Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reklama prasowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reklama prasowa."— Zapis prezentacji:

1 Reklama prasowa

2 Reklama prasowa Forma reklamy, dla której środkiem przekazu jest szeroko rozumiana prasa. Do środków przekazu reklamy prasowej zalicza się zarówno „prasę” w tradycyjnym pojęciu, czyli słowo (bądź obraz) pisane i publikowane na papierze (charakteryzujący się statyczną formą), jak i jej multimedialny odpowiednik występujący w  e-gazetach lub e-wywiadach, który obok przekazu obrazu statycznego może wykorzystywać również formy ruchome (krótkie filmy, animację), dźwiękowe i interaktywne (quizy, rebusy) angażujące adresata reklamy. Również w postaci tradycyjnej obok wizualnego środka przekazu można znaleźć środki angażujące inne zmysły np.: reklamę zapachową, bądź załączane darmowe próbki produktów (kremy, szampony, przyprawy kulinarne i inne), co wyróżnia ten rodzaj reklamy, dając reklamodawcy możliwość zaprezentowania oferowanego produktu potencjalnym klientom.

3 Rodzaje prasy Prasa jest drugim po telewizji medium o największych wydatkach na reklamę. W Polsce przeznacza się na nią prawie 28% całości wydatków. Analizując reklamę prasową konieczne jest wyodrębnienie dwóch rodzajów prasy: czasopism i prasy codziennej.

4 Czasopisma Czasopisma obejmują wydawnictwa, które ukazują się raz w tygodniu lub rzadziej (tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki itp.). Mogą mieć różny zasięg geograficzny oraz różną tematykę, a w związków z tym czytane są przez różne grupy czytelników.

5 Zalety i wady reklamy w czasopismach

6 Zalety Wady Wysoka atrakcyjność przekazu wynikająca z wysokiej jakości druku i kolorystyki Selektywność dotarcia do ściśle określonych grup czytelników Długi czas oddziaływania wynikający z wielokrotnego przeglądania i przechowywania Możliwość stosowania różnorodnych form nietypowych (wrzutki, wklejki, wszywki, sztywne strony, próbki produktów) Jeden egzemplarz jest czytany z reguły przez kilka osób Większa wiarygodność niż w przypadku reklamy telewizyjnej i radiowej Konieczność składania materiałów do druku z bardzo długim wyprzedzeniem (nawet 5-6 tygodni) Wysoki koszt umieszczania reklam Wysoki koszt czasopism ograniczający liczbę czytelników Niewielka możliwość powtarzania (np. jedynie raz w miesiącu w przypadku miesięczników) Występowanie zwrotów (niesprzedanych egzemplarzy)

7 Prasa codzienna Prasa codzienna dzieli się na ogólnokrajową (np. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Dziennik Sportowy) oraz regionalną (np. Dziennik Zachodni, Dziennik Bałtycki, Głos Wielkopolski). W ostatnim czasie wzrasta znaczenie gazet bezpłatnych (np. Metropol, Metro, Dzień Dobry), które regularnie docierają do szerokiego kręgu odbiorców.

8 Zalety i wady reklamy w prasie codziennej

9 Zalety Wady Możliwość zamieszczania dużej ilości informacji, danych technicznych, teleadresowych Niskie koszty opracowania i emisji przekazów Możliwość dużej ilości powtórzeń (5 lub 6 wydań w tygodniu) Korzystnie odbierana jako źródło informacji Selektywność geograficzna (tytuły regionalne) Możliwość zamieszczania kuponów, ulotek, folderów, itp.. Możliwość dowolnego kształtowania wielkości przekazu (moduł, wielokrotność modułu, cała strona, ogłoszenia drobne) Duża aktualność (możliwość zamieszczania ogłoszeń nawet z dnia na dzień) Mało atrakcyjna forma przekazu ze względu na niską jakość druku, ograniczoną kolorystykę, słabą jakość papieru Duża ilość ogłoszeń ograniczająca zauważalność Krótki czas odziaływania

10 Przykłady reklam prasowych

11 Przykłady reklam prasowych

12 Formy reklamy prasowej
Podstawową formą reklamy prasowej jest moduł ogłoszeniowy lub jego wielokrotność. Moduł jest to przestrzeń reklamowa w kszałcie prostokąta (np. Wymiary modułu w Gazecie Wyborczej to 45,8 mm na 57,5 mm). Moduły reklamowe mogą być umieszczane na stronach ogłoszeniowych, na których znajdują się wyłącznie ogłoszenia, oraz droższych od nich stronach redakcyjnych. Największą liczbę stanowią najtańsze ogłoszenia drobne, zamieszczane na stronach ogłoszeniowych pod nagłówkami typu Motoryzacja, Praca. Tekst tych ogłoszeń składa sama gazeta, a efekty graficzne z jakich można w tym przypadku skorzystać ograniczają się do wytłuszczenia druku, użycia ramki, ewentualnie koloru. Często wykorzystywaną formą reklamy w prasie codziennej są również inserty (wrzutki), czyli lużne ulotki dołączane do gazety.

13

14

15


Pobierz ppt "Reklama prasowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google