operowania na materiale liczbowym Logiczne myślenie czyli umiejętność dostrzegania związków relacji między przedmiotami, zjawiskami lub pojęciami

9 Pamięć Spostrzegawczość umiejętność szybkiego dostrzegania podobieństwa lub różnic Zdolności przestrzenne …rzadko zdarzają się osoby, które uzyskują wyjątkowo wysokie wyniki we wszystkich możliwych skalach i czynnikach… …takich genialnych ludzi jest bardzo mało… …większość z nas jest po prostu dobra na przykład w zdolnościach werbalnych, ale już bardzo słaba jeśli chodzi o zdolności matematyczne…. …znajomość swoich słabych i mocnych punktów w tej kwestii pozwoli nam na lepszy wybór odpowiedniej dla nas kariery zawodowej...

10 Wiedza matematyczna pomocna w testach IQ
Ciąg arytmetyczny  Wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego o danym pierwszym wyrazie a1i różnicy r: : Wzór na sumę początkowych n wyrazów ciągu arytmetycznego Między sąsiednimi wyrazami ciągu arytmetycznego zachodzi związek:

11 Ciąg geometryczny  Wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego o danym pierwszym wyrazie a1i ilorazie q: Między sąsiednimi wyrazami ciągu geometrycznego zachodzi związek:

12 Podstawowe twierdzenie arytmetyki – ważne twierdzenie teorii liczb o rozkładzie liczb naturalnych na czynniki pierwsze. Każdą liczbę naturalną większą od 1 można jednoznacznie przedstawić w postaci iloczynu liczb pierwszych w szczególności, liczbę pierwszą można przedstawić jako iloczyn zawierający jeden czynnik. Jednoznaczność rozkładu oznacza, że jeśli liczba n jest przedstawiona jako iloczyn pewnych liczb pierwszych na dwa sposoby, to oba iloczyny zawierają te same czynniki i w tej samej ilości, a różnią się jedynie ich kolejnością. Na przykład: Zwykle czynniki pierwsze danej liczby grupuje się od najmniejszych do największych, czyli:

13 POZNAJ IQ …ZNANYCH -ZRÓB TEST i odpowiedz sobie na PYTANIA 
Czy mógłbyś rządzić Ameryką??? Czy mógłbyś zostać Miliarderem???

14 Czy zrobiłabyś karierę w Hollywood???
Czy może zostaniesz gwiazdą???

15 …POZNALIŚMY WYNIK IQ JEDNEJ Z NASZYCH KOLEŻANEK …
Jak na razie nie może rządzić Ameryką …ale jej wynik wskazuje, że Ona znajduje się powyżej średniej krajowej pod względem ilorazu inteligencji …

16 … nasz wynik… super !!! ZA STRONĄ
… Wartości między 121 i 130 są uważane za wysoko ponad przeciętne. Osoby z tymi wartościami z łatwością ukończą wyższą uczelnię i mogą osiągnąć doskonałe wyniki w dziedzinach twórczych i menedżerskich. Ta grupa stanowi około 6 % populacji. Wartość IQ od 121 do 130

17 ZDJĘCIA WYKONALI : Diana, Przemek, Aśka NASZE ZADANIA

18 …+1 robi zdjęcie +5 w klasie to razem 11 w grupie AS 
…5 1…2…3…4… ARYTMETYKA  …+1 robi zdjęcie +5 w klasie to razem 11 w grupie AS  Foto: Joanna

19 ZADANIE 1 JAKĄ LICZBĘ NALEŻY ZASTAPIĆ ZNAKIEM ZAPYTANIA? 20 5 13 ? ? ? 14 15 10 10 5 5 27 42,5,30,1 40,10,60,2 50,30, 20, 10 42,10,20,1 ? 9 3

20 TRUDNOŚĆ ZADANIA: ŁATWE
W TRÓJKĄCIE NR 1 NALEŻY DODAĆ WSZYSTKIE LICZBY. W TRÓJKĄCIE NR 2 NALEŻY ODJĄĆ WSZYSTKIE LICZBY. W TRÓJKĄCIE NR 3 NALEŻY POMNOŻYĆ WSZYSTKIE LICZBY. W TRÓJKĄCIE NR 4 NALEŻY PODZIELIĆ WSZYSTKIE LICZBY. 42,5,30,1 ZADANIE WYKONAŁA : Ewelina

21 Zadanie 2 Wybierz prawidłową odpowiedź B A

22 TRUDNOŚĆ ZADANIA: łatwe
Dodajemy koło i kwadrat , odejmujemy trójkąt A B 35 4 ZADANIE WYKONAŁ: Mateusz

23 ZADANIE 3. DOKOŃCZ CIĄG LICZB: 1,2,4,7,28,…,198,205, …, 1649, 1648.
32,212,1658 84,1435,14841 33,1640,16490 32,1435,16480

24 TRUDNOŚĆ ZADANIA: TRUDNE
Trudność zadania polega na tym, aby do pierwszej liczby dodać 1, drugą pomnożyć razy 2, trzecią dodać 3, i 4 pomnożyć razy 4, i tak do końca.. 33,1640,16490 ZADANIE WYKONAŁA: Krysia

25 ZADANIE 4. WYBIERZ PRAWIDŁOWĄ LICZBĘ ZAMIAST ZNAKU ZAPYTANIA a)2 b)3 c)4 d)5 e)7 13 10 19 9 11 8 8 3 ?

26 TRUDNOŚĆ ZADANIA: ŚREDNIE
KRATKA NR 1 – KRATKA NR 2 – KRATKA NR 3 3 ZADANIE WYKONAŁA: Weronika

27 ZADANIE 5 SUDOKU ZDJĘCIE: Ewelina

28 TRUDNOŚĆ ZADANIA: ŚREDNIE
Wypełnij siatkę 9x9 i upewnij sie, że w każdej płaszczyźnie znajdują sie liczby od 1-9. Użyj podpowiedzi wybierając kwadrat z którym masz problem ZDJĘCIE: Ewelina

29 Zadanie 6 Wybierz prawidłowa kombinację szeregu liczb. -2,13 3,10
-4, 14 3,7

30 TRUDNOŚĆ ZADANIA: ŚREDNIE
GÓRA: -ODEJMUJEMY  DÓŁ: - DODAJEMY  -4, 14 Wykonał: Stasiu

31 Zadanie 7 Wybierz brakujący element

32 TRUDNOŚĆ ZADANIA: łatwe
Jeśli znasz definicję ciągów –zadania proste… Możesz też pomyśleć o potęgowaniu… 128 Wykonał: Klaudia

33 L O G I K A  Co ona robi na tym drzewie ….i dlaczego?
Logiczne sprawdza czy ma dziś matmę    L O G I K A  Foto: Diana

34 Zadanie 1 Wybierz brakujący element A B A B

35 TRUDNOŚĆ ZADANIA: łatwe
Należy dokładnie przyjrzeć się figurom i ich „przemianą, środkiem, kolorem”  A B F A ZADANIE WYKONAŁA: Joanna

36 Zadanie 2 Wybierz brakujący element

37 TRUDNOŚĆ ZADANIA: łatwe
Zadanie okaże się proste jeśli zauważysz…??? „spójrz w lustro” lub zauważ matematyczną symetrię B ZADANIE WYKONAŁA: Sylwia

38 Zadanie 3 NASZ TESCIK … 6 na 6
Pomyśl i odpowiedz poprawnie

39

40 Teścik dla tych którzy chcą ćwiczyć swój iloraz inteligencji  ZAPRASZAMY GRUPA 97/24
ZADANIE WYKONAŁA Diana

41 CIEKAWOSTKI

42 Kraje o największym IQ…Świat

43 Kraje o największym IQ…europa

44 Inteligentni ludzie mają więcej miedzi i cynku we włosach.
Wbrew powszechnej opinii, uczniowie z najlepszymi ocenami wcale nie wypadają w testach inteligencji lepiej niż pozostałe dzieci. Za to wysoki iloraz inteligencji pozwala na szybsze zrozumienie nauczanych treści. Szkoccy naukowcy dowiedli, że osoby o ponadprzeciętnym ilorazie inteligencji żyją dłużej.  Badania wykazały, że kobiety osiągają o 3% lepsze wyniki w testach na inteligencję.

45 BIBLIOGRAFIA http://portalwiedzy.onet.pl/ http://www.google.pl/
„Zespołowe turnieje matematyczne„ M. Trąd

46 Dziękujemy za uwagę W prezentacji udział wzięli:Weronika,Ewelina, Sylwia, Klaudia, Krysia, Ewelina, Diana, Joasia, Mateusz, Sławek i Stasiu 97/24_MF_G1 czyli „AS” 

47


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE „MATEMATKA W TESTACH IQ” Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google