Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarowanie przestrzenią Finansowe skutki dla samorządów mgr inż. arch. Jacek Koziński Solina 11 października 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarowanie przestrzenią Finansowe skutki dla samorządów mgr inż. arch. Jacek Koziński Solina 11 października 2010."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarowanie przestrzenią Finansowe skutki dla samorządów mgr inż. arch. Jacek Koziński Solina 11 października 2010

2 Burford 1 km.

3

4 Drogi – z podatków; Pierwsze urządzenie ulic, włącznie z gruntem - część procesu urbanizacji, koszty ponosili ci co zyskiwali (bilans lokalny); W procesie urbanizacji gmina pełniła rolę organizatora, a nie fundatora;

5 Olbrzymie potrzeby mieszkaniowe i dopiero czekająca nas urbanizacja. Średnia roczna produkcja mieszkań z ostatniego 20 lat to ledwie 52% z okresu komunizmu; Złe przemiany kulturowe; zanik różnicy między prawem własności ziemi, a prawem do zabudowy; stosunek do deweloperów: Fatalne skutki reformy rolnej – brak mechanizmu wydzielania szkieletu drogowego; Powszechna partyzantka - wydajność pracy na poziomie 20% budownictwa amerykańskiego; 80 % powierzchni budowane jest metodami chałupniczymi; Model rozproszonego budownictwa rezydencjonalnego. 15 razy wyższy koszt uzbrojenia terenu w przeliczeniu na jeden dom niż w Anglii. Nieskuteczna administracja i biurokracja - doktryna fundamentalizmu formalnego.

6 Granica polsko – czeska.

7 Nowa Iwiczna gm. Lesznowola.

8

9

10 Aleksandria.

11 Buenos Aires 35km.

12 Chicago 45km.

13 Chicago.

14 Londyn.

15

16 WARSZAWA, ŻOLIBORZ

17

18 PLAN REGULACYJNY PARCELACJI Gmina określa granice terenu, który ma ulec regulacji; Ustala udział każdego właściciela w całości terenu; Właściciele działek składają oświadczenie o woli przynależności do jednej z ustalonych grup etapowania zabudowy. Następuje scalenie działek w jedną całość i wydzielenie szkieletu ulic. Powstałe kwartały zabudowy dzielone są na działki o wielkościach proporcjonalnych do udziałów, z uwzględnieniem zadeklarowanej woli. Działki przeznaczone pod drogi i inne cele publiczne stają się własnością gminy. Rozliczenie pomocniczej puli finansowej.

19

20

21

22

23

24 PRZYCHODY GMINY PRZEZ 30 LAT. RAZEM zł = 100 % RAZEM zł = 8,5 %

25 GMINA PAŃSTWO 30 LAT 9,6%8,4%8,5% -3,8% 6,1%5,6% GRUNT+BUD.P. DOCH.SUMAWYDATKIBILANS VAT 7%DZIECI W W

26 WILANÓW, 100 domów, 0,2 d/ha.

27 BOBROWIEC, 384 domy, 1,1 d/ha.

28 LADNA (CZ) 450 domów, 10d/ha

29 PORTLAND (USA) domów, 25d/ha

30 Portland, 60m / 420 m 2

31 LONDYN domów, 44 d/ha

32 WIELKOŚĆ RYNKU MIESZKANIOWEGO, PIERWOTNEGO I WTÓRNEGO, W STOSUNKU DO POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z DEMOGRAFII.

33 WYKRES 1. Daty kolejnych nowelizacji ustaw budowlanych na osi czasu. Dane z archiwum Sejmu. Nie uwzględniono nowelizacji nie przyjętych. WYKRES 2. Ilość stron głównych aktów prawnych, ustaw i rozporządzeń ministrów, których znajomość jest wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane dla architektów. Dane – z oficjalnych informacji Izby Architektów dla kandydatów do egzaminu. Dane wcześniejsze – z publikacji przedwojennych (Kalendarz Techniczno- Budowlany). Nie uwzględniono aktów drugorzędnych i norm. WYKRES 3. Średnia objętość dokumentacji potrzebnej do wybudowania domu jednorodzinnego, na podstawie archiwum gminy Piaseczno. Dane po 2003 roku na podstawie wzrostu objętości projektów w pracowni autora. Gwałtowny wzrost w 2005 roku jest związany z wprowadzeniem dodatkowych procedur oddawania budynków do użytkowania. Nie uwzględniono projektów przyłączy.

34 Konstytucja. Art ). Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Gminy są jak drzewa w lesie. Ich kłopoty nie są ani medialne, ani głośne. Jak drzewa usychają cicho. Gminy to nie przedsiębiorstwa, które samorzutnie powstają na rynku i z niego odchodzą. Samorządy to my, a ten las to Polska. Bankructwo większości gmin to bankructwo Polski. Inne niż dzisiejszej Grecji, bo nie dotyczy budżetu państwa, nie oświetlonego wierzchu piramidy, ale ukrytej w cieniu podstawy.

35 System finansowania urbanizacji. Zasada: koszty pokrywają ci, którzy zyskują. Renta planistyczna w naturze. Powszechna konsolidacja gruntów przed ich zabudową. Ochrona rynku ziemią przed spekulacją. Parametr czasu w planowaniu. Ustawowa wykładnia zagadnień konstytucyjnych. Prawo do zabudowy jako przywilej i zobowiązanie. Głód mieszkaniowy jako główne zagrożenie dla bytu narodu. Decentralizacja, zasada pomocniczości Państwa. Ścisły związek prawa do decyzji i odpowiedzialności. Szacunek Państwa dla obywateli i ich samorządów.

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Dziękuję za uwagę, Jacek Koziński Architekt


Pobierz ppt "Gospodarowanie przestrzenią Finansowe skutki dla samorządów mgr inż. arch. Jacek Koziński Solina 11 października 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google