Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ S.A. INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI LUTY 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ S.A. INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI LUTY 2009."— Zapis prezentacji:

1 AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ S.A. INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI LUTY 2009

2 AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ZOSTAŁA UTWORZONA 16 CZERWCA 2004 r. W FORMIE SPÓŁKI AKCYJNEJ (WPIS DO KRS Z DNIA 30.12.2004 r.) AKCJONARIUSZAMI ARMZ S.A. SĄ: GMINY: CHRZANÓW, LIBIĄŻ I TRZEBINIA POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (DO 28.12.2007 RAFINERIA TRZEBINIA S.A.) AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY S.A. (DO 30.06.2005 ZGE "JANINA" SP. z o.o.) KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 500.000,00 PLN KAPITAŁ WPŁACONY: 500.000,00 PLN

3 MISJA AGENCJI ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ Misją Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. jest utworzenie Chrzanowsko – Trzebinskiego Parku Przemysłowego w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości, tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy oraz stworzenie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i do inwestowania przez potencjalnych przedsiębiorców.

4 PARTNERZY CHRZANOWSKA IZBA GOSPODARCZA POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU FUNDACJA ROZWOJU REGIONU RABKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONU RABKA POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

5 ZAKRES DZIAŁANIA AGENCJI ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ DORADZTWO W ZAKRESIE URUCHAMIANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POMOC W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA FIRMY POŚREDNICTWO W UDZIELANIU PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK DLA MŚP I STARTERÓW DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOW A ZARZĄDZANIE TERENAMI CHRZANOWSKO– TRZEBIŃSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA

6 PUNKTY KONSULTACYJNE PROWADZONE PRZEZ PODMIOTY ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM SYSTEMIE USŁUG DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW TWORZĄ OGÓLNOPOLSKĄ SIEĆ LICZĄCĄ 99 PK, ŚWIADCZĄCYCH BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Z ZAKRESU SZEROKO ROZUMIANEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ DOSTĘPNYCH FORM WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. DZIAŁALNOŚĆ PK FINANSOWANA JEST W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP FINANSOWANEGO Z PODDZIAŁANIA 2.2.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.

7

8

9

10 10 OD WRZEŚNIA 2008 r. W PUNKCIE KONSULTACYJNYM W CHRZANOWIE ZREALIZOWANO ok. 290 USŁUG INFORMACYJNYCH, W TYM: OKOŁO 120 NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW OKOŁO 170 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ USŁUGI REALIZOWANE SĄ: W SIEDZIBIE PK W FORMIE DYŻURÓW KONSULTACYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

11

12

13

14

15 DOTACJE Z PROGRAMU ZOSTAŃ MAŁOPOLSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU STANOWIĄ OSOBY FIZYCZNE (MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO) ZAMIERZAJĄCY ROZPOCZĄĆ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Z WYŁĄCZENIEM OSÓB, KTÓRE POSIADAŁY ZAREJESTROWANĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W OKRESIE 1 ROKU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROJEKTU). WNIOSKODAWCY MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE NIE TYLKO W KRAKOWIE, ALE TAKŻE TAM, GDZIE DZIAŁAJĄ INSTYTUCJE KONSORCJUM, A WIĘC W CAŁEJ MAŁOPOLSCE. KAŻDA Z INSTYTUCJI OBEJMUJE SWYM ZASIĘGIEM 2-3 POWIATY.

16 TERMIN REKRUTACJI: I EDYCJA: 9 - 20 LUTY 2009 ROKU II EDYCJA: 14 - 27 KWIECIEŃ 2009 ROKU III EDYCJA: 15 - 26 CZERWIEC 2009 ROKU MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH: OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE SKŁADAJĄ DOKUMENTY ODPOWIEDNIO U LIDERA LUB PARTNERÓW W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA LOKALIZACJI SIEDZIBY ICH PRZYSZŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. PODCZAS ETAPU REKRUTACJI NASTĄPI: BADANIE PREDYSPOZYCJI PRZEDSIĘBIORCZYCH; OCENA POMYSŁU NA BIZNES POPRZEZ OCENĘ ZNAJOMOŚCI: BRANŻY, KONKURENCJI, REALNOŚCI POMYSŁU.

17 W PIERWSZYM ETAPIE ODBĘDĄ SIĘ SZKOLENIA I USŁUGI DORADCZE, KTÓRE UMOŻLIWIĄ UZYSKANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO ZAŁOŻENIA I PROWADZNIA DZIAŁALNOŚCI GOPODARCZEJ. W DRUGIM ETAPIE ZAINTERESOWANI DOTACJĄ NAPISZĄ BIZNESPLAN I ZŁOŻĄ WNIOSEK. OKOŁO 240 NAJLEPSZYCH PROJEKTÓW MOŻE LICZYĆ NA DOTACJĘ W WYSOKOŚCI DO 40 TYS. ZŁ (PRZY NIEWIELKIM WKŁADZIE WŁASNYM – 15% OTRZYMANEJ DOTACJI), A TAKŻE CZĘŚĆ Z NICH – W PÓŹNIEJSZYM CZASIE - NA PÓŁROCZNE DOFINANSOWYWANIE ROZPOCZĘTEJ JUŻ DZIAŁALNOŚCI KWOTĄ OK. 800 ZŁ MIESIĘCZNIE.

18 AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ S.A. SWOIM ZASIĘGIEM TERYTORIALNYM OBEJMUJE TRZY POWIATY: CHRZANOWSKI, OLKUSKI I MIECHOWSKI. NATOMIAST OBSZAR POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO I WADOWICKIEGO JEST OBSŁUGIWANY PRZEZ CENTRUM BIZNESU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ W OŚWIĘCIMIU PROJEKT ZOSTAŃ MAŁOPOLSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ PRZEWIDUJE ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W JEDNEJ Z FORM: JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, SPÓŁKI CYWILNEJ.

19 W LUTYM 2009 r. ZOSTAŁA URUCHOMIONA SPECJALNA STRONA INTERNETOWA, NA KTÓREJ ZAMIESZCZANE SĄ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO PROJEKTU. www.nowafirma-malopolska.pl

20 JEDNORAZOWE DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ AGENCJA OFERUJE POMOC DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, PLANUJĄCYCH URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI - WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW I PISANIE BIZNES PLANÓW W CELU UZYSKANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY, GŁÓWNIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHRZANOWIE, LECZ RÓWNIEŻ W KRZESZOWICACH I KRAKOWIE DOTYCHCZAS 103 OSOBY SKORZYSTAŁY Z BEZPOŚRDENIEJ POMOCY ARMZ S.A. W CELU POZYSKIWANIA W/W DOTACJI I OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

21 O POMOC W ZAKRESIE APLIKOWANIA O DOTACJE Z UE DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA W RAMACH PK NA TEMAT AKTUALNYCH PROGRAMÓW WSPARCIA UE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW WYPEŁNIANI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH, TWORZENIE BIZNES PLANÓW I INNYCH ZAŁĄCZNIKÓW W RAMACH BIURA PROJEKTÓW

22 FUNDUSZE POŻYCZKOWE STANOWIĄ ALTERNATYWĘ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO. UDZIELAJĄ POŻYCZEK, KTÓRE PRZEZNACZONE SĄ PRZEDE WSZYSTKIM DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W ZDOBYCIU FINANSOWANIA KOMERCYJNEGO (NP. KREDYTU BANKOWEGO) Z POWODU BRAKU WYMAGANYCH ZABEZPIECZEŃ CZY HISTORII KREDYTOWEJ.

23 FUNDUSZE POŻYCZKOWE FUNDUSZE POŻYCZKOWE UDZIELAJĄ POŻYCZEK PRZEZNACZONYCH NA CELE ZWIĄZANE Z PODJĘCIEM, PROWADZENIEM I ROZWOJEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, MIĘDZY INNYMI NA: FINANSOWANIE INWESTYCJI, WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH LUB TECHNOLOGICZNYCH, ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ, ROZBUDOWĘ, ADAPTACJĘ LUB MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH, USŁUGOWYCH, ZAKUP MATERIAŁÓW I SUROWCÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAŁOŻONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZEGO.

24 POŚREDNICTWO W UDZIELANIU PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK OD LIPCA 2005 ROKU ARMZ WSPÓŁPRACUJE Z FUNDUSZEM POŻYCZKOWYM FUNDACJI ROZWOJU REGIONU RABKA DOTYCHCZAS 78 PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, Z POWIATU CHRZANOWSKIEGO I OKOLIC, POZYSKAŁO ZA POŚREDNICTWEM ARMZ POŻYCZKI (INWESTYCYJNE I OBROTOWE) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.775.000 zł W 2008 ROKU ARMZ S.A. UZYSKAŁA I MIEJSCE W RANKINGU NA NAJBARDZIEJ AKTYWNEGO PRZEDSTAWICIELA TERENOWEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO FRRR.

25 FUNDUSZ OFERUJE POŻYCZKI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW NA ROZWÓJ LUB ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PREFERENCYJNE OPROCENTOWANIE 7,99%

26 OD MARCA 2005 r., WE WSPÓŁPRACY Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W CHRZANOWIE ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI, AGENCJA ORGANIZUJE SZKOLENIA I WARSZTATY SKIEROWANE ZARÓWNO DO OSÓB BEZROBOTNYCH, JAK I PRACUJĄCYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZY UCZNIÓW, PRAGNĄCYCH POSZERZYĆ WŁASNE UMIEJĘTNOŚCI ORAZ ZWIĘKSZYĆ ZAKRES KWALIFIKACJI. DOTYCHCZAS 460 OSÓB SKORZYSTAŁO Z OFERTY SZKOLENIOWEJ ARMZ S.A. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

27 TEMATYKA REALIZOWANYCH SZKOLEŃ OBEJMUJE: ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z URUCHAMIANIEM I PROWADZENIEM WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA ORAZ WYKORZYSTANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH W DZIAŁALNOŚCI FIRMY, ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ, WARSZTATY Z ZAKRESU PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA, AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY I/ LUB SAMOZATRUDNIENIE, I INNE, W ZALEŻNOŚCI OD ZAPOTRZEBOWANIA. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

28 ZARZĄDZANIE CHTPP POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH ORAZ POSZUKIWANIE POTENCJALNYCH INWESTORÓW NA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW CHRZANOWSKO – TRZEBIŃSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO

29 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ S.A. INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI LUTY 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google