Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komponenty bazy danych Baza danych Jest to uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą danych charakterystycznych dla pewnej klasy obiektów lub zdarzeń,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komponenty bazy danych Baza danych Jest to uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą danych charakterystycznych dla pewnej klasy obiektów lub zdarzeń,"— Zapis prezentacji:

1

2 Komponenty bazy danych

3 Baza danych Jest to uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą danych charakterystycznych dla pewnej klasy obiektów lub zdarzeń, przechowywany w postaci pliku (jednego lub wielu). Ma ona sformalizowaną strukturą opartą na tabelarycznym zestawieniu cech obiektów. Jest to uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą danych charakterystycznych dla pewnej klasy obiektów lub zdarzeń, przechowywany w postaci pliku (jednego lub wielu). Ma ona sformalizowaną strukturą opartą na tabelarycznym zestawieniu cech obiektów.

4 Komponenty bazy danych TABELE TABELE FORMULARZE FORMULARZE KWERENDY KWERENDY RAPORTY I WYDRUKI RAPORTY I WYDRUKI

5 TABELE Mówiąc prosto są zbiorami rekordów zawierających dane w uporządkowanej formie Mówiąc prosto są zbiorami rekordów zawierających dane w uporządkowanej formie

6 Schemat przykładowej tabeli bazy danych Numer Książki TytułAutor Rok Wydania Cena Rekord Pole rekordu Nazwa pola rekordu

7 REKORD Podstawowa komórka bazy danych, zawiera informacje dotyczące jednego obiektu. Podstawowa komórka bazy danych, zawiera informacje dotyczące jednego obiektu. wiersz tabeli, w którym znajdują się informacje o pojedynczym obiekcie. wiersz tabeli, w którym znajdują się informacje o pojedynczym obiekcie. W każdym wierszu znajduje się ta sama liczba komórek, która jest równa liczbie kolumn w tabeli. W każdym wierszu znajduje się ta sama liczba komórek, która jest równa liczbie kolumn w tabeli.

8 POLE REKORDU Zawiera dane określonego typu np. liczby, tekst, daty itp. opisujące dany rekord. Zawiera dane określonego typu np. liczby, tekst, daty itp. opisujące dany rekord. Pole – jest to kolumna tabeli i służy ona do opisu jednej charakterystycznej cechy poszczególnych obiektów. Pole – jest to kolumna tabeli i służy ona do opisu jednej charakterystycznej cechy poszczególnych obiektów.

9 KLUCZ pole, na podstawie którego można jednoznacznie określić każdy rekord. Bardzo często jako klucz wybiera się pole, w którym przechowywany jest numer rekordu. pole, na podstawie którego można jednoznacznie określić każdy rekord. Bardzo często jako klucz wybiera się pole, w którym przechowywany jest numer rekordu.

10 TYP DANYCH określa, jakiego rodzaju dane będą znajdować się w danym polu. określa, jakiego rodzaju dane będą znajdować się w danym polu. OkreślenieZakres liczbowyMiejsc dziesiętnych Bajt 0 do 255 Liczba całkowita -32 768 do 32 767 Liczba całkowita długa - 2 147 483 648 do 2 147 483 647 Pojedyncza precyzja -3,402823E38 do 3,402823E38 7 Podwójna precyzja -1.79769313486232E308 do 1.79769313486232E308 15 ID replikacjiIdentyfikator unikatowy globalnie N/A

11 Narzędzia umożliwiające zarządzanie istniejącą bazą danych Formularze Formularze Kwerendy Kwerendy Raporty Raporty

12 FORMULARZE Formularz jest zazwyczaj widokiem pojedynczego rekordu, przy czym rozmieszczenie pól i ich kolejność mogą być dowolne. Formularz jest zazwyczaj widokiem pojedynczego rekordu, przy czym rozmieszczenie pól i ich kolejność mogą być dowolne. Stosuje się je do przeglądania zawartości rekordów, wstawiania i usuwania rekordów oraz do sterowania obsługą bazy danych. Stosuje się je do przeglądania zawartości rekordów, wstawiania i usuwania rekordów oraz do sterowania obsługą bazy danych.

13 KWERENDY Umożliwiają wyszukiwanie i pobieranie potrzebnych danych inaczej mówiąc są zapytaniem o informacje interesujące użytkownika, skierowanym do bazy danych. Umożliwiają wyszukiwanie i pobieranie potrzebnych danych inaczej mówiąc są zapytaniem o informacje interesujące użytkownika, skierowanym do bazy danych. Kwerendy dzielą się na dwie zasadnicze kategorie: Kwerendy dzielą się na dwie zasadnicze kategorie: - kwerendy wybierające, które umożliwiają wydzielenie z bazy danych zbioru rekordów spełniających pewne kryteria; - kwerendy wybierające, które umożliwiają wydzielenie z bazy danych zbioru rekordów spełniających pewne kryteria; - kwerendy funkcjonalne, będące poleceniem wykonania pewnej operacji na zbiorze rekordów spełniających określone kryteria. - kwerendy funkcjonalne, będące poleceniem wykonania pewnej operacji na zbiorze rekordów spełniających określone kryteria. Możliwe jest też tworzenie tzw. kwerend parametrycznych, które po uruchomieniu proszą użytkownika o podanie wartości parametrów przyjętych jako kryteria. Możliwe jest też tworzenie tzw. kwerend parametrycznych, które po uruchomieniu proszą użytkownika o podanie wartości parametrów przyjętych jako kryteria.

14 RAPORTY Raport jest elementem bazy danych nastawionym na tworzenie wydruków. Raporty tworzy się wtedy, gdy z ogółu informacji zawartych w bazie chcemy wydzielić pewien fragment i to w dodatku w układzie ułatwiającym dokonanie podsumowań czy analiz. Raport jest elementem bazy danych nastawionym na tworzenie wydruków. Raporty tworzy się wtedy, gdy z ogółu informacji zawartych w bazie chcemy wydzielić pewien fragment i to w dodatku w układzie ułatwiającym dokonanie podsumowań czy analiz.


Pobierz ppt "Komponenty bazy danych Baza danych Jest to uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą danych charakterystycznych dla pewnej klasy obiektów lub zdarzeń,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google