Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Psychologia w zarządzaniu Wykład 1. Tematyka wykładu 1.Rola psychologii w procesach zarządzania 2.Dopasowanie pracownika do pracy – kompetencje, preferencje,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Psychologia w zarządzaniu Wykład 1. Tematyka wykładu 1.Rola psychologii w procesach zarządzania 2.Dopasowanie pracownika do pracy – kompetencje, preferencje,"— Zapis prezentacji:

1 Psychologia w zarządzaniu Wykład 1

2 Tematyka wykładu 1.Rola psychologii w procesach zarządzania 2.Dopasowanie pracownika do pracy – kompetencje, preferencje, zainteresowania zawodowe 3.Motywacja do pracy 4.Stres w organizacji 5.Kierowanie i przywództwo 6.Cechy sytuacji pracy a dobrostan pracowników – witaminowy model Warra 7.Kolokwium zaliczeniowe 2

3 Literatura: Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna ekonomiczna Bajcar, B., Borkowska, A., Czerw, A., Gąsiorowska, A. (2007). Kwestionariusz zainteresowań zawodowych – nowa metoda w doradztwie zawodowym, W: T. Witkowski (red.), Dobór personelu, (329- 356). Taszów: MODERATOR Bańka, A. (2002). Psychologia pracy. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t 3, (283-320), Gdańsk: GWP Bańka, A. (2002). Psychologia organizacji. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t 3, (321-350), Gdańsk: GWP Jachnis, A. (2008). Psychologia organizacji. Warszawa: Difin Kożusznik, B. (2011). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: PWE Nosal, C. (2007). Struktura preferencji zawodowych i metoda ich diagnozy. W: T. Witkowski (red.), Dobór personelu, (173-196). Taszów: Moderator 3

4 Psychologia pracy i organizacji Psychologia pracy – Przedmiotem zainteresowań jest psychika i zachowanie człowieka w konkretnych warunkach aktywności zawodowej – Pomaga lepiej przygotować ludzi do pracy, racjonalizować jej organizację i osiągać z niej zadowolenie – Skupienie na procesach indywidualnych Psychologia organizacji/zarządzania – Przedmiotem zainteresowania jest analiza funkcji i procesów wpływających na klimat wewnątrz organizacji – Pomaga lepiej przygotować managerów/liderów do kierowania pracą zespołu – Skupienie na procesach grupowych, podejmowaniu decyzji, kierowaniu i motywowaniu ludzi. 4

5 Psychologia pracy Najważniejsze pytania - jak osiągnąć?: – Skuteczność indywidualnego działania pracownika – Wysokie wyniki przy minimalizacji kosztów (zmniejszony wysiłek, najłatwiejszy sposób, najkrótszy czas) – Bezpieczeństwo w pracy (fizyczne i psychologiczne) – Zadowolenie z pracy i poczucie jej wysokiej jakości (sukcesu) Klasyczne ujęcia: – Przystosowanie człowieka do pracy – Psychologia stosunków międzyludzkich – Dostosowanie pracy do człowieka Współczesne ujęcia: – Podejście interakcyjne/transakcyjne Dopasowanie człowiek-praca 5

6 Psychologia organizacji Analiza wpływu wszystkich podsystemów organizacji na zachowania pracownicze Zachowania organizacyjne – kluczowe pojęcie – System zachowań i działań związanych z wykorzystywaniem przez ludzi zadań pracy oraz osiąganiem celów organizacji – Ma zastosowanie głównie w procesie kierowania ludźmi Elementy organizacji jako systemu społecznego – Role – Normy – Władza – Klimat organizacyjny Dopasowanie człowiek-organizacja 6

7 Dopasowanie człowieka do pracy Predyspozycje – Cechy fizyczne – Zdolności (uzdolnienia, talenty) – Cechy temperamentu i osobowości – Kompetencje zawodowe – Preferencje, zainteresowania zawodowe 7

8 Kompetencje Na kompetencje składają się następujące elementy (Spencer i inni, 1990; za: Armstrong, 2000, s. 244) – Motywy – ukierunkowanie zachowania – Cechy – psychologiczne predyspozycje do określonego sposobu zachowania (np. samokontrola, odporność na stres, itp.) – Samoocena – postawy i wartości danej osoby – Wiedza merytoryczna – potwierdzona lub nie świadectwami, dyplomami, itp. – Umiejętności poznawcze i behawioralne – ukryte (np. sposób rozumowania) lub obserwowalne ( aktywne słuchanie) 8

9 Preferencje (Holland) Wybór zawodu i drogi kariery zawodowej stanowi bardzo ważny aspekt rozwoju osobowości człowieka 6 typów podstawowych preferencji zawodowych oraz analogiczne do nich typy środowisk zawodowych (rodzajów organizacji), w obrębie których dominują określone osobowości, style zachowania i rozwiązywania problemów oraz oferowane możliwości rozwoju. Ludzie poszukują takich środowisk, które umożliwią im jak najwyższy poziom wykorzystania ich możliwości i preferencji (zdolności, kompetencji, postaw) oraz realizację określonych wartości i ról społecznych 9 Realistyczne (technika) Konwenc- jonalne (biznes – operacje) Przedsiębiorcze (biznes - kontakt) Społeczne (usługi społeczne) Artystyczne (sztuka) Badawcze (nauka)

10 Zainteresowania Klasyczne teorie zainteresowań zawodowych – Parsonsa, Ginzberga, Roe, Supera, Predigera Zainteresowania wyrażają się względnie stałym i częstym zorientowaniem uwagi dowolnej i mimowolnej podmiotu na określone kategorie obiektów, czynności, stanów lub sytuacji Złożoność i niejednorodność pojęcia zainteresowań Zainteresowania a preferencje i kompetencje 10

11 Model uwarunkowań i przejawów zainteresowań (Bajcar, Borkowska, Czerw, Gąsiorowska, N osal) 11 Czynniki środowiskowe Czynniki genetyczne Czynniki związane z obrazem siebie Zainteresowania zawodowe zachowaniapreferencjeemocje postrzegane umiejętności

12 Rodzaje zainteresowań zawodowych Artystyczne Badawcze Handlowe Komunikacyjne Konwencjonalne Mechaniczne Opiekuńcze Perswazyjne Przedsiębiorcze Realistyczne Społeczne 12


Pobierz ppt "Psychologia w zarządzaniu Wykład 1. Tematyka wykładu 1.Rola psychologii w procesach zarządzania 2.Dopasowanie pracownika do pracy – kompetencje, preferencje,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google