Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zainteresowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zainteresowania."— Zapis prezentacji:

1 Zainteresowania

2 Zainteresowanie to: specyficzne nastawienie poznawcze i emocjonalne na przedmioty i zjawiska w rzeczywistości. skłonność do selektywnego kierowania uwagi na pewne obiekty. gotowość do intelektualnego zajmowania się określonym przedmiotem

3 Rodzaje zainteresowań
mechaniczne, rachunkowe, naukowe, perswazyjne, artystyczne, literackie, muzyczne, społeczne, biurowo-administracyjne, intelektualne lingwistyczne, naukowo-badawcze, przyrodnicze, polityczne, matematyczne sportowo-turystyczne, techniczne,

4 Cechy zainteresowań: Treść: czyli jakie obiekty czy zjawiska skupiają uwagę człowieka. Nieograniczona ilość obiektów i zjawisk sprawia że nie można podać wyczerpującego podziału Zakres: czyli granice w ramach których podejmowane są czynności poznawcze np.. sztuką ogólnie bądź jeden rodzaj np.. Malarstwo, muzyka itd. Siła: może być określona częstotliwością podejmowanych działań zmierzających do zaspokojenia zainteresowań

5 Trwałość: mierzona jest czasem utrzymywania się zainteresowań
Struktura, czyli liczba zainteresowań, ich siła, zakres i wzajemne powiązania: Jednokierunkowe czyli jedna dziedzina np. technika Dwuogniskowe czyli dwie nie powiązane ze sobą dziedziny np.. Muzyka i biologia Wielostronne czyli obejmujące wiele dziedzin koncentrujących się wokół jednej najważniejszej Amorficznych- rozproszone, niestałe.

6 Ludzie się różnią między sobą różnymi
zainteresowaniami, ich siłą jak i kierunkiem. O sile i trwałości zainteresowań świadczą działania, jakie człowiek podejmuje w celu ich zaspokojenia. Te silniejsze i bardziej trwałe mogą mieć wpływ na wybór zawodu, ponieważ ułatwiają pogłębianie wiedzy i opanowanie związanych z nią umiejętności.

7 Zainteresowania stanowią silę napędową
wszelkich działań człowieka, im są głębsze i bardziej wielostronne, tym bogatsze jest życie psychiczne człowieka. Są to więc zasoby ludzkie, które należy dobrze poznać i odpowiednio wykorzystać, by osiągnąć satysfakcję a tym samym zdobyć sukcesy w swoim życiu.

8 Dziękuję za uwagę!!!


Pobierz ppt "Zainteresowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google