Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki zastosowania technik wizualizacji do prezentacji problemów górnictwa odkrywkowego Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Koło Naukowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki zastosowania technik wizualizacji do prezentacji problemów górnictwa odkrywkowego Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Koło Naukowe."— Zapis prezentacji:

1 Kierunki zastosowania technik wizualizacji do prezentacji problemów górnictwa odkrywkowego Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Koło Naukowe Grafiki Komputerowej i Geomatyki Opiekun naukowy referatu: dr inż. Artur Krawczyk Autor: Joanna Nóżka

2 Wstęp Celem niniejszego referatu jest dokonanie przeglądu problemów eksploatacji i likwidacji odkrywkowych zakładów górniczych w kontekście zastosowania technik grafiki komputerowej. Obecnie dane wektorowe, ortofotomapy oraz DTM (numeryczny model terenu) znajdują szerokie zastosowanie w zbieraniu informacji o kopalniach odkrywkowych, tworzeniu animacji, symulacji oraz archiwizacji danych. Obecnie dane wektorowe, ortofotomapy oraz DTM (numeryczny model terenu) znajdują szerokie zastosowanie w zbieraniu informacji o kopalniach odkrywkowych, tworzeniu animacji, symulacji oraz archiwizacji danych.

3 Plan prezentacji Możliwości wykorzystania wizualizacji cyfrowej. Możliwości wykorzystania wizualizacji cyfrowej. Tworzenie wizualizacji. Tworzenie wizualizacji. OOŚ Czatkowice. OOŚ Czatkowice. Wizualizacja Czatkowice. Wizualizacja Czatkowice. Budowa i likwidacja Budowa i likwidacja kopalni odkrywkowych.

4 1)Monitoring aktywności kopalni. 2)Obliczenia objętościowe (urobku). 3)Planowanie i podejmowanie decyzji. 4)Wpływ kopalni na środowisko (OOŚ). 5)Propozycje rekultywacji. Możliwości wykorzystania wizualizacji cyfrowej.

5 Mapa hipsometryczna Wizualizacja 3D Ortofotomapa i mapa wektorowa Tworzenie wizualizacji

6 Kopalnia wapienia Czatkowice Celem pracy było wykazanie przydatności systemów GIS w przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko. Modelowano zasięg oddziaływań: a)Strefę odrzutu odłamków skalnych b)Strefę oddziaływań powietrznej fali uderzeniowej c)Strefę zasięgu oddziaływania szkodliwych fal sejsmicznych

7 Wizualizacja strefy oddziaływania szkodliwych drgań sejsmicznych. Skala 1: 12 000. Wizualizacja trójwymiarowa strefy oddziaływania powietrznej fali uderzeniowej. Wizualizacja trójwymiarowa rozrzutu odłamków skalnych. AutoCAD Land Development Deskop Relase 2

8 Kopalnia Czatkowice

9 Wizualizacja

10 Rekultywacja ziemna

11 Rekultywacja wodna

12 Budowa i likwidacja Obowiązujące obecnie przepisy narzucają na przedsiębiorcę obowiązek rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych. Już na etapie prac projektowych ustalane są kierunki zagospodarowania tych terenów. Obowiązujące obecnie przepisy narzucają na przedsiębiorcę obowiązek rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych. Już na etapie prac projektowych ustalane są kierunki zagospodarowania tych terenów. Rekultywacja terenów pogórniczych prowadzona jest przez podejmowanie działań technicznych i biologicznych. Rekultywacja terenów pogórniczych prowadzona jest przez podejmowanie działań technicznych i biologicznych. Istotne znaczenie dla tempa jej rozwoju mają warunki takie jak: mają warunki takie jak: rodzaj podłoża skalnego, rodzaj podłoża skalnego, kształt i parametry geometryczne wyrobiska, kształt i parametry geometryczne wyrobiska, warunki klimatyczne, warunki klimatyczne, położenie wyrobiska, położenie wyrobiska, gatunki roślin z obrzeży wyrobiska. gatunki roślin z obrzeży wyrobiska.

13 Wytyczne Sposób formowania docelowych ociosów wyrobiska, półek zabezpieczających i pochylni zjazdowych. Sposób formowania docelowych ociosów wyrobiska, półek zabezpieczających i pochylni zjazdowych. Duże znaczenie ma również lokalizacja zwałowiska zewnętrznego. Duże znaczenie ma również lokalizacja zwałowiska zewnętrznego. Miejsce i czas wprowadzenia zwałowania wewnętrznego nadkładu oraz ewentualnych składowisk odpadów produkcyjnych. Miejsce i czas wprowadzenia zwałowania wewnętrznego nadkładu oraz ewentualnych składowisk odpadów produkcyjnych. Utwory nadkładowe są podstawowym budulcem pod przyszłe zabiegi makroniwelacyjne prowadzone w ramach rekultywacji technicznej. Utwory nadkładowe są podstawowym budulcem pod przyszłe zabiegi makroniwelacyjne prowadzone w ramach rekultywacji technicznej. Bardzo duże znaczenie ma również odpowiednie zabezpieczenie wierzchniej warstwy nadkładu zawierającej składniki organiczne będące podstawą rozwoju przyszłej roślinności. Bardzo duże znaczenie ma również odpowiednie zabezpieczenie wierzchniej warstwy nadkładu zawierającej składniki organiczne będące podstawą rozwoju przyszłej roślinności.

14 Bibliografia Digital pgotogrametry in the pracice of open pit mining A. Patikova Digital pgotogrametry in the pracice of open pit mining A. Patikova Mapa zasadnicza kopalni Czatkowice (skala 1:2000). Mapa zasadnicza kopalni Czatkowice (skala 1:2000). Wizualizacja 3D terenu górniczego Czatkowice dla potrzeb oceny oddziaływnia na środowisko praca magisterska K. Fidzińska, Kraków 2004, AGH Wizualizacja 3D terenu górniczego Czatkowice dla potrzeb oceny oddziaływnia na środowisko praca magisterska K. Fidzińska, Kraków 2004, AGH Nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające prace projektowe.(Konin S.A.) Nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające prace projektowe.(Konin S.A.) http://www.ppwb.org.pl/wb/56/7.php KBI Węgiel Kamienny KBI Węgiel Kamienny http://www.ppwb.org.pl/wb/56/9.php http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ http://sketchup.google.com/3dwarehouse/

15


Pobierz ppt "Kierunki zastosowania technik wizualizacji do prezentacji problemów górnictwa odkrywkowego Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Koło Naukowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google