Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bazy Danych wykład II Jan Aleksander Wierzbicki. Płaszczyzny bazy danych projektu – schemat bazy (m.in. tabele, relacje) interfejsu użytkownika – narzędzia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bazy Danych wykład II Jan Aleksander Wierzbicki. Płaszczyzny bazy danych projektu – schemat bazy (m.in. tabele, relacje) interfejsu użytkownika – narzędzia."— Zapis prezentacji:

1 Bazy Danych wykład II Jan Aleksander Wierzbicki

2 Płaszczyzny bazy danych projektu – schemat bazy (m.in. tabele, relacje) interfejsu użytkownika – narzędzia umożliwiające proste posługiwanie się bazą danych

3 Interfejs użytkownika pierwszy element – Kwerendy (zapytania) umożliwiają: –wyszukiwanie określonych danych (ich różnych kolekcji), –modyfikację danych, –dopisywanie danych, –usuwanie danych wszystkie mechamizmy pracy z bazą danych musimy dać użytkownikowi!!!

4 Dostępne kwerendy w Access wybierające (wybór określonych danych), aktualizujące (modyfikacja danych), dołączające (dopisywanie danych), usuwające (usuwanie danych), tworzące tabelę, krzyżowe.

5 Kwerenda wybierająca Tabela (jedna) bądź Tabele (kilka) Kwerenda wybierająca określamy warunki wyboru pól i rekordów z tabeli Tabela wirtualna tylko z określonymi polami i rekordami

6 Kwerenda wybierająca Pole:ImięNazwiskoAdres Kryteria:warunek 1warunek 2warunek 3 Lub:warunek 4warunek 5 ii i

7 Warunki oraz ich operatory operator porównywania tekstu LIKE ``maska`` –np. dla pola nazwisko, Like ``W*`` operatory relacji –, >=, –np. dla pola ocena, >4

8 Operatory operatory logiczne –AND (iloczyn logiczny, koniunkcja) –OR (suma logiczna, alternatywa) –NOT (negacja, występuje z operatorem And, Or) –np. dla pola ocena, >=3 And <5 operator przynależenia do listy IN IN (element 1; element2;....) –np. dla pola imię, In(``Adaś``;``Kasia``;``Basia``) dla pola ocena, In(2;3;4)

9 Operatory operator zawierania się w przedziale Between... And... np. dla pola ocena, Between 2 And 5 inaczej >=2 And <=5 warunek do pól z datami #data# np. > # #

10 Kwerenda wybierająca z parametrem Pole:TytułWydawnictwo Kryteria:``PWN`` Pole:TytułWydawnictwo Kryteria:``NT`` Problem - wybrania dopisanego przez użytkownika wydawnictwa Identycznie

11 Kwerenda wybierająca z parametrem zamiast wpisywać konkretnej wartości w warunku podajemy parametr Pole:TytułWydawnictwo Kryteria:[Podaj wydawnictwo]

12 Przewidywanie zmian wartości w polach można tworzyć kolumnę wirtualną, której wartości powstaną poprzez działanie na wartościach innych pól (kolumn) cel – zobaczenie nowych wartości przed ich rzeczywistą zmianą - wprowadzeniem Pole:TytułCenaNowa cena: [Cena]+20 Kryteria: Ta kolumna fizycznie nie istnieje

13 Grupowanie wartości - podsumowania ISBNTytułWydawnictwo 123xc3Analiza...PWN 234er54TopologiaNT 2qw34wGeometriaPWN 356ty72wAlgebraNT 12563wLogika...PWN q12344Algebra...NT Ile książek jest wydanych przez PWN?

14 Grupowanie wartości - podsumowania WydawnictwoTytuł PWN90 NT23 WSiP Tytuł jest zliczony Wartość powtarzająca się jest wyświetlana tylko raz

15 Grupowanie wartości - podsumowania Pole:WydawnictwoTytuł Podsumowania:Grupuj wedługPolicz Kryteria: Tu można stosować różne funkcje Pole:WydawnictwoRok wydaniaTytuł Podsumowania:Grupuj wedługGrupuj wgPolicz Kryteria:

16 Kwerenda wybierająca umożliwia wybór (wypisanie) danych: umieszczonych bezpośrednio w tabeli ukrytych – poprzez kolumnę wirtualną oraz grupowanie wybór danych z kilku tabel

17 Wybieranie danych z kilku tabel Tytuł Wydawnictwo KSIĄŻKIWYDAWNICTWA Skrót Wydawnictwo Pole:TytułWydawnictwo Tabela:KsiażkiWydawnictwa Kryteria:

18 Wybieranie danych z kilku tabel TytułWydawnictwo AlgebraPWN TopologiaNT AnalizaPWN GeometriaNT LogikaPWN SkrótWydawnictwo PWNPolskie NTNaukowo - Techniczne WSiPWydawnictwo Szkolne i.....

19 Kwerenda aktualizująca umożliwia modyfikację danych w tabeli Pole:TytułCena zamiana na:100 Kryteria: Pole:TytułCena zamiana na:[cena]+20 Kryteria: Dane są modyfikowane trwale nie można cofnąć operacji!!! Kryteria – tak jak w kwerendzie wybierającej

20 Kwerenda tworząca nową tabelę Tytuł Wydawnictwo KSIĄŻKI WYDAWNICTWA Skrót Wydawnictwo Książki i wydawnictwo Tytuł Wydawnictwo Wykonujemy np. dla potrzeb eksportu określonej kolekcji danych do innej aplikacji

21 Kwerenda dołączająca Tytuł Wydawnictwo KSIĄŻKI WYDAWNICTWA Skrót Wydawnictwo Książki i wydawnictwo Tytuł Wydawnictwo Dziedzina Opis Dopisuje nowe rekordy do tabeli, wypełniając tylko te pola, które są w tabeli - nie dokłada nowych pól

22 Kwerenda dołączająca Pole:TytułWydawnictwoCena Dołączanie do:TytułUwaga Kryteria: Błąd

23 Kwerenda usuwająca Pole:Tytuł Usuwanie: Kryteria:Analiza Dane są modyfikowane trwale nie można cofnąć operacji!!! Usuwane są całe wiersze!!!

24 Kwerenda Krzyżowa Kwerenda wybierająca z grupowaniem (podsumowaniami) Ile książek w kolejnym roku wydało określone wydawnictwo? Kwerenda wybierająca, pewne powtórzenia – np. nazw wydawnictw PWN3214 NT45 WSiP522

25 A teraz – na ćwiczenia!!!


Pobierz ppt "Bazy Danych wykład II Jan Aleksander Wierzbicki. Płaszczyzny bazy danych projektu – schemat bazy (m.in. tabele, relacje) interfejsu użytkownika – narzędzia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google