Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAMODZIELNY ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAMODZIELNY ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA"— Zapis prezentacji:

1 SAMODZIELNY ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SAMODZIELNY ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA STUDIA PODYPLOMOWE OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2009/2010

2 2009/2010 rEKRUTACJA liczba zalogowanych kandydatów: 219
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rEKRUTACJA 2009/2010 liczba zalogowanych kandydatów: 219 przyjęto na studia: 30 słuchaczy, w tym 23 kobiety, 7 mężczyzn rekrutacja objęła obszar całej Polski (w tym Szczecin, Gdańsk, Poznań, Lublin, Rzeszów, Kraków, Wrocław, Kielce…) osoby po kierunkach: ochrona środowiska, biologia, geografia, chemia, ekologia, rolnictwo, leśnictwo, geodezja, inżynieria środowiskowa, osoby pracujące w różnych dziedzinach: administracja publiczna, GDDKiA, RDOŚ, MZD, duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, inne.

3 Znaczenie studiów podyplomowych OOŚ
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Znaczenie studiów podyplomowych OOŚ 2009/2010 Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska opiera się na przeświadczeniu, że: ścisłe normy środowiskowe przyczyniają się do wprowadzania innowacji gospodarczych, polityka gospodarcza, społeczna i środowiskowa powinny być ze sobą silnie powiązane.

4 Znaczenie studiów podyplomowych OOŚ
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Znaczenie studiów podyplomowych OOŚ 2009/2010 Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) jedno z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowiska, ma umocowanie w ustawie Prawo ochrony środowiska, która wprowadza procedurę administracyjną: postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (procedurę wszczyna się dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub obszar Natura 2000 (art. 51), nie ma ustalonej listy przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszar Natura procedurę OOŚ wszczyna się zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że przedsięwzięcie może oddziaływać na obszar Natura 2000.

5 Znaczenie studiów podyplomowych OOŚ
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Znaczenie studiów podyplomowych OOŚ 2009/2010 Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) - w ramach postępowania może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla części "dużych" przedsięwzięć obligatoryjnie, dla innych - w drodze decyzji administracyjnej, - przeprowadzenie postępowania OOŚ wymagają przedsięwzięcia mogące mieć oddziaływanie transgraniczne (art. 58 i 59), postępowanie OOŚ prowadzi się w stosunku do koncepcji zagospodarowania kraju, projektów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju regionalnego, szeregu projektów innych strategii, planów, programów i polityk (art. 40).

6 Znaczenie studiów podyplomowych OOŚ
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Znaczenie studiów podyplomowych OOŚ 2009/2010 Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) opracowanie techniczno – przyrodnicze, cel - analiza możliwości realizacji inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska – inwestor otrzymuje dowód możliwości realizacji projektu pod kątem ochrony środowiska, pozwalają na wyznaczenie lokalizacji przyszłej inwestycji w taki sposób, by maksymalnie zminimalizować niekorzystny jej wpływ na środowisko naturalne, znając już na etapie projektowania specyfikę lokalnego środowiska oraz biorąc pod uwagę aktualny stan prawny, można optymalnie zaprojektować inwestycję i dzięki temu uzyskać znaczne oszczędności finansowe.

7 Zakres Studiów podyplomowych ooś
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres Studiów podyplomowych ooś 2009/2010 90 godzin wykładów oraz 120 godzin ćwiczeń z zakresu przedmiotów ogólnych (m.in. geoekologia, systemy zarządzania środowiskowego, architektura krajobrazu i Natura 2000, GIS) przedmiotów specjalnościowych (m.in. etapy procedury OOŚ, podstawy prawne UE oraz Polski, udział społeczeństwa w procedurze OOŚ, opis inwestycji oraz proponowanych wariantów) , 60 godzin pracy projektowej, analizie poddane zostaną skutki oddziaływania na środowisko i człowieka, obiektów różnych dziedzin działalności gospodarczej w tym przemysłu energetycznego, chemicznego, rolnictwa, komunikacji, dróg szybkiego ruchu, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów.

8 2009/2010 Zdobyte umiejętności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zdobyte umiejętności 2009/2010 sporządzania raportów oceny oddziaływania na środowisko, wykonywania oceny i sposobu korzystania ze środowiska na terenie przewidzianym pod inwestycje, oceny uwarunkowań przyrodniczych środowiska, działań niezbędnych do zminimalizowania wpływu inwestycji na środowisko i człowieka, postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności, ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć odnoszących się do pojedynczych zamierzeń mogących znacząco wpływać na środowisko, ocen oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów (tzw. prognozy oddziaływania na środowisko, określane mianem strategicznych).

9 Dziękuję za uwagę 2009/2010 dr Anna Rabajczyk
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2009/2010 Dziękuję za uwagę dr Anna Rabajczyk Kierownik studiów podyplomowych


Pobierz ppt "SAMODZIELNY ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google