Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prognozowanie i symulacje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prognozowanie i symulacje"— Zapis prezentacji:

1 Prognozowanie i symulacje
Dr Janusz Górczyński

2 Cel Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do praktycznego stosowania poznanych na statystyce i ekonometrii metod prognozowania przyszłych wartości danego zjawiska. Prognoza musi być poprzedzona ustaleniem, czy zaproponowany model opisu zjawiska jest poprawnie dobrany. Część zajęć poświęcona jest budowaniu liniowych modeli tendencji rozwojowych wykorzystywanych do prognozowania zjawisk z wyraźnymi wahaniami okresowymi.

3 Program zajęć Wykorzystanie MS Excel do wykonywania wykresów prezentujących zależności funkcyjne między zmiennymi wraz ze wstępnym oszacowaniem funkcji regresji Wykorzystane przyrostów absolutnych w szeregu czasowym do zbadania, czy trend może być opisany za pomocą funkcji liniowej. Prognozowanie w przypadku trendu liniowego, błąd prognozy, przedziały ufności dla predykcji, sporządzanie wykresów dla prognozy Wykorzystanie przyrostów względnych w szeregu czasowym do zbadania, czy trend może być opisany za pomocą funkcji wykładniczej. Linearyzacja modelu wykładniczego, estymacja parametrów, prognozowanie, powrót do wartości oryginalnych, sporządzanie wykresów dla prognozy.

4 Program zajęć (2) Wprowadzenie do testu serii i jego wykorzystanie do weryfikacji hipotezy o poprawnie dobranym modelu zjawiska. Ćwiczenia praktyczne poświęcone wykorzystaniu testu serii dla ustalenia modelu zjawiska. Zmienne dychotomiczne i ich wykorzystanie przy budowaniu modeli tendencji rozwojowych. Ćwiczenia praktyczne poświęcone budowaniu modeli tendencji rozwojowych, badaniu ich istotności oraz wykorzystaniu do prognozowania przyszłych wartości

5 Literatura J. Jóźwiak, J.Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1997 K. Zając, Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa, 1994 J. Górczyński, Podstawy ekonometrii. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sochaczew, 2003 J. Górczyński, Wybrane wzory i tablice statystyczne, Wyd. II poprawione i uzupełnione. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sochaczew, 2000


Pobierz ppt "Prognozowanie i symulacje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google