Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelowanie Symulacyjne Dr inż. Bożena Mielczarek 413 B1, Niedziele (wg zjazdów) 9:00-11:00

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelowanie Symulacyjne Dr inż. Bożena Mielczarek 413 B1, Niedziele (wg zjazdów) 9:00-11:00"— Zapis prezentacji:

1 Modelowanie Symulacyjne Dr inż. Bożena Mielczarek 413 B1, Niedziele (wg zjazdów) 9:00-11:00 e-mail: bozena.mielczarek@pwr.wroc.plbozena.mielczarek@pwr.wroc.pl http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Mielczarek/

2 Literatura [symulacja] zMielczarek B., Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu. Symulacja dyskretna. Oficyna Wydawnicza PWr Wrocław 2009 zWinston L.W., Microsoft Excel. Analiza i modelowanie danych, APN Promise, Warszawa 2005 zAczel A.D.,Statystyka w zarzadzaniu, PWN, Warszawa 2005

3 Przebieg zajęć z 4 zajęcia laboratoryjne. Metoda MC z 1 zajęcia konsultacyjne. Omówienie zadania domowego nr 1. 20.11 z 4 zajęcia laboratoryjne. Metoda DES z 1 zajęcia konsultacyjne. Omówienie zadania domowego nr 2. 22.01

4 Wybrane punkty regulaminu zDo pracowni nie wolno wnosić okryć wierzchnich zDo pracowni nie wolno wnosić napojów (dot. też butelek) i jedzenia zZajęcia rozpoczynają się punktualnie zKorzystanie z Internetu tylko za zgodą osoby prowadzącej zajęcia

5 Wymagania [laboratorium] z30% oceny – Obecność (+1, -1, 0) 10p z30% oceny – Zad. Dom. nr 1 10p z30% oceny – Zad. Dom. nr 2 10p z10% oceny – bieżące przygotowanie na zajęcia4p zZaliczenie 50%+1 p. od 18p

6 Wymagania [laboratorium] zW przypadku nieobecności na zajęciach student SAMODZIELNIE nadrabia materiał i przychodzi przygotowany na zajęcia

7 Oprogramowanie zArkusz kalkulacyjny Excel: początek semestru zPakiet do symulacji dyskretnej ARENA 12.0; wersja studencka do pobrania ze strony: http://www.mhhe.com/keltonhttp://www.mhhe.com/kelton y zakładka Student center y Arena Software Download y Hasło (klucz): student

8 Oprogramowanie

9

10 Zadania Domowe zTematy zostaną podane na zajęciach zOcena: y Opis pisemny y Model komputerowy y Ustna prezentacja zadania

11 Istota symulacji system model symulacja Symulacja to bardzo obszerny zbiór metod, które służą do odtwarzania (naśladowania) systemów rzeczywistych poprzez analizę modeli, zwykle z wykorzystaniem komputera Symulacja to proces projektowania matematycznego i/lub logicznego modelu systemu rzeczywistego a następnie prowadzenie na tym modelu eksperymentów komputerowych w celu opisania, wyjaśnienia lub predykcji zachowań systemu rzeczywistego


Pobierz ppt "Modelowanie Symulacyjne Dr inż. Bożena Mielczarek 413 B1, Niedziele (wg zjazdów) 9:00-11:00"

Podobne prezentacje


Reklamy Google