Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MS Access 2000 Tworzenie tabel Piotr Górczyński 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MS Access 2000 Tworzenie tabel Piotr Górczyński 2005."— Zapis prezentacji:

1 MS Access 2000 Tworzenie tabel Piotr Górczyński 2005

2 Spis treści Do czego służą tabele Nazewnictwo Typy danych
Tworzenie tabeli Pola Klucz Edycja tabeli Usuwanie tabeli 2005

3 Wstęp Tabele służą do przechowywania informacji Każda tabela ma nazwę
Tabela ma określoną liczbę pól (kolumn) o określonych nazwach, które mogą przechowywać określony typ danych W tabeli może być dowolna liczba rekordów (wierszy) Tabela powinna mieć zdefiniowany klucz Kluczowym kryterium jakości bazy danych jest poprawność modelu danych wynikającego z procesu normalizacji 2005

4 Nazewnictwo Wiele baz danych nie toleruje w nazwach spacji i znaków specjalnych, dlatego najlepiej przyjąć regułę, że w nazwach można stosować tylko litery alfabetu łacińskiego, cyfry i znak podkreślenia „_” – zasada dotyczy nazw tabel i kolumn Nazwy dwuczłonowe można zapisać w postaci NazwaFirmy lub Nazwa_firmy Dla pól, które mają być kluczem stosuje się określoną konwencję nazewnictwa, np. nazwa zaczyna się od liter ID (od angielskiego identifier) np. ID_Firmy Nazwy tabel powinny odpowiadać zawartości tzn. informacjom które przechowują – mogą być w liczbie pojedynczej lub mnogiej – Pracownik / Pracownicy 2005

5 Typy danych Każda kolumna w bazie danych musi mieć określony typ danych, który determinuje jakie informacje będzie można zapisać. Np. w typie „text” można zapisać dowolny tekst, ale w typie data/czas – tylko poprawną datę, a w typie „number” tylko liczby Dzięki różnym typom danych zapewniona jest pewna poprawność danych, możliwe jest wykonywanie funkcji agregujących - podliczeń, operacji na datach, nie bez znaczenie jest też wydajność bazy danych Poza typem można określić pewne właściwości każdego pola, rozmiar, opcjonalność, regułę poprawności. 2005

6 Typy danych - wykaz Typ danych Słuzy do przechowywania informacji Text
Łańcuchy znakowe do 255 znaków Memo Tekst do znaków na przykład notatki Number Liczby Date/Time Data/czas Currency Waluty AutoNumber Automatyczna numeracja kolejnymi liczbami naturalnymi Yes/No Wartość tak/nie OLE Object Dowolny obiekt na przykład arkusz, dokument, obrazek, dźwięk Hyperlink Link do WWW Lookup Wizard... Pole wyszukujące wartości z innej tabeli lub kwerendy 2005

7 Tabela Przykładowa tabela Odbiorcy zwierająca informacje o odbiorcach
POLA REKORDY 2005

8 Tworzenie tabeli - krok 1 z 7
W oknie projektu bazy danych w widoku obiektów Tabele (Tables) pokazane są wszystkie tabele w bazie danych. Aby utworzyć nową klikamy dwukrotnie Utwórz tabelę w widoku projektu (Create table in Design view) 2005

9 Definiowanie nazwy pola - krok 2 z 7
Wpisujemy nawę pola w polu tekstowym Nazwa Pola (Field Name) 2005

10 Definiowanie typu danych - krok 3 z 7
Wybieramy typ danych w polu Typ danych (Data Type) 2005

11 Definiowanie pozostałych właściwości - krok 4 z 7
Defniujemy pozostałe właściwości pola: Opis (Description) Wartość domyślna (Default Value) Rozmiar pola (Field Size) 2005

12 Usuwanie pola - krok 5 z 7 Jeżeli chcemy usunąć pole to wystarczy, że je zaznaczymy klikając na nagłówku wiersza i naciśniemy klawisz Delete lub klikając na wiersz prawym przyciskiem myszy wybierzemy polecenie Usuń wiersze (Delete Rows) z menu kontekstowego 2005

13 Definiowanie klucza - krok 6 z 7
Zaznaczmy pola, które mają być kluczem za pomocą myszy w chwili, gdy kursor przyjmuje postać Jeżeli kluczem ma być kilka pól, to przy naciśniętym lewym przycisku myszy można przejechać po nagłówkach wierszy lub klikać pojedyncze nagłówki z wciśniętym na klawiaturze klawiszem CTRL Po zaznaczeniu pól wybieramy z menu Edycja (Edit) polecenie Klucz podstawowy (Primary Key) lub naciskamy na pasku narzędzi guzik Przy polach po lewej stronie pojawia się obrazek z małym kluczykiem Jeżeli chcemy usunąć klucz, to powtarzamy punkty 1-3 dla pól, które są kluczem 2005

14 Zapisywanie tabeli - krok 7 z 7
Po wprowadzeniu wszystkich pól wybieramy z menu Plik (File) polecenie Zapisz (Save) lub naciskamy na pasku narzędzi guzik W oknie Zapisz jako (Save As) wpisujemy nazwę tabeli (proponowana jest Table1) Naciskamy guzik OK 2005

15 Edycja projektu tabeli
Klikamy tabelę, której budowę chcemy zmienić Klikamy guzik Projekt (Design) W następnych krokach postępujemy tak samo jak podczas tworzenia tabeli. Należy pamiętać, że usunięcie pola pociąga za sobą utratę informacji wpisanych w tym polu we wszystkich rekordach. 2005

16 Usuwanie tabeli Klikamy tabelę, którą chcemy usunąć
Z menu Edycja (Edit) wybieramy polecenie Usuń (Delete) lub naciskamy klawisz Delete UWAGA! Usunięcie tabeli jest operacją nieodwracalną, nie ma polecenia Cofnij (Undo). 2005


Pobierz ppt "MS Access 2000 Tworzenie tabel Piotr Górczyński 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google