Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

03/12/2003 1 MS Access 2000 Piotr Górczyński Formularze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "03/12/2003 1 MS Access 2000 Piotr Górczyński Formularze."— Zapis prezentacji:

1 03/12/2003 1 MS Access 2000 Piotr Górczyński Formularze

2 03/12/2003 2 Spis treści Wstęp Tworzenie formularza Otwieranie formularza Edycja formularza

3 03/12/2003 3 Wstęp Formularze są to okna, które służą do edycji danych Formularze powinny być tak zaprojektowane, aby edycja danych była odporna na błędy użytkownika efektywna łatwa, intuicyjna

4 03/12/2003 4 Tworzenie formularzy Formularze mogą być tworzone: za pomocą Auto-formularza za pomocą kreatora w widoku projektu

5 03/12/2003 5 Tworzenie formularzy kreatorem - krok 1 z 6 W oknie projektu bazy danych w widoku obiektów Formularze (Forms) pokazane są wszystkie formularze w bazie danych. Aby utworzyć nowy klikamy dwukrotnie Utwórz formularz używając kreatora (Create form by using wizard)

6 03/12/2003 6 Dodawanie tabel/kwerend i pól - krok 2 z 6 Automatycznie otwiera się okno Kreator formularzy (Form wizard) 1.Z listy rozwijanej Tabele/Kwerendy (Table/Queries) wybieramy tabele lub kwerendy z których chcemy wybrać pola do formularza 2.Na liście Dostępne pola (Available Fields) zaznaczamy pola i przenosimy je do listy Wybrane pola (Selected fields) za pomocą guzika >. Aby przenieść wszystkie pola naciskamy guzik >>. W razie pomyłki, aby usunąć jedno pole z listy Wybrane pola naciskamy guzik <. 3.Kroki 1-2 powtarzamy dla następnych tabel/kwerend, z których chcemy wybrać pola do formularza 4.Naciskamy guzik Następny (Next)

7 03/12/2003 7 Budowa formularza – krok 3 z 6 UWAGA! Krok ten pojawia się, jeśli została wybrana więcej niż jedna tabela/kwerenda w kroku poprzednim Należy zdecydować, które z dwóch wybranych tabel/kwerend jest główna (master, parent), a która szczegółowa (detail, child). Dla przykładu Faktury pokazanego obok, tabelą główną jest Faktura, a szczegółową PozycjaFaktury Dane z tabeli szczegółowej mogą być pokazane: W podformie (Form with subforms) W innej powiązanej formie (Linked forms)

8 03/12/2003 8 Wygląd formularza – krok 4 z 6 Dane w formularzu mogą być pokazane w postaci: Tabularycznej (Tabular) – każde pole jest w oddzielnym polu tekstowym Arkusza (Datasheet) – pola są w arkuszu podobnym do arkusza kalkulacyjnego

9 03/12/2003 9 Wygląd formularza – krok 5 z 6 Dla formularza możemy wybrać z listy gotowy zestaw kolorów.

10 03/12/2003 10 Nazwanie formularza – krok 6 z 6 1.W polu Formularz (Form) wpisujemy nazwę dla formularza 2.W polu Podformularz (Subform) wpisujemy nazwę dla podformularza. UWAGA! Pole to pojawia się tylko wtedy, jeśli w formularzu jest podformularz. 3.Naciskamy guzik Zakończ (Finish). Automatycznie zostanie otworzony formularz.

11 03/12/2003 11 Stworzony formularz Formularz Podformularz

12 03/12/2003 12 Tworzenie formularza Auto-formularzem 1.W oknie projektu bazy danych w widoku obiektów Tabele (Tables) zaznaczyć tabelę, dla której ma powstać formularz. 2.Wybrac z menu Wstaw (Insert) polecenie Auto-formularz (AutoForm) lub nacisnąć na pasku guzik UWAGA: Jeżeli wybrana tabela jest tabelą główną i istnieje jedna tabela szczegółowa, to powstanie formularz z podformularzem dla tabeli szczegółowej.

13 03/12/2003 13 Otwieranie tabeli do edycji rekordów W oknie projektu bazy danych w widoku obiektów Tabele (Tables) pokazane są wszystkie tabele w bazie danych. Aby otworzy tabelę do edycji, należy ją zaznaczyć i nacisnąć guzik Otwórz (Open) lub kliknąć tabelę dwukrotnie myszą.

14 03/12/2003 14 Otwieranie formularza W oknie projektu bazy danych w widoku obiektów Formularze (Forms) pokazane są wszystkie formularze w bazie danych. Aby otworzyć formularz, należy go zaznaczyć i nacisnąć guzik Otwórz (Open) lub kliknąć formularz dwukrotnie myszą. Uwaga! Nie należy otwierać podformularzy. Podformularze mają domyślnie w nazwie słowo Podformularz (Subform)

15 03/12/2003 15 Edycja projektu formularza – Krok 1 z 4 1.Klikamy formularz, której budowę chcemy zmienić 2.Klikamy guzik Projekt (Design)

16 03/12/2003 16 Widok projektu – Krok 2 z 4 Każdy obiekt (element) formularza można modyfikować, usuwać lub dodawać nowe Formularz Podformularz

17 03/12/2003 17 Właściwości obiektu – Krok 3 z 4 Aby zmienić właściwości obiektu należy: 1.Zaznaczyć obiekt 2.Jeśli nie ma wyświetlonego okna Właściwości (Properties) nacisnąć na nim prawy przycisk myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Właściwości. 3.W oknie właściwości zmienić właściwość Na przykład to czy pole można zmieniać, czy nie określa właściwość Dostępne (Enabled), które może mieć wartość Tak (True) lub Nie (False)

18 03/12/2003 18 Zdarzenia – Krok 4 z 4 Do każdego obiektu przypisane są określone zdarzenia (events), na które formularz może odpowiednio reagować. Reakcja może być zrealizowana za pomocą procedury zapisanej w języku komputerowym, którym w przypadku bazy danych Access jest język zwany Visual Basic for Applications (VBA) Na przykładzie do zdarzenia przed modyfikacją rekordu (BeforeUpdate) napisano procedurę NumerFaktury_BeforeUpdate, która spowoduje, że komputer zapiszczy (Beep)


Pobierz ppt "03/12/2003 1 MS Access 2000 Piotr Górczyński Formularze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google