Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mass media, publikatory

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mass media, publikatory"— Zapis prezentacji:

1 Mass media, publikatory

2 Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz oraz dźwięk na odległość. W jednym miejscu za pomocą kamery i mikrofonu rejestruje się sygnał, który następnie jest transmitowany do dowolnego miejsca w zasięgu transmisji. Sygnał odbierany jest przez odbiornik telewizyjny i przetwarzany na obraz oraz dźwięk.

3 Internet w sieci Internet (łac. Inter między, ang. net sieć, dosłownie międzysieć) - ogólnoświatowa sieć komputerowa logicznie połączona w jednorodną sieć adresową opartą na protokole IP (ang. Internet Protocol). Dostarcza lub wykorzystuje usługi wyższego poziomu oparte na telekomunikacji i związanej z nią infrastrukturze.

4 Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem wiadomości na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.

5 Reklama (z łac. reclamo, recla) to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei ( np. promowanie marki). Reklama przybiera różną postać - od rzetelnej informacji o cechach produktu, spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez rzetelnej informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy, co często przypisuje się reklamie telewizyjnej.

6 Korzyści i zagrożenia płynące z reklamy
powszechna informacja o produkcie, finansowanie mediów działalności sportowej, kulturalnej, kształtowanie postaw społecznych Zagrożenia: wprowadzenie w błąd reklamodbiorcy, wzbudzanie nadmiernych potrzeb konsumpcyjnych, promocja zachowań społecznych i zwyczajów negatywnie wpływających na jednostkę, wyrabianie obojętności na przekaz społeczny, manipulacja odbiorcami przez użycie środków pozaracjonalnych, jak np. popęd seksualny, uzależnienie od papierosów, i inne.

7 Prasa (łac. presso tłoczyć) – określenie dzienników, czasopism i "środków masowego przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego" o charakterze informacyjnym, wydawanych periodycznie, nie rzadziej niż raz do roku, wyróżniających się stałym tytułem lub kolejnym numerem. Określenie "prasa" pochodzi od nazwy maszyny drukarskiej i sposobu powstawania "prasy", który polega na odciskaniu znaków na papierze. Informacja jest podawana za pomocą pisma i obrazu stałego lub, w przypadku mediów elektronicznych, za pomocą dźwięku, wizji lub innej metody przekazywania informacji.

8 Funkcja informacyjna (głównym zadaniem prasy jest informowanie potencjalnych odbiorców o bieżących i aktualnych wydarzeniach) Funkcja rozrywkowa (zawiera elementy rozrywkowe, nie mające większych wartości informacyjnych) Funkcja organizatorska (organizuje życie społeczne) Periodyczność (nie może ukazywać się rzadziej niż raz na rok) Prasa nie ma zamkniętej formy (może ulegać przekształceniom/modyfikacjom/zmianom) Możliwość dostosowania się do oczekiwań potencjalnego odbiorcy

9 Dziennik - prasa codzienna
Tygodnik - raz na tydzień Dwutygodnik - raz na dwa tygodnie Miesięcznik - raz na miesiąc kurier dzienny Dwumiesięcznik - raz na dwa miesiące Kwartalnik - raz na kwartał Rocznik - raz w roku

10 DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE PREZENTACJI
Prezentację wykonał Marcin Fujak kl. Vi a


Pobierz ppt "Mass media, publikatory"

Podobne prezentacje


Reklamy Google