Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Koło Naukowe Grafiki Komputerowej i Geomatyki Kierunki zastosowania technik wizualizacji do prezentacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Koło Naukowe Grafiki Komputerowej i Geomatyki Kierunki zastosowania technik wizualizacji do prezentacji."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Koło Naukowe Grafiki Komputerowej i Geomatyki
Kierunki zastosowania technik wizualizacji do prezentacji problemów górnictwa odkrywkowego Opiekun naukowy referatu: dr inż. Artur Krawczyk Autor: Joanna Nóżka

2 Wstęp Celem niniejszego referatu jest dokonanie przeglądu problemów
eksploatacji i likwidacji odkrywkowych zakładów górniczych w kontekście zastosowania technik grafiki komputerowej. Obecnie dane wektorowe, ortofotomapy oraz DTM (numeryczny model terenu) znajdują szerokie zastosowanie w zbieraniu informacji o kopalniach odkrywkowych, tworzeniu animacji, symulacji oraz archiwizacji danych.

3 Plan prezentacji Możliwości wykorzystania wizualizacji cyfrowej.
Tworzenie wizualizacji. OOŚ „Czatkowice”. Wizualizacja „Czatkowice”. Budowa i likwidacja kopalni odkrywkowych.

4 Możliwości wykorzystania wizualizacji cyfrowej.
Monitoring aktywności kopalni. Obliczenia objętościowe (urobku). Planowanie i podejmowanie decyzji. Wpływ kopalni na środowisko (OOŚ). Propozycje rekultywacji.

5 Tworzenie wizualizacji
Wizualizacja 3D Mapa hipsometryczna Ortofotomapa i mapa wektorowa

6 Kopalnia wapienia „Czatkowice”
Celem pracy było wykazanie przydatności systemów GIS w przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko. Modelowano zasięg oddziaływań: Strefę odrzutu odłamków skalnych Strefę oddziaływań powietrznej fali uderzeniowej Strefę zasięgu oddziaływania szkodliwych fal sejsmicznych

7 Wizualizacja trójwymiarowa rozrzutu odłamków skalnych.
Wizualizacja strefy oddziaływania szkodliwych drgań sejsmicznych. Skala 1: Wizualizacja trójwymiarowa strefy oddziaływania powietrznej fali uderzeniowej. Wizualizacja trójwymiarowa rozrzutu odłamków skalnych. AutoCAD Land Development Deskop Relase 2

8 Kopalnia Czatkowice

9 Wizualizacja

10 Rekultywacja ziemna

11 Rekultywacja wodna

12 Budowa i likwidacja Obowiązujące obecnie przepisy narzucają na przedsiębiorcę obowiązek rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych. Już na etapie prac projektowych ustalane są kierunki zagospodarowania tych terenów. Rekultywacja terenów pogórniczych prowadzona jest przez podejmowanie działań technicznych i biologicznych. Istotne znaczenie dla tempa jej rozwoju mają warunki takie jak: rodzaj podłoża skalnego, kształt i parametry geometryczne wyrobiska, warunki klimatyczne, położenie wyrobiska, gatunki roślin z obrzeży wyrobiska.

13 Wytyczne Sposób formowania docelowych ociosów wyrobiska, półek zabezpieczających i pochylni zjazdowych. Duże znaczenie ma również lokalizacja zwałowiska zewnętrznego. Miejsce i czas wprowadzenia zwałowania wewnętrznego nadkładu oraz ewentualnych składowisk odpadów produkcyjnych. Utwory nadkładowe są podstawowym budulcem pod przyszłe zabiegi makroniwelacyjne prowadzone w ramach rekultywacji technicznej. Bardzo duże znaczenie ma również odpowiednie zabezpieczenie wierzchniej warstwy nadkładu zawierającej składniki organiczne będące podstawą rozwoju przyszłej roślinności.

14 Bibliografia „Digital pgotogrametry in the pracice of open pit mining” A. Patikova Mapa zasadnicza kopalni „Czatkowice” (skala 1:2000). „Wizualizacja 3D terenu górniczego Czatkowice dla potrzeb oceny oddziaływnia na środowisko” praca magisterska K. Fidzińska, Kraków 2004, AGH Nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające prace projektowe.(„Konin S.A.”) KBI Węgiel Kamienny

15


Pobierz ppt "Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Koło Naukowe Grafiki Komputerowej i Geomatyki Kierunki zastosowania technik wizualizacji do prezentacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google