Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WebQuest Wojciech Korfanty Wstęp Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WebQuest Wojciech Korfanty Wstęp Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja."— Zapis prezentacji:

1 WebQuest Wojciech Korfanty Wstęp Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja

2 Wstęp Wojciech Korfanty urodził się w 1873 roku w Sadzawce (obecnie Siemianowice Śląskie) w rodzinie górniczej. Był politykiem, publicystą, a zarazem obrońcą polskości Górnego Śląska. W działalności politycznej występował przeciwko germanizacyjnym posunięciom władz i partii Centrum. Zgodnie z podstawami programowymi Narodowej Demokracji głosił hasła nierozerwalnej łączności Górnoślązaków z narodem polskim, domagał się równouprawnienia narodowego Polaków. Wyraźnie deklarował się jako przeciwnik socjalizmu, opowiadając się jednocześnie za poprawą warunków materialnych robotników oraz demokratyzacją państwa pruskiego.

3 Wstęp Dla wielu ludzi postać Wojciecha Korfantego jest bardzo ciekawa. U innych zaś nie budzi on większych emocji. Śledząc zatem życie i twórczość tego działacza będziecie mieli okazję zrozumieć choć niektóre problemy Górnego Śląska i uświadomić sobie jak ważną rolę odegrał W.Korfanty dla społeczeństwa Ślązaków. Zrozumiecie wtedy dlaczego nazywa się Go: Człowiekiem który przywrócił Polsce Górny Śląsk

4 Zadanie Jeśli chcecie znaleźć odpowiedzi na nurtujące was pytania dotyczące życia Wojciecha Korfantego musicie wykonać kilka zadań. Będziecie je realizować w kilkuosobowych zespołach, tak aby ze zgromadzonych przez Was materiałów mogło w efekcie powstać wirtualne muzeum. Czeka Was zatem ciężka praca, ale z pewnością także dobra zabawa.

5 Proces a)Grupa historyków tworzy drzewo genealogiczne rodu Korfantych i sporządza mapę jego podróży: zbierzcie informacje dotyczące kolejnych pokoleń rodziny Korfantych sporządźcie mapę zaznaczając na niej ważne wydarzenia w życiu działacza opracujcie komputerową prezentację zawierającą drzewo genealogiczne i mapę efekty waszej pracy przekażcie grupie informatyków

6 Proces b) Grupa biografów zbiera informacje dotyczące życia i działalności społecznej Wojciecha Korfantego: zbierzcie informacje dotyczące najważniejszych faktów z życia Wojciecha Korfantego: daty, wydarzenia, ważne osoby w jego życiu zbierzcie informacje dotyczące działalności społecznej Wojciecha Korfantego: organizacje i osoby, z którymi współpracował, efekty jego działalności, opracujcie komputerową prezentacje z zebranych przez was informacji efekty waszej pracy przekażcie grupie informatyków

7 Proces c) Grupa socjologów pisze arukuł i przeprowadza ankietę dotyczącą znajomości życia Wojciecha Korfantego ustosunkujcie się do słów z testamentu Wojciecha Korfantego Wypowiadam gorącą prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski. przeprowadźcie ankietę o Wojciechu Korfantym łącząc ją z pytaniami o dzieje śląska w okresie jego życia Artykuł, wyniki i wnioski z ankiety przekażcie grupie informatyków

8 Proces d) Grupa informatyków przygotowuje stronę internetową –Wirtualne Muzeum Wojciecha Korfantego zbierzcie od pozostałych grup przygotowane przez nich materiały zaprojektujcie na ich podstawie stronę internetową, będącąWirtualnym Muzeum Wojciecha Korfantego zrealizujcie opracowany projekt

9 Źródła Strony internetowe anty zdjecia.htm _wojciech,haslo.html region.pl/rok_wojciecha_korfantego/wk _biografia.htm Opracowania książkowe i publicystyczne Wojciech Korfanty: Myśl katolicko-społeczna i działalność -Balawajder Edward Wojciech Korfanty: Polityka, wzloty i niepowodzenia- -Przewłocki Jan

10 Ewaluacja ZadaniaPoziom niski 1pkt Poziom średni 2pkt Poziom dobry 3pkt Poziom wysoki 4 pkt Pkt Poziom merytory czny Duża pobieżność w opracowaniu tematu, przygotowany materiał nie wyczerpuje tematu, liczne błędy merytoryczne, brak własnych opracowań. Temat poprawnie zrealizowany nie wykorzystan o potrzebnych inf. nieliczne opracowania własne Temat dobrze opracowany, szczegółowe informacje. Wykorzystano większość zebranych informacji, zawiera własne opracowania Obszerne i wyczerpujące omówienie tematu, logiczne wykorzystanie zebranych informacji i materiałów, liczne własne opracowania. 1-4 Sposób prezentac ji Prezentacja nieatrakcyjna, chaotyczna, niezrozumiała Mało oryginalna, słabo uporządkow ana, Ciekawa, przejrzysta, uporządkowana zrzumiała Atrakcyjna, orginalna, logiczna i łatwa w odbiorze, 1-4

11 Ewaluacja Wyniki poszuki wań Nie zgromadzono wymaganych informacji i materiałów koniecznych do zrealizowania zadania Zgromadzo no niektóre wymagane informacje i materiały, są one jednak niepełne Zgromadzo no większość wymaganyc h informacji i materiałów Zgromadzo no wszystkie wymagane informacje konieczne do zrealizowan ia zadania 1-4 Współp raca w grupie Całkowity brak współpracy Większość pracy indywidual nej Dobra organizacja pracy grupy, współdziała nie w grupie Doskonała współpraca w całej grupie 1-4

12 Ewaluacja PunktyOcena 16celujący 15-14bardzo dobry 13-11dobry 11-9dostateczny 9-8dopuszczający 7-0niedostateczny

13 Konkluzja GRATULACJE! Dotarliście do końca zadania. Jesteście teraz bogatsi o wiedzę dotyczącą życia i działalności Wojciecha Korfantego. Dzięki Wam powstało Witrualne Muzeum Wojciecha Korfantego z którego mogą korzystać nie tylko Wasi rówieśnicy ale także wszyscy którzy zapragną dowiedzieć się czegoś więcej o tym niesamowitym człowieku.

14 Konkluzja Po wykonaniu ćwiczeń zapewne macie świadomość, iż nie tylko W.Korfanty ale także i inni działacze walczyli o Górny Śląsk.Dla upamiętnienia ich i wzbogacenia naszej wiedzy powinniśmy więc tworzyć i publikować. Myślę, iż zadania, które zostały przed Wami postawione nauczyły Was korzystania z żródeł i wykorzystywania ich do swoich potrzeb. Przede wszystkim jednak intensywna współpraca i porozumiewanie się w grupie przyniesie wam wiele korzyści w nadchodzącej przyszłości.

15 Wykonała: Klaudia Wesoły


Pobierz ppt "WebQuest Wojciech Korfanty Wstęp Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google