Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarowanie przestrzenią Finansowe skutki dla samorządów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarowanie przestrzenią Finansowe skutki dla samorządów"— Zapis prezentacji:

1 Gospodarowanie przestrzenią Finansowe skutki dla samorządów
mgr inż. arch. Jacek Koziński Solina 11 października 2010

2 Burford 1 km.

3

4 Drogi – z podatków; Pierwsze urządzenie ulic, włącznie z gruntem - część procesu urbanizacji, koszty ponosili ci co zyskiwali (bilans lokalny); W procesie urbanizacji gmina pełniła rolę organizatora, a nie fundatora;

5 Olbrzymie potrzeby mieszkaniowe i dopiero czekająca nas urbanizacja.
Średnia roczna produkcja mieszkań z ostatniego 20 lat to ledwie 52% z okresu komunizmu; Złe przemiany kulturowe; zanik różnicy między prawem własności ziemi, a prawem do zabudowy; stosunek do deweloperów: Fatalne skutki reformy rolnej – brak mechanizmu wydzielania szkieletu drogowego; Powszechna partyzantka - wydajność pracy na poziomie 20% budownictwa amerykańskiego; 80 % powierzchni budowane jest metodami chałupniczymi; Model rozproszonego budownictwa rezydencjonalnego. 15 razy wyższy koszt uzbrojenia terenu w przeliczeniu na jeden dom niż w Anglii. Nieskuteczna administracja i biurokracja - doktryna fundamentalizmu formalnego.

6 Granica polsko – czeska.

7 Nowa Iwiczna gm. Lesznowola.

8

9

10 Aleksandria.

11 Buenos Aires 35km.

12 Chicago 45km.

13 Chicago.

14 Londyn.

15 Londyn.

16 WARSZAWA , ŻOLIBORZ

17

18 PLAN REGULACYJNY PARCELACJI
Gmina określa granice terenu, który ma ulec regulacji; Ustala udział każdego właściciela w całości terenu;  Właściciele działek składają oświadczenie o woli przynależności do jednej z ustalonych grup etapowania zabudowy.  Następuje scalenie działek w jedną całość i wydzielenie szkieletu ulic. Powstałe kwartały zabudowy dzielone są na działki o wielkościach proporcjonalnych do udziałów, z uwzględnieniem zadeklarowanej woli.   Działki przeznaczone pod drogi i inne cele publiczne stają się własnością gminy. Rozliczenie pomocniczej puli finansowej.

19

20

21

22

23

24 PRZYCHODY GMINY PRZEZ 30 LAT.
RAZEM zł = 100 % RAZEM zł = 8,5 %

25 GMINA PAŃSTWO 30 LAT 9,6% 8,4% 8,5% -3,8% 6,1% 5,6% VAT 7% DZIECI W1
GMINA PAŃSTWO 30 LAT 9,6% 8,4% 8,5% -3,8% 6,1% 5,6% GRUNT+BUD. P. DOCH. SUMA WYDATKI BILANS VAT 7% DZIECI W1 194 W2 69 015 11

26 WILANÓW, 100 domów, 0,2 d/ha.

27 BOBROWIEC, 384 domy, 1,1 d/ha.

28 LADNA (CZ) domów, 10d/ha

29 PORTLAND (USA) 9 000 domów, 25d/ha

30 Portland, 60m / 420 m2

31 LONDYN domów, 44 d/ha

32 WIELKOŚĆ RYNKU MIESZKANIOWEGO, PIERWOTNEGO I WTÓRNEGO, W STOSUNKU DO POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z DEMOGRAFII.

33 WYKRES 1. Daty kolejnych nowelizacji ustaw budowlanych na osi czasu. Dane z archiwum Sejmu. Nie uwzględniono nowelizacji nie przyjętych. WYKRES 2. Ilość stron głównych aktów prawnych, ustaw i rozporządzeń ministrów, których znajomość jest wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane dla architektów. Dane – z oficjalnych informacji Izby Architektów dla kandydatów do egzaminu. Dane wcześniejsze – z publikacji przedwojennych (Kalendarz Techniczno- Budowlany). Nie uwzględniono aktów drugorzędnych i norm. WYKRES 3. Średnia objętość dokumentacji potrzebnej do wybudowania domu jednorodzinnego, na podstawie archiwum gminy Piaseczno. Dane po 2003 roku na podstawie wzrostu objętości projektów w pracowni autora. Gwałtowny wzrost w 2005 roku jest związany z wprowadzeniem dodatkowych procedur oddawania budynków do użytkowania. Nie uwzględniono projektów przyłączy.

34 Konstytucja. Art. 167. 1). Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. „Gminy są jak drzewa w lesie. Ich kłopoty nie są ani medialne, ani głośne. Jak drzewa usychają cicho. Gminy to nie przedsiębiorstwa, które samorzutnie powstają na rynku i z niego odchodzą. Samorządy to my, a ten las to Polska. Bankructwo większości gmin to bankructwo Polski. Inne niż dzisiejszej Grecji, bo nie dotyczy budżetu państwa, nie oświetlonego wierzchu piramidy, ale ukrytej w cieniu podstawy.”

35 System finansowania urbanizacji
System finansowania urbanizacji. Zasada: koszty pokrywają ci, którzy zyskują. Renta planistyczna w naturze. Powszechna konsolidacja gruntów przed ich zabudową. Ochrona rynku ziemią przed spekulacją. Parametr czasu w planowaniu. Ustawowa wykładnia zagadnień konstytucyjnych. Prawo do zabudowy jako przywilej i zobowiązanie. „Głód mieszkaniowy” jako główne zagrożenie dla bytu narodu. Decentralizacja, zasada pomocniczości Państwa. Ścisły związek prawa do decyzji i odpowiedzialności. Szacunek Państwa dla obywateli i ich samorządów.

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Dziękuję za uwagę, Jacek Koziński Architekt


Pobierz ppt "Gospodarowanie przestrzenią Finansowe skutki dla samorządów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google