Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni ID grupy: 97/86_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy - szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr/rok szkolny: 2009/2010

3 PLAN PREZENTACJI 1. Granice lokalnego rynku 2. Pojęcia: bezrobocie, stopa bezrobocia, rodzaje bezrobocia 3. Charakterystyka lokalnego rynku pracy Gminy Września: analiza szkół, zakładów pracy, ankiety wśród uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych 4. Porównanie ogólnopolskich badań bezrobocia z lokalnym rynkiem pracy 5. Szanse i zagrożenia dla młodzieży na lokalnym rynku pracy 6. Wnioski

4 LOKALNY RYNEK PRACY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

5

6 POMIAR BEZROBOCIA – PODSTAWOWE POJĘCIA: Wiek produkcyjny Kobiety 18-60 lat Mężczyźni 18-65 lat Zasoby siły roboczej – obejmują osoby w wieku produkcyjnym, zdolne i gotowe do podjęcia pracy na typowych warunkach płacowych istniejących w gospodarce.

7 STOPA BEZROBOCIA STOPA BEZROBOCIA jest to iloraz bezrobotnych przez aktywnych zawodowo w danej kategorii ludności AKTYWNI ZAWODOWO definiowani są przez GUS jako osoby pracujące + osoby poszukujące pracy + bezrobotni + niepełnosprawni (z możliwością zatrudnienia w niektórych zawodach).

8

9 BEZROBOCIE STRUKTURALNE Dotyczy takiego rodzaju bezrobocia, które powstaje ze względu na rozbieżność ludzkich kwalifikacji i rodzaju oferowanej pracy w warunkach zmieniającego się popytu i produkcji; powodem bezrobocia strukturalnego może być też postęp techniczny.

10 BEZROBOCIE CYKLICZNE Związane z cyklicznymi zmianami produktywności gospodarki; bezrobocie wzrasta w czasie kryzysu gospodarczego, maleje w czasie ożywienia.

11 BEZROBOCIE SEZONOWE Związane z sezonowością danego sektora gospodarki, np. w rolnictwie.

12 BEZROBOCIE FRYKCYJNE Występuje w każdej gospodarce, tworzą je osoby bezrobotne w krótkim okresie, które pragną zmienić pracę; w tej kategorii bezrobocia mieszczą się absolwenci szkół, matki powracające z urlopów macierzyńskich, osoby chwilowo pozbawione pracy ze względu na zmianę zawodu, awans zawodowy lub w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

13 SZANSĄ DLA ABSOLWENTÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY JEST ZDOBYCIE WYKSZTAŁCENIA

14 SZKOLNICTWO W powiecie wrzesińskim istnieją cztery szkoły ponadgimnazjalne. Są to: Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Gen. Dr Romana Abrahama we Wrześni Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.

15 ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO UZYSKUJĄ WYKSZTAŁCENIE OGÓLNE, NIE MAJĄ ZAWODU. LICEUM KSZTAŁCI W PROFILACH: Polski, historia Historia, WOS Biologia, chemia Biologia, geografia Matematyka, geografia Matematyka, fizyka Angielski w biznesie

16 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH REALIZUJE PROGRAM: Technika ekonomisty Technika architektury krajobrazu Technika budownictwa Technika elektryka Technika informatyka Technika mechanika Technika telekomunikacji Szkoła zawodowa kształci w kierunkach: elektromechanik i operator obrabiarek skrawających. Po skończeniu tej szkoły pracę można znaleźć w różnych instytucjach, można założyć własną firmę lub rozpocząć naukę na studiach wyższych lub ukończyć studium.

17 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH: Wybierając naukę w liceum uczeń może uczyć się następujących przedmiotów w zakresie rozszerzonym: Polski, historia Matematyka, informatyka Biologia, geografia Biologia, chemia Angielski, WOS Technikum nr 2 kształci w zawodach: Technik weterynarz Technik rolnik Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej Technik przetwórstwa mleczarskiego Technik przetwórstwa żywnościowego

18 Po skończeniu technikum uczniowie uzyskują tytuły: Technika kelnera Technika handlowca. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w następujących kierunkach: Sprzedawca Kucharz Mechanik Stolarz Lakiernik Malarz-tapeciarz Blacharz Ogrodnik Betoniarz-zbrojarz Fotograf Cukiernik Lakiernik Krawiec Malarz-tapeciarz Fryzjer Dekarz Elektromechanik Elektryk Introligator Murarz Piekarz ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

19 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE WRZESIŃSKIM Kwiecień 2009 Ilość osób bezrobotnych 3686 Stopa bezrobocia 13,1%, - w Wielkopolsce 8,1%, - w Polsce 11,2%. Kwiecień 2010 Ilość osób bezrobotnych 4328 Stopa bezrobocia 15,3%, - w Wielkopolsce 10,1% - w Polsce 13% Bezrobocie wzrosło o ponad 2% (ponad 600 osób).

20 NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA: - opieka nad dziećmi, - ograniczenia zdrowotne, - pozostanie na utrzymaniu małżonka, - brak doświadczenia z zawodzie wyuczonym lub brak jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego, - zbyt małe proponowane przez pracodawców wynagrodzenie, - chęć pracy wyłącznie w zawodzie wyuczonym (często zawody nieadekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy), -ograniczenia wiekowe (powyżej 45 lat).

21 NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANE ZAWODY WŚRÓD BEZROBOTNYCH POWIATU WRZESIŃSKIEGO L.p Nazwa zawoduLiczba bezrobotnych 1. Bez zawodu483 2. Sprzedawca346 3. Pracownik biurowy314 4. Ekonomista188 5. Technik rolnik132 6. Kucharz, kucharz małej gastronomii132 7. Mechanik samochodów110 8. Ślusarz93 9. Technik żywienia85 10. Technik mechanik75 11. Tokarz68 12. Szwaczka68 13. Technik technologii żywności-przetwórstwo mleczarskie59 14. Krawiec58 15. Monter podzespołów i zespołów elektronicznych35

22 Spośród zgłaszanych ofert dominowało zapotrzebowanie pracodawców na pracowników posiadających określone kwalifikacje i umiejętności. W okresie tym najwięcej ofert pracy wpłynęło do Urzędu na stanowisko pracownika biurowego. Najczęściej dotyczyły one jednak możliwości zorganizowania stażu w tym zawodzie.

23 STAŻ TO SPOSÓB NA ZDOBYCIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO!

24 STAŻ OZNACZA NABYWANIE PRZEZ BEZROBOTNEGO UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH DO WYKONYWANIA PRACY POPRZEZ REALIZACJĘ ZADAŃ W MIEJSCU PRACY BEZ NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY POMIĘDZY NIM A PRACODAWCĄ Staż odbywany przez bezrobotnego na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy stanowi dość popularną formę aktywizacji zawodowej osób będących bez pracy. W trakcie stażu osoba bezrobotna ma możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, co zwiększa jej szanse na znalezienie pracy. Staż jest organizowany przez Urząd Pracy na wniosek pracodawcy.

25 DLACZEGO WARTO ZATRUDNIĆ STAŻYSTĘ? Korzyści płynące z organizowania stażu: prawo powierzenia stażyście określonych zadań i czynności bez nawiązania z nim stosunku pracy możliwość sprawdzenia kandydata na przyszłego pracownika brak obowiązku wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń brak zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i odprowadzania składek na ubezpieczenie

26 PRZEPROWADZILIŚMY ANKIETĘ W NASZEJ SZKOLE NA TEMAT LOKALNEGO RYNKU PRACY. OTO PRZYKŁADOWE PYTANIA I ODPOWIEDZI:

27 1. Gdzie zamierzasz szukać pracy po ukończeniu szkoły?

28 2. Co decyduje o Twoim wyborze pracy?

29 3. Jak oceniasz sytuację na lokalnym rynku pracy?

30 ANALIZA ANKIETY LOKALNY RYNEK PRACY Po ukończeniu szkoły aż 37% ankietowanych uczniów naszej szkoły zamierza szukać pracy w powiecie wrzesińskim. Myślimy, że jest to związane z dużymi kosztami dojazdu i odległością od miejsca zamieszkania. Ankietowani chcieliby pracować w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub usługowym. 47% ankietowanych chciałoby w przyszłości prowadzić własną działalność gospodarczą. Ważne jest więc, że młodzież stawia na przedsiębiorczość i samorealizację.

31 Większość ankietowanych planuje podnosić swoje kwalifikacje po skończeniu szkoły średniej i chce kontynuować naukę, by zdobyć lepiej opłacalną pracę. Dla 75% ankietowanych o wyborze pracy decyduje wynagrodzenie, a dla 17% możliwość rozwoju. Ankietowani oceniają sytuację na rynku pracy: - 35% jako dobrą, -50% jako złą.

32 SZANSĄ DLA ABSOLWENTÓW JEST ROZWÓJ LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

33 NAJWAŻNIEJSZE ZAKŁADY PRACY POWIATU WRZESIŃSKIEGO: K RISPOL TECHPAK KOS ORZECHOWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKLEJEK KARLIK STALMET GESTAMP MIKROMA KOWALSKI IGLESPOL TAMAR KOSŁOM

34 KRISPOL Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1 62-300 Września Produkty: Bramy garażowe Bramy przemysłowe, DOKI i PPOŻ Kraty rolowane Rolety zewnętrzne Stolarka aluminiowa

35 BRAMA GARAŻOWA

36 AKTUALNE OFERTY PRACY W KRISPOLU: KONTROLER JAKOŚCI PRODUKCJI Wymagania: Wykształcenie minimum średnie (preferowane techniczne) Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej Sumienność, dociekliwość, zaangażowanie w wykonywaną pracę Umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku Umiejętność analitycznego myślenia Znajomość obsługi komputera (pakiet Office) Znajomość wymagań ISO 9001:2008 będzie dodatkowym atutem

37 TECHPAK Sp. z o. o. Przyborki, ul. Modrakowa 7 62-300 Września Produkty: Opakowania klapowe Opakowania fasonowe Opakowania kaszerowane Standy reklamowe Skin i blister Kątowniki lite Tuby

38 OPAKOWANIA

39 AKTUALNE OFERTY PRACY W TECHPAKU: Firma Techpak Sp. z o.o. zatrudni od zaraz osoby pełnoletnie do lekkich prac ręcznych przy produkcji opakowań tekturowych

40 KOS - Elektro System Sp. z o.o. Września, ul. Wrocławska 43 62-300 Września Produkty : Osprzęt podtynkowy Osprzęt natynkowy IP44 Osprzęt uzupełniający SAB-SYSTEM

41 WYBRANE PRODUKTY

42 AKTUALNE OFERTY PRACY W KOS-IE Elektryk Wymagania: Wykształcenie zawodowe lub średnie, Doświadczenie min. 1 rok w zawodzie, Uprawnienia do 1kW Recepcjonistka Wymagania: Wykształcenie min. Średnie, Biegła znajomość j. angielskiego, Mile widziane doświadczenie w branży hotelowej Kierownik Sali Wymagania: Znajomość przynajmniej jednego j. obcego

43 SZANSE DLA POPRAWY SYTUACJI NA RYNKU PRACY podtrzymywanie wzrostu gospodarczego lokalnych firm wzmocnienie więzi z regionem dopasowanie umiejętności i kwalifikacji pracowników do zmian w lokalnej gospodarce wszechstronne wykształcenie absolwentów szkół średnich aktywna polityka rynku pracy lokalnych władz czynne poszukiwanie wsparcia i czynna współpraca z Unią Europejską w realizacji projektów walki z bezrobociem

44 ZAGROŻENIA NA WRZESIŃSKIM RYNKU PRACY × utrata atrakcyjności inwestycyjnej w gminie Września × utrwalenie się problemów z bezrobociem na rynku pracy × zwiększenie się gminnego deficytu budżetowego × obniżanie wynagrodzeń przez pracodawców × zmniejszenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw × napięcie i narastające konflikty × pogorszenie standardu życia

45 NASZE WNIOSKI: Podstawowym wyzwaniem dla nas młodych jest skuteczne zwalczanie bezrobocia. Realizując to zadanie musimy być osobami przedsiębiorczymi, które poprzez racjonalne decyzje wpłyną na lepszą przyszłość.

46

47 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google