Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ S.A. INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI LUTY 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ S.A. INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI LUTY 2009."— Zapis prezentacji:

1 AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ S.A. INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI LUTY 2009

2 AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ZOSTAŁA UTWORZONA 16 CZERWCA 2004 r. W FORMIE SPÓŁKI AKCYJNEJ (WPIS DO KRS Z DNIA r.) AKCJONARIUSZAMI ARMZ S.A. SĄ: GMINY: CHRZANÓW, LIBIĄŻ I TRZEBINIA POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (DO RAFINERIA TRZEBINIA S.A.) AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY S.A. (DO ZGE "JANINA" SP. z o.o.) KAPITAŁ ZAKŁADOWY: ,00 PLN KAPITAŁ WPŁACONY: ,00 PLN

3 MISJA AGENCJI ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ Misją Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. jest utworzenie Chrzanowsko – Trzebinskiego Parku Przemysłowego w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości, tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy oraz stworzenie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i do inwestowania przez potencjalnych przedsiębiorców.

4 PARTNERZY CHRZANOWSKA IZBA GOSPODARCZA POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU FUNDACJA ROZWOJU REGIONU RABKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONU RABKA POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

5 ZAKRES DZIAŁANIA AGENCJI ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ DORADZTWO W ZAKRESIE URUCHAMIANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POMOC W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA FIRMY POŚREDNICTWO W UDZIELANIU PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK DLA MŚP I STARTERÓW DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOW A ZARZĄDZANIE TERENAMI CHRZANOWSKO– TRZEBIŃSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA

6 PUNKTY KONSULTACYJNE PROWADZONE PRZEZ PODMIOTY ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM SYSTEMIE USŁUG DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW TWORZĄ OGÓLNOPOLSKĄ SIEĆ LICZĄCĄ 99 PK, ŚWIADCZĄCYCH BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Z ZAKRESU SZEROKO ROZUMIANEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ DOSTĘPNYCH FORM WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. DZIAŁALNOŚĆ PK FINANSOWANA JEST W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP FINANSOWANEGO Z PODDZIAŁANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.

7

8

9

10 10 OD WRZEŚNIA 2008 r. W PUNKCIE KONSULTACYJNYM W CHRZANOWIE ZREALIZOWANO ok. 290 USŁUG INFORMACYJNYCH, W TYM: OKOŁO 120 NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW OKOŁO 170 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ USŁUGI REALIZOWANE SĄ: W SIEDZIBIE PK W FORMIE DYŻURÓW KONSULTACYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

11

12

13

14

15 DOTACJE Z PROGRAMU ZOSTAŃ MAŁOPOLSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU STANOWIĄ OSOBY FIZYCZNE (MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO) ZAMIERZAJĄCY ROZPOCZĄĆ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Z WYŁĄCZENIEM OSÓB, KTÓRE POSIADAŁY ZAREJESTROWANĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W OKRESIE 1 ROKU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROJEKTU). WNIOSKODAWCY MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE NIE TYLKO W KRAKOWIE, ALE TAKŻE TAM, GDZIE DZIAŁAJĄ INSTYTUCJE KONSORCJUM, A WIĘC W CAŁEJ MAŁOPOLSCE. KAŻDA Z INSTYTUCJI OBEJMUJE SWYM ZASIĘGIEM 2-3 POWIATY.

16 TERMIN REKRUTACJI: I EDYCJA: LUTY 2009 ROKU II EDYCJA: KWIECIEŃ 2009 ROKU III EDYCJA: CZERWIEC 2009 ROKU MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH: OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE SKŁADAJĄ DOKUMENTY ODPOWIEDNIO U LIDERA LUB PARTNERÓW W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA LOKALIZACJI SIEDZIBY ICH PRZYSZŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. PODCZAS ETAPU REKRUTACJI NASTĄPI: BADANIE PREDYSPOZYCJI PRZEDSIĘBIORCZYCH; OCENA POMYSŁU NA BIZNES POPRZEZ OCENĘ ZNAJOMOŚCI: BRANŻY, KONKURENCJI, REALNOŚCI POMYSŁU.

17 W PIERWSZYM ETAPIE ODBĘDĄ SIĘ SZKOLENIA I USŁUGI DORADCZE, KTÓRE UMOŻLIWIĄ UZYSKANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO ZAŁOŻENIA I PROWADZNIA DZIAŁALNOŚCI GOPODARCZEJ. W DRUGIM ETAPIE ZAINTERESOWANI DOTACJĄ NAPISZĄ BIZNESPLAN I ZŁOŻĄ WNIOSEK. OKOŁO 240 NAJLEPSZYCH PROJEKTÓW MOŻE LICZYĆ NA DOTACJĘ W WYSOKOŚCI DO 40 TYS. ZŁ (PRZY NIEWIELKIM WKŁADZIE WŁASNYM – 15% OTRZYMANEJ DOTACJI), A TAKŻE CZĘŚĆ Z NICH – W PÓŹNIEJSZYM CZASIE - NA PÓŁROCZNE DOFINANSOWYWANIE ROZPOCZĘTEJ JUŻ DZIAŁALNOŚCI KWOTĄ OK. 800 ZŁ MIESIĘCZNIE.

18 AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ S.A. SWOIM ZASIĘGIEM TERYTORIALNYM OBEJMUJE TRZY POWIATY: CHRZANOWSKI, OLKUSKI I MIECHOWSKI. NATOMIAST OBSZAR POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO I WADOWICKIEGO JEST OBSŁUGIWANY PRZEZ CENTRUM BIZNESU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ W OŚWIĘCIMIU PROJEKT ZOSTAŃ MAŁOPOLSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ PRZEWIDUJE ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W JEDNEJ Z FORM: JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, SPÓŁKI CYWILNEJ.

19 W LUTYM 2009 r. ZOSTAŁA URUCHOMIONA SPECJALNA STRONA INTERNETOWA, NA KTÓREJ ZAMIESZCZANE SĄ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO PROJEKTU.

20 JEDNORAZOWE DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ AGENCJA OFERUJE POMOC DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, PLANUJĄCYCH URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI - WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW I PISANIE BIZNES PLANÓW W CELU UZYSKANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY, GŁÓWNIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHRZANOWIE, LECZ RÓWNIEŻ W KRZESZOWICACH I KRAKOWIE DOTYCHCZAS 103 OSOBY SKORZYSTAŁY Z BEZPOŚRDENIEJ POMOCY ARMZ S.A. W CELU POZYSKIWANIA W/W DOTACJI I OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

21 O POMOC W ZAKRESIE APLIKOWANIA O DOTACJE Z UE DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA W RAMACH PK NA TEMAT AKTUALNYCH PROGRAMÓW WSPARCIA UE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW WYPEŁNIANI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH, TWORZENIE BIZNES PLANÓW I INNYCH ZAŁĄCZNIKÓW W RAMACH BIURA PROJEKTÓW

22 FUNDUSZE POŻYCZKOWE STANOWIĄ ALTERNATYWĘ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO. UDZIELAJĄ POŻYCZEK, KTÓRE PRZEZNACZONE SĄ PRZEDE WSZYSTKIM DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W ZDOBYCIU FINANSOWANIA KOMERCYJNEGO (NP. KREDYTU BANKOWEGO) Z POWODU BRAKU WYMAGANYCH ZABEZPIECZEŃ CZY HISTORII KREDYTOWEJ.

23 FUNDUSZE POŻYCZKOWE FUNDUSZE POŻYCZKOWE UDZIELAJĄ POŻYCZEK PRZEZNACZONYCH NA CELE ZWIĄZANE Z PODJĘCIEM, PROWADZENIEM I ROZWOJEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, MIĘDZY INNYMI NA: FINANSOWANIE INWESTYCJI, WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH LUB TECHNOLOGICZNYCH, ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ, ROZBUDOWĘ, ADAPTACJĘ LUB MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH, USŁUGOWYCH, ZAKUP MATERIAŁÓW I SUROWCÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAŁOŻONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZEGO.

24 POŚREDNICTWO W UDZIELANIU PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK OD LIPCA 2005 ROKU ARMZ WSPÓŁPRACUJE Z FUNDUSZEM POŻYCZKOWYM FUNDACJI ROZWOJU REGIONU RABKA DOTYCHCZAS 78 PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, Z POWIATU CHRZANOWSKIEGO I OKOLIC, POZYSKAŁO ZA POŚREDNICTWEM ARMZ POŻYCZKI (INWESTYCYJNE I OBROTOWE) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI zł W 2008 ROKU ARMZ S.A. UZYSKAŁA I MIEJSCE W RANKINGU NA NAJBARDZIEJ AKTYWNEGO PRZEDSTAWICIELA TERENOWEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO FRRR.

25 FUNDUSZ OFERUJE POŻYCZKI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW NA ROZWÓJ LUB ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PREFERENCYJNE OPROCENTOWANIE 7,99%

26 OD MARCA 2005 r., WE WSPÓŁPRACY Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W CHRZANOWIE ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI, AGENCJA ORGANIZUJE SZKOLENIA I WARSZTATY SKIEROWANE ZARÓWNO DO OSÓB BEZROBOTNYCH, JAK I PRACUJĄCYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CZY UCZNIÓW, PRAGNĄCYCH POSZERZYĆ WŁASNE UMIEJĘTNOŚCI ORAZ ZWIĘKSZYĆ ZAKRES KWALIFIKACJI. DOTYCHCZAS 460 OSÓB SKORZYSTAŁO Z OFERTY SZKOLENIOWEJ ARMZ S.A. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

27 TEMATYKA REALIZOWANYCH SZKOLEŃ OBEJMUJE: ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z URUCHAMIANIEM I PROWADZENIEM WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA ORAZ WYKORZYSTANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH W DZIAŁALNOŚCI FIRMY, ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ, WARSZTATY Z ZAKRESU PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA, AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY I/ LUB SAMOZATRUDNIENIE, I INNE, W ZALEŻNOŚCI OD ZAPOTRZEBOWANIA. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

28 ZARZĄDZANIE CHTPP POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH ORAZ POSZUKIWANIE POTENCJALNYCH INWESTORÓW NA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW CHRZANOWSKO – TRZEBIŃSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO

29 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ S.A. INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI LUTY 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google