Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„KLUCZ DO UCZENIA SIĘ…” klucz do sukcesu dziecka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„KLUCZ DO UCZENIA SIĘ…” klucz do sukcesu dziecka"— Zapis prezentacji:

1 „KLUCZ DO UCZENIA SIĘ…” klucz do sukcesu dziecka
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W SOSNOWCU „KLUCZ DO UCZENIA SIĘ…” klucz do sukcesu dziecka Podsumowanie realizacji programu mgr Renata Golańska

2 Uczyć z pasją … …to cel naszej pracy pedagogicznej.
Stale poszukujemy takich metod, dzięki którym najefektywniej nauczymy dzieci „świata”. Mamy świadomość tego, że tylko krytyczny nauczyciel, a przede wszystkim nauczyciel , w którym jeszcze wciąż drzemie małe dziecko – znajdzie tę właściwą ścieżkę, by stać się mistrzem dla swoich wychowanków. Mistrzem, który pokazuje drogę, daje kompas i mapę, ale pozwala dziecku pokonać ją samemu, mistrzem, który zaraża pasją, potrafi podążać za dzieckiem, ale i prowadzić je za sobą, gdy posiądzie już wystarczające umiejętności. Dla nas – nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 15 w Sosnowcu – szansą na to, by stać się przewodnikami małego dziecka – stał się program „KLUCZ DO UCZENIA SIĘ”

3 Ciekawy początek Do realizacji projektu wytypowano koleżanki:
mgr Katarzynę Fudalewską – nauczyciel mianowany, 10 lat w zawodzie mgr Renatę Golańską – nauczyciel dyplomowany, 25 lat w zawodzie mgr Małgorzatę Kołątaj – nauczyciel dyplomowany, 25 lat w zawodzie mgr Izabelę Magdziarz – nauczyciel kontraktowy, 2 lata w zawodzie które po odbyciu…

4 szkoleń pod kierunkiem sympatycznej i bardzo wymagającej trenerki Pani Elżbiety Kordos …

5 przystąpiły do planowania i realizacji zadań
Przygotowanie warsztatu pracy Ujęcie I Zaprezentowanie programu członkom Rady Pedagogicznej i Rodzicom Ujęcie II Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem Ujęcie III Podsumowanie realizacji zadań. Wnioski Ujęcie IV

6 A teraz Pędem do sukcesu

7 organizacji warsztatu pracy

8 Organizacja warsztatu pracy

9 Organizacja warsztatu pracy

10 Organizacja warsztatu pracy
Zestawy pomocy powiększyłyśmy również o własne pomysły

11 Organizacja warsztatu pracy

12 Organizacja warsztatu pracy
To było pracowite przedsięwzięcie, ale jakże satysfakcjonują zgromadzone skarby …

13 Szkolenie Rady pedagogicznej
Kolejnym zadaniem przewidzianym do realizacji, było szkolenie Rady Pedagogicznej, której członkowie z zainteresowaniem obserwowali podejmowane przez nas działania. Udzielił im się również nasz zapał i wizja sukcesu.

14

15

16 Szkolenie wywołało wielkie zainteresowanie wśród koleżanek, dlatego
zadecydowano, aby program literacki prowadziły wychowawczynie poszczególnych grup, nieuczestniczące wcześniej w szkoleniu z Trenerem. Takie rozwiązanie pozwoliło na większą intensyfikację zajęć w tygodniu.

17 zaprezentowanie programu Rodzicom
Rodzice naszych wychowanków z zadowoleniem przyjęli zaproponowany do realizacji program KLUCZ DO UCZENIA SIĘ. Na pierwszym zebraniu Dyrektor placówki przedstawił jego główne założenia, natomiast na stronie internetowej przedszkola umieszczony jest link do oficjalnej strony programu, gdzie mogą zapoznać się ze szczegółami i kolejnymi dostępnymi modułami.

18

19 Hospitacje W październiku odbyły się pierwsze hospitacje, podczas których z dumą prezentowałyśmy swoje umiejętności.

20 Hospitacja nauczycielki katarzyny Fudalewskiej

21

22

23 Hospitacja nauczycielki Izabeli Magdziarz

24

25

26

27 Hospitacja nauczycielki Małgorzaty Kołątaj

28

29

30

31 Hospitacja nauczycielki Renaty Golańskiej

32

33

34 Realizacja zajęć mgr Renata Golańska

35 Grupa Misie: 2,5 – 3 latki Zajęcia realizowane były 2 razy w tygodniu przy współpracy z wychowawcą grupy, który koncentrował się głównie na programie literackim oraz utrwalał zrealizowane moduły matematyki sensorycznej i konstrukcji. Przeprowadziłam ogółem 18 sesji, w tym: Matematyka sensoryczna – moduł 1 – 2 razy Matematyka sensoryczna – moduł 2 – 1 raz Matematyka sensoryczna – moduł 3 – 2 razy Matematyka sensoryczna – moduł 4 – 1 raz Matematyka sensoryczna – moduł 5 – 1 raz Matematyka sensoryczna – moduł 6 – 1 raz Konstrukcje – moduł 1 – 1 raz Konstrukcje – moduł 2 – 4 razy Konstrukcje – moduł 3 – 2 razy Konstrukcje – moduł 4 – 2 razy Konstrukcje – moduł 5 – 1 raz

36 grupa Motylki: 4 latki Zajęcia w grupie realizowane były 3 razy w tygodniu, przez dwie wychowawczynie: I. Magdziarz (2 x) i R. Golańską (1 x). Przeprowadziłam ogółem 14 podwójnych sesji, w tym: Matematyka sensoryczna – moduł 3 – 2 razy Matematyka sensoryczna – moduł 6 – 2 razy Matematyka sensoryczna – moduł 9 – 2 razy Matematyka sensoryczna – moduł 13 – 2 razy Matematyka sensoryczna – moduł 15 – 2 razy Konstrukcje – moduł 2 – 2 razy Konstrukcje – moduł 5 – 2 razy Konstrukcje – moduł 9 – 2 razy Konstrukcje – moduł 14 – 2 razy Program literacki – moduł 3 – 2 razy Program literacki – moduł 5 – 2 razy Program literacki – moduł 7 – 2 razy Program literacki – moduł 10 – 2 razy Program literacki – moduł 11 – 2 razy

37 grupa Wiewiórki: 5 latki
Zajęcia realizowane były 1 raz w tygodniu przy współpracy z wychowawcą grupy, który koncentrował się na programie literackim oraz utrwalał trudniejsze sesje oraz przy współudziale koleżanki M. Kołątaj, która w analogicznym czasie realizowała zajęcia z drugą połową grupy. Przeprowadziłam ogółem 15 sesji, w tym: Matematyka sensoryczna – moduł 1 Matematyka sensoryczna – moduł 2 Matematyka sensoryczna – moduł 3 Matematyka sensoryczna – moduł 4 Matematyka sensoryczna – moduł 5 Matematyka sensoryczna – moduł 6 Matematyka sensoryczna – moduł 7 Matematyka sensoryczna – moduł 8 Matematyka sensoryczna – moduł 9 Konstrukcje – moduł 1 Konstrukcje – moduł 2 – 2 razy Konstrukcje – moduł 3 Konstrukcje – moduł 4 Konstrukcje – moduł 5

38 Matematyka sensoryczna

39 Zajęcia w grupie Misie

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 konstrukcje

54

55

56

57

58

59 SUPER BUDOWNICZY

60 Program literacki

61

62

63

64

65

66 Podsumowanie Program „Klucz Do Uczenia się” doskonale sprawdza się w warunkach przedszkolnych. Dzieci wspaniale reagują na odmienne formy i metody pracy; szczególnie ważne jest dla nich: fakt posiadania własnych pomocy dydaktycznych, o które nie trzeba walczyć i rywalizować, fakt posiadania własnej przestrzeni do pracy (tacki, koszyczki), której nikt nie narusza, samodzielne dochodzenie do rozwiązania problemu, odmienny sposób analizowanie rzeczywistości posługiwanie się językiem symboli, które jest dla nich zupełną nowością. Program koresponduje z podstawowymi celami wychowania przedszkolnego określonymi w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego, może zatem całkowicie zastąpić realizowane dotychczas programy, zwłaszcza, że jego podstawowym celem jest wyposażenie małego człowieka w „umiejętność uczenia się i wykorzystywania własnego potencjału umysłowego” do rozwiązywania problemów edukacyjnych – a to dziś najcenniejsza umiejętność, jaką może posiąść dziecko.

67 Uwagi, Podczas realizacji programu zwróciłam uwagę na kilka niedogodności: Niewystarczająca ilość pomocy dydaktycznych. Grupa przedszkolna liczy 25 dzieci, w związku z czym dzieląc je na dwie grupy, aby każde dziecko otrzymało swój zestaw pomocy powinno ich być co najmniej 13. Taki zestaw dodatkowy przygotowałam samodzielnie. Niewystarczająca ilość zabaw ruchowych przewidzianych w scenariuszach zajęć, chociaż scenariusz nie ogranicza przecież inwencji samego nauczyciela, który może go udoskonalać i dopasowywać do potrzeb swoich i dzieci, które reprezentują różne poziomy umiejętności. Niektóre scenariusze przeładowane są treścią, co powoduje, że zajęcie staje się nużące dla dzieci, wymagały więc rozłożenia na dwie sesje (zwłaszcza w młodszych grupach). Przewaga pomocy papierowych; dzieci zdecydowanie bardziej wolą różne przedmioty do manipulowania.

68 Obserwacje, Wnioski Istotne w programie jest to, że  każdemu dziecku daje on możliwość rozwinięcia w sobie nawyków, takich jak: potrzeba zastanawiania się przed podjęciem działania, gotowość do planowania, umiejętna współpraca z rówieśnikami, umiejętne przedstawienie innym swojego punktu widzenia umiejętność dzielenia się informacjami, umiejętne słuchania i akceptowanie cudzych racji. Dzięki tym nawykom, dzieci są w stanie rozwiązywać problemy, myśleć w kategoriach przyczyn i skutków i radzić sobie z niepewnością i wątpliwościami. Uczą się też rozumienia, że mają prawo popełniać błędy, i że czasami są one konieczne do tego, aby dojść do poprawnego rozwiązania.

69 Obserwacje, Wnioski Rozwinięcie u dziecka takich właśnie umiejętności, musi prowadzić także do zmian w rozwoju osobowości małego człowieka, który ma możliwość stać się dzieckiem pewnym siebie, z ogromnym poczuciem własnej wartości. Dzieckiem, które nie będzie bało się podejmowania wyzwań, gdyż posiądzie umiejętność kreatywnego myślenia, a to przecież przepustka do zdobywania wiedzy, rozwijania talentów i wszelkich innych umiejętności niezbędnych w trakcie procesu edukacyjnego.

70 Obserwacje, Wnioski Analizując poszczególne składowe programu "Klucz do Uczenia się", które miałam szansę realizować uważam, że wszystkie trzy programy, tj. MATEMATYKA SENSORYCZNA, KONSTRUKCJE, PROGRAM LITERACKI, są niezwykle wartościowe. MATEMATKA SENSORYCZNA - przygotowuje dzieci do percepcji świata kształtów, kolorów, wielkości, jest wstępem do przyswajania sobie przez dziecko właściwych pojęć matematycznych. KONSTRUKCJE - uczą dziecko planowania, analizowania struktury budowli, zależności pomiędzy jej elementami, rozwijają wyobraźnię przestrzenną, dokładność i precyzję. PROGRAM LITERACKI - rozwija dziecięcą wyobraźnię, uczy dzieci przeżywania, wczuwania się w nastroje bohaterów, wspomaga procesy myślowe, rozwija pamięć, uczy posługiwania się symbolem a w efekcie wyposaża dziecko w umiejętność budowania własnych historii. Daje też dziecku pewność siebie, bowiem jest ono w stanie dzięki językowi symboli i umiejętności budowania modelu sytuacji - opowiedzieć bez przeszkód najdłuższą bajkę z zachowaniem właściwej kolejności wydarzeń.

71 Obserwacje, Wnioski Szczególnie wysoko oceniam dwa ostatnio opisane programy, jako szczególnie innowacyjne, wyposażające dziecko w pewne umiejętności uniwersalne i "nawyki umysłowe", dzięki którym łatwiej będzie mogło przyswajać szeroko pojętą wiedzę. W przyszłości chciałaby również mieć możliwość zapoznania się i realizowania innych propozycji programowych, wchodzących w skład KLUCZA DO UCZENIA SIĘ.

72 Dziękuję za uwagę mgr Renata Golańska


Pobierz ppt "„KLUCZ DO UCZENIA SIĘ…” klucz do sukcesu dziecka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google