Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelowanie Symulacyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelowanie Symulacyjne"— Zapis prezentacji:

1 Modelowanie Symulacyjne
Dr inż. Bożena Mielczarek 413 B1, Niedziele (wg zjazdów) 9:00-11:00

2 Literatura [symulacja]
Mielczarek B., Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu. Symulacja dyskretna. Oficyna Wydawnicza PWr Wrocław 2009 Winston L.W., Microsoft Excel. Analiza i modelowanie danych, APN Promise, Warszawa 2005 Aczel A.D.,Statystyka w zarzadzaniu, PWN, Warszawa 2005

3 Przebieg zajęć 4 zajęcia laboratoryjne. Metoda MC
1 zajęcia konsultacyjne. Omówienie zadania domowego nr 4 zajęcia laboratoryjne. Metoda DES 1 zajęcia konsultacyjne. Omówienie zadania domowego nr

4 Wybrane punkty regulaminu
Do pracowni nie wolno wnosić okryć wierzchnich Do pracowni nie wolno wnosić napojów (dot. też butelek) i jedzenia Zajęcia rozpoczynają się punktualnie Korzystanie z Internetu tylko za zgodą osoby prowadzącej zajęcia

5 Wymagania [laboratorium]
30% oceny – Obecność (+1, -1, 0) 10p 30% oceny – Zad. Dom. nr p 30% oceny – Zad. Dom. nr p 10% oceny – bieżące przygotowanie na zajęcia p Zaliczenie 50%+1 p. od 18p

6 Wymagania [laboratorium]
W przypadku nieobecności na zajęciach student SAMODZIELNIE nadrabia materiał i przychodzi przygotowany na zajęcia

7 Oprogramowanie Arkusz kalkulacyjny Excel: początek semestru
Pakiet do symulacji dyskretnej ARENA 12.0; wersja studencka do pobrania ze strony: zakładka Student center Arena Software Download Hasło (klucz): student

8 Oprogramowanie

9 Oprogramowanie

10 Zadania Domowe Tematy zostaną podane na zajęciach Ocena: Opis pisemny
Model komputerowy Ustna prezentacja zadania

11 Istota symulacji model system symulacja
Symulacja to proces projektowania matematycznego i/lub logicznego modelu systemu rzeczywistego a następnie prowadzenie na tym modelu eksperymentów komputerowych w celu opisania, wyjaśnienia lub predykcji zachowań systemu rzeczywistego model system symulacja Symulacja to bardzo obszerny zbiór metod, które służą do odtwarzania (naśladowania) systemów rzeczywistych poprzez analizę modeli, zwykle z wykorzystaniem komputera


Pobierz ppt "Modelowanie Symulacyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google