Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MS Access 2000 Raporty Piotr Górczyński 16/12/2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MS Access 2000 Raporty Piotr Górczyński 16/12/2003."— Zapis prezentacji:

1 MS Access 2000 Raporty Piotr Górczyński 16/12/2003

2 Spis treści Wstęp Tworzenie raportu za pomocą kreatora
Modyfikowanie raportu Wstawienie znaku graficznego 16/12/2003

3 Wstęp Raport pozwalają na przedstawieniu informacji z bazy danych w postaci do wydrukowania lub prezentacji graficznej Raporty mają dużo mozliwości formatowania informacji: zestawienia w postaci listy lub tabeli wydruki faktury przekrojowe raporty z wielopoziomową hierarchią i grupowaniem informacji 16/12/2003

4 Tworzenie raportów kreatorem - krok 1 z 8
W oknie projektu bazy danych w widoku obiektów Raporty (Reports) pokazane są wszystkie raporty w bazie danych. Aby utworzyć nowy klikamy dwukrotnie Utwórz raport używając kreatora (Create report by using wizard) 16/12/2003

5 Dodawanie tabel/kwerend i pól - krok 2 z 8
Automatycznie otwiera się okno Kreator raportów (Report wizard) Z listy rozwijanej Tabele/Kwerendy (Table/Queries) wybieramy tabele lub kwerendy z których chcemy wybrać pola do raportu Na liście Dostępne pola (Available Fields) zaznaczamy pola i przenosimy je do listy Wybrane pola (Selected fields) za pomocą guzika >. Aby przenieść wszystkie pola naciskamy guzik >>. W razie pomyłki, aby usunąć jedno pole z listy Wybrane pola naciskamy guzik <. Kroki 1-2 powtarzamy dla następnych tabel/kwerend, z których chcemy wybrać pola do raprtu Naciskamy guzik Następny (Next) 16/12/2003

6 Budowa formularza – krok 3 z 8
UWAGA! Krok ten pojawia się, jeśli została wybrana więcej niż jedna tabela/kwerenda w kroku poprzednim Należy zdecydować, w jaki sposób maja byc pogrupowane na raporcie informacje. Dla przykładu Faktury pokazanego obok w poprzednim kroku wybrano tabele Odbiorcy, Faktura i PozycjaFaktury. Zaznaczono, że informacje maja byc grupowane na poziomie rekordów faktury (dzięki temu uzyskamy raport podobny do wydruku faktur, w których nagłówkiem są dane faktury a pod spodem sa pozycje faktury). 16/12/2003

7 Grupowanie wg pól – krok 4 z 8
W tym kroku musimy zdecydować, czy chcemy mieć pogrupowane informacje na wydruku według któregoś z pól W przykładzie obok nie dodano żadnego dodatkowego grupowania Można byłoby dodać pole Obiorcy.NIPOdbiorcy, przesunąć je na najwyższy poziom grupowania za pomoca strzałek obok napisu Priorytet i wtedy wydruk byłby pogrupowany po odbiorcach 16/12/2003

8 Podsumowania – krok 5 z 8 Do raportu możemy dodac podsumowania. W tym celu należy nacisnąć guzik Opcje podsumowania (Summary Options...) i na następnym oknie zaznaczyć funkcje i pola, na których te funkcje mają działać Dla przykładu Faktury włączona została funkcja Suma (Sum) dla pola Cena, oraz zaznaczona została opcja Detale i podsumowanie (Detail and Summary), żeby podsumowanie pokazywało się dla każdej faktury. 16/12/2003

9 Rozłożenie informacji - krok 6 z 8
W tym kroku decydujemy w jaki sposób ma być rozłożona informacja na wydruku Dla przykładu Faktury wybrano Wyrównaj do lewej 1 (Align Left 1), aby informacja z nagłówka była dosunięta do lewej i zgrupowana razem 16/12/2003

10 Formatowanie wydruku - krok 7 z 8
W tym kroku decydujemy w jaki sposób ma byc sformatowany wydruk pod względem kolorów, czionek i tła. 16/12/2003

11 Nadawanie nazwy - krok 8 z 8
Możemy zmienic proponowaną nazwę dla raportu i zkończyc tworzenie naciskając guzik Zakończ (Finish) UWAGA: Należy mieć zainstalowaną jakąkolwiek drukarke, aby raport mógł byc pokazany. 16/12/2003

12 Gotowy raport Raport ten będzie zawierał wszystkie faktury. Aby zawierał jedną należałoby zrobic kwerendę parametryzowaną i na jej podstawie zrobic raport 16/12/2003

13 Modyfikowanie raportów
Raporty mogą być dowolnie modyfikowane Modyfikacja raportu jest możliwa w widoku projektu raportu 16/12/2003

14 Edycja projektu raportu – krok 1 z
Klikamy raport, którego budowę chcemy zmienić Klikamy guzik Projekt (Design) 16/12/2003

15 Widok projektu – Krok 2 z 4 Raport podzielony jest na sekcje odpowiedzialne za drukowanie poszczególnych części raportu (Nagłówek raportu, Nagłówek strony, Szczegóły, Stopka Strony, Stopka Raportu, itd) Każdy obiekt (element) raportu można modyfikować, usuwać lub dodawać nowe 16/12/2003

16 Dodanie znaku firmowego - Krok 3 z
Wstawimy znak firmowy Kopiujemy do schowka dowolny obrazek, który ma pełnic rolę znaku firmowego Zaznaczamy sekcję Nagłówek Faktura_NumerFaktury Wklejamy obrazek 16/12/2003

17 Gotowy raport ze znakiem firmowym
Oczywiście należałoby popracowac jeszcze trochę nad formatowaniem... 16/12/2003


Pobierz ppt "MS Access 2000 Raporty Piotr Górczyński 16/12/2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google