Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ID grupy: 97/80_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr/rok szkolny: pierwszy/2010

3 Rynek pracy Jeden z rynków – czynników wytwórczych, na którym przedmiotem wymiany jest praca, czyli usługi świadczone przez pracowników o określonych kwalifikacjach dla pracodawców.

4 Popyt i podaż pracy Podaż pracy - to liczba osób, które chcą w danym okresie pracować za określoną stawkę płacy. Popyt pracy - jest to zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez pracodawców (przedsiębiorstwa). Przedmiotem transakcji jest praca, za którą pracownik otrzymuje określoną płacę

5 Bezrobocie i jego rodzaje
Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.

6 Rodzaje bezrobocia bezrobocie krótkookresowe - bezrobocie średniookresowe - bezrobocie długookresowe - bezrobocie chroniczne, bezrobocie jawne – bezrobocie ukryte, bezrobocie strukturalne – bezrobocie technologiczne, bezrobocie cykliczne – bezrobocie sezonowe, bezrobocie klasyczne – bezrobocie neoklasyczne bezrobocie frykcyjne – bezrobocie z wyboru

7 Sposoby poszukiwania pracy
Odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczane w mediach. Składanie aplikacji w firmach i instytucjach: listownie lub osobiście. To nie tylko źródło informacji, ale przede wszystkim metoda. Składając dokumenty aplikacyjne w wybranych przez siebie firmach lub instytucjach wyprzedzasz przyszłe oferty pracy.

8 Poszukiwanie pracy za pośrednictwem Internetu
Poszukiwanie pracy za pośrednictwem Internetu. Internet staje się obecnie ważnym narzędziem poszukiwania pracy, także miejscem na zatrudnienie (tzw. telepraca). Pracy możemy poszukiwać za pośrednictwem wielu portali internetowych (www.cvonline.pl, Zamieszczanie własnych ofert pracy. Własna oferta powinna zawierać informacje: kto poszukuje pracy, jakiej pracy poszukuje, jak się z nim skontaktować. To w jaki sposób osoba szukająca pracy opisuje siebie i swoje kwalifikacje, świadczy o tym jak się ocenia.

9 Praktyki, staże, wolontariat
Praktyki, staże, wolontariat. Są to istotne metody zdobycia doświadczenia zawodowego i mogą w wielu wypadkach zaowocować znalezieniem pracy. Stwarzają możliwość zaprezentowania się pracodawcy jako wartościowy pracownik.

10 Lokalny rynek edukacyjny miasta Świnoujście
Szkoły Średnie: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi, im. Mieszka I (ul. M. Niedziałkowskiego 2), Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Oświatowo- Promocyjnego Business-Pro (ul. M. Niedziałkowskiego 2), I Liceum Społeczne Fundacji "LOGOS" (ul. Grunwaldzka 47), Katolickie Liceum Ogólnokształcące (ul. Wyspiańskiego 12) Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacyjnego Szczecińskiej Fundacji TPP (ul. Kasprowicza 4)

11 Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych im. św. Jadwigi Królowej (ul
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych im. św. Jadwigi Królowej (ul. Wyspiańskiego 12), Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej (ul. Matejki 35), Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół (ul. Gdyńska 26), Technikum Elektryczne w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie (ul. Norweska 12), Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół (ul. Gdyńska 26), Technikum Morskie (ul. Jana Sołtana 2)

12 Technikum Ortopedyczne (ul. Grodzka 3),
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego (ul. Gdyńska 26), Szkoła Zawodowa SOSW (ul. Piastowska 55), Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ul. Norweska 12), Zespół Szkół Morskich (ul. Jana Sołtana 2), Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (ul. Jana Sołtana 2)

13 SZKOLNICTWO WYŻSZE - OŚRODKI ZAMIEJSCOWE
Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Morska

14 LOKALNY RYNEK PRACY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Uzdrowisko Świnoujście S.A, Port Handlowy Świnoujście, Stocznia Remontowa, Banki, Sklepy, Urzędy (itd.)

15 Mocne i słabe strony lokalnego rynku pracy miasta Świnoujścia
Mocne strony: atrakcyjne położenie, walory przyrodniczo krajobrazowe, miasto przygraniczne, dobre warunki do rozwoju turystyki, zapas terenów budowlanych, przeciwdziałanie bezrobociu, inwestycje infrastruktury prowadzone przez samorządy lokalne, otwartość na zmiany, umiejętne wykorzystywanie zewnętrznych środkow finansowych

16 Słabe strony: sezonowość rynku pracy,
mała liczba przedsiębiorstw w branży produkcyjnej, młody wiek osób bezrobotnych, zjawisko wielokrotnego bezrobocia, duży odsetek osób dlugotrwale bezrobotnych, niedoinwestowanie szkół.

17 Podsumowanie w formie strony internetowej

18

19


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google