Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Symulacja cen akcji Modelowanie lokowania aktywów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Symulacja cen akcji Modelowanie lokowania aktywów."— Zapis prezentacji:

1 Symulacja cen akcji Modelowanie lokowania aktywów

2 Problem zChcemy ocenić ryzyko związane z przyszłymi dochodami z inwestycji w akcje. zWykorzystamy podejście zwane bootstrappingiem. Podejście to zakłada, że przyszłość jest podobna do przeszłości. zJeżeli chcemy zasymulować cenę akcji Spółki w przyszłym roku, możemy przyjąć, że procentowa zmiana akcji w każdym miesiącu może być z równym prawdopodobieństwem taka sama, jak jedna z ostatnich (na przykład jedna z 60 notowań) procentowych zmian miesięcznych ceny tych akcji.

3 Model - dane 60 notowań historycznych

4 Rozwiązanie zMetoda bootstrappingu: yZbieramy dane historyczne o zmianie cen akcji, np. z 60 miesięcy yDla każdego z następnych 12 miesięcy generujemy liczbę całkowitą między 1 a 60. yMiesiąc 1: Jeżeli dostaniemy liczbę 7, to jako zysk dla symulowanego miesiąca nr 1 przyjmujemy zysk Spółki z siódmego miesiąca historycznego,… itd yPowtarzamy to dla 11 następnych miesięcy

5 Model główny V5=ZAOKR.DO.CAŁK(a+(b-a+1)*LOS()) W5=WYSZUKAJ.PIONOWO(V5;$L$4:$P$63;3;FAŁSZ) X5=U5+W5*U5 Cena końcowa z miesiąca 1 staje się ceną początkową w miesiącu 2, itd

6 Rozwiązanie zZa pomocą tabeli danych generujemy 1000 scenariuszy dla cen Spółki w ciągu jednego roku i procentowego jednorocznego zysku z naszej inwestycji

7 1000 Powtórzeń U20=(X16-U5)/U5 1000 powtórzeń – funkcja TABELA

8 Wyniki Wyniki: po roku cena powinna podskoczyć (między 32 zł a 35 zł). Nasza stopa zwrotu (jednoroczna) powinna się kształtować na poziomie od 13% do 20%

9 Stopa zwrotu a ryzyko zStopa zwrotu wygląda zachęcająco, ale jakie jest ryzyko tej inwestycji?

10 Ryzyko Wyznaczamy szanse (ryzyko) zysku/ straty: mamy duże szanse na zysk (około 60%) a na zysk wyższy niż 10% - ponad 40% szans Ryzyko mierzone odchylenie standardowym wynosi aż 60%

11 Wyniki - miary zagrożenia Jaki jest poziom bezpieczeństwa, przy alfa=0,05? P( Stopa zwrotu ?) = 0,05 Jakie są szanse uzyskania stopy zwrotu do 10%? P(Stopa zwrotu 10%) = ? Safety level Aspiration level

12 Badania – zadanie domowe nr 2a zKsiążka B. Mielczarek Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu. Symulacja dyskretna. Przeczytać: yRozdz. 2.5. Parametryzacja podstawowych rozkładów ciągłych yRozdz.3.6.1-3.6.2 Generowanie ciągłych zmiennych losowych zPrzygotować w arkuszu Excel modele wg wzorca (następny slajd), wykonując 250 powtórzeń: y generowania wartości z rozkładu jednostajnego. Wartości parametrów: a=5000, b=6000 y generowania wartości z rozkładu wykładniczego. Wartość oczekiwana 1/lambda = 5500 y generowania wartości z rozkładu normalnego. Średnia=5500, Odchylenie =200 ygenerowania wartości z rozkładu trójkątnego symetrycznego. Parametry a=5000, b=6000 Modele proszę przynieść na następne zajęcia.

13 Przykład – rozkład wykładniczy

14 Zadanie domowe Zadanie nr 2b: należy zebrać miesięczne notowania dla dowolnej spółki giełdowej z okresu 10 lat, a następnie zbudować model symulujący cenę akcji spółek w perspektywie 1 roku. Należy wykorzystać rozkład wykładniczy do odwzorowania założenia, że prawdopodobieństwo przyszłych zmian cen akcji zależy głównie od danych zebranych w ostatnich okresach (im starsze dane, tym mają mniejsze znaczenie w przewidywaniach; im nowsze dane – tym mają większy udział w prognozach). Wyznaczyć: ryzyko mierzone odchyleniem standardowym, poziom bezpieczeństwa i poziom aspiracji (przyjąć indywidualnie). Ocenić ryzyko inwestowania w akcje spółki.


Pobierz ppt "Symulacja cen akcji Modelowanie lokowania aktywów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google