Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STUDIA PODYPLOMOWE OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SAMODZIELNY ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STUDIA PODYPLOMOWE OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SAMODZIELNY ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 STUDIA PODYPLOMOWE OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SAMODZIELNY ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2009/2010

2 REKRUTACJA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2009/2010 - liczba zalogowanych kandydatów: 219 - przyjęto na studia: 30 słuchaczy, w tym 23 kobiety, 7 mężczyzn - rekrutacja objęła obszar całej Polski (w tym Szczecin, Gdańsk, Poznań, Lublin, Rzeszów, Kraków, Wrocław, Kielce…) - osoby po kierunkach: ochrona środowiska, biologia, geografia, chemia, ekologia, rolnictwo, leśnictwo, geodezja, inżynieria środowiskowa, - osoby pracujące w różnych dziedzinach: administracja publiczna, GDDKiA, RDOŚ, MZD, duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, inne.

3 ZNACZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OOŚ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2009/2010 Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska opiera się na przeświadczeniu, że: ścisłe normy środowiskowe przyczyniają się do wprowadzania innowacji gospodarczych, polityka gospodarcza, społeczna i środowiskowa powinny być ze sobą silnie powiązane.

4 ZNACZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OOŚ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2009/2010 Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) - jedno z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowiska, - ma umocowanie w ustawie Prawo ochrony środowiska, która wprowadza procedurę administracyjną: postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (procedurę wszczyna się dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub obszar Natura 2000 (art. 51), - nie ma ustalonej listy przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszar Natura 2000 - procedurę OOŚ wszczyna się zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że przedsięwzięcie może oddziaływać na obszar Natura 2000.

5 ZNACZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OOŚ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2009/2010 Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) - w ramach postępowania może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla części "dużych" przedsięwzięć obligatoryjnie, dla innych - w drodze decyzji administracyjnej, - przeprowadzenie postępowania OOŚ wymagają przedsięwzięcia mogące mieć oddziaływanie transgraniczne (art. 58 i 59), - postępowanie OOŚ prowadzi się w stosunku do koncepcji zagospodarowania kraju, projektów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju regionalnego, szeregu projektów innych strategii, planów, programów i polityk (art. 40).

6 ZNACZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OOŚ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2009/2010 Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) opracowanie techniczno – przyrodnicze, cel - analiza możliwości realizacji inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska – inwestor otrzymuje dowód możliwości realizacji projektu pod kątem ochrony środowiska, pozwalają na wyznaczenie lokalizacji przyszłej inwestycji w taki sposób, by maksymalnie zminimalizować niekorzystny jej wpływ na środowisko naturalne, znając już na etapie projektowania specyfikę lokalnego środowiska oraz biorąc pod uwagę aktualny stan prawny, można optymalnie zaprojektować inwestycję i dzięki temu uzyskać znaczne oszczędności finansowe.

7 ZAKRES STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OOŚ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2009/2010 90 godzin wykładów oraz 120 godzin ćwiczeń z zakresu przedmiotów ogólnych (m.in. geoekologia, systemy zarządzania środowiskowego, architektura krajobrazu i Natura 2000, GIS) przedmiotów specjalnościowych (m.in. etapy procedury OOŚ, podstawy prawne UE oraz Polski, udział społeczeństwa w procedurze OOŚ, opis inwestycji oraz proponowanych wariantów), 60 godzin pracy projektowej, analizie poddane zostaną skutki oddziaływania na środowisko i człowieka, obiektów różnych dziedzin działalności gospodarczej w tym przemysłu energetycznego, chemicznego, rolnictwa, komunikacji, dróg szybkiego ruchu, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów.

8 ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2009/2010 sporządzania raportów oceny oddziaływania na środowisko, wykonywania oceny i sposobu korzystania ze środowiska na terenie przewidzianym pod inwestycje, oceny uwarunkowań przyrodniczych środowiska, działań niezbędnych do zminimalizowania wpływu inwestycji na środowisko i człowieka, postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności, ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć odnoszących się do pojedynczych zamierzeń mogących znacząco wpływać na środowisko, ocen oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów (tzw. prognozy oddziaływania na środowisko, określane mianem strategicznych).

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2009/2010 Dziękuję za uwagę dr Anna Rabajczyk Kierownik studiów podyplomowych


Pobierz ppt "STUDIA PODYPLOMOWE OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SAMODZIELNY ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google