Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwerendy. Kwerenda aktualizująca Istniejąca baza danych Istniejąca baza danych zawiera tabelę w której przechowywane są dane książki (dokładnie: egzemplarza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwerendy. Kwerenda aktualizująca Istniejąca baza danych Istniejąca baza danych zawiera tabelę w której przechowywane są dane książki (dokładnie: egzemplarza."— Zapis prezentacji:

1 Kwerendy

2 Kwerenda aktualizująca

3 Istniejąca baza danych Istniejąca baza danych zawiera tabelę w której przechowywane są dane książki (dokładnie: egzemplarza znajdującego się na stanie biblioteki). Zwróć uwagę na pole czy_wyp.

4 Istniejąca baza danych tabelę, w której przechowywane będą nazwiska i imiona osób korzystających z biblioteki

5 Istniejąca baza danych oraz tabelę w której przechowywane będą dane dotyczące wypożyczenia: - identyfikatory książki i osoby wypożyczającej, - daty wypożyczenia i zwrotu

6 Istniejąca baza - relacje pomiędzy tabelami

7 Istniejąca baza danych – formularz wypożyczeń Pola wyboru nazwiska wypożyczającego i tytułu wypożyczanej książki, data wypożyczenia i data zwrotu

8 Dane w tabelach mogą prezentować się następująco

9 PROBLEM: W tabeli KSIĄŻKI nie uaktualniane jest pole czy_wyp (pole ma przejmować wartość TAK jeśli książka jest wypożyczona). Pole to powinno być wykorzystywane, w celu blokowania możliwości wypożyczenia książki już wypożyczonej.

10 Kwerenda aktualizująca krok 1:krok 1: Należy utworzyć kwerendę wybierającą, która wybierze (w naszym przypadku) te rekordy (te dane) na podstawie, których powinna nastąpić aktualizacja tabeli książki. krok 2:krok 2: Na bazie kwerendy wybierającej utworzona zostanie kwerenda aktualizująca

11 Kwerenda wybierająca kwerenda wybierze te rekordy, które zawierają jakąkolwiek datę wypożyczenia oraz nie mają żadnego wpisu w pozycji data zwrotu

12 Przekształcenie kwerendy wybierającej w kwerendę aktualizującą Otwieramy w widoku projekt utworzoną wcześniej kwerendę wybierającą i z menu Kwerenda wybieramy pozycję Kwerenda aktualizująca

13 Zmiany w kwerendzie aktualizującej W kwerendzie aktualizującej dodajemy nowe pole i w wierszu Aktualizacja do wpisujemy Tak

14 Uruchomienie kwerendy aktualizującej Po zapisaniu kwerendy aktualizującej uruchamiamy ją

15 Kwerenda tworząca tabelę Analogicznie jak kwerendę aktualizującą tworzymy kwerendę tworzącą tabelę Możemy wykorzystać do tego celu naszą kwerendę aktualizującą – i po otwarciu jej w widoku projekt z menu Kwerenda wybieramy pozycję Kwerenda tworząca tabele

16 Tabela utworzona za pomocą kwerendy:

17 Kwerenda usuwająca UWAGA – powoduje usunięcie rekordów z tabeli na trwałe i w sposób nieodwracalnyUWAGA – powoduje usunięcie rekordów z tabeli na trwałe i w sposób nieodwracalny W przypadku tabeli powiązanych relacjami kwerenda działa od strony tabeli, do której przypisano stronę wiele relacji jeden do wieluW przypadku tabeli powiązanych relacjami kwerenda działa od strony tabeli, do której przypisano stronę wiele relacji jeden do wielu (chyba że zaznaczono usuwanie kaskadowe).

18 Przygotujmy dane: Książka do tej pory nieoddana

19 Przygotujmy dane: Zakładamy, że osoba pożyczająca książkę w 2004 roku, oddała ją, ale nie odnotowano tego faktu w bazie danych, aby nie wpisywać fikcyjnej daty usuniemy ten rekord, ponadto chcemy tak zrobić z pozostałymi wpisami, gdzie data wypożyczenia jest starsza niż 1.1.2005

20 Tworzymy kwerendę usuwającą Najpierw tworzymy kwerendę wybierającą

21 Tworzymy kwerendę usuwającą Następnie z menu Kwerenda wybieramy pozycję Kwerenda usuwająca i dodajemy pozycję Skąd poprzez przeciągnięcie gwiazdki Kwerendę zapisujemy i uruchamiamy

22 Praca własna: kwerenda dołączającakwerenda dołączająca kwerenda aktualizującakwerenda aktualizująca kwerenda krzyżowakwerenda krzyżowa pola sumujące w kwerendzie (kwerenda sumująca)pola sumujące w kwerendzie (kwerenda sumująca)

23 Koniec © 2006


Pobierz ppt "Kwerendy. Kwerenda aktualizująca Istniejąca baza danych Istniejąca baza danych zawiera tabelę w której przechowywane są dane książki (dokładnie: egzemplarza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google