Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU- PRASA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU- PRASA"— Zapis prezentacji:

1 ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU- PRASA
Wykonano w ramach zajęć koła Młody dziennikarz w Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy

2 PRASA Prasa (łac. presso tłoczyć) – określenie dzienników, czasopism i "środków masowego przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego" o charakterze informacyjnym, wydawanych periodycznie, nie rzadziej niż raz do roku, wyróżniających się stałym tytułem i kolejnym numerem. Określenie "prasa" pochodzi od nazwy maszyny drukarskiej i sposobu powstawania "prasy", który polega na odciskaniu znaków na papierze. Informacja jest podawana za pomocą pisma i obrazu stałego lub, w przypadku mediów elektronicznych, za pomocą dźwięku, wizji lub innej metody przekazywania informacji. Prasa zalicza się do mediów jednokierunkowych, co oznacza pewną pasywność i powoduje brak bezpośredniej reakcji odbiorcy w stronę nadawcy.

3 Historia prasy Prasa jest jednym z najstarszych środków masowego przekazu, a jej początkowe fazy stwierdzono jeszcze w II wieku p.n.e w Chinach, czy też w Europie słynne "Acta Diurna Populi Romani" założone przez Juliusza Cezara w 59 p.n.e.. Prawdziwy rozwój prasy datuje się na wiek XVI-XVIII, kiedy to po wynalezieniu druku zaobserwowano dynamiczny rozwój prasy - powstawanie periodyków (1562, Włochy) czy magazynów (1594, Niemcy). Dopiero w XIX wieku prasa zaliczona została oficjalnie do mass mediów.

4 Historia prasy pierwszym wydawcą gazety był niemiecki drukarz i księgarz Johann Carolus. Działo się to w Strasburgu w 1609 roku. Pomysł szybko przyjął się w całej Europie. Pierwsza polska gazeta "Merkuryusz Polski Ordynaryjny" była wydana w 1661 roku w Krakowie, a później także w Warszawie, jednak prawdziwego znaczenia nabrała w XIX wieku.

5 Historia prasy - rozwój
Do masowego rozwoju prasy przyczyniły się: pierwszy podwodny kabel telegraficzny między Ameryką i Europą umożliwiający błyskawicznie przekazywanie informacji między kontynentami, wynalazek telefonu stworzony przez Grahama Bella, udoskonalenie prasy walcowej pozwalającej równoczesny druk na obu stronach kartki, użycie elektrycznej maszyny drukarskiej oraz kolorowego druku, bardziej efektywna produkcja papieru, powstanie maszyny do pisania, opatentowanie linotypu, potrajającego szybkość składania druku, ulepszenie techniki półtonowego fotorytownictwa, dzięki czemu w czasopismach możliwy stał się druk fotografii

6 Historia prasy… W pierwszej połowie XX wieku mówiło się o nastaniu „nowego dziennikarstwa” (New Journalism), które zaczęło intensywnie szukać sposobów na poszerzenie kręgu zainteresowanych prasą. Joseph Pulitzer był w tej dziedzinie pionierem. W gazetach pojawiały się sensacyjne nagłówki i tematy uważane często za tabu, czyli dotyczące seksu, brutalnych morderstw, gwałtów, wypadków, a nawet plotki dotykające osób publicznych. Wówczas wyróżniano dwie metody, według których działali dziennikarze. Jedną z nich było tzw. pranie brudów (muckraking), czyli udostępnianie opinii publicznej informacji, które nie powinny być ujawnione. Innym sposobem na zdobywanie czytelników było nagłaśnianie i angażowanie się w sprawy dotykające społeczeństwa, np. walka z korupcją, nadużyciami, co zostało nazwane krucjatami prasowymi (crusading).

7 Podstawowe funkcje prasy
funkcja informacyjna (głównym zadaniem prasy jest informowanie potencjalnych odbiorców o bieżących i aktualnych wydarzeniach) funkcja opiniotwórcza (pozwala ukształtować pogląd na dane zdarzenie/sytuację/stan) funkcja postawotwórcza (kształtuje postawę w danej sprawie) funkcja rozrywkowa (zawiera elementy rozrywkowe, nie mające większych wartości informacyjnych) funkcja kontrolna (kontroluje aparat władzy i jego poczynania) funkcja organizatorska (organizuje życie społeczne) funkcja integracyjna (integruje dane społeczeństwo)

8 Podstawowe cechy prasy
periodyczność (nie może ukazywać się rzadziej niż raz na rok) prasa nie ma zamkniętej formy (może ulegać przekształceniom/modyfikacjom/zmianom) możliwość dostosowania się do oczekiwań potencjalnego odbiorcy uniwersalność (wynika z powyższego argumentu) teoretyczna niezależność dostępność, szeroki zasięg

9 Typy pras: dziennik - prasa codzienna tygodnik- raz na tydzień
dwutygodnik - raz na dwa tygodnie miesięcznik - raz na miesiąc dwumiesięcznik - raz na dwa miesiące kwartalnik - raz na kwartał rocznik - raz w roku

10

11 Regulacje prawne Pojęcie prasy reguluje w Polsce ustawa "Prawo prasowe" z dnia 26 stycznia 1984 r. Mianem prasy określa się "publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz w roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą". Prasą w rozumienia Prawa prasowego są także zespoły osób i pojedyncze osoby zajmujące się działalnością dziennikarską.


Pobierz ppt "ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU- PRASA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google