Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ELEMENTY PROBLEMATYKI MORSKIEJ W DYDAKTYCE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ELEMENTY PROBLEMATYKI MORSKIEJ W DYDAKTYCE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ"— Zapis prezentacji:

1 ELEMENTY PROBLEMATYKI MORSKIEJ W DYDAKTYCE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
prof. UG dr hab. Tadeusz Palmowski prof. UG dr hab. Tomasz Michalski ELEMENTY PROBLEMATYKI MORSKIEJ W DYDAKTYCE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

2 Badania oraz dydaktyka związana z morzem zajmuje ważne miejsce na Uniwersytecie Gdańskim, czego najbardziej dobitnym wyrazem jest uczelniana dewiza „In mari via tua”.

3 Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Gdańskim powstała w 2008 roku i przez cały czas jest prowadzona przez Instytut Geografii.

4 Początki zajmowania się przez geografów problematyką gospodarki morskiej sięgają jeszcze czasów sprzed powołania Uniwersytetu Gdańskiego i są związane z Katedrą Geografii Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, a później Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie.

5 Po powstaniu Uniwersytetu Gdańskiego i włączeniu do niego zespołu wymienionej katedry, geograficzne badania nad gospodarka morską były kontynuowane w Zakładzie Geografii Gospodarki Morskiej (pod kierownictwem prof. Jerzego Zaleskiego), którego kontynuatorką jest Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego. Aczkolwiek problematyką morską zajmują się także inne jednostki Instytutu Geografii

6 W dydaktyce gospodarki przestrzennej problematyka morska jest realizowana w trzech grupach przedmiotów. Pierwsza obejmuje trzy przedmioty obligatoryjne, bezpośrednio związane z morzem: [1] Zintegrowane zarządzanie strefą nadmorską. [2] Planowanie i zagospodarowane przestrzenne obszarów morskich. [3] Gospodarka przestrzenna w strefie nadmorskiej.

7 Zintegrowane zarządzanie strefą nadmorską:
Jest prowadzone na 3 semestrze studiów I stopnia (30 godzin wykładu kończącego się egzaminem i 30 godzin ćwiczeń w grupach audytoryjnych, 5 ECTS).

8 Zintegrowane zarządzanie strefą nadmorską:
Celami przedmiotu jest znajomość: (1) podstawowych procesów i czynników wpływających na rozwój brzegu i strefy brzegowej; (2) typów wybrzeży; (3) wpływ człowieka na rozwój strefy brzegowej; (4) strategii i mechanizmów Zintegrowanego Zarządzania Strefą Brzegową, w tym: cele społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

9 Planowanie i zagospodarowane przestrzenne obszarów morskich:
Jest prowadzone na 6 semestrze studiów I stopnia (15 godzin wykładu kończącego się zaliczeniem i 15 godzin ćwiczeń w grupach audytoryjnych, 2 ECTS).

10 Planowanie i zagospodarowane przestrzenne obszarów morskich:
Celami przedmiotu jest wykształcenie: (1) umiejętności zrozumienia interdyscyplinarnej wiedzy o przyczynach, mechanizmach i uwarunkowaniach procesów społeczno-gospodarczych zachodzących na morzu; (2) umiejętności charakterystyki różnych form zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych i perspektywicznych form ich użytkowania.

11 Gospodarka przestrzenna w strefie nadmorskiej:
Jest prowadzone na 4 semestrze studiów II stopnia (15 godzin wykładu kończącego się egzaminem i 15 godzin ćwiczeń w grupach audytoryjnych, 5 ECTS).

12 Gospodarka przestrzenna w strefie nadmorskiej:
Celami przedmiotu jest wytworzenie umiejętności: (1) rozumienia interdyscyplinarnej wiedzy o przyczynach, mechanizmach i uwarunkowaniach procesów społeczno-gospodarczych zacho-dzących w specyficznych warunkach przyrodniczych na styku lądu i morza; (2) charakterystyki różnych form zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i nadmorskich, zależnych m.in. od nowych form transportu morskiego, koniunktury na rynkach światowych itp.; (3) identyfikacji i oceny stanu podstawowych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju w strefie nadmorskiej.

13 W skład drugiej grupy wchodzą przedmioty obligatoryjne, na których gości problematyka morska, chociaż nie są one bezpośrednio z nią związane.

14 Trzecią grupę stanowią przedmioty do wyboru bezpośrednio związane z problematyką morską. Aktualnie jest prowadzony tylko jeden taki przedmiot: [1] Rewitalizacja miast nadmorskich.

15 Zaprezentowany cykl przedmiotów zaspokaja podstawowe potrzeby wiedzy studentów kierunku gospodarka przestrzenna prowadzonego na najbardziej morskim uniwersytecie w kraju. Otwartą kwestią pozostaje, czy należy rozszerzać wachlarz przedmiotów związanych z gospodarką morską, by w przyszłości np. pokusić się o stworzenie specjalizacji? Póki co, takie działania nie są prowadzone w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

16 Dziękujemy za uwagę dr hab. Tadeusz Palmowski, prof. UG (geotpl.univ.gda.pl) dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 4, 80–562 Gdańsk


Pobierz ppt "ELEMENTY PROBLEMATYKI MORSKIEJ W DYDAKTYCE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google