Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regulamin przedmiotów: Modelowanie symulacyjne Modelowanie i prognozowanie symulacyjne Wymagania. Sposób zaliczenia Dr inż. Bożena Mielczarek 311 B1 e-mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regulamin przedmiotów: Modelowanie symulacyjne Modelowanie i prognozowanie symulacyjne Wymagania. Sposób zaliczenia Dr inż. Bożena Mielczarek 311 B1 e-mail:"— Zapis prezentacji:

1 Regulamin przedmiotów: Modelowanie symulacyjne Modelowanie i prognozowanie symulacyjne Wymagania. Sposób zaliczenia Dr inż. Bożena Mielczarek 311 B1

2 Literatura Mielczarek B., Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu. Symulacja dyskretna. Oficyna Wydawnicza PWr Wrocław 2009 Maciąg A., Pietroń R., Kukla S., Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013 Winston L.W., Microsoft Excel. Analiza i modelowanie danych, APN Promise, Warszawa 2005 literatura UZUPEŁNIAJĄCA: Snopkowski R., Symulacja stochastyczna, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2007 Krupa K., Modelowanie, symulacja i prognozowanie: systemy ciągłe, WNT Warszawa, 2008 Fishman G.S., Symulacja komputerowa. Pojęcia i metody, PWE Warszawa, 1981

3 Wymagania wstępne Umiejętność modelowania w arkuszu kalkulacyjnym Excel Znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa i statystki matematycznej Umiejętność czytania ze zrozumieniem w języku angielskim

4 Wymagania [laboratorium]
30%: Obecność (+1, -1, 0): max 7/7 pkt 50%: zadania domowe (0, 1, 2): max 2/2 pkt na zajęciach kilka zadań będzie wybieranych losowo do oceny. Studentka/student mogą być proszeni o oddanie zadania kilka razy. Do oceny wliczana jest średnia z uzyskanych punktów 20% Aktywność: max 5/5 pkt uznaniowo przez Prowadzącą Zaliczenie od 50,1%

5 Wybrane punkty regulaminu
CZĘŚĆ I: OGÓLNA Do pracowni nie wolno wnosić okryć wierzchnich Do pracowni nie wolno wnosić napojów (dot. też butelek) i jedzenia Zajęcia rozpoczynają się punktualnie i trwają bez przerwy Korzystanie z Internetu na początku i na końcu zajęć. W innych przypadkach - tylko za zgodą osoby prowadzącej zajęcia Telefony są wyłączone w trakcie zajęć

6 Wybrane punkty regulaminu
CZĘŚĆ II: PRACA W LABORATORIUM Na zajęciach budujemy modele symulacyjne wg wskazówek umieszczanych w prezentacjach na stronie www Modele należy zawsze dokończyć w domu i przynieść na kolejne zajęcia (punkty ujemne)

7 Wybrane punkty regulaminu
CZĘŚĆ III: Zadania domowe Zadania domowe są obowiązkowe i muszą być oddane w terminie. Nieobecność nieusprawiedliwiona nie zwalnia z oddania zadania. Termin oddania zadania to wyłącznie kolejne zajęcia wg planu Zadania oddawane są w postaci WYDRUKU na 1 kartce A4, dwustronnie, czcionka 12, Times Roman, odstęp 1 Prace nie spełniające powyższego wymogu są automatycznie ocenione na 0 pkt. Oceniane są wylosowane prace oraz te, o które poprosi Prowadząca

8 Wybrane punkty regulaminu
CZĘŚĆ III: Zadania domowe Prace muszą być staranne, napisane poprawnie w języku polskim, BEZ BŁĘDÓW. Praca poprawna merytorycznie ale niechlujnie napisana oceniona będzie na 0 pkt Wszelkie odniesienia źródłowe muszą być podane (www) Wykresy, tabelki muszą być podpisane i ponumerowane PRACA JEST AUTORSKA Rozwiązanie zadania powinno mieć formę logicznego wywodu zakończonego wnioskami W pracach pisemnych nie ma potrzeby referowania fragmentów przerabianych na zajęciach

9 Wybrane punkty regulaminu
CZĘŚĆ IV: Odrabianie zajęć Tylko w bardzo sporadycznych przypadkach, po uprzednim ustaleniu z Prowadzącą CZĘŚĆ V: Kolokwium zaliczeniowe Kolokwium przeznaczone jest wyłącznie dla osób zagrożonych niezaliczeniem przedmiotu

10 Wybrane punkty regulaminu
CZĘŚĆ VI: Ocena końcowa Ocena końcowa jest obliczana na podstawie zgromadzonych punktów Ostateczna decyzja dot. oceny końcowej należy do Prowadzącej

11 Oprogramowanie - narzędzia
Arkusz kalkulacyjny Excel Oprogramowanie ARENA: płyta

12 Materiał na Laboratorium nr 1
Definicja zmiennej losowej Rodzaje zmiennej losowej. Przykłady Rozkłady zmiennej losowej Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Przedział ufności wokół średniej


Pobierz ppt "Regulamin przedmiotów: Modelowanie symulacyjne Modelowanie i prognozowanie symulacyjne Wymagania. Sposób zaliczenia Dr inż. Bożena Mielczarek 311 B1 e-mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google