Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKTOWANIE TABEL W PROGRAMIE: ACCESS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKTOWANIE TABEL W PROGRAMIE: ACCESS"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKTOWANIE TABEL W PROGRAMIE: ACCESS

2 TABELA kolekcja powiązanych ze sobą informacji, przedstawiona jako układ poziomych wierszy, (rekordów) i pionowych kolumn, (pól) Tabela jest podstawowym komponentem bazy danych, można ją porównać do „pojemnika” przechowującego dane, może ich być wiele i wtedy występują pomiędzy nimi relacje. pozwalają efektywnie zarządzać bazą danych, dzięki nim możesz równocześnie wykorzystywać dane z wielu tabel powiązanych ze sobą

3 Pierwszym krokiem jaki należy wykonać to utworzenie nowej bazy danych:

4 Następnie utwórz tabelę w widoku projektu:
1. Niech aktywnym obiektem będą TABELE

5 Przykład tabeli o nazwie: „KONTAKTY”

6 Pasek narzędziowy Arkusz danych tabeli w widoku projekt:
WSTAW/USUŃ WIERSZE ZAPISZ WIDOK KLUCZ PODSTAWOWY

7 Pola tabeli tworzymy w kolumnie: Nazwa Pola.
TWORZENIE NAZW PÓL: Pola tabeli tworzymy w kolumnie: Nazwa Pola. Aby wpisać nazwę pierwszego pola, należy kliknąć myszką na pierwszej komórce wspomnianej kolumny. Długość nazwy nie może przekraczać 64 znaków. Wpisywane nazwy powinny krótko i jasno określać zawartość pól.

8 TYPY DANYCH Dla każdego utworzonego pola określamy typ danych w kolumnie o tej samej nazwie. Decydujemy w ten sposób, jakiego typu dane będą w nim przechowywane, np. pole Nazwisko będzie typu: Tekst, a pole zawierające datę będzie typu: data/Godzina. Inne typy danych: TEKST, MEMO, LICZBA, WALUTA, DATA/GODZINA, TAK/NIE, obiekt OLE, AUTONUMER, HIPERŁĄCZE, KREATOR ODNOŚNIKÓW

9 WŁAŚCIWOŚCI POLA: W dolnej części okna możemy dla pola ustawić listę jego atrybutów, np. dla pola typu tekst możemy określić maksymalną długość wpisywanego tekstu, ustawiając atrybut: Rozmiar pola np. na 30 Inne atrybuty pola tabeli: ROZMIAR POLA, FORMAT, MIEJSCA DZIESIĘTNE, MASKA WPROWADZANIA, TYTUŁ, WARTOŚĆ DOMYŚLNA, REGUŁA POPRAWNOŚCI, KOMUNIKAT O BŁĘDZIE, WYMAGANE, ZEROWA DŁUGOŚĆ, INDEKSOWANIE

10 KLUCZ W TABELACH: Systemy bazy danych posiadają zdolność szybkiego wyszukiwania i łączenia informacji. Żeby było to możliwe, w tabelach, z których pobierane są dane, powinno istnieć pole lub zestaw pól jednoznacznie idetyfikujący każdy ich rekord. Pamiętaj!!! Pole kluczowe nie może przechowywać powtarzających się danych, więc przykładowym polem może być np. takie, w którym zapisano serie i nr dowodu osobistego, nr pesel lub pole z ustawionym automatycznym numerowaniem w typie danych

11 TWORZENIE I USUWANIE KLUCZA PODSTAWOWEGO: 
Ustawienie klucza podstawowego przy danym polu polega na kliknieciu prawym przyciskiem myszki na nazwie tego pola i wybraniu z menu podręcznego opcji: Klucz podstawowy. Aby usunąć z pola przypisany mu klucz, również wybieramy z menu podręcznego opcję: Klucz podstawowy. Jednak w tym przypadku zostanie on usunięty z pola.

12 A TERAZ ĆWICZENIE !!!


Pobierz ppt "PROJEKTOWANIE TABEL W PROGRAMIE: ACCESS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google