Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2005 1 MS Access 2000 Piotr Górczyński Dane w tabelach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2005 1 MS Access 2000 Piotr Górczyński Dane w tabelach."— Zapis prezentacji:

1 2005 1 MS Access 2000 Piotr Górczyński Dane w tabelach

2 2005 2 Spis treści Otwieranie tabeli do edycji rekordów Wstawianie rekordów Uwaga: relacje! Zmiana rekordów Usuwanie rekordów Sortowanie Filtrowanie

3 2005 3 Otwieranie tabeli do edycji rekordów W oknie projektu bazy danych w widoku obiektów Tabele (Tables) pokazane są wszystkie tabele w bazie danych. Aby otworzyć tabelę do edycji, należy ją zaznaczyć i nacisnąć guzik Otwórz (Open) lub kliknąć tabelę dwukrotnie myszą.

4 2005 4 Wstawianie rekordów 1.Ustaw się w ostatnim rekordzie oznaczonym * lub naciśnij na pasku przycisków guzik 2.Wpisz w pola odpowiednie dane (o odpowiednim typie). W trakcie wpisywania oznaczenie po lewej stronie wiersza zmieni się na obrazek edycji. Należy pamiętać, że w pole AutoNumber nie da się nic wpisać, bo jest ono wypełniane automatycznie. 3.Jeśli chcemy zrezygnować z wstwawiania rekordu naciskamy klawisz ESC. 4.Zmiany w rekordzie zostaną zapisane w chwili, gdy przejdziemy do innego rekordu (np. wyżej lub niżej).

5 2005 5 Uwaga: relacje! Rysunek obok pokazuje błąd, który został spowodowany tym, że do tabeli Faktura usiłowano wprowadzić rekord, którego wartość w polu NIP odbiorcy (tutaj: 00000000), nie została odnaleziona w tabeli Odbiorcy. Z relacji pokazanej na górze rysunku widać, że tabela Odbiorcy jest tabelą główną, a tabela Faktury tabelą szczegółową. Należy pamiętać, że nie może istnieć rekord w tabeli szczegółowej bez odpowiadającego mu rekordu w tabeli głównej, czyli tutaj: nie można wprowadzić faktury na nie istniejącego odbiorcę. Trzeba zatem najpierw wprowadzić odbiorcę, a potem fakturę. Logika ta obowiązuje podczas wszystkich operacji na danych: wstawianiu, zmianie i usuwaniu rekordów.

6 2005 6 Zmiana rekordów 1.Kliknij myszą lub ustaw się w rekordzie i polu, które chcesz zmienić. 2.Zmień wartość pola. 3.Jeśli chcemy zrezygnować ze zmieniania rekordu naciskamy klawisz ESC. 4.Zmiany w rekordzie zostaną zapisane w chwili, gdy przejdziemy do innego rekordu (np. wyżej lub niżej).

7 2005 7 Usuwanie rekordów 1.Kilknij myszą lub ustaw się w rekordzie, który chesz usunąć. 2.Kliknij na pasku przycisków guzik Usuń rekord (Delete record) LUB 1.Zaznacz rekord, klikając myszą na nagłówku wiersza - rekord zostnie zaznaczony na czarno 2.Naciśnij klawisz Delete 3.W obu przypadkach pojawi się okno informujące nas o ilości rekordów do usunięcia, w którym musimy potwierdzic naszą decyzję. 4.Jeśli jesteśmy pewni, naciskamy Tak (Yes). UWAGA: Operacja usuwania rekordów jest nieodwracalna!

8 2005 8 Sortowanie 1.Ustawiamy się w polu, według którego chcemy sortować. 2.Naciskamy na pasku przycisków guzik Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco.

9 2005 9 Filtrowanie Filtrowanie przez selekcję pozwala w szybki i prosty sposób wybrać z tabeli tylko te rekordy, które mają w danym polu taką samą wartość, jaka jest w wyselekcjonowanym polu. 1.Stajemy w polu, według którego chcemy przefiltrować rekordy (na rysunku: kursor jest w rekordzie, które w polu Miasto ma wartość "Otwock"). 2.Naciskamy na pasku przycisków guzik Filtruj przez selekcję (Filter By Selection) - pokażą się tylko te rekody, które mają taką samą wartość w tym polu. 3.Jeśli chcemy znów zobaczyć wszystkie rekordy, wyłączmy filtr klikając na pasku przycisków guzik Usuń filtr (Remove Filter)


Pobierz ppt "2005 1 MS Access 2000 Piotr Górczyński Dane w tabelach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google