Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W SOSNOWCU PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W SOSNOWCU KLUCZ DO UCZENIA SIĘ… klucz do sukcesu dziecka Podsumowanie realizacji programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W SOSNOWCU PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W SOSNOWCU KLUCZ DO UCZENIA SIĘ… klucz do sukcesu dziecka Podsumowanie realizacji programu."— Zapis prezentacji:

1 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W SOSNOWCU PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W SOSNOWCU KLUCZ DO UCZENIA SIĘ… klucz do sukcesu dziecka Podsumowanie realizacji programu mgr Małgorzata Kołataj

2 U CZYĆ Z PASJĄ … …to cel naszej pracy pedagogicznej. Stale poszukujemy takich metod, dzięki którym najefektywniej nauczymy dzieci świata. Mamy świadomość tego, że tylko krytyczny nauczyciel, a przede wszystkim nauczyciel, w którym jeszcze wciąż drzemie małe dziecko – znajdzie tę właściwą ścieżkę, by stać się mistrzem dla swoich wychowanków. Mistrzem, który pokazuje drogę, daje kompas i mapę, ale pozwala dziecku pokonać ją samemu, mistrzem, który zaraża pasją, potrafi podążać za dzieckiem, ale i prowadzić je za sobą, gdy posiądzie już wystarczające umiejętności. Dla nas – nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 15 w Sosnowcu – szansą na to, by stać się przewodnikami małego dziecka – stał się program KLUCZ DO UCZENIA SIĘ

3 C IEKAWY POCZĄTEK Do realizacji projektu wytypowano koleżanki: mgr Katarzynę Fudalewską – nauczyciel mianowany, 10 lat w zawodzie mgr Renatę Golańską – nauczyciel dyplomowany, 25 lat w zawodzie mgr Małgorzatę Kołątaj – nauczyciel dyplomowany, 25 lat w zawodzie mgr Izabelę Magdziarz – nauczyciel kontraktowy, 2 lata w zawodzie które po odbyciu…

4 SZKOLEŃ POD KIERUNKIEM SYMPATYCZNEJ I BARDZO WYMAGAJĄCEJ TRENERKI P ANI E LŻBIETY K ORDOS

5 PRZYSTĄPIŁY DO PLANOWANIA I REALIZACJI ZADAŃ Ujęcie I Ujęcie II Ujęcie III Ujęcie IV Przygotowanie warsztatu pracy Zaprezentowanie programu członkom Rady Pedagogicznej i Rodzicom Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem Podsumowanie realizacji zadań. Wnioski

6 A TERAZ P ĘDEM DO SUKCESU

7 ORGANIZACJI WARSZTATU PRACY

8 O RGANIZACJA WARSZTATU PRACY

9

10

11

12 To było pracowite przedsięwzięcie, ale jakże satysfakcjonują zgromadzone skarby …

13 S ZKOLENIE R ADY PEDAGOGICZNEJ Kolejnym zadaniem przewidzianym do realizacji, było szkolenie Rady Pedagogicznej, której członkowie z zainteresowaniem obserwowali podejmowane przez nas działania. Udzielił im się również nasz zapał i wizja sukcesu.

14

15

16 Szkolenie wywołało wielkie zainteresowanie wśród koleżanek, dlatego zadecydowano, aby program literacki prowadziły wychowawczynie poszczególnych grup, nieuczestniczące wcześniej w szkoleniu z Trenerem. Takie rozwiązanie pozwoliło na większą intensyfikację zajęć w tygodniu.

17 N ASZ HARMONOGRAM ZAJĘĆ

18 ZAPREZENTOWANIE PROGRAMU R ODZICOM Rodzice naszych wychowanków z zadowoleniem przyjęli zaproponowany do realizacji program KLUCZ DO UCZENIA SIĘ. Na pierwszym zebraniu Dyrektor placówki przedstawił jego główne założenia, natomiast na stronie internetowej przedszkola umieszczony jest link do oficjalnej strony programu, gdzie mogą zapoznać się ze szczegółami i kolejnymi dostępnymi modułami.

19

20 H OSPITACJE W październiku odbyły się pierwsze hospitacje, podczas których z dumą prezentowałyśmy swoje umiejętności.

21 H OSPITACJA NAUCZYCIELKI KATARZYNY F UDALEWSKIEJ

22

23 H OSPITACJA NAUCZYCIELKI I ZABELI M AGDZIARZ

24

25

26

27 H OSPITACJA NAUCZYCIELKI M AŁGORZATY K OŁĄTAJ

28

29

30

31 H OSPITACJA NAUCZYCIELKI R ENATY G OLAŃSKIEJ

32

33

34 R EALIZACJA ZAJĘĆ MGR M AŁGORZATA K OŁATAJ

35 G RUPA KRASNALE : 4 LATKI Zajęcia realizowane były 2 razy w tygodniu grupa podzielona była na 2 zespoły liczące po 12 Dzieci. Przeprowadzono ogółem 56 sesji z programu Klucz do Uczenia się Przeprowadzono następujące sesje: 1. Matematyka sensoryczna – moduł 1 – 2 razy 2. Matematyka sensoryczna – moduł 2 – 2 razy 3. Matematyka sensoryczna – moduł 3 – 2 razy 4. Matematyka sensoryczna – moduł 4 – 2 razy 5. Matematyka sensoryczna – moduł 5 – 2 razy 6. Matematyka sensoryczna – moduł 6 – 2 razy 7. Matematyka sensoryczna – moduł 7 – 2 razy 8. Matematyka sensoryczna – moduł 8 – 2 razy

36 G RUPA KRASNALE : 4 LATKI 9. Matematyka sensoryczna – moduł 9 – 2 razy 10. Matematyka sensoryczna – moduł 10 – 2 razy KONSTRUKCJE 1. Konstrukcje – moduł 1 – 2 razy 2. Konstrukcje – moduł 2 – 2 razy 3. Konstrukcje – moduł 3 – 2 razy 4. Konstrukcje – moduł 4 – 2 razy 5. Konstrukcje – moduł 5 – 2 razy 6. Konstrukcje – moduł 6 – 2 razy 7. Konstrukcje – moduł 7 – 2 razy 8. Konstrukcje – moduł 8 – 2 razy 9. Konstrukcje – moduł 9 – 2 razy 10. Konstrukcje – moduł 10 – 2 razy

37 G RUPA KRASNALE : 4 LATKI PROGRAM LITERACKI 1. Program literacki – moduł 1 – 2 razy 2. Program literacki – moduł 2 – 2 razy 3. Program literacki – moduł 3 – 2 razy 4. Program literacki – moduł 4 – 2 razy 5. Program literacki – moduł 5 – 2 razy 6. Program literacki – moduł 6 – 2 razy 7. Program literacki – moduł 7 – 2 razy 8. Program literacki – moduł 8 – 2 razy

38 G RUPA WIEWIÓRKI: 5 LATKI Zajęcia realizowane były 1 raz w tygodniu grupa liczyła 13 Dzieci. Przeprowadzono ogółem 14 sesji. Przeprowadzono następujące sesje: 1. Matematyka sensoryczna – moduł 1 – 1 raz 2. Matematyka sensoryczna – moduł 2 – 1 raz 3. Matematyka sensoryczna – moduł 3 – 1 raz 4. Matematyka sensoryczna – moduł 4 – 1 raz 5. Matematyka sensoryczna – moduł 5 – 1 raz

39 G RUPA WIEWIÓRKI: 5 LATKI KONSTRUKCJE 1. Konstrukcje – moduł 1 – 1 raz 2. Konstrukcje – moduł 2 – 1raz 3. Konstrukcje – moduł 3 – 1 raz 4. Konstrukcje – moduł 4 – 1 raz 5. Konstrukcje – moduł 5 – 1 raz 6. Konstrukcje – moduł 6 – 1 raz 7. Konstrukcje – moduł 7 – 1 raz 8. Konstrukcje – moduł 8 – 1 raz 9. Konstrukcje – moduł 9 – 1 raz

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 PODSUMOWANIE Klucz do Uczenia Się to program zajęć dla Dzieci w wieku przedszkolnym. Przezwycięża on dotychczasowy model edukacji oparty na zapamiętywaniu i odtwarzaniu informacji. Podczas sesji Dzieci rozwijają logiczne myślenie oraz efektywne wykorzystanie swojej inteligencji do samodzielnego rozwiązywania problemów. Potrafią zaakceptować odmienne opinie, dzięki czemu nabierają poczucia własnej wartości jak również tolerancji i kompromisów. Każde dziecko kształtuje u siebie wytrwałość w dążeniu do celu - zauważa, że nawet jeśli coś się nie udaje, to można to osiągnąć próbując po raz kolejny.

51 PODSUMOWANIE Program Klucz Do Uczenia Się, oparty jest na teorii wybitnego psychologa Lwa Wygotskiego - zwanego przez dzisiejszych psychologów "Mozartem psychologii". Według tej teorii prawdziwa edukacja polega na rozwoju umiejętności Dzieci do uczenia się, czyli ich zdolności do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania i realizowania swoich planów oraz komunikowania swojego zrozumienia na wiele sposobów.

52 PODSUMOWANIE Dlaczego należy realizować program w danej placówce oświatowej? Dzieci traktują sesje jako zabawę. Pozwala na wielokierunkowy, wszechstronny rozwój Gromadzenie doświadczeń niezbędnych do kształtowania późniejszych umiejętności Wprowadza w życie rytm i systematyczność (krok po kroku) Dziecko rozumie i spostrzega świat za pomocą symboli Kształci wrażliwość i uczy sposobów wyrażania emocji Poszerza zakres mowy dziecka Doskonali relacje w grupie rówieśniczej Rozwija poczucie własnej wartości

53 PODSUMOWANIE Ponadto program wspiera Rodziców w procesie wychowania i pomaga im przekazywać wiedzę swoim Dzieciom. Daje im możliwość poznania interesujących sposobów na stymulowanie rozwoju własnego Dziecka.


Pobierz ppt "PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W SOSNOWCU PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W SOSNOWCU KLUCZ DO UCZENIA SIĘ… klucz do sukcesu dziecka Podsumowanie realizacji programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google