Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czwarta władza nie przeszkadza …

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czwarta władza nie przeszkadza …"— Zapis prezentacji:

1 Czwarta władza nie przeszkadza …
Augustów, r.

2 Współczesny świat … W wyniku zmian, jakie dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach XX w. (mowa tu o rozwoju nauki, techniki, transportu – w tym przede wszystkim transportu lotniczego) otaczający nas świat zaczęto definiować jako tzw. „globalną wioskę” (ang. global village).

3 Czym zatem jest to zjawisko??

4 Pojęcie Global Village
to metaforyczne określenie świata, pełnego nowoczesnych technologii ułatwiających nam życie, umożliwiających komunikację werbalną i przekazywanie informacji pomiędzy najodleglejszymi miejscami na Ziemi ( , komunikatory internetowe jak gg, skype, facebook). Wskutek tych zjawisk życie poszczególnych społeczeństw, dotąd odizolowanych od siebie, zmieniło się. Czas i przestrzeń nabrały innego charakteru, a świat upodobnił się do wioski, w której wszyscy wiedzą wszystko o wszystkich i pozostają w bliskim kontakcie i zależnościach.

5 Definicja ta nie obejmuje jednak jeszcze jednego, ogromnie istotnego aspektu pełniącego rolę informacyjną Pomiędzy Społeczeństwami … Mowa tu oczywiście o … MASS MEDIACH!

6 Jak zdefiniować pojęcie Mass media?

7 Mass Media Mass media, to środki masowego przekazu, na które składają się: prasa, telewizja, radio, publikacje książkowe oraz (wspomniany już wcześniej) Internet

8 Pojęcie medium, które jest liczbą mnogą od słowa media oznacza w języku łacińskim
"coś pomiędzy”. W wolnym tłumaczeniu może to zatem oznaczać, iż media są pośrednikami pomiędzy wydarzeniami a społeczeństwem. Na przełomie XIX i XX wieku nastąpił rozwój mass mediów, które dzisiaj są nieodłączną częścią rzeczywistości dla każdego człowieka.

9 Czym zatem jest czwarta władza, bohaterka tematu naszego Obozu?

10 Trójpodział władzy wg. Monteskiusza
Wydzielił on: władzę ustawodawczą - stanowioną najczęściej przez parlament, który tworzy prawo, władzę wykonawczą - będącą w rękach króla / prezydenta lub rządu, który wprowadza prawo w życie, oraz władzę sądowniczą - sprawowaną przez sądy i trybunały, wydające wyroki na podstawie obowiązującego prawa. Media natomiast nazywane są „czwartą władzą”. Często zdarza się, że sprawują one kontrolę nad trzema pozostałymi. Ujawniają nadużycia popełnione przez miejscowych polityków są więc ważnym elementem systemu demokratycznego.

11 Trochę Historii

12 Od zarania dziejów ludzie przekazywali między sobą wieści.
Pierwsze źródła pisane pojawiły się już w starożytnym Egipcie, gdzie wynaleziono stemple służące do powielania wzorów metodą wytłaczania ich na glinianych tabliczkach przed ich wypaleniem Później stemple trafiły z Bliskiego Wschodu do Chin, gdzie mogły liczyć nawet kilkaset znaków Następnie, również w Chinach, ok. VII w p.n.e. do wykonywania podpisów używano już pojedynczych "ruchomych" czcionek (tabliczek z pojedynczymi znakami) Najstarszy na świecie drukowany na papierze tekst to buddyjski zwój z zaklęciami, datowany na 704–751 rok naszej ery.

13 Gazety to czasopisma ukazujące się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie – w rozumieniu wszystkich dni roboczych. we właściwym rozumieniu tego słowa zaczęły ukazywać się w 1609. Do wczesnych lat XX w. wraz z radiem były najważniejszym światowym medium do momentu kiedy nie zostały częściowo wyparte z rynku przez wynalezioną w połowie lat 30. XX w. telewizję a obecnie także – wynaleziony w drugiej połowie XX w. - INTERNET

14 Telewizor i Internet– bożki współczesnego świata
Nieodparty urok szklanego ekranu

15 Podczas gdy w Europie szalała wojna, w Stanach Zjednoczonych rozpętało się nowe szaleństwo. Wystarczyło kilka lat, by czołowe miejsce w amerykańskich domach zajął - telewizor. Telewizja stała się bez wątpienia najbardziej popularnym medium w USA. Trend ten zaraz po wojnie rozprzestrzenił się następnie na kraje Europy Zachodniej a po roku 80. XX w. także i na blok krajów z Europy Środkowej i Wschodniej (w tym także dotarł do Polski). Od pierwszych lat swego istnienia podobnie jak i teraz telewizja wywierała olbrzymi wpływ zarówno na życie społeczne jak i polityczne krajów. Miliony rodzin po dziś dzień zasiadają przed szklanym ekranem, by podglądać życie sławnych i bogatych.

16 Praktycznie od początku istnienia telewizji w Stanach Zjednoczonych dominowały stacje prywatne, finansowane z reklam. Oferowały one bezpłatny dostęp do programów i stopniowo przejmowały kontrolę na rynku mediów audiowizualnych. Ta sytuacja trwała aż do początku lat 80-tych, gdy pojawiła się telewizja kablowa. Sukces "kablówki" polegał głównie na jej nieograniczonym zasięgu ale również na umiejętności przykucia uwagi widza o sprecyzowanych zainteresowaniach (powstały pierwsze kanały tematyczne, w tym również pierwsze kanały dla niesłyszących). Rynek telewizji to jednak nie tylko telewizje komercyjne i kablowe. Możemy wydzielić jeszcze jednego uczestnika rynku -nadawców publicznych, którzy, mimo że w mniejszości, to również służą społeczeństwu. Jest to rodzaj telewizji, który jako jedyny jest częściowo finansowany z podatków, które płacą widzowie w ramach abonamentu.

17 Potęga telewizji Potęgi telewizji nie sposób ocenić.
Dziś w USA w 98.2% gospodarstw domowych jest przynajmniej jeden odbiornik telewizyjny, a krajowa średnia ilość telewizorów na dom to aż 2.4! (w Polsce ten wskaźnik sięga 70%) Siedmiu na dziesięciu mieszkańców Stanów Zjednoczonych czerpie informacje ze świata i o świecie z telewizji. Ten wpływ na ludzi jest niestety często wykorzystywany w różnych, ale nie zawsze właściwych celach. Od lat trwa dyskusja o przemocy na ekranie, o niekorzystnym wpływie niektórych programów na dzieci i młodzież oraz o rozprzestrzenianiu się za pomocą TV zjawiska konsumpcji.

18 Internet to medium, które pojawiło się na światowym rynku pod koniec XX w. pomimo faktu, iż wynalezione zostało już w latach 60. tegoż wieku Obecnie to najszybciej rozprzestrzeniające się medium na świecie Wiele stacji telewizyjnych, portali internetowych oraz gazet posiada swoje strony internetowe i tworzy telewizję interaktywną w sieci. Jest to zaleta tych dwóch mediów, gdyż wszystkie informacje są przetrzymywanie w jednym miejscu i bez jakichkolwiek problemów można je ujrzeć na ekranie monitora, a społeczeństwo na żywo może komentować wydarzenia na tzw. forach dyskusyjnych.

19 Podsumowanie Można stwierdzić, ze rozpoczęty przed laty proces tworzenia się kultury masowej i masowego społeczeństwa nadal trwa, przybierając coraz bardziej rozwinięte formy. To, co kiedyś wydawało się szczytem cywilizacji, czyli masowość druku, radio, telewizja, kino – dziś, w pewnym sensie, jest już przeżytkiem. Dzisiejsze społeczeństwo, to społeczeństwo skomputeryzowane, które nie zna granic. Rozwój Internetu przyczynia się do zanikania barier miedzy narodami, miedzy kontynentami. Zanikają kultury narodowe, coraz powszechniejszy na całym świecie staje się język angielski.

20 Zaczyna tworzyć się podział na kraje lepiej i gorzej rozwinięte gospodarczo.
Należy zatem pamiętać, by w całym tym biegu cywilizacyjnym o jak najlepsze jutro nie zapomnieć, iż zewsząd (niezależnie od tego z której części świata pochodzą) otaczają nas tacy sami jak my ludzie i o ich dobro, należy starać się dbać tak samo mocno, jak o nasze własne.

21 Dziękujemy za uwagę !! Pragniemy także dodać, iż w ramach realizowanego projektu obozowego „Czwarta władza nie przeszkadza” grupa G7 stworzyła także gazetę obozową o tytule „Obozowy Donosiciel”. Gazeta dołączona będzie do niniejszej prezentacji w formie pdf.


Pobierz ppt "Czwarta władza nie przeszkadza …"

Podobne prezentacje


Reklamy Google